Apakah statut pengehadan hutang di California?

mengeluarkan masa: 2022-05-11

Statut pengehadan hutang di California ialah tiga tahun.Ini bermakna jika anda berhutang wang dan tidak memfailkan tuntutan mahkamah atau mempertikaikan hutang dalam tempoh tiga tahun, pemiutang mungkin boleh mendakwa bahawa anda telah gagal membayar hutang tersebut.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pengecualian untuk peraturan ini.Contohnya, jika anda diganggu secara haram atau diancam untuk meminta seseorang membayar hutang mereka, statut pengehadan mungkin dilanjutkan.Selain itu, jenis hutang tertentu (seperti nafkah anak) mempunyai statut pengehadan yang lebih panjang berbanding jenis hutang lain.Jika anda tidak pasti sama ada hutang anda mempunyai statut had, sebaiknya berbincang dengan peguam.

Berapa lama pemiutang perlu mengutip hutang di California?

Statut had di California untuk mengutip hutang biasanya enam tahun dari tarikh hutang asal.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pengecualian kepada peraturan ini, seperti jika pemiutang boleh membuktikan bahawa anda mengetahui tentang hutang itu dan dengan sengaja mengelak daripada membayarnya, atau jika hutang itu ditanggung sebagai sebahagian daripada perbuatan jenayah.Walau apa pun, pemiutang mempunyai sekurang-kurangnya tiga tahun selepas tarikh tamat tempoh untuk mengutip hutang.Jika anda tidak boleh membayar balik hutang dalam tempoh masa ini, pemiutang anda mungkin perlu memfailkan tuntutan mahkamah untuk mendapatkan wang mereka.

Pada titik manakah hutang menjadi tidak boleh dikuatkuasakan di California?

Statut pengehadan hutang di California ialah tiga tahun.Ini bermakna sebarang hutang yang tidak dibayar dalam tempoh tiga tahun dari tarikh ia ditanggung boleh dianggap tidak boleh dikuatkuasakan di mahkamah.Had masa ini digunakan untuk kedua-dua hutang peribadi dan perniagaan.Jika anda percaya bahawa hutang anda telah tamat tempoh, adalah penting untuk bercakap dengan peguam tentang situasi khusus anda.Mungkin terdapat cara untuk melanjutkan had masa atau mengurangkan jumlah wang yang anda berhutang berdasarkan fakta kes anda.

Bilakah tempoh masa bermula untuk statut pengehadan hutang di California?

Statut had untuk hutang di California ialah tiga tahun.Ini bermakna bahawa tempoh masa bermula apabila hutang menjadi genap masa dan perlu dibayar, bukan apabila ia pada asalnya ditanggung.Contohnya, jika anda berhutang $5,000 pada kad kredit yang dikeluarkan pada 2010, statut pengehadan akan mula dijalankan pada tarikh anda sepatutnya membayar hutang tersebut (pada 2020), bukan semasa kad kredit itu mula-mula dikeluarkan ( pada tahun 2010). Jika anda tidak membayar hutang anda dalam tempoh tiga tahun, pemiutang anda boleh menyaman anda untuk mengutip.

Adakah terdapat sebarang pengecualian kepada statut pengehadan hutang di California?

Terdapat beberapa pengecualian kepada statut pengehadan hutang di California.Pengecualian yang paling biasa adalah untuk nafkah anak dan bayaran nafkah.Pengecualian lain termasuk: jika anda memfailkan tuntutan mahkamah dalam tempoh tiga tahun selepas mengetahui kesalahan yang telah dilakukan kepada anda, atau jika anda memfailkan muflis dalam tempoh lima tahun selepas tertunggak pada hutang anda.Mungkin juga terdapat keadaan khusus lain di mana statut pengehadan tidak terpakai.Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang sama ada statut pengehadan terpakai pada situasi anda, bercakap dengan peguam.

Apakah akibat melebihi statut pengehadan hutang di California?

Jika anda berhutang wang kepada seseorang dan statut pengehadan telah kehabisan, hutang itu dianggap sudah tertunggak.Jika anda tidak membayar hutang itu dalam tempoh masa tertentu selepas ia telah tertunggak, pemiutang boleh mengambil tindakan undang-undang untuk mengutip wang tersebut.Ini boleh termasuk memfailkan tuntutan mahkamah di mahkamah atau menghiasi gaji anda.Di samping itu, jika anda gagal membayar hutang yang tertunggak dalam tempoh 6 tahun selepas ia telah tertunggak, hutang tersebut menjadi tidak boleh dikuatkuasakan secara sah dan dipanggil "tidak sah".Ini bermakna mana-mana harta atau aset yang dilampirkan pada hutang tersebut (seperti garis kredit ekuiti rumah) tidak lagi tersedia untuk digunakan sebagai cagaran untuk pinjaman masa hadapan.Akhir sekali, jika anda mempunyai beberapa hutang tertunggak dengan pemiutang yang sama, setiap satu daripada hutang tersebut dikira sebagai pelanggaran undang-undang yang berasingan dan boleh mengakibatkan penalti yang lebih berat dikenakan ke atas anda.

Bagaimanakah saya boleh menentukan sama ada statut pengehadan terpakai pada situasi saya di California?

Statut had ialah undang-undang yang menetapkan had masa di mana seseorang boleh memfailkan tuntutan mahkamah atau mengambil tindakan undang-undang lain.Di California, statut pengehadan untuk kebanyakan jenis tindakan undang-undang sivil adalah tiga tahun dari tarikh kecederaan atau kerosakan yang didakwa berlaku.Terdapat beberapa pengecualian kepada peraturan ini, termasuk kes yang melibatkan hak penjagaan kanak-kanak, hak harta intelek dan penyelewengan perubatan.Jika anda percaya bahawa anda mungkin telah dicederakan oleh orang lain dan statut pengehadan telah berlalu, adalah penting untuk bercakap dengan peguam untuk menentukan sama ada masih ada sesuatu yang boleh dilakukan.

Bolehkah saya disaman selepas statut had tamat tempoh ke atas hutang saya di California?

Di California, statut had adalah tiga tahun untuk semua tindakan sivil.Ini bermakna jika anda memfailkan tuntutan mahkamah selepas tempoh tiga tahun tamat, kes anda mungkin ditolak atau anda mungkin tidak dapat mendapatkan sebarang ganti rugi.Jika anda disaman dalam tempoh tiga tahun dan kehilangan kes anda, anda mungkin perlu membayar yuran guaman pihak yang satu lagi.Terdapat beberapa pengecualian kepada peraturan ini, seperti jika anda menuntut kematian yang salah atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh seseorang yang telah dilarang secara sah daripada bertindak pada masa tindakan mereka.Jika anda mempunyai soalan tentang sama ada tindakan tertentu termasuk dalam salah satu pengecualian ini, sebaiknya berunding dengan peguam.

Apakah yang perlu saya lakukan jika pemiutang menyaman saya selepas statut had tamat tempoh ke atas hutang saya di California?

Jika anda disaman selepas statut pengehadan telah tamat tempoh ke atas hutang anda di California, terdapat beberapa perkara yang boleh anda lakukan untuk melindungi diri anda.Pertama, pastikan anda mempunyai semua maklumat yang berkaitan tentang tuntutan mahkamah dan hutang anda.Kedua, hubungi peguam untuk membantu anda memahami pilihan undang-undang anda dan melindungi hak anda.Akhir sekali, simpan salinan semua dokumen anda yang berkaitan dengan tuntutan mahkamah dan hutang anda supaya anda boleh merujuknya jika perlu.

Bolehkah pengumpul terus menghubungi saya selepas tamat tempoh statut had untuk hutang saya di California?

Statut had hutang di California ialah enam tahun.Selepas tempoh enam tahun berlalu, sebarang aktiviti kutipan hutang adalah haram.Walau bagaimanapun, jika anda menerima notis daripada pemiutang anda yang menyatakan bahawa statut pengehadan telah tamat tempoh, berkemungkinan mereka masih dibenarkan secara sah untuk menghubungi anda mengenai hutang tersebut.Jika anda tidak mahu bercakap dengan mereka, anda sentiasa boleh menulis surat menolak tawaran mereka dan menerangkan sebab statut pengehadan telah tamat tempoh.

11) Apakah jenis hutang yang tidak dilindungi oleh statut pengehadan California?

Terdapat beberapa jenis hutang yang tidak dilindungi oleh statut pengehadan California.Ini termasuk: cukai yang telah dinilai lebih daripada enam tahun lalu, nafkah anak yang telah tertunggak selama lebih daripada enam tahun, dan pinjaman pelajar yang telah dibayar balik selama lebih daripada 10 tahun.Selain itu, jenis sabitan jenayah tertentu juga boleh memanjangkan statut pengehadan pembayaran hutang.

12 )Bagaimanakah membuka semula kes atau membuat pembayaran separa boleh menjejaskan statut pengehadan hutang tertunggak saya di California?

Tiada statut pengehadan yang ditetapkan ke atas hutang di California.Had masa untuk memfailkan tuntutan mahkamah atau membuat pembayaran ke atas hutang tertunggak bergantung pada jenis hutang dan bidang kuasa di mana ia ditanggung.Secara amnya, kebanyakan hutang mempunyai tarikh akhir dalam tempoh satu tahun selepas peristiwa yang menyebabkan hutang tersebut perlu dibayar, tetapi terdapat beberapa pengecualian.Sebagai contoh, cukai tertentu mungkin mempunyai tarikh akhir yang dilanjutkan sehingga enam tahun dari tarikh ia sepatutnya dibayar.Selain itu, sesetengah hutang mempunyai tarikh akhir yang lebih panjang jika ia dibuat sebagai sebahagian daripada kontrak atau jika pemiutang telah mengambil langkah khusus untuk mengelak daripada dipertanggungjawabkan (seperti memfailkan kebankrapan). Jika anda tidak pasti tentang hak anda atau sama ada anda mungkin boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap seseorang yang berhutang wang kepada anda, berbincang dengan peguam.

13 )Adakah bekerja dengan syarikat kaunseling kredit atau syarikat penyatuan hutang menghentikan masa saya statut had untuk tujuan pembayaran balik di California?

Statut pengehadan untuk hutang di California biasanya enam tahun dari tarikh obligasi asal, atau dari masa hutang itu perlu dibayar, yang mana terkemudian.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pengecualian kepada peraturan ini.Contohnya, jika anda di bawah umur semasa anda menanggung hutang, atau jika ia disebabkan oleh penipuan atau salah nyata, statut pengehadan mungkin lebih pendek.Selain itu, hutang tertentu seperti nafkah anak dan obligasi nafkah tidak mempunyai statut pengehadan.Jika anda percaya bahawa hutang anda telah tamat tempoh kerana salah satu sebab ini, adalah penting untuk bercakap dengan peguam untuk menentukan sama ada anda mempunyai sebarang tindakan undang-undang.