Apakah negara yang paling bebas hutang di dunia?

mengeluarkan masa: 2022-05-11

Terdapat beberapa faktor yang menentukan sama ada sesebuah negara itu bebas hutang atau tidak.Faktor yang paling penting ialah tahap hutang kerajaan.Negara yang mempunyai tahap hutang kerajaan yang rendah lebih berkemungkinan bebas hutang daripada negara yang mempunyai tahap hutang kerajaan yang tinggi. Faktor penting lain ialah tahap kebebasan ekonomi.Negara yang mempunyai tahap kebebasan ekonomi yang tinggi berkemungkinan tidak perlu meminjam wang untuk membiayai perbelanjaannya.Akhir sekali, mata wang sesebuah negara juga mesti stabil untuk mengelakkan daripada dibebani oleh hutang asing. Terdapat beberapa negara yang hampir menjadi bebas hutang sepenuhnya, tetapi mereka sebenarnya tidak mencapai status ini kerana mereka mempunyai satu atau lebih pinjaman tertunggak daripada antarabangsa. organisasi atau kerajaan.Ini termasuk Iceland, Norway dan Sweden. Jadual berikut menyenaraikan sepuluh negara yang mempunyai tahap hutang kerajaan yang paling rendah serta KDNK dan kadar inflasi mereka.*Data untuk 2017Sumber: Bank Dunia, Tabung Kewangan Antarabangsa*Nota: Hutang Kerajaan = Jumlah Hutang Awam + Jumlah Hutang Jaminan Sosial dan Pencen LainSenarai di bawah menunjukkan sepuluh negara yang mempunyai tahap hutang kerajaan tertinggi serta KDNK dan kadar inflasi mereka.*Data untuk 2017Sumber: Bank Dunia, Tabung Kewangan Antarabangsa*Nota: Hutang Kerajaan = Jumlah Hutang Awam + Jumlah Jaminan Sosial dan Hutang Pencen LainIceland mempunyai tahap hutang kerajaan yang paling rendah di dunia iaitu hanya 12% daripada KDNKnya.Ia juga mempunyai salah satu daripada kadar inflasi terendah di dunia pada 0%.Norway mempunyai tahap kedua terendah hutang kerajaan di dunia pada 27% daripada KDNKnya.Italsohasoneofthehighestratesofinflation intheworld at 5%.Sweden hasthe third-lowestlevelofgovernmentdebt intheworld at 38%of its GDP.Italsohasoneofthehighestrates oftinflation intheworld at 7%.France hasthe fourth-lowestleveloffederaldebtintheworldat 36%ofitsGDP.Italsotheshapethatithasoneofthehighestrates oftinflation intheworld at 10%.United States hasthe fifth-lowestleveloffederaldebtintheworldat 33% KDNK .Ia juga membentuk strategi inflasi di dunia stabil di antara 3%-5%.Jepun mempunyai tahap keenam terendah yang menawarkan hutang dalam dunia pada 31% daripadanya

pare GPD).Ia juga yang membentuk strategi inflasi di dunia ini secara ketara mengatasi kadar Jepun o

f pertumbuhan penduduk (kira-kira 2%).Jerman mempunyai tempat pertama dalam senarai ini dengan 36 peratus menawarkan hutang di negara ini dan purata kadar pertumbuhan kewangan f 4 peratus setahun melebihi 10 tahun.

Apakah 10 negara yang paling bebas hutang di dunia?

  1. Iceland
  2. Denmark
  3. Sweden
  4. Norway
  5. Finland
  6. Ireland
  7. New Zealand
  8. Australia
  9. Kanada

Apakah faktor yang menjadikan sesebuah negara lebih berkemungkinan bebas hutang?

Tiada jawapan yang pasti untuk soalan ini kerana ia bergantung kepada pelbagai faktor, termasuk kestabilan ekonomi dan politik sesebuah negara, tahap pembangunannya, dan sektor kewangannya.Walau bagaimanapun, beberapa faktor utama yang sering dikaitkan dengan negara yang lebih berkemungkinan bebas hutang termasuk: ekonomi yang kukuh dengan tahap pertumbuhan KDNK yang tinggi; tahap hutang kerajaan yang rendah; kewangan awam yang cekap; dan sektor kewangan yang maju.

Apakah dasar yang mempunyai persamaan negara bebas hutang?

Terdapat beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara bebas hutang.Mereka cenderung mempunyai tahap hutang kerajaan yang rendah, mereka sering mempunyai dasar ekonomi yang kukuh, dan mereka sering mempunyai program sosial yang membantu rakyat mereka.

Beberapa dasar terpenting untuk mengurangkan hutang kerajaan termasuk mewujudkan belanjawan seimbang, melaksanakan pembaharuan cukai dan meningkatkan perbelanjaan awam untuk pendidikan dan penjagaan kesihatan.Dasar-dasar ini bekerjasama untuk mengurangkan kos pinjaman kerajaan dan menyukarkan lagi kerajaan masa depan untuk meningkatkan hutang mereka.

Satu lagi dasar biasa ialah perdagangan bebas.Negara yang mempunyai ekonomi terbuka cenderung mempunyai tahap hutang kerajaan yang lebih rendah kerana mereka mengeksport lebih banyak daripada mengimport.Ini menjadikan mereka kurang bergantung kepada pemberi pinjaman asing dan membolehkan mereka meminjam pada kadar yang lebih rendah.

Akhirnya, banyak negara bebas hutang juga mempunyai program sosial yang kuat yang membantu rakyat mereka maju dalam kehidupan.Program ini boleh termasuk penjagaan kesihatan sejagat, tuisyen kolej percuma atau faedah pengangguran.Mereka menyediakan sokongan penting untuk orang yang mungkin tidak mampu membeli barangan ini sendiri.

Adakah negara bebas hutang menjadikan sesebuah negara lebih kaya atau miskin?

Negara bebas hutang sering dilihat lebih kaya kerana mereka mempunyai hutang yang kurang untuk dibayar.Walau bagaimanapun, ini tidak selalu berlaku.Malah, beberapa negara termiskin di dunia juga dianggap bebas hutang.Ini kerana negara-negara ini tidak bergantung kepada pinjaman daripada sumber luar untuk membiayai perbelanjaan kerajaan atau pembangunan ekonomi mereka.Sebaliknya, mereka menjana pendapatan melalui cukai dan cara lain.

Negara yang paling bebas hutang menurut Bank Dunia ialah Denmark dengan jumlah hutang bersih sektor awam hanya 10% daripada KDNK pada 2016.Negara lain yang mempunyai hutang tinggi termasuk Greece (162%), Ireland (130%) dan Portugal (120%). Sebaliknya, Jepun mempunyai hutang bersih sektor awam hanya 38% daripada KDNK dan Jerman hanya lebih 60%.

Terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada tahap keberhutangan sesebuah negara, termasuk struktur ekonomi, sistem politik dan sejarahnya.Oleh itu, adalah sukar untuk membuat generalisasi tentang negara mana yang 'lebih kaya' atau 'lebih miskin' berdasarkan tahap hutang bersih sektor awam mereka.

Secara keseluruhan, nampaknya dapat membayar hutang anda dengan penuh tanggungjawab dan bukannya bergantung pada pinjaman mahal daripada sumber luar boleh memberi manfaat kepada ekonomi dan rakyat negara.

Bagaimanakah menjadi negara bebas hutang menjejaskan pertumbuhan ekonomi?

Tiada jawapan yang pasti untuk soalan ini kerana ia bergantung kepada pelbagai faktor, termasuk saiz dan status ekonomi negara berkenaan.Walau bagaimanapun, sesetengah pakar percaya bahawa negara yang mempunyai tahap hutang yang rendah lebih berkemungkinan mengalami kadar pertumbuhan ekonomi yang lebih pantas kerana keupayaan mereka untuk melabur lebih banyak wang dalam perniagaan dan projek baharu.Ini, seterusnya, boleh membawa kepada peningkatan penciptaan pekerjaan dan gaji yang lebih tinggi untuk pekerja.Selain itu, negara bebas hutang selalunya mempunyai kos pinjaman yang lebih rendah yang memudahkan mereka membiayai projek atau pelaburan awam yang penting.Secara keseluruhan, menjadi bebas hutang nampaknya bermanfaat dari segi ekonomi dan politik.

Apakah perbezaan antara negara maju dan membangun dalam hal kebebasan hutang?

Hutang adalah beban kewangan yang boleh menghalang orang ramai daripada mencapai matlamat mereka.Di negara maju, hutang biasanya dikaitkan dengan kadar faedah yang tinggi dan pilihan pinjaman yang mahal.Walau bagaimanapun, di negara membangun, hutang boleh menjadi penghalang utama kepada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada kebebasan hutang di sesebuah negara.Faktor yang paling penting ialah tahap pembangunan ekonomi.Negara yang lebih maju mempunyai sumber yang lebih besar untuk membayar hutang.Mereka juga mempunyai ekonomi yang lebih kukuh dan asas cukai yang lebih besar, yang membolehkan mereka membiayai program kerajaan tanpa meningkatkan jumlah hutang yang mereka berhutang.

Satu lagi faktor penting ialah tahap penyediaan kebajikan masyarakat di sesebuah negara.Keluarga miskin cenderung meminjam lebih banyak wang daripada keluarga kaya kerana mereka memerlukan lebih banyak wang untuk menampung keperluan asas seperti makanan dan tempat tinggal.Kerajaan boleh mengurangkan kemiskinan dengan menyediakan perkhidmatan kebajikan sosial yang mencukupi, yang akan mengurangkan keperluan orang ramai untuk meminjam wang untuk memenuhi keperluan asas mereka.

Akhir sekali, kerajaan mesti memastikan bahawa terdapat perlindungan undang-undang yang kukuh untuk pemiutang agar kebebasan hutang dapat dicapai.Pemiutang sepatutnya boleh mengutip hutang mereka tanpa rasa takut diganggu atau dianiaya oleh kerajaan.Perlindungan ini mungkin termasuk undang-undang yang melarang pemiutang daripada mengambil jumlah cagaran yang berlebihan daripada peminjam, atau undang-undang yang membenarkan peminjam menangguhkan pembayaran tanpa penalti jika mereka tidak mampu membayarnya dengan segera.

Adakah terdapat kaitan antara demokrasi dan bebas hutang?

Negara bebas hutang sering dianggap lebih demokratik.Walau bagaimanapun, tiada korelasi yang jelas antara demokrasi dan bebas hutang.Beberapa negara yang paling bebas hutang, seperti Denmark dan Sweden, tidak dianggap sebagai negara yang sangat demokratik.Sebaliknya, beberapa negara yang paling banyak berhutang, seperti Greece dan Itali, dianggap sebagai kurang demokratik.Sukar untuk menentukan sama ada demokrasi berkaitan secara langsung dengan bebas hutang.Mungkin ada faktor lain yang memainkan peranan dalam menentukan tahap demokrasi sesebuah negara.Sebagai contoh, kekayaan atau kestabilan ekonomi juga boleh menyumbang kepada tahap demokrasi sesebuah negara.

Negara manakah yang tidak pernah memungkiri kewajipan hutang kerajaan mereka?

Terdapat beberapa negara yang tidak pernah memungkiri obligasi hutang negara mereka.Negara-negara ini termasuk: Iceland, Norway, Sweden, Denmark dan Belanda.Negara lain yang telah mengelak daripada memungkiri obligasi hutang kerajaan mereka termasuk Australia, Kanada, Perancis, Jerman dan United Kingdom.

Sebab yang paling biasa mengapa sesebuah negara mungkin mungkir hutang kerajaannya adalah jika ia tidak mampu membayar balik pemiutangnya.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pengecualian kepada peraturan ini.Sebagai contoh, Greece telah mengalami krisis kewangan selama bertahun-tahun sekarang dan masih belum memungkiri obligasi hutang kerajaannya.Ini berkemungkinan disebabkan oleh fakta bahawa Greece telah menerima dana bailout daripada negara Eropah yang lain untuk mengelakkannya daripada muflis.

Pengecualian lain ialah Argentina.Argentina Ingkar Kewajipan Hutang Pemerintahannya pada tahun 2001 tetapi dapat memasuki semula ekonomi pasaran global dengan agak cepat selepas berbuat demikian.Ini mungkin kerana Argentina mempunyai asas ekonomi yang kukuh pada masa lalainya - seperti tahap pertumbuhan KDNK yang tinggi - yang memudahkan pelabur untuk membeli semula bon kerajaan Argentina.

https://www.quora.com/Which-nations-have-never-defaulted?

Tiada jawapan yang pasti untuk soalan ini kerana ia bergantung kepada pelbagai faktor, termasuk keadaan ekonomi dan dasar kerajaan.Walau bagaimanapun, beberapa negara yang terfikir sebagai bebas hutang adalah Denmark, Sweden, Norway, Finland dan Iceland.Negara-negara ini telah berjaya mengekalkan kewangan awam mereka dalam keadaan baik tanpa menggunakan pinjaman besar atau mengeluarkan sekuriti hutang.Malah, mereka semua telah dapat mengurangkan tahap hutang negara mereka sejak beberapa tahun lalu.Ini menunjukkan bahawa memang ada sesuatu yang unik tentang negara-negara ini dalam hal menguruskan hal ehwal kewangan mereka.