Wat is het American Opportunity of Hope Credit?

tempo di emissione: 2022-07-22

Het American Opportunity of Hope Credit is een federaal belastingkrediet dat beschikbaar is voor individuen en gezinnen die een universitaire opleiding hebben genoten.Het krediet kan worden gebruikt om het bedrag aan belastingen dat u verschuldigd bent te verminderen, afhankelijk van uw inkomensniveau. Het American Opportunity- of Hope-krediet is maximaal $ 2.500 per jaar waard voor elke in aanmerking komende student.U kunt aanspraak maken op het krediet als u: • een staatsburger of ingezetene van de Verenigde Staten bent • een gekwalificeerd persoon • een in aanmerking komend familielid (hieronder gedefinieerd) De volgende zijn geen in aanmerking komende gezinsleden: Uw echtgenoot

Uw kind dat aan het eind van het jaar jonger is dan 24 jaar

Uw kind dat 24 jaar of ouder is maar nog steeds voltijds naar school gaat

Je ouder die ten minste de helft van het jaar in leven was en je was in die periode ofwel een afhankelijke student of een onafhankelijke student. Je kunt mogelijk aanspraak maken op het American Opportunity- of Hope Credit, zelfs als je geen diploma hebt. Om in aanmerking te komen, moet je moet een diploma hebben behaald aan een geaccrediteerde hogeschool of universiteit in Amerika na het voltooien van ten minste één volledig academisch jaar in aanwezigheid. U kunt dit krediet niet claimen als u zich indient als alleenstaande, gezinshoofd, gehuwd afzonderlijk, gescheiden, gescheiden, weduwe of permanent uitgeschakeld. Als uw aangepast aangepast bruto-inkomen (MAGI) hoger is dan $ 80.000 ($ 160.000 voor gezamenlijke indieners), kunt u geen gebruik maken van studiepunten met betrekking tot onderwijs zoals deze. Er zijn ook verschillende andere beperkingen die ook van toepassing zijn, waaronder ingezetenschapsvereisten en of bepaalde soorten scholen tellen mee voor het behalen van een diploma.- In aanmerking komende studenten ontvangen een terugbetaalbaar belastingkrediet- Geclaimd door belastingbetalers met behulp van formulier 8863- Alleen beschikbaar voor inwoners en burgers/nvt Nationals of America- Moet een diploma behalen van een geaccrediteerde Amerikaanse instelling na 1 volledig academisch jaar aanwezig te zijn- Kan niet meer dan $ 80k/$ 160k met MAGI gebruiken Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de belastingbetaler mogelijk tp $ 2K per in aanmerking komende student jaarlijks claimenNiet alle studenten komen in aanmerking voor dit krediet vanwege verschillende factoren, zoals het inkomensniveau van de ouders, enz., maar het is altijd de moeite waard om vóór het belastingseizoen contact op te nemen met uw accountant!Heb je ooit het Amerikaanse Opportunity of Hope-krediet ontvangen?Het bovenstaande antwoord zou meer informatie moeten geven over wat iemand kwalificeert voor dit specifieke belastingvoordeel - zolang ze eerst aan alle andere geschiktheidscriteria voldoen!Houd er rekening mee dat, hoewel veel mensen misschien denken dat het behalen van hun middelbare schooldiploma hen automatisch in aanmerking komt voor dit specifieke belastingvoordeel, dit helaas niet altijd het geval is!Om in aanmerking te komen voor dit krediet - dat het belastbare inkomen met maximaal $ 2.500 per persoon per jaar kan verlagen - moeten ontvangers ten minste één volledig academisch kalenderjaar (12 maanden) studeren aan een geaccrediteerde Amerikaanse onderwijsinstelling nadat ze met succes zijn voltooid middelbare school diplomavereisten (d.w.z. het behalen van vereiste examens). Dit betekent dat sommige mensen die traditioneel als "universitair afgestudeerden" zouden worden beschouwd, mogelijk niet in aanmerking komen op basis van hun specifieke situatie en/of opleidingsniveau; meestal degenen met alleen niet-gegradueerde graden (in plaats van afgestudeerde graden), degenen die buiten Noord-Amerika studeren, enzovoort... Zoals eerder vermeld, zijn er echter veel andere kwalificaties waaraan ook moet worden voldaan voordat u enige vorm van federale onderwijsbijstand claimt zoals Pell Grants, leerwerkprogramma's etcetera...

Hoe komt u in aanmerking voor het American Opportunity of Hope Credit?

Het American Opportunity of Hope Credit is een federaal krediet dat studenten helpt met uitgaven die verband houden met het volgen van een universiteit.Om in aanmerking te komen, moet u ten minste $ 2.000 aan belastbaar inkomen hebben verdiend tijdens het jaar dat u op school was ingeschreven en aan andere vereisten voldoen.U kunt ook in aanmerking komen als u ten laste bent van iemand die een inkomen heeft.Het krediet is maximaal $ 4.000 per student waard.Om aanspraak te maken op de aftrek moet u aangifte doen over het jaar waarin u de inkomsten heeft ontvangen.

Wat zijn de voordelen van het American Opportunity of Hope Credit?

Het American Opportunity of Hope Credit is een federaal belastingkrediet dat beschikbaar is voor studenten en ouders die kinderen hebben die naar de universiteit gaan of bepaalde beroepsopleidingen volgen.Het tegoed kan oplopen tot $ 2.500 per student en $ 4.000 per ouder.Het tegoed is over het algemeen terugbetaalbaar, wat betekent dat u mogelijk een terugbetaling ontvangt, zelfs als u geen belasting verschuldigd bent.Het krediet kan ook uw belastingschuld dollar-voor-dollar verminderen.

Het American Opportunity of Hope Credit is bedoeld om gezinnen met een laag inkomen te helpen bij het betalen van hogere onderwijskosten.In aanmerking komende studenten kunnen mogelijk het krediet voor collegegeld en gerelateerde uitgaven claimen bij een in aanmerking komende onderwijsinstelling (inclusief particuliere scholen), evenals voor boeken, benodigdheden en apparatuur die nodig zijn voor inschrijving in een in aanmerking komend studieprogramma.Ouders kunnen mogelijk ook aanspraak maken op het krediet voor de aanwezigheid van hun kinderen bij een in aanmerking komende onderwijsinstelling.

Het American Opportunity- of Hope-krediet is alleen beschikbaar voor personen die geen andere vorm van federale financiële hulp hebben ontvangen gedurende het jaar dat ze het krediet claimen.U moet uw aangifte inkomstenbelasting indienen met formulier 1040A als u het American Opportunity of Hope Credit namens uzelf claimt, of met formulier 1040EZ als u het krediet claimt namens iemand anders (zoals een persoon ten laste).

Het American Opportunity- of Hope Credit kan niet worden gebruikt om studieleningen, aflossingen op hypotheken, autoleningen, kinderbijslagbetalingen, alimentatiebetalingen, veteranenuitkeringen of enige andere vorm van schuld af te lossen.

Er zijn verschillende belangrijke dingen om in gedachten te houden bij het aanvragen van de American Opportunity of Hope Credit:

.

  1. U moet uw aangifte inkomstenbelasting indienen met behulp van formulier 1040A als u namens uzelf de American Opportunity of Hope Credit claimt;
  2. U moet alle gevraagde informatie opnemen in Schema A (formulier 1040A);
  3. U kunt de American Opportunity of Hope Credit niet gebruiken om studieleningen, aflossingen op hypotheken, autoleningen, kinderbijslagbetalingen, alimentatiebetalingen of enige andere vorm van schuld terug te betalen; en als u niet genoeg inkomstenbelasting heeft ingehouden op uw salaris om alle belastingen die u verschuldigd bent op uw inkomstenbelastingaangifte, zoals Formulier 1040, omdat u een onjuist formulier 1040 indient vanwege hun arbeidsstatus of de arbeidsstatus van uw echtgenoot tijdens het jaar waarin u het krediet claimt (zelfs als ze momenteel in dienst zijn), moet u mogelijkbelasting betalen met een meervoudig betalingsplan of een meervoudige bestelling

Wanneer kwam het American Opportunity of Hope Credit beschikbaar?

Het American Opportunity of Hope Credit kwam in 2007 beschikbaar.Het is een federaal krediet dat tot $ 2.500 per jaar biedt voor niet-gegradueerde studenten en $ 4.000 per jaar voor afgestudeerde of professionele studenten.Het krediet is beschikbaar voor studenten die een diploma hebben behaald aan een geaccrediteerde hogeschool of universiteit.

Hoe lang duurt het American Opportunity- of Hope-krediet?

Het American Opportunity of Hope Credit duurt twee jaar.U moet minimaal $ 2.500 hebben verdiend om in aanmerking te komen voor het krediet.Het krediet is maximaal $ 4.000 per jaar waard.

Hoeveel is het American Opportunity of Hope Credit waard?

Het American Opportunity- of Hope-krediet is maximaal $ 2.500 per jaar waard.Het kan worden gebruikt om studiekosten te betalen, zoals collegegeld, kosten en kost en inwoning.U moet ten minste $ 5.000 aan inkomen hebben verdiend tijdens het belastingjaar waarin u het krediet claimt om in aanmerking te komen.Het tegoed is terugbetaalbaar, dus als u belasting verschuldigd bent nadat u het heeft geclaimd, zal uw federale overheid meestal een deel van het betaalde bedrag terugbetalen.

Kan ik het American Opportunity- of Hope Credit en een ander onderwijsbelastingkrediet op mijn belastingen claimen?

Het American Opportunity of Hope Credit is een federaal belastingkrediet voor onderwijs dat kan worden geclaimd bij uw belastingen.U kunt mogelijk aanspraak maken op het krediet als u inkomsten heeft verdiend en aan bepaalde voorwaarden voldoet.Het krediet kan uw belastingplicht verminderen, dus het is belangrijk om te begrijpen hoe het werkt en of u in aanmerking komt.Daarnaast kunt u mogelijk ook aanspraak maken op het Lifetime Learning Credit, een afzonderlijk belastingkrediet voor onderwijs dat wordt aangeboden door de IRS.Raadpleeg een accountant of belastingadviseur voor meer informatie over deze kredieten en of u in aanmerking komt.

Ik heb een 1098-T-formulier ontvangen van mijn universiteit - wat moet ik ermee?

Als je een 1098-T-formulier van je universiteit hebt ontvangen, betekent dit dat je school je informatie heeft gestuurd over de American Opportunity of Hope Credit.U dient de informatie op het formulier te bekijken om te zien of u in aanmerking komt voor het tegoed en, zo ja, de instructies volgen om het tegoed te claimen.Als u vragen heeft over het claimen van het krediet, neem dan contact op met uw belastingadviseur of ga naar IRS.gov/credit voor meer informatie.

Moet ik een diploma behalen om het American Opportunity Tax Credit te claimen?

Het American Opportunity Tax Credit (AOTC) is een federaal belastingkrediet dat beschikbaar is voor studenten die een undergraduate of graduate degree in de Verenigde Staten volgen.U hoeft geen diploma te behalen om de AOTC te claimen, zolang u aan alle volgende vereisten voldoet:

-Je bent voltijds ingeschreven voor een in aanmerking komend onderwijsprogramma aan een geaccrediteerde hogeschool, universiteit of andere postsecundaire instelling.

-Je opleiding moet gerelateerd zijn aan een van de aangewezen onderwijscategorieën die worden vermeld op formulier 8863, studiepunten en aftrekposten.

-U moet ten minste $ 2.000 aan collegegeld en aanverwante uitgaven hebben verdiend tijdens het belastingjaar waarvoor u de AOTC aanvraagt.

- U kunt geen aanspraak maken op andere heffingskortingen die op uw situatie van toepassing kunnen zijn.De AOTC wordt geclaimd op formulier 8833, Onderwijskredieten en inhoudingen - Krediet voor gekwalificeerde collegegeldprogramma's.Als u uw aangifte elektronisch indient met behulp van het IRS-e-bestand, gebruikt u formulier 8833EZ, onderwijskredieten en aftrekposten - krediet voor gekwalificeerde collegegeldprogramma's (elektronisch). Let op: Het American Opportunity Tax Credit is niet van toepassing op militaire dienst of werkervaring.Voor meer informatie over dit krediet, zie publicatie 970, Belastingvoordelen voor studenten: een overzicht.

Als ik een afhankelijke student ben en mijn ouder claimt dat ik afhankelijk ben van hun belastingen, kom ik dan nog steeds in aanmerking voor het American Opportunity Tax Credit?

Ja, zelfs als uw ouder beweert dat u ten laste van hun belastingen bent.Om in aanmerking te komen voor dit krediet, moet u voltijds ingeschreven zijn in een in aanmerking komend onderwijsprogramma aan een geaccrediteerde hogeschool of universiteit.U moet ook $ 2.000 of meer aan collegegeld en gerelateerde uitgaven hebben verdiend tijdens het belastingjaar waarvoor u de AOTC claimt.Als je ouders echter kunnen aantonen dat ze in dat jaar meer dan de helft van je collegegeld en gerelateerde uitgaven hebben betaald (of ze rechtstreeks hebben betaald), hoef je misschien maar $ 1.500 aan collegegeld en gerelateerde uitgaven te verdienen om in aanmerking te komen voor dit krediet.Zie publicatie 970, Belastingvoordelen voor studenten: een overzicht voor meer informatie over kwalificeren op basis van het ouderlijk inkomen.