Hoeveel kost Medicare Part B voor gepensioneerde militairen?

tempo di emissione: 2022-07-21

Medicare Part B is een ziektekostenverzekeringsprogramma dat bepaalde medische kosten dekt voor mensen die met pensioen zijn.De hoogte van de dekking die u ontvangt, is afhankelijk van uw inkomen en andere factoren.Over het algemeen betaalt Medicare Part B ongeveer 80% van de kosten van gedekte services. De maandelijkse premie voor Medicare Part B is $ 134,90 per maand voor personen van 65 jaar of ouder en $ 162,40 per maand voor personen van 50 tot 64 jaar.Mogelijk moet u ook extra kosten betalen, zoals een jaarlijks eigen risico ($ 2.000 in 2018), eigen bijdragen (bijvoorbeeld $ 20 voor algemene poliklinische zorg) en co-assurantie (een percentage van de kosten van gedekte diensten). Als u in aanmerking komt voor beide Medicare Parts A en B, zal de overheid bijna alle kosten betalen die verband houden met de dekking van elk onderdeel.Als u echter alleen Medicare Part A-dekking hebt, kan het zijn dat u sommige of alle kosten in verband met Medicare Part B-dekking moet betalen. Voor meer informatie over hoeveel Medicare Part B kost voor een gepensioneerd militair bezoek:

.

Wat zijn de geschiktheidsvereisten voor het ontvangen van Medicare Part B voor gepensioneerde militairen?

Wat zijn de voordelen van Medicare Part B voor gepensioneerde militairen?Wat zijn de kosten van Medicare Part B voor gepensioneerde militairen?Hoeveel kost Medicare Part B voor gepensioneerde militairen jaarlijks?Wat zijn enkele manieren om te besparen op Medicare Part B voor gepensioneerde militaire kosten?Is er een manier om zowel Medicare Parts A als B samen te ontvangen?Als u in aanmerking komt, wat zijn dan de stappen om u in te schrijven voor Medicare Part B voor gepensioneerde militairen?Als u niet in aanmerking komt, wat zijn dan de stappen om u in te schrijven voor Medicare PartB voor gepensioneerde militairen?Kan ik nog steeds socialezekerheidsuitkeringen ontvangen terwijl ik ben ingeschreven in MedicarePartB voor gepensioneerde militaire leden?Wanneer wordt mijn inschrijvingsbeslissing verwerkt door MedicarePartBforretiredmilitary?

 1. Wat zijn de geschiktheidsvereisten voor het ontvangen van Medicare Part B voor gepensioneerde militaire leden?
 2. Wat zijn de voordelen van Medicare Part B voor gepensioneerde militaire leden?
 3. Wat zijn de kosten van Medicare Part B voor gepensioneerde militaire leden?
 4. Hoeveel kost Medicare Part B voor gepensioneerde militaire leden jaarlijks?
 5. Wat zijn enkele manieren om te besparen op Medicare Part B voor gepensioneerde militaire kosten?
 6. Is er een manier om zowel Medicare Parts A als B samen te ontvangen?
 7. Als u in aanmerking komt, wat zijn dan de stappen om u in te schrijven voor Medi-carePartB voor gepensioneerde militaire leden?
 8. Als u niet in aanmerking komt, wat zijn dan de stappen om u in te schrijven voor Medi-carePartBvoor gepensioneerdemilitaireleden?
 9. Kan ik nog steeds socialezekerheidsuitkeringen ontvangen terwijl ik ben ingeschreven in Medi-carePartB voor gepensioneerde militaire leden?

Hoe schrijf je je in voor Medicare Part B voor gepensioneerde militairen?

Medicare Part B voor gepensioneerde militairen is een ziektekostenverzekeringsprogramma dat dekking biedt voor medische kosten.Om u in te schrijven voor Medicare Part B, moet u eerst in aanmerking komen voor socialezekerheidsuitkeringen.U kunt vervolgens online of via uw plaatselijke Medicare-kantoor een aanvraag indienen. Zodra u bent ingeschreven voor Medicare Part B, betaalt de overheid de meeste kosten van uw medische zorg.Dit omvat doktersbezoeken, ziekenhuisverblijven en geneesmiddelen op recept.Als u een inkomen boven bepaalde grenzen heeft, betaalt de overheid ook een deel van uw premie voor Medicare Part B.

Welke dekking biedt Medicare Part B voor gepensioneerde militairen?

Medicare Part B voor gepensioneerde militairen biedt dekking voor ziekenhuis- en doktersdiensten.Het dekt ook een aantal andere medische kosten, zoals geneesmiddelen op recept, tandheelkundige zorg en optische zorg.U kunt mogelijk aanvullende uitkeringen ontvangen als u 65 jaar of ouder bent of een handicap heeft. Als u in aanmerking komt voor Medicare Part B, betaalt de overheid het grootste deel van uw kosten.Sommige kosten moet u echter nog wel zelf betalen.Het bedrag dat u moet betalen, hangt af van uw inkomen en hoeveel geld er over is nadat uw overheidsbetalingen zijn gedaan. Het belangrijkste om te onthouden is dat Medicare Part B niet alles dekt.U zult nog steeds moeten budgetteren voor andere uitgaven, zoals voedsel, vervoer en huisvesting. U kunt meer informatie over Medicare Part B vinden op de website Centers for Medicare & Medicaid Services. U kunt ook 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) bellen om met een agent te praten over uw geschiktheid en dekkingsopties.- Als ik 65 jaar of ouder ben of een handicap heb: Mijn premies zijn $ 134 per maand .- Als ik jonger ben dan 65 jaar: mijn premies zijn $ 104 per maand plus 10% van mijn inkomen boven $ 27.000 per jaar.- Als ik getrouwd ben, gezamenlijk indienen: mijn premies zijn $ 183 per maand plus 10% van mijn inkomen boven $ 42.000 per jaar.- Als ik getrouwd ben afzonderlijk indienen: Mijn premies zouden $ 154 per maand zijn plus 10% van mijn inkomen boven $ 27.000 per jaar Bron: https://www2.medicare.gov/about-medicare/programs/partb/retiredmilitary

Medicare deel b is beschikbaar voor diegenen die met pensioen zijn gegaan uit actieve dienst in de militaire dienst van de Verenigde Staten of veteranen die aan bepaalde vereisten voldoen, waaronder eervol ontslag met niet minder dan drie jaar verdienstelijke dienst na ontslag uit actieve dienst in de militaire dienst of twee jaar verdienstelijk dienst na ontslag uit een periode van eervolle actieve dienst ter ondersteuning van een oorlogsinspanning (inclusief leden van reservecomponenten die in actieve federale dienst zijn geroepen).

Om in aanmerking te komen voor volledige dekking via medicare deel b, zijn er een paar dingen die u eerst moet doen, waaronder registreren bij medicare door een aanvraag in te vullen die bekend staat als de "Medigap-aanvraag", die meestal te vinden is op lokale postkantoren of online op www. medicaresourcefinder . Zodra ze zijn geregistreerd bij medicare part b, sturen ze een brief waarin ze u laten weten welk type (s) verzekeringen ze dekken en waarin wordt beschreven welke documenten ze nodig hebben om de betaling te verwerken

Eenmaal geregistreerd bij medicare part b, zullen ze elke 3 maanden rekeningen gaan sturen met alle soorten kosten die verband houden met hun polis, samen met instructies over hoe deze kosten moeten worden betaald. doorgaans is er nog een openstaand saldo van ofwel particuliere ziektekostenverzekeringen vóór pensionering OF Amerikaanse militaire dienst, afhankelijk van wanneer deze persoon van militaire dienst is gescheiden. Daarnaast kunnen er ook copays, co-assurantie, aftrekbare bedragen, enz. zijn die verband houden met de situatie van elke specifieke polishouder Deze rekeningen moeten altijd zorgvuldig worden beoordeeld, aangezien er zich in de loop van een kalenderjaar wijzigingen kunnen voordoen die kunnen leiden tot hogere premies, eigen bijdragen, enz. die toekomstige betalingen kunnen beïnvloeden.

Afhankelijk van iemands inkomensniveau kunnen verschillende niveaus van bijstand beschikbaar komen via sociale zekerheid, zoals aanvullende verzekeringsprogramma's zoals Medigap, die helpen bij het compenseren van contante uitgaven zoals eigen risico's enz.

Zijn er kosten verbonden aan Medicare Part B voor gepensioneerde militairen?

Medicare Part B is een ziektekostenverzekering die ziekenhuis- en dokterskosten dekt.Het is ook bekend als Medicare Advantage.Er zijn geen kosten verbonden aan Medicare Part B voor gepensioneerde militaire leden.Er kunnen echter premies vereist zijn als u ervoor kiest om u in te schrijven voor het programma.Bovendien zijn sommige voordelen mogelijk niet beschikbaar voor gepensioneerde militaire leden, tenzij ze tijdens hun dienst aan het programma hebben betaald.Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Medicare-kantoor of bezoek

.

Hoe vaak moeten betalingen worden gedaan voor Medicare Part B voor gepensioneerde militairen?

Medicare Part B voor gepensioneerde militairen is een maandelijks verzekeringsplan dat medische kosten dekt.De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u verdient en of u in aanmerking komt voor een uitkering.Betalingen worden meestal elke maand gedaan, maar ze kunnen meer of minder vaak zijn als uw inkomen aanzienlijk verandert.

Om in aanmerking te komen voor Medicare Part B, moet u socialezekerheidsuitkeringen hebben ontvangen toen u 65 jaar oud werd.Als u op dat moment geen socialezekerheidsuitkeringen ontving, of als uw voordelen sindsdien zijn beëindigd, kunt u mogelijk nog steeds Medicare Part B-dekking krijgen door een premie te betalen.

Als u nog niet met pensioen bent, of als uw pensioendatum nog niet is bereikt, neem dan contact op met uw werkgever of het Department of Veterans Affairs (VA) om te zien of zij ziektekostenverzekeringen voor gepensioneerden aanbieden die Medicare Part B-dekking omvatten.U kunt ook informatie vinden over Medicare Part B op de website van Centers for Medicare and Medicaid Services (

.

Wanneer begint de dekking onder Medicare Part B voor gepensioneerde militairen?

Medicare Part B voor gepensioneerde militairen dekt medische kosten die zijn gemaakt nadat een persoon met pensioen is gegaan.De dekking begint op de eerste dag van de maand na pensionering, of op de datum van scheiding van dienst indien eerder. Wat zijn enkele voordelen van Medicare Part B voor gepensioneerde militairen?Enkele voordelen van Medicare Part B voor gepensioneerde militairen zijn: dekking voor ziekenhuisopname en poliklinische zorg, geneesmiddelen op recept, geestelijke gezondheidszorg en ambulancevervoer.Wat zijn enkele uitzonderingen op Medicare Part B voor gepensioneerde militaire dekking?Er zijn bepaalde uitsluitingen van Medicare Part B voor gepensioneerde militaire dekking die van toepassing kunnen zijn, waaronder: behandeling ontvangen in het buitenland, zorg verleend door een binnenlandse privéarts en tandheelkundige zorg. Hoeveel kost Medicare deel b voor gepensioneerde militairen?De maandelijkse premie onder Medicare Part B voor gepensioneerde militairen is $ 13

Medicare biedt een ziektekostenverzekering aan mensen die niet worden gedekt door een andere vorm van ziektekostenverzekering, zoals een door de werkgever gesponsorde verzekering of overheidsprogramma's zoals Medicaid of TRICARE (het programma dat gezondheidszorg biedt aan leden van het Amerikaanse leger).

Medicare biedt twee soorten dekking - Delen A & B - die samen de zogenaamde "Medicare" vormen (hoewel er ook een C-optie is die langdurige zorg dekt).

Deel A behandelt ziekenhuisopnames en enkele poliklinische bezoeken; het dekt geen geneesmiddelen op recept of geestelijke gezondheidsdiensten, hoewel het wel ambulancevervoer omvat indien nodig tijdens noodgevallen (wat behoorlijk duur kan zijn).

Deel B dekt de meeste medische kosten nadat u met pensioen gaat uit actieve dienst in het Amerikaanse leger - zelfs die welke geen verband houden met ziekte of letsel!Dit omvat zaken als doktersafspraken, laboratoriumtests, röntgenfoto's enz., maar er zijn enkele uitzonderingen (zoals tandheelkundige zorg), dus vraag uw arts wat er is inbegrepen voordat u grote aankopen doet!

Aan beide delen van Medicare zijn maandelijkse premies verbonden, maar ze hebben ook een jaarlijks eigen risico ($ 3K / $ 6K, afhankelijk van uw staat) waaraan eerst moet worden voldaan voordat enige co-assurantie van start gaat; daarna betaalt u tot 2018 slechts 20% co-betalingen op alle gefactureerde bedragen boven deze drempel, wanneer dat oploopt tot 30%.En tot slot is er een out-of-pocket cap per jaar van $ 6K OF 100% VAN DE MEDICARE PART A KOSTEN ALS JE OUDER BENT DAN 65 JAAR EN EEN INKOMEN HEBT DAN 130% VAN DE MEDICARE ARMOEDELIJN ($ 1640 PER MAAND IN 20

Dus over het algemeen, hoewel Onderdelen A&B misschien niet alles dekken, bieden ze aanzienlijke financiële bescherming als er iets onverwachts gebeurt dat dure medische aandacht vereist na pensionering.. Bron:

.

 1. Het jaarlijkse eigen risico is $ 3.000 en het eigen risico per jaar is $ 6,85. Voor mensen ouder dan 65 jaar met een inkomen onder bepaalde niveaus (zoals bepaald door hun staat), zijn er geen premiekosten en geen eigen risico of eigen risico. - zaklimiet. Wie betaalt de premies voor Medicare deel b?Mensen die onder Medicare Parts A & B vallen, betalen hun eigen premies die de kosten helpen dekken die gepaard gaan met het verstrekken van deze voordelen.Hoe kom ik erachter of ik gedekt ben onder Medicare deel b?Als u in aanmerking komt voor Medicare deel b-dekking, ontvangt u een bericht per post waarin u dit wordt meegedeeld.Als u vragen heeft over uw geschiktheid, neem dan contact op met uw plaatselijke socialezekerheidskantoor of bel 1-800-772-12.Bron: https://wwwmedicare.gov/about/programs/partb/retiredmilitaryfaq
 2. . Dus zelfs als uw totale rekening alleen al aan onderdelen A&B-kosten meer dan $ 10.000 per jaar bedraagt, betaalt u uiteindelijk niet meer dan $ 3600 uit eigen zak per jaar!

Is er een limiet aan hoe lang iemand voordelen kan ontvangen van Medicare Part B voor gepensioneerde militairen?

Medicare Part B is een programma dat een ziektekostenverzekering biedt aan mensen die met pensioen zijn gegaan.De hoogte van de uitkering is afhankelijk van hoeveel geld u heeft gespaard en hoe lang u met pensioen bent.Er is geen limiet aan het aantal jaren dat u een uitkering kunt ontvangen van Medicare Part B.Als u echter geen uitkering meer ontvangt, stopt uw ​​dekking automatisch.U kunt een uitkering blijven ontvangen als u in aanmerking komt voor een bijzondere uitzondering of als uw inkomen onder een bepaald niveau zakt.

Wat gebeurt er als ik een betaling mis voor mijn Medicare Part B voor gepensioneerde militaire dekking?

Als u een betaling mist voor uw Medicare Part B voor gepensioneerde militaire dekking, kan de overheid contact met u opnemen om u aan uw verplichting te herinneren.Als u binnen 30 dagen nadat er contact met u is opgenomen geen betaling heeft gedaan, kan de overheid uw dekking annuleren en u een rekening sturen voor alle onbetaalde premies. Wat zijn mijn voordelen als ik in aanmerking kom voor Medicare Part B voor gepensioneerde militaire dekking?Medicare Part B voor gepensioneerde militairen biedt een ziekenhuisverzekering en dekking voor medische kosten.Het programma biedt ook kortingen op geneesmiddelen op recept en andere gezondheidsdiensten.U kunt meer te weten komen over de voordelen van dit programma door naar medicare.gov te gaan of door 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) te bellen. Wat is de deadline om u in te schrijven voor Medicare Part B voor gepensioneerde militairen?De deadline om u in te schrijven voor Medicare Part B voor gepensioneerde militairen is 1 januari van het jaar volgend op uw pensioendatum.Als u bijvoorbeeld op 31 december met pensioen gaat, is de deadline om u in te schrijven voor Medicare Part B 1 januari 2020. Kan ik van gedachten veranderen over deelname aan Medicare Part B voor gepensioneerde militairen?Ja, u kunt op elk moment van gedachten veranderen over deelname aan Medicare Part B voor gepensioneerde militairen door contact op te nemen met medicare.gov of door 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) te bellen. Ik ben met pensioen gegaan, maar werk nog steeds deeltijd; kan ik me inschrijven voor MedicarePartBforRetireesMilitary?Ja, als u 65 jaar of ouder bent en na 20 jaar of meer met eervol ontslag uit actieve dienst bent gegaan met eervol ontslag, dan wordt u automatisch ingeschreven in MedicarePartBforRetireesMilitary zonder dat u iets hoeft te ondernemen.Als u echter in de komende vijf jaar na uw pensionering uit actieve dienst minder dan $ 10.000 per jaar verdient met een dienstbetrekking (of uitkeringen voor een WAO-uitkering ontvangt), kunnen we van u verlangen dat u een aanvraag indient en aan bepaalde toelatingseisen voldoet. voordat we door gaan met het verstrekken van uitkeringen namens uw gepensioneerde militaire status..Wat gebeurt er als ik stop met fulltime werken maar toch gedekt wil worden door mijn gepensioneerde militaire medicare deel b plan?Als u op enig moment in de komende vijf jaar nadat u met pensioen bent gegaan uit actieve dienst, minder dan $ 10.000 per jaar verdient met uw werk (of uitkeringen van de socialezekerheidsverzekering ontvangt), kunnen we eisen dat u een aanvraag indient en aan bepaalde voorwaarden voldoet voordat we kunnen doorgaan met het verstrekken van voordelen ten behoeve van de ontslagen militaire status.

Hoeveel kost Medicare deel b voor gepensioneerde militairen?

Als u 65 jaar of ouder bent en na 20 jaar of meer met eervol ontslag uit actieve dienst bent gegaan met eervol ontslag, wordt u automatisch ingeschreven in MedicarePartBforRetireesMilitary zonder dat u iets hoeft te ondernemen.Als u echter in de komende vijf jaar na uw pensionering uit actieve dienst minder dan $ 10.000 per jaar verdient met uw werk (of sociale uitkeringen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ontvangt), kunnen we eisen dat u een aanvraag indient en aan bepaalde voorwaarden voldoet voordat we kunnen doorgaan met het verstrekken van voordelen ten behoeve van de ontslagen militaire status.

Kan ik mijn dekking onder Medicare deel b voor gepensioneerde militairen op elk moment annuleren?

Medicare Part B is een door de overheid gesponsord ziektekostenverzekeringsprogramma dat medische kosten dekt voor mensen die gepensioneerd militair zijn en hun echtgenoten.De dekking gaat in op de dag dat u met pensioen gaat en loopt door tot u overlijdt of de leeftijd van 65 jaar bereikt.U kunt uw dekking op elk moment annuleren door contact op te nemen met Medicare.Er kunnen echter sancties volgen als u dit doet.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over myMedicare part b for Gepensioneerde militaire dekking?

Als u vragen heeft over uw Medicare deel B-dekking voor gepensioneerde militairen, kunt u contact opnemen met het Department of Veterans Affairs op 1-800-827-1000.U kunt ook hun website bezoeken op www.va.gov voor meer informatie over voordelen en diensten die beschikbaar zijn voor veteranen en hun families.

Welke andere verzekering kan ik hebben en toch een medisch deel krijgen voor een gepensioneerde militaire verzekering?

Medicare Part B is een verzekering die u kan helpen medische kosten te betalen.Het is beschikbaar voor gepensioneerde militairen en omvat een verscheidenheid aan diensten, waaronder ziekenhuiszorg, doktersbezoeken en geneesmiddelen op recept.U kunt mogelijk ook Medicare deel B krijgen als u andere soorten verzekeringen heeft die medische kosten dekken.Als u niet zeker weet of u in aanmerking komt voor Medicare deel B, of als u hulp nodig heeft bij het betalen van uw medische rekeningen, neem dan contact op met een zorgverlener of bezoek een verzekeringsmaatschappij.