Hoe staat het met de aftrek van studiefinanciering?

tempo di emissione: 2022-09-22

Studielening renteaftrek is beschikbaar op een fiscaal aftrekbare basis voor personen die gekwalificeerde studieleningen hebben.De aftrek wordt afgebouwd naarmate het inkomen stijgt, dus belastingplichtigen met hogere inkomens kunnen mogelijk niet ten volle profiteren van de aftrek.Voor 2018 is het maximale bedrag dat kan worden afgetrokken $ 2.500 per persoon en $ 5.000 per echtpaar dat gezamenlijk indient.Bovendien is elk bedrag dat is kwijtgescholden of ontslagen van een in aanmerking komende studielening ook aftrekbaar.

De status van de belastingaftrek voor studieleningen is in beweging sinds de goedkeuring van de Wet op de belastingverlagingen en banen in 2017.In eerste instantie was het onduidelijk of de nieuwe wet überhaupt gevolgen zou hebben voor deze aftrekposten.Echter, na enige verwarring over hoe de wetgeving zou worden geïmplementeerd, werd eind december aangekondigd dat renteaftrek voor studieleningen toegestaan ​​blijft zolang ze worden geclaimd op schema A van formulier 1040 (de federale aangifte inkomstenbelasting). Dit betekent dat belastingbetalers die hun aftrekposten specificeren, ze op hun belastingen kunnen claimen, zelfs als ze geen andere grote uitgaven op dit formulier hebben vermeld.

Hoewel dit nieuws goed is voor degenen die deze aftrek gebruiken, betekent het wel dat er meer concurrentie tussen belastingbetalers kan zijn om het te claimen, aangezien er nu minder mogelijkheden zijn om het belastbare inkomen in het algemeen te verlagen.Het is belangrijk om een ​​accountant of belastingadviseur te raadplegen als u niet zeker weet of u in aanmerking komt voor deze aftrek of hoeveel u mogelijk kunt besparen door er gebruik van te maken.

Wie komt in aanmerking voor aftrek studiefinanciering?

Belastingaftrek voor studieleningen is beschikbaar voor personen die studieleningen hebben afgesloten om naar school te gaan.Om in aanmerking te komen, moet het individu wettelijk verplicht zijn om de lening terug te betalen en aan bepaalde andere vereisten te voldoen.De meest gebruikelijke manier voor studenten om van deze inhoudingen te profiteren, is door hun belastingen in te dienen als een gespecificeerde aftrek.Dit betekent dat ze al hun kwalificerende uitgaven op hun belastingaangifte zullen vermelden, inclusief eventuele betalingen voor studieleningen.Er zijn een paar andere manieren waarop studenten kunnen profiteren van deze inhoudingen, maar deze komen minder vaak voor.Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld aanspraak maken op de renteaftrek voor studieleningen als ze gedurende het jaar rente hebben betaald over hun leningen.Dit is echter een meer gecompliceerde optie en is niet altijd beschikbaar.Ten slotte kunnen sommige mensen aanspraak maken op de aftrek voor kwijtschelding van studieleningen als ze van plan zijn om in de nabije toekomst met pensioen te gaan of anderszins te stoppen met het betalen van hun leningen.Nogmaals, dit is een meer gecompliceerde optie en is ook niet altijd beschikbaar.Al deze opties moeten zorgvuldig worden overwogen voordat u uw belastingen indient, omdat elk zijn eigen voor- en nadelen heeft.

Hoeveel kan er afgetrokken worden voor studiefinanciering?

Studieleningen worden fiscaal gezien als een vorm van inkomen beschouwd.Het bedrag dat voor studieleningen fiscaal aftrekbaar is, hangt af van het type lening en de fiscale situatie van de persoon.Over het algemeen kunnen studieleningen worden afgetrokken tot $ 2.500 per jaar.Deze limiet is van toepassing op zowel federale als staatsbelastingen.Er bestaan ​​enkele uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als de lening wordt gebruikt om een ​​woning te kopen of als deze vóór 2009 is afgesloten.In deze gevallen is het aftrekbedrag hoger.Het is belangrijk om met een accountant of belastingadviseur te overleggen welke mogelijkheden er voor u zijn op basis van uw specifieke situatie.

Wanneer gaat de aftrek studiefinanciering in?

Wanneer gaat de studiefinanciering in?Rente op studieleningen en andere gerelateerde kosten zijn over het algemeen aftrekbaar in het jaar waarin ze worden betaald.Dit betekent dat als je in 2018 een studielening hebt afgesloten, je aftrek waarschijnlijk in 2019 plaatsvindt.Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel.Als je geld hebt geleend van een particuliere kredietverstrekker in plaats van een onderwijsinstelling, dan is de rente over die leningen pas aftrekbaar als je ze daadwerkelijk terugbetaalt.Evenzo kunnen eventuele kosten die verband houden met het lenen van geld via een studielening, zoals originatie- of respijtvergoedingen, niet worden afgetrokken totdat de schuld is terugbetaald.De IRS heeft meer informatie over wanneer specifieke soorten inhoudingen op hun website kunnen worden gedaan.

Hoe lang duurt de aftrek van studiefinanciering?

De belastingaftrek voor studieleningen geldt voor de duur van de lening.Dit betekent dat als je in 2018 een studielening hebt afgesloten, je aftrek duurt tot 202. Als je gehuwd bent en gezamenlijk aangifte doet, kun je zowel de aftrek van je echtgenoot als je eigen studiefinanciering op je belastingen claimen.Als u gehuwd bent apart aangifte doen, is alleen uw eigen studiefinanciering toegestaan.

U kunt alle betaalde rente op federale studieleningen aftrekken, inclusief particuliere leningen die zijn afgesloten om naar de universiteit te gaan.U kunt geen kosten aftrekken die verband houden met federale studieleningen, zoals originatie- of verwerkingskosten.

Het maximale bedrag dat u elk jaar kunt aftrekken is $ 2.500 per persoon ($ 4.000 per getrouwd stel). Het totale bedrag dat u in een bepaald jaar kunt aftrekken, mag niet hoger zijn dan $ 10,00. Er is geen limiet aan hoeveel rente u kunt aftrekken op particuliere studieleningen die zijn afgesloten om naar de universiteit te gaan.Er zijn echter grenzen aan hoeveel van de hoofdsom van deze leningen u elk jaar kunt aftrekken (zie hieronder).

U moet formulier 1040 Schedule A indienen om de renteaftrek voor studieleningen te claimen.Dit formulier geeft een overzicht van al uw belastbare inkomsten en laat zien welke inhoudingen het dollar-voor-dollar verminderen.U dient dit formulier bij uw aangifte te voegen om aanspraak te kunnen maken op de juiste aftrek(ken).

Welk type terugbetalingsregeling komt in aanmerking voor de aftrek van studiefinanciering?

De belastingaftrek voor studieleningen is beschikbaar voor personen die hun federale studieleningen terugbetalen.De volgende terugbetalingsplannen komen in aanmerking voor de belastingaftrek voor studieleningen: directe gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde leningen, Perkins-leningen en leningen van het Federal Family Education Loan (FFEL) programma.Om in aanmerking te komen, moet het individu regelmatig zijn federale studieleningen betalen en een totaal jaarinkomen hebben dat onder bepaalde drempels ligt.Voor 2018 is de jaarlijkse inkomensdrempel $ 65.000 voor alleenstaande belastingbetalers en $ 130.000 voor gehuwde paren die gezamenlijk indienen.Als u momenteel uw federale studieleningen niet terugbetaalt of niet voldoet aan een van de in aanmerking komende terugbetalingsplannen, kunt u nog steeds aanspraak maken op een gedeeltelijke belastingaftrek voor studieleningen door al uw in aanmerking komende federale studieleningen bij elkaar op te tellen en dat totaal te delen door 2%.

Komen particuliere leningen in aanmerking voor aftrek studiefinanciering?

Particuliere studieleningen komen in aanmerking voor aftrek van studiefinanciering als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.U moet zijn ingeschreven bij een erkende school, een geldige studielening hebben en gekwalificeerde onderwijskosten maken.Gekwalificeerde onderwijskosten omvatten collegegeld, vergoedingen, kost en inwoning en andere gerelateerde kosten.U kunt meer informatie vinden over de aftrek van studieleningen op IRS.gov.

Geconsolideerde leningen - worden ze behandeld als één grote lening of meerdere kleinere leningen voor de aftrek van studieleningen?

De belastingaftrek voor studieleningen is een populaire manier voor studenten om hun belastbaar inkomen te verlagen.Geconsolideerde leningen worden voor de aftrek als één grote lening behandeld, zelfs als de leningen zijn opgesplitst in meerdere kleinere betalingen.Dit betekent dat studenten van deze aftrek kunnen profiteren, zelfs als ze meerdere kleinere studieleningen afsluiten.Er zijn echter enkele beperkingen aan dit voordeel.Ten eerste mag het totale bedrag aan schuld dat is kwijtgescholden door de belastingaftrek voor studieleningen niet hoger zijn dan $ 57.500 per jaar.Ten tweede komen alleen federale studieleningen in aanmerking voor de aftrek.Particuliere studieleningen tellen niet mee voor deze limiet.Ten slotte moet u uw inhoudingen specificeren om van dit voordeel te profiteren.Als u uw aftrekposten niet specificeert, kunt u helemaal geen gebruik maken van de aftrek van studiefinanciering.

Uitstel op school - heeft dit invloed op het al dan niet aftrekken van uw studieleningen op uw belastingen?

Er zijn een paar dingen waar u rekening mee moet houden als u overweegt studieleningen af ​​te sluiten om betalingen uit te stellen.Ten eerste zal het uitstellen van uw leningbetalingen waarschijnlijk de hoeveelheid rente verhogen die zich in de loop van de tijd op de schuld ophoopt.Bovendien, als je ervoor kiest om een ​​studielening af te sluiten om je belastbaar inkomen te verlagen, is het belangrijk op te merken dat dit type lening mogelijk niet in aanmerking komt voor bepaalde belastingvoordelen.Federale leningen komen bijvoorbeeld over het algemeen niet in aanmerking voor de renteaftrek voor studieleningen of de American Opportunity Tax Credit. Als je meer wilt weten over de invloed van studieleningen op je belastingen, neem dan contact op met een accountant of belastingspecialist.Zij kunnen u helpen erachter te komen welke inhoudingen en kredieten van toepassing kunnen zijn op uw specifieke situatie en geven advies over de vraag of uitstel van betaling voor u een haalbare optie is." Nemen ze dit jaar studieleningen af ​​van de belastingen?"

Als het tijd is om uw belastingen in te dienen, zijn er een paar dingen waar u rekening mee moet houden, waaronder onderwijsgerelateerde uitgaven zoals collegegeld en vergoedingen, evenals andere gerelateerde kosten zoals boeken en benodigdheden.Een grote uitgave waarmee veel studenten elk jaar worden geconfronteerd, zijn hun collegegeldrekeningen - dus is het logisch dat veel mensen geld lenen van kredietverstrekkers om deze kosten te dekken terwijl ze toch solvabel blijven tijdens hun studie.Helaas voor sommige studenten die onderhandse leningen afsluiten in plaats van federale leningen (omdat ze in aanmerking komen voor lagere rentetarieven), kunnen diezelfde geldschieters terugbetaling eisen via belastingen in plaats van via periodieke termijnen - wat betekent dat al die hoge rentelasten zullen verschijnen op elk jaar hun individuele aangifte inkomstenbelasting!Dit kan snel oplopen als iemand tienduizenden of zelfs honderdduizenden dollars aan studieschuld heeft - dus voordat u nieuwe onderwijsverplichtingen aangaat, moet u een accountant of belastingspecialist raadplegen die kan helpen bepalen of het terugbetalen van schulden door middel van belastingheffing daadwerkelijk is haalbaar op basis van uw individuele financiële situatie." Nemen ze dit jaar studieleningen uit de belastingen?"

Er zijn verschillende manieren waarop leners hun belastbaar inkomen kunnen verlagen door geleend geld te gebruiken voor onderwijskosten:

Sommige leners kunnen ervoor kiezen om niet hun hele lening in één keer terug te betalen, maar in plaats daarvan kleinere maandelijkse aflossingen te doen in de tijd - waardoor het terugbetalen van de hoofdsom feitelijk wordt "uitgesteld" tot na het behalen van hun diploma / dienstverband (en vermoedelijk wanneer grotere bedragen toch verschuldigd zouden zijn) . Aangezien er echter dagelijks rente wordt opgebouwd op onbetaalde saldi (ongeacht wanneer de terugbetaling daadwerkelijk plaatsvindt), lopen belastingbetalers die voor deze methode kiezen het risico in de loop van de tijd aanzienlijke extra rentelasten op te lopen (mogelijk in totaal meer dan 100% per jaar). Bovendien, als dergelijke kredietnemers later economische moeilijkheden ondervinden en merken dat ze niet in staat of niet bereid zijn terug te betalen wat ze oorspronkelijk geleend hebben PLUS opgelopen rente - waardoor ze in delinquentiestatus terechtkomen - dan zouden de inningsinspanningen rechtstreeks van hun loon/salarissen kunnen beginnen zonder enige verhaalmogelijkheid via faillissement procedures etcetera" Nemen ze dit jaar studieleningen af ​​van de belastingen?"

Het korte antwoord is ja - hoewel er enkele kanttekeningen bij betrokken zijn, afhankelijk van het type lening(en) dat is afgesloten.Hier is wat meer informatie over elk scenario:

1) Als iemand federale Stafford-leningen afsluit en deze vervolgens afbetaalt door middel van regelmatige geplande maandelijkse aflossingen, hoeven er geen extra belastingen te worden betaald, aangezien dit soort leningen als "fiscaal aftrekbaar" worden beschouwd op grond van sectie 221 (d) (3) van de Internal Revenue Coderen. Mocht een dergelijke lener later echter in economische moeilijkheden komen en merken dat hij niet in staat of niet bereid is terug te betalen wat oorspronkelijk geleend was PLUS opgelopen rente, DAN kunnen de inningsinspanningen direct beginnen met lonen/salarissen ZONDER ENIGE WEIGERING BESCHIKBAAR VIA FAILLISSEMENTPROCEDURE ETCETERA." Nemen ze studieleningen uit belasting dit jaar?Particuliere leningen versus federale leningen: fiscale implicaties Geschreven door Student Loan Hero Het meest voorkomende type lening dat door universiteitsstudenten in heel Amerika wordt genomen, is ongetwijfeld federale Stafford-leningen.

Als je getrouwd bent, maar belasting apart indient, kan elke persoon dan nog steeds tot $ 2500 aan betaalde studielening van zijn belastingen aftrekken?

Ja, elke persoon kan tot $ 2500 aan betaalde rente op studieleningen aftrekken van zijn belastingen.Als u echter getrouwd bent maar belasting afzonderlijk indient, kan elke persoon slechts $ 1000 aan betaalde rente op studieleningen van zijn belastingen aftrekken.De renteaftrek voor studieleningen is namelijk beperkt tot rente die wordt betaald op leningen die zijn aangegaan na 31 december van het jaar waarin u uw belastingaangifte doet.Dus als je je belastingaangifte op 15 april van dit jaar hebt ingediend en op 1 januari van dit jaar een studielening hebt afgesloten, kan je echtgenoot alleen aanspraak maken op $ 500 aan studieleningrente die is betaald als aftrekpost op zijn eigen belastingaangifte.

Welke documentatie moet je tonen om de betaalde rente op studieleningen van je belastingen af ​​te trekken?

Om de betaalde rente op uw studielening af te trekken van uw belastingen, heeft u documentatie nodig waaruit blijkt dat de rente op een studielening is betaald.Dit kan een kopie van de leningsovereenkomst zijn, een bankafschrift waaruit blijkt dat de rentebetalingen zijn gedaan, of een IRS-formulier 1098-E dat het bedrag aan rente laat zien dat is betaald op een studielening.Ook moet u een bewijs van ingezetenschap overleggen van het jaar waarin de rente is betaald.Als je bijvoorbeeld geld hebt geleend om naar school te gaan en thuis hebt gewoond tijdens je studie, moet je documentatie overleggen waaruit blijkt dat je minimaal de helft van het jaar op een bepaalde locatie hebt gewoond om aanspraak te kunnen maken op deze aftrek.

Als mijn geldschieter van eigenaar is veranderd en mijn nieuwe geldschieter mijn gebied niet bedient, kan ik dan nog steeds de betaalde rente op de studielening aftrekken van mijn belastingen als ik het rechtstreeks aan de oude geldschieter heb betaald?'?

Als u de rente van uw studielening rechtstreeks aan de oude geldschieter hebt betaald, kunt u deze mogelijk aftrekken van uw belastingen.Als de oude geldschieter echter van eigenaar wisselt, kan de nieuwe geldschieter uw gebied niet bedienen en moet u dus een nieuwe geldschieter zoeken die uw gebied bedient om uw rentebetalingen af ​​te trekken.Als dit niet mogelijk is of als je deze rompslomp niet wilt, dan kun je het betalen van de rente op je studieleningen gewoon negeren en behandelen als meerwaarden bij het berekenen van je belastbaar inkomen.