Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

tempo di emissione: 2022-04-18

Een aansprakelijkheidsverzekering is een van de meest voorkomende autoverzekeringen.Het dekt schade die u bij een ongeval aan andere personen of eigendommen toebrengt.Het dekt geen schade aan uw eigen auto.

Een aansprakelijkheidsverzekering bestaat uit twee delen: lichamelijk letsel en materiële schade.Lichamelijk letsel vergoedt de medische kosten en gederfde lonen van mensen die gewond raken bij een ongeval dat u veroorzaakt.Materiële schade vergoedt de reparatie of vervanging van zaken als auto's, gebouwen en hekken die u bij een ongeval beschadigt.

De meeste staten hebben wetten die vereisen dat je een bepaalde aansprakelijkheidsverzekering hebt.Het bedrag varieert van staat tot staat, maar het is meestal rond de $ 25.000/$ 50.000/$ 10.000.Dit betekent dat uw verzekeraar tot $ 25.000 betaalt voor lichamelijk letsel per persoon die bij een ongeval betrokken is, tot $ 50.000 in totaal voor alle verwondingen bij het ongeval en tot $ 10.000 voor materiële schade veroorzaakt door het ongeval.

Als u een ongeval veroorzaakt met letsel of materiële schade dat deze bedragen overschrijdt, moet u het verschil zelf betalen.Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u voldoende aansprakelijkheidsdekking heeft, zodat u niet met een hoge rekening blijft zitten als u een ernstig ongeval veroorzaakt.

Wat dekt de aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt u als iemand gewond raakt of sterft als gevolg van uw rijstijl.Dit type dekking kan helpen bij het betalen van medische kosten, gederfde lonen en andere kosten die verband houden met het ongeval.

Hoeveel kost een aansprakelijkheidsverzekering voor auto's?

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt doorgaans schade die u of iemand anders veroorzaakt aan de auto van iemand anders, evenals verwondingen die optreden tijdens het besturen van uw auto.Het kan ook materiële schade aan auto's, huizen en andere eigendommen van anderen dekken.Sommige polissen bieden ook dekking voor medische kosten als u gewond raakt bij een auto-ongeluk.

Heb ik een aansprakelijkheidsverzekering nodig?

Over het algemeen dekt een aansprakelijkheidsverzekering u als iemand gewond raakt of uw auto beschadigt tijdens het rijden.Dit type dekking kan ook materiële schade aan andere mensen of hun auto's omvatten als u betrokken bent bij een ongeval.U kunt ook een onverzekerde automobilistdekking nodig hebben als iemand anders schuld heeft aan het ongeval en deze niet verzekerd is.

Wat gebeurt er als ik geen aansprakelijkheidsverzekering heb?

Als u geen aansprakelijkheidsverzekering heeft, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen die zich voordoen tijdens het besturen van uw voertuig.Dit kan persoonlijk letsel of materiële schade zijn.Zonder aansprakelijkheidsverzekering kunt u ook boetes krijgen van de politie en/of de rechtbank.

Wat is het minimumbedrag van een aansprakelijkheidsverzekering voor auto's die in mijn land vereist is?

Er is geen definitief antwoord op deze vraag, aangezien deze van staat tot staat verschilt.Meestal dekken aansprakelijkheidsverzekeringen u echter voor schade die u of iemand anders veroorzaakt tijdens het besturen van uw voertuig, evenals voor eventuele verwondingen die als gevolg daarvan optreden.In sommige gevallen dekt de polis ook materiële schade die ontstaat tijdens een ongeval.Het is belangrijk om bij uw eigen verzekeringsmaatschappij na te gaan welke specifieke dekking in uw land wordt aangeboden.

Kan ik aangeklaagd worden omdat ik niet genoeg aansprakelijkheidsdekking op mijn autoverzekering heb?

Over het algemeen dekt een aansprakelijkheidsverzekering u voor schade die u veroorzaakt aan andere mensen of hun eigendommen tijdens het besturen van uw auto.Deze dekking kan schade omvatten door ongevallen, aanrijdingen en zelfs als u in gebreke bent gebleven.Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle staten een aansprakelijkheidsverzekering voor auto's vereisen.Dus als u deze dekking niet op uw polis heeft, kunt u mogelijk nog steeds iemand aanklagen die u schade toebrengt bij een auto-ongeluk, ongeacht of uw staat dit vereist of niet.

Als ik een ongeval veroorzaak, dekt mijn reguliere autoverzekering mij dan of moet ik aanvullende dekking kopen?

Uw reguliere autoverzekering zou u moeten dekken als u schuldig bent aan een ongeval.Als u een aanvullende dekking heeft, zoals een aansprakelijkheidsverzekering, biedt uw polis mogelijk meer dekking dan wettelijk is vereist.Voor de zekerheid dient u altijd contact op te nemen met uw verzekeraar.