Hoe werkt de 3600 kinderkorting?

tempo di emissione: 2022-09-19

De 3600-kinderkorting is een federale inkomstenbelastingvermindering die kan worden aangevraagd door ouders met kinderen jonger dan 18 jaar.Het krediet is in 2018 $ 1.600 per kind waard.Het maximale bedrag dat een gezin kan ontvangen is $ 4.000 per kind.

Om in aanmerking te komen voor de 3600-belastingvermindering voor kinderen, moeten ouders hun belastingaangifte indienen met formulier 1040A of 1040EZ.Ouders moeten ook het burgerservicenummer van hun in aanmerking komende kinderen op deze formulieren vermelden.Als de ouder andere personen ten laste heeft die ook uitkeringen van hun belastingen claimen, moeten ze mogelijk aanvullende informatie op deze formulieren opnemen om aan te tonen dat alle kinderen in het huishouden in aanmerking komende kinderen zijn.

De kinderkorting van 3600 wordt over het algemeen terugbetaald.Dit betekent dat als u belasting verschuldigd bent en het 3600-kinderkorting claimt, uw IRS meestal een deel of al uw verschuldigde belastingen zal terugbetalen.Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel.Als u bijvoorbeeld een inkomen heeft boven bepaalde drempels (die variëren afhankelijk van uw indieningsstatus), kunt u geen aanspraak maken op de kredieten met betrekking tot uw kinderen en krijgt u daarom geen restitutie van uw belastingen.Als u aftrekposten op uw federale aangifte specificeert in plaats van de standaardaftrek te nemen, krijgt u bovendien mogelijk geen volledige terugbetaling, zelfs als u de 3600-belastingvermindering voor kinderen claimt.

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor de 3600-kinderkorting?

Wat is het maximale bedrag van de kinderkorting 3600?Wat zijn de voordelen van de kinderkorting 3600?

De 3600-kinderkorting is een federale inkomstenbelastingvermindering die beschikbaar is voor ouders met kinderen jonger dan 17 jaar.Het krediet is $ 2.000 per in aanmerking komend kind waard.De criteria om in aanmerking te komen voor de 3600-kinderkorting zijn als volgt:

-De ouder moet een gezamenlijke aangifte indienen met hun echtgenoot

-De ouder moet inkomen hebben verdiend in het jaar dat hun kind is geboren of geadopteerd

- Het aangepaste bruto-inkomen (AGI) van de ouder mag in 2018 niet hoger zijn dan $ 75.000 ($ 100.000 indien gehuwd gezamenlijk aangifte doet)

-De ouder moet het bewijs leveren van de geboorte of adoptie van hun in aanmerking komende kinderen.Dit kan op twee manieren:

-Een kopie van de officiële geboorte- of adoptieakte van een overheidsinstantie

-Een kopie van formulier 8332, ouderverkiezing om het inkomen van het kind te melden bij belastingaangifte, dat kan worden gedownload van IRS.gov

Als u aan al deze geschiktheidsvereisten voldoet en uw AGI binnen bepaalde limieten valt, kunt u mogelijk de volledige $ 2.000 per in aanmerking komend kind op uw federale belastingen claimen.Het maximale bedrag van de 3600 kinderkorting dat u kunt claimen is $ 4.600 per in aanmerking komend kind in 2018.

Hoeveel is de kinderkorting 3600 waard?

De 3600-kinderkorting is $ 2.000 per kind waard.Dit betekent dat als je drie kinderen hebt en $ 50.000 per jaar verdient, het krediet elk $ 1.600 waard is.Als je vier kinderen hebt en $ 60.000 per jaar verdient, zou het krediet elk $ 1.800 waard zijn.Het maximale bedrag dat u kunt ontvangen is $ 4.000 per kind.

Wanneer wordt de kinderkorting 3600 uitbetaald?

De kinderkorting 3600 wordt over een periode van meerdere jaren uitbetaald.De eerste betaling vindt plaats in 2018 en de laatste betaling in 2026.Er is geen limiet aan het bedrag van het krediet dat kan worden geclaimd en het is beschikbaar ongeacht of uw kind kinderen heeft die bij hen wonen of niet.

Hoe vraag ik de 3600 kinderkorting aan?

De 3600-kinderkorting is een federale belastingvermindering die ouders helpt met kinderen onder de 18 jaar die in aanmerking komen voor gratis of tegen een gereduceerde prijs schoolmaaltijden.Om in aanmerking te komen, moet uw kind ten laste zijn en moet u een gezamenlijke aangifte indienen met uw echtgenoot als u gehuwd bent en gezamenlijk aangifte doet.Het maximale bedrag van het krediet is $ 2.000 per in aanmerking komend kind.U kunt alleen aanspraak maken op het krediet als u een inkomen heeft onder bepaalde drempels.De meest gebruikelijke manier om het krediet te claimen is op uw belastingen, maar u kunt het ook claimen als onderdeel van uw terugbetaalbare socialezekerheidsuitkeringen.

Wie komt in aanmerking voor de kinderkorting 3600?

De 3600-kinderkorting is een terugbetaalbaar krediet dat gezinnen met kinderen met een laag en gemiddeld inkomen helpt om hun belasting te betalen.Het krediet is beschikbaar voor gezinnen met kinderen onder de 17 jaar.Gezinnen kunnen in aanmerking komen voor het krediet als hun inkomen onder bepaalde drempels ligt. De meest gebruikelijke manier om de 3600-kinderkorting te claimen, is op uw federale aangifte inkomstenbelasting.U kunt het krediet ook claimen op uw staats- of lokale inkomstenbelastingaangifte, afhankelijk van waar u woont. Om in aanmerking te komen voor de 3600 kinderbelastingvermindering, moet het aangepaste bruto-inkomen (AGI) van uw gezin in 2018 lager zijn dan $ 75.000 ($ 100.000 in 2017) . Uw AGI omvat al uw belastbare inkomsten uit alle bronnen, inclusief lonen, salaris, fooien, rente, dividenden, vermogenswinsten en huurinkomsten. jaar oud aan het einde van het jaar, mag uw AGI niet hoger zijn dan $ 110.000 in 2018 ($ 135.000 in 2017). Als u gehuwd bent en afzonderlijk aangifte doet en er is geen in aanmerking komende echtgenoot aanwezig en u heeft één in aanmerking komend kind dat aan het eind van het jaar jonger is dan 17 jaar, dan mag uw AGI niet hoger zijn dan $ 55.000 in 2018 ($ 70K in 2017).

Vanaf welke leeftijd komen kinderen in aanmerking voor de kinderkorting 3600?

De kinderkorting van 3600 is beschikbaar voor in aanmerking komende kinderen jonger dan 18 jaar.Welke ouders komen in aanmerking?Het kinderbelastingkrediet van 3600 is beschikbaar voor in aanmerking komende ouders die in aanmerking komende kinderen hebben.Wie komt in aanmerking als een in aanmerking komend kind?Een kind dat in aanmerking komt voor de 3600-kinderkorting is elke persoon die jonger is dan 18 jaar en: een ouder heeft die wettelijk verantwoordelijk is voor de zorg en het onderhoud van de persoon; of

Is permanent en volledig uitgeschakeld, zoals gedefinieerd door de IRS-regelgeving.Welke inkomensgrenzen gelden om in aanmerking te komen voor de kinderkorting 3600?De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de 3600-kinderkorting varieert afhankelijk van of u als individu of gehuwd samen een aanvraag indient.Voor particulieren is de inkomensgrens $ 110.000 per jaar.Echtparen die gezamenlijk een aanvraag indienen, kunnen tot $ 230.000 aan gecombineerd jaarinkomen hebben voordat ze niet in aanmerking komen voor de 3600 Child Tax Credit.Hoeveel geld zal mijn gezin in totaal ontvangen van dit programma?Het bedrag dat uw gezin in totaal ontvangt van dit programma, hangt af van uw specifieke situatie en kan variëren van helemaal niets tot meer dan $ 6.000 per jaar.Kan ik nog aanspraak maken op andere aftrekposten als ik in aanmerking kom voor de 3600 Kinderkorting?Ja - u kunt nog steeds aanspraak maken op andere kredieten, zoals de Earned Income Tax Credit (EITC), zelfs als u in aanmerking komt voor de 3600 Child Tax Credit.Hoe dien ik belasting in met dit voordeel?U kunt met dit voordeel belastingaangifte doen door formulier 8332 - Claim voor teruggave van federale inkomstenbelasting betaald door een persoon met afhankelijke personen in te vullen . Kan ik mijn eigen schatting van mijn aangepast bruto-inkomen (AGI) gebruiken om te berekenen of ik in aanmerking kom voor deze uitkering?Nee - u kunt uw eigen schatting van uw AGI niet gebruiken bij het berekenen van uw recht op deze uitkering.In plaats daarvan moet u de IRS-richtlijnen gebruiken die rekening houden met zowel uw persoonlijke financiële omstandigheden als die van uw kinderen ten laste.Kan ik meer dan één persoon ten laste van mijn aangifte aanvragen om ze allemaal in aanmerking te laten komen voor de 3600-kinderkorting?Nee - slechts één persoon kan kwalificeren als een persoon ten laste van uw terugkeer om ze allemaal in aanmerking te laten komen voor de 3600 belastingvermindering voor kinderen.

Nee - iemand anders die oppasdiensten verleent terwijl u voltijds afwezig bent voor uw werk of school, telt niet mee om te voldoen aan de kwalificatievereisten voor het ontvangen van een uitkering onder dit programma.

Ja - iemand anders die zorg verleent terwijl u afwezig bent voor werk of school, telt mee voor het voldoen aan de kwalificatievereisten. Wat gebeurt er als we van gedachten veranderen nadat we deze uitkering hebben aangevraagd?Als we van gedachten veranderen nadat we deze uitkering hebben aangevraagd, moeten we formulier 8379 indienen binnen drie jaar nadat we deze hebben aangevraagd om onze oorspronkelijke claim met terugwerkende kracht te laten verwerken. Hoe weten we of we aan deze kwalificaties voldoen?'Als u wilt weten of u aan deze kwalificaties voldoet, neemt u gratis contact op met de IRS op 1-800-829-3676.

Moet ik werken om de kinderkorting 3600 te ontvangen?

De kinderkorting 3600 is een terugbetaalbare heffingskorting waarmee ouders met niet-werkende kinderen onder de 18 jaar een cheque van de overheid kunnen ontvangen.Ouders moeten aan bepaalde geschiktheidsvereisten voldoen om in aanmerking te komen voor het krediet, waaronder ongehuwd zijn en gezamenlijk hun belastingaangifte doen.Bovendien moeten ouders ten minste één in aanmerking komend kind hebben en voldoen aan de inkomensrichtlijnen.Het maximale kredietbedrag dat een gezin kan ontvangen is $ 6.000 per jaar.Als een gezin meer ontvangt dan het maximumbedrag van de kredieten, kan het slechts een deel ervan als inkomen opvragen.

Hoeveel uur moet ik werken om de kinderkorting 3600 te krijgen?

De 3600-belastingvermindering voor kinderen is een terugbetaalbare belastingvermindering die een maandelijkse betaling biedt aan gezinnen met kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en minder dan $ 50.000 per jaar verdienen.Om in aanmerking te komen voor de 3600-kinderkorting, moet u voldoen aan zowel inkomens- als aangiftevereisten.De hoogte van het krediet hangt af van het inkomen van uw gezin en de status van uw dossier.U kunt meer informatie vinden over in aanmerking komende inkomens en indieningsstatussen op IRS.gov of door te bellen naar 1-800-829-3676.Om de volledige uitkering van de kinderkorting 3600 te krijgen, moet u in het kalenderjaar minimaal 400 uur werken.Dit omvat de gewerkte uren in beide kalendermaanden en eventuele overuren die u maakt.Voldoet u niet aan deze eis, dan kan een deel van uw uitkering gebaseerd zijn op uw verdiende inkomen uit kwalificerende werkzaamheden in de maand waarin u in aanmerking kwam voor een uitkering of binnen drie maanden voorafgaand aan die maand.Als u bijvoorbeeld in december in aanmerking komt voor een uitkering, maar pas in januari begint te werken, wordt maximaal 200 uur van uw 3600 tegoeden gebaseerd op uw decemberinkomsten.Als u meer dan 400 uur verdient in december maar minder dan 600 uur in januari, worden 300 uur van uw 3600 credits gebaseerd op uw decemberinkomsten plus 100 procent extra van het eventuele overschot van meer dan 600 gewerkte uren in januari (maximaal 800 credits in totaal). ).