Wat is het totale rendement op de investering?

tempo di emissione: 2022-07-22

Total Return on Investment (ROI) is een financiële maatstaf die de prestaties van een investering over een bepaalde periode meet.Het kan worden berekend als de procentuele waardestijging van een investering over een bepaalde periode, zoals een jaar of drie jaar.De berekening omvat zowel gerealiseerde als niet-gerealiseerde winsten, die worden bepaald op basis van wanneer en hoe een belegger een actief verkoopt of ruilt.

De belangrijkste componenten van ROI zijn onder meer:

 1. Investeringskosten: Dit verwijst naar het initiële bedrag dat in het actief werd geïnvesteerd.
 2. Verdiend rendement: Dit omvat eventuele dividenden, rentebetalingen of vermogenswinsten die zijn behaald met de verkoop van het actief.
 3. Verstreken tijd: dit bepaalt hoe lang het duurde voordat de oorspronkelijke investering zijn definitieve waarde bereikte.
 4. Genomen risico: dit houdt rekening met eventuele verliezen die zijn opgelopen tijdens de aanhoudingsperiode van het actief.

Hoe bereken je het totale investeringsrendement?

Er zijn een paar verschillende manieren om het totale rendement op de investering (TROI) te berekenen. De meest gebruikelijke manier is om de initiële kosten van een investering af te trekken van de huidige waarde.Deze berekening wordt de "cashflow"-methode genoemd.

Een andere manier om de TROI te berekenen, is door de verandering in de waarde van een investering te delen door de oorspronkelijke prijs van de investering.Deze berekening wordt de "groei"-methode genoemd.

De laatste manier om TROI te berekenen, is door zowel cashflow- als groeimethoden in één vergelijking te combineren.Deze vergelijking houdt rekening met zowel hoeveel geld aanvankelijk werd geïnvesteerd als hoeveel geld na een bepaalde periode werd teruggegeven.

welke methode u ook kiest, zorg ervoor dat het uw algemene doel voor het berekenen van de TROI weerspiegelt, of het nu gaat om erachter te komen wat een individueel activum in de loop van de tijd heeft opgeleverd of om u te helpen beslissen welke investeringen uw tijd en geld waard zijn.

Welke factoren zijn van invloed op het totale rendement op de investering?

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het totale rendement van een investering.Deze omvatten het type investering, de kosten van de investering, hoe lang het duurt om inkomsten uit de investering te genereren en of er al dan niet een risico aan verbonden is.Het kan moeilijk zijn om al deze factoren te berekenen, maar door ze te begrijpen, kunt u betere beslissingen nemen bij het beleggen in aandelen, obligaties en andere soorten beleggingen.

Een belangrijke factor om te overwegen zijn de kosten van een investering.Hoe hoger de kosten van een investering, hoe minder geld u er in de loop van de tijd aan zult verdienen.Als u bijvoorbeeld belegt in een aandeel dat $ 100 per aandeel kost en het stijgt elk jaar met 10 procent gedurende vijf jaar, dan zou uw totale rendement 120 procent zijn (10 procent x 100 procent = 0,1). Als u echter belegt in een aandeel dat slechts $ 50 per aandeel kost en het stijgt elk jaar met 10 procent gedurende vijf jaar, dan zou uw totale rendement 150 procent zijn (10 procent x 100 + 50% = 0,5). In dit geval leidt het betalen van meer voor een investering in de loop van de tijd tot een hoger rendement.

Een andere belangrijke factor om te overwegen is hoe lang het duurt om inkomsten uit een investering te genereren.Als u belegt in een obligatie die elke maand rente betaalt in plaats van elk jaar, kan uw rendement op die obligatie lager zijn dan wanneer u had belegd in een obligatie die elk jaar rente betaalt, omdat er meer risico is verbonden aan het kopen van een obligatie die rente betaalt maandelijks in plaats van jaarlijks.

Ten slotte is een andere belangrijke factor waarmee u rekening moet houden bij het beleggen, of er al dan niet risico's aan een belegging zijn verbonden.Als u bijvoorbeeld aandelen in Google Inc. koopt, bestaat er een risico dat Google geen winst blijft maken en daarom kan de aandelenkoers in de loop van de tijd dalen (dit type risico staat bekend als 'risicovrij' of 'vast' tarief risico). Omgekeerd, als u aandelen in Apple Inc. koopt, bestaat er enig risico dat Apple financieel failliet gaat (dit soort risico staat bekend als "riskant" of "variabel" renterisico). Door te begrijpen welke risico's aan verschillende beleggingen zijn verbonden, kunnen we beslissen welke het meest geschikt zijn voor ons op basis van onze individuele omstandigheden en risicotolerantieniveaus.

Hoe kunt u uw totale investeringsrendement maximaliseren?

Er zijn een aantal manieren om uw totale rendement op uw investering (TROI) te berekenen. Een manier is om te kijken naar het brutorendement, dat is de waardestijging van uw beleggingen in de loop van de tijd.Dit omvat zowel de initiële aankoopprijs als de eventuele waardering.De tweede manier om de TROI te berekenen, is door te kijken naar het nettorendement, dat belastingen en andere vergoedingen aftrekt van het brutorendement.Dit geeft u een nauwkeuriger beeld van hoeveel geld u verdient, rekening houdend met alle uitgaven die gepaard gaan met beleggen.Hier zijn enkele tips voor het maximaliseren van uw TROI:1.Zorg ervoor dat u investeert in kwaliteitsactiva.Zorg er bij het selecteren van aandelen, obligaties of andere beleggingen voor dat ze goede beoordelingen hebben van onafhankelijke organisaties zoals Morningstar of Standard & Poor's.Deze beoordelingen helpen ervoor te zorgen dat de activa in de loop van de tijd een redelijk rendement opleveren en dat het niet waarschijnlijk is dat ze waarde verliezen als gevolg van financiële problemen bij het bedrijf dat ze uitgeeft.2.Overweeg om uw portefeuille te diversifiëren over verschillende soorten activa.Door uw geld te spreiden over verschillende soorten beleggingen, verkleint u het risico dat het ene type in waarde daalt en het andere in waarde stijgt.Het bezit van aandelen en obligaties naast onroerend goed kan bijvoorbeeld helpen beschermen tegen inflatoire druk die wordt veroorzaakt door te veel geld dat in slechts één deel van de economie wordt geïnvesteerd.3.Besteed aandacht aan de kosten die verbonden zijn aan het beleggen van producten en diensten.Veel bedrijven bieden op vergoedingen gebaseerde producten aan, zoals beleggingsfondsen of exchange-traded funds (ETF's). Het is belangrijk om te begrijpen wat elk product kost voordat u zich ervoor aanmeldt, zodat u kunt beslissen of het de moeite waard is op basis van het totale rendementspotentieel alleen al rendement, zodat u kunt zien hoeveel extra geld u verdient na het afbetalen van kosten zoals belastingen en makelaarscommissies。5。Blijf gedisciplineerd bij het opnieuw in evenwicht brengen van uw portefeuille。Als aandelenkoersen aanzienlijk dalen ten opzichte van hun onderliggende waarden, kan het periodiek nodig zijn om te verkopen sommige hoogrentende aandelen en koop laagrentende aandelen om niet alleen een gelijkmatige mix te behouden, maar ook om het rendement te verhogen door middel van vermogenswinstuitkeringen (belastbaar inkomen gegenereerd door de verkoop van effecten). kan beleggers die voor hen in aanmerking komen meer flexibiliteit bieden bij het kiezen waar ze hun geld willen beleggen (inclusief het uitstellen van vermogenswinsten tot later) jaar,vermindering van het belastbaar inkomen ,of het claimen van aftrek in verband met de aankoopprijs.7、Geduldig zijn .De meest succesvolle investeerders hebben de neiging om geduldig te zijn; ze proberen de markt niet te timen, ze laten het zijn magie werken.

Waarom is het totale rendement op uw investering belangrijk?

Total Return on Investment (ROI) is een van de belangrijkste factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het evalueren van een financiële beslissing.Het meet de algehele prestaties van een bepaalde belegging, inclusief zowel de inkomsten die eruit worden gegenereerd als eventuele vermogenswinsten of -verliezen.Een hoge ROI geeft aan dat een investering financieel goed presteert, terwijl een lage ROI suggereert dat het uw tijd of geld misschien niet waard is.

Er zijn veel verschillende factoren waarmee u rekening moet houden bij het berekenen van de ROI van een persoon, maar enkele belangrijke overwegingen zijn:

-De initiële kosten van een investering

-De hoeveelheid tijd die u van plan bent om de activa vast te houden

-Uw verwachte rendement op geïnvesteerd vermogen (d.w.z. na aftrek van belastingen en inflatie)

-Het risico verbonden aan de specifieke investering

Elke factor heeft een andere impact op uw uiteindelijke berekening, dus het is belangrijk om ze allemaal zorgvuldig af te wegen voordat u een beslissing neemt.Als u echter beleggingen kunt vinden met een hoog rendement en lage risico's, moet u zeker overwegen om daarin te beleggen - uw totale rendement zou aanzienlijk hoger kunnen zijn dan wanneer u een alternatieve optie met een lager rendement maar een groter risico had gekozen.

Welke rol speelt risico in het totale rendement op investering?

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, aangezien het risico dat aan een bepaalde investering is verbonden, zal variëren afhankelijk van de financiële situatie en doelen van het individu.Enkele factoren die het rendement op investering (ROI) kunnen beïnvloeden, zijn echter:

 1. Het risiconiveau van een investering.Beleggingen die als risicovol worden beschouwd, kunnen bijvoorbeeld een hoger potentieel rendement bieden, maar ook een groter risico dat u al uw geld verliest.Omgekeerd bieden beleggingen met een laag risico misschien niet zo'n hoog potentieel rendement, maar het is minder waarschijnlijk dat ze tot verliezen leiden.
 2. Het tijdsbestek waarbinnen een investering wordt gedaan.Beleggingen die snel worden gedaan, kunnen een hoger rendement opleveren dan investeringen die over een langere periode worden gedaan, omdat er gedurende deze periode meer mogelijkheden zijn voor de markt om te stijgen of te dalen.
 3. Het type belegger dat de investeringsbeslissing neemt.Sommige mensen nemen liever meer risico om mogelijk een hoger rendement te behalen; anderen geven de voorkeur aan lagere risiconiveaus om de stabiliteit te behouden en hun kans op grote verliezen onderweg te minimaliseren.
 4. De algemene marktomstandigheden op een bepaald moment - als de aandelenmarkt bijvoorbeeld over het algemeen goed presteert, kan beleggen in aandelen worden gezien als een relatief veilige optie met een hoog potentieel rendement in vergelijking met andere soorten beleggingen waar risico's groter kunnen zijn (zoals beleggen in onroerend goed).

Wat zijn enkele veelvoorkomende fouten die mensen maken bij het berekenen van hun totale investeringsrendement?

 1. Geen rekening houden met alle kosten die aan een investering zijn verbonden.
 2. Focus op rendement op korte termijn boven rendement op lange termijn.
 3. De portefeuille niet diversifiëren om het risico te verminderen.
 4. Aannames maken over toekomstige economische omstandigheden die mogelijk niet uitpakken zoals verwacht.
 5. Het negeren van fiscale implicaties bij het berekenen van het rendement op de investering.

Hoe kunt u uw vooruitgang meten in termen van totaal rendement op uw investering?

Er zijn een paar manieren om het totale rendement op de investering (TROI) te berekenen. De meest gebruikelijke manier is om de netto contante waarde (NPV) -methode te gebruiken.NPV meet hoeveel geld u zou hebben verdiend als u uw geld in een reeks kasstromen had geïnvesteerd in plaats van te wachten tot de volledige investering is terugbetaald.

Een andere manier om TROI te meten is door middel van het interne rendement (IRR). IRR berekent hoeveel winst een investering in de loop van de tijd genereert, op basis van de initiële kosten en periodieke betalingen.Het is belangrijk op te merken dat IRR geen rekening houdt met belastingen of andere kosten die aan beleggen zijn verbonden.

Uiteindelijk is het belangrijk om een ​​methode te kiezen die u nauwkeurige informatie geeft over uw voortgang in termen van TROI.

Wanneer moet u een actief verkopen om het beste totale rendement op uw investering te krijgen?

Er is niet één definitief antwoord op deze vraag.Verschillende mensen zullen verschillende meningen hebben over wanneer de beste tijd is om een ​​actief te verkopen, en er is geen goed of fout antwoord.Uiteindelijk hangt het af van uw individuele financiële situatie en doelstellingen voor uw beleggingsportefeuille.

Enkele factoren die u mogelijk in overweging wilt nemen bij het berekenen van het totale rendement op een investering, zijn onder meer:

-De huidige marktwaarde van het actief

-De mogelijke toekomstige waardestijging van het actief

-Het risico dat verbonden is aan het aanhouden van het actief (d.w.z. of het een belegging met een hoog of een laag risico is)

-Uw persoonlijke financiële situatie (d.w.z. hoeveel geld heeft u beschikbaar om te investeren, en vindt u het prettig om risico's te nemen?)

Uiteindelijk is het belangrijk om een ​​financieel adviseur te raadplegen als u niet zeker weet wanneer het de beste tijd is om een ​​actief te verkopen om het hoogst mogelijke totale rendement op uw investering te behalen.Zij kunnen u helpen al deze factoren af ​​te wegen en een plan te bedenken dat het beste bij u past.