Wat is een armlening?

tempo di emissione: 2022-04-16

Een armlening, ook bekend als een hypotheek met variabele rente (ARM), is een hypotheekvorm waarbij de rente op de lening in de loop van de tijd fluctueert.De initiële rente op de lening is doorgaans lager dan die van een hypotheek met vaste rente, maar kan in de loop van de tijd stijgen.

De rente op een ARM-lening is gekoppeld aan een index, een financiële maatstaf die wordt gebruikt om veranderingen in markttarieven te volgen.De meest gebruikelijke index voor ARM-leningen is de London Interbank Offered Rate (LIBOR). Als de LIBOR stijgt, stijgt ook de rente op uw lening; wanneer LIBOR daalt, daalt ook uw rente.

Uw maandelijkse betalingen zullen ook veranderen op basis van schommelingen in LIBOR.Als u een hypotheek met vaste rente heeft, blijven uw maandlasten gelijk, wat er ook gebeurt met de marktrente.Met een ARM-lening kunnen uw betalingen omhoog of omlaag gaan, afhankelijk van waar de tarieven zich op een bepaald moment bevinden.

Een voordeel van een ARM-lening is dat u mogelijk in aanmerking komt voor een hoger leenbedrag dan bij een hypotheek met vaste rente.Dat komt omdat kredietverstrekkers minder risico nemen met een ARM-lening, omdat de rente niet in steen gebeiteld is.

Er is echter ook meer risico verbonden aan een ARM-lening, aangezien uw betalingen kunnen stijgen als de marktrente stijgt.Als u dit type lening overweegt, is het belangrijk om te begrijpen hoe het werkt en welke mogelijke risico's eraan verbonden zijn voordat u iets ondertekent.

Wat is het verschil tussen een armlening en een hypotheek met vaste rente?

Een armlening is een hypotheekvorm waarbij de lener geld leent van een vriend of familielid.Een hypotheek met vaste rente is een hypotheekvorm waarbij de rente gedurende de looptijd gelijk blijft.

Waar hangt het rentepercentage bij een armlening van af?

Bij het lenen van geld met een armlening is het rentepercentage afhankelijk van een aantal factoren.De belangrijkste factor is de kredietscore van de kredietnemer.Als de lener een goede kredietscore heeft, krijgt hij waarschijnlijk een lagere rente aangeboden dan iemand die geen goede kredietscore heeft.Een andere factor die de rente beïnvloedt, is hoe lang het duurt om de lening terug te betalen.Als de lening snel wordt afgelost, kan de kredietverstrekker een lagere rente aanbieden dan bij een trage aflossing.Ten slotte kunnen kredietverstrekkers ook verschillende tarieven aanbieden op basis van het feit of er al dan niet andere leningen uitstaan ​​bij diezelfde bank of instelling.

Hoe vaak kan de rente veranderen bij een armlening?

Wanneer u een armlening afsluit, wordt het rentepercentage vastgesteld op het moment van uw leningaanvraag.De rente kan echter in de loop van de tijd veranderen op basis van marktomstandigheden.De bank kan de rente verhogen of verlagen als zij van mening is dat er elders betere mogelijkheden zijn.

Is er een limiet aan hoeveel de rentevoet mag stijgen gedurende de looptijd van de lening?

Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat het afhangt van verschillende factoren, waaronder de voorwaarden van de lening en de kredietscore van de kredietnemer.Over het algemeen is het kredietverstrekkers echter over het algemeen toegestaan ​​om de rente op leningen tot twee keer per jaar te verhogen.Als u overweegt een lening af te sluiten, is het belangrijk om hier rekening mee te houden, zodat u niet meer betaalt dan nodig is.

Hoe verandert de betalingsomvang met een hypotheek met variabele rente?

Wanneer u een hypotheek met variabele rente afsluit, verandert de rente op uw lening in de loop van de tijd.Dit betekent dat de betalingsgrootte ook in de loop van de tijd zal veranderen.

In onderstaande tabel ziet u hoeveel u maandelijks meer betaalt als uw rente meer dan één keer per jaar wordt aangepast.

Als uw tarief hoger dan eenmaal per jaar wordt aangepast: maandelijkse betalingsverhoging ($)

Als uw tarief hoger dan twee keer per jaar wordt aangepast: maandelijkse betalingsverhoging ($)

Als uw tarief hoger dan drie keer per jaar wordt aangepast: maandelijkse betalingsverhoging ($)

In de tabel staat ook hoeveel u maandelijks minder betaalt als uw rentepercentage lager dan één keer per jaar wordt aangepast.

Kunt u extra betalingen doen op een ARM?

Kunt u extra betalingen doen op een ARM?

Er zijn een paar manieren om extra betalingen te doen op een ARM.Een optie is om de rente te betalen en vervolgens zo nodig aanvullende betalingen te doen.Een andere mogelijkheid is om elke maand de hoofdsom plus rente te betalen.Als u meer tijd nodig heeft om uw ARM af te betalen, kunt u ook overwegen om kleinere maandelijkse betalingen te doen of een lening te gebruiken om uw schuld sneller af te lossen.Welk betalingsplan voor u het beste werkt, hangt af van uw individuele omstandigheden en financiële doelen.

Zijn er boetes voor het oversluiten of verkopen van uw woning voor het einde van de looptijd?

Er zijn geen boetes voor het oversluiten of verkopen van uw woning voor het einde van de looptijd, zolang u aan alle eisen van uw geldschieter voldoet.Het is echter belangrijk om te onthouden dat eventuele afsluitingskosten in verband met een herfinanciering of verkoop worden toegevoegd aan uw hypotheekbetaling, dus het is belangrijk om deze van tevoren te budgetteren.Bovendien, als u besluit te verkopen voor het einde van uw hypotheektermijn, moet u mogelijk een boete betalen bovenop al het andere dat u aan uw lening verschuldigd bent.Praat met een geldschieter over deze mogelijke boetes voordat u beslissingen neemt.

Als u een ARM heeft, wordt uw maandbedrag dan lager dan bij een hypotheek met vaste rente?

ARM-hypotheken worden steeds populairder, maar er zijn een paar dingen waar u rekening mee moet houden als u besluit deze route te gaan.Ten eerste zijn ARM-hypotheekbetalingen doorgaans lager dan hypotheken met vaste rente, omdat de rentetarieven op ARM's vaak veel lager zijn dan die op vastrentende leningen.Ten tweede is de lengte van uw ARM-lening van invloed op hoeveel geld u elke maand betaalt.Als u 30 jaar leent, zou uw maandelijkse betaling ongeveer $ 100 minder zijn dan wanneer u 15 jaar zou lenen.Ten slotte is het belangrijk om te onthouden dat een ARM geen garantie is dat uw woningwaarde in de loop van de tijd zal stijgen - zelfs als de rente op uw ARM laag blijft.Dus als u zich zorgen maakt of uw huis nu meer waard is dan toen u het kocht, is een hypotheek met vaste rente wellicht een betere optie.

Bestaat er een risico dat u meer verschuldigd bent dan uw huis waard is als de tarieven stijgen en de huizenprijzen gelijk blijven of dalen?

Er is altijd een risico dat u meer verschuldigd bent dan uw huis waard is als de tarieven stijgen en de huizenprijzen gelijk blijven of dalen.Dit komt omdat de waarde van uw huis mogelijk geen gelijke tred houdt met de inflatie, wat kan leiden tot een daling van de werkelijke waarde.Als u uw huis niet kunt verkopen voor wat het nu waard is, kan het bovendien moeilijk zijn om dit op een later tijdstip te doen, wanneer de tarieven nog verder stijgen en de markt concurrerender wordt.Als dit gebeurt, kunt u zich in een situatie bevinden waarin u meer aan uw hypotheek verschuldigd bent dan de werkelijke waarde van uw woning.Daarom is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de huidige marktomstandigheden en ervoor te zorgen dat u een nauwkeurige schatting heeft van de waarde van uw huis als de tarieven stijgen of dalen.Als er toch iets gebeurt en u zich in te langdurige omstandigheden bevindt, kan het nodig zijn professionele hulp in te roepen om uit de schulden te komen.