Jak zmienić miks inwestycyjny w Fidelity?

czas wydawania: 2022-07-22

Fidelity Investments jest wiodącym dostawcą produktów i usług inwestycyjnych.Fidelity oferuje różnorodne opcje inwestycyjne, w tym fundusze inwestycyjne, fundusze giełdowe (ETF), pojedyncze akcje i obligacje.Inwestorzy mogą zmieniać swoją mieszankę inwestycji, wybierając różne rodzaje kont i wprowadzając zmiany w alokacji aktywów.

Aby zmienić mieszankę inwestycji w Fidelity:

 1. Otwórz konto w Fidelity Investments.
 2. Wybierz rodzaj konta, z którego chcesz korzystać – na przykład akcje indywidualne lub fundusze inwestycyjne – i wybierz aktywa, w które chcesz zainwestować.
 3. Przejrzyj aktualną alokację aktywów i wprowadź niezbędne zmiany, aby upewnić się, że odzwierciedla ona Twoje długoterminowe cele finansowe.
 4. Wybierz inwestycje, które chcesz dodać lub usunąć z portfela, korzystając z przycisków „Dodaj do portfela” lub „Usuń z portfela” w zakładce Inwestowanie w panelu konta.
 5. Powtarzaj te kroki w razie potrzeby, aż utworzysz portfel, który spełnia Twoje konkretne potrzeby i cele finansowe.

Jaka jest różnica między zmianą alokacji aktywów a ponownym zbilansowaniem mojego portfela?

Istnieje duża różnica między zmianą alokacji aktywów a ponownym zbilansowaniem portfela.Alokacja aktywów polega na tym, że decydujesz, ile pieniędzy chcesz zainwestować w akcje, obligacje, nieruchomości itp.Równoważenie ma miejsce wtedy, gdy przenosisz wszystkie swoje inwestycje, tak aby były proporcjonalne do tego, ile masz pieniędzy.

Zmiana alokacji aktywów może być dobrym sposobem na upewnienie się, że czerpiesz jak najwięcej ze swoich pieniędzy.Na przykład, jeśli masz dużo pieniędzy zainwestowanych w akcje, dobrym pomysłem może być przeniesienie części tej inwestycji na inne rodzaje aktywów, takie jak obligacje lub nieruchomości.Pomoże to uchronić się przed możliwymi krachami na giełdzie i z czasem da więcej możliwości rozwoju.

Równoważenie może być również pomocne, jeśli chcesz mieć pewność, że Twój portfel jest równomiernie podzielony między różne rodzaje inwestycji.Jeśli jeden rodzaj inwestycji (np. akcje) zacznie radzić sobie lepiej niż inne, zrównoważenie sprawi, że te inwestycje staną się proporcjonalne do siebie, tak aby wszyscy w portfelu mieli równy zwrot.Może to pomóc w utrzymaniu spokoju w niestabilnych czasach i zapewnić, że nie przegapisz żadnych potencjalnych zysków.

Dlaczego miałbym chcieć zmienić moje inwestycje w Fidelity?

Istnieje kilka powodów, dla których warto wprowadzić zmiany w swoich inwestycjach w Fidelity.Być może zmieniłeś zdanie na temat rodzajów inwestycji, które są najlepsze dla Twojego długoterminowego bezpieczeństwa finansowego, a może zdecydowałeś, że inny dostawca oferuje lepszą wartość za Twoje pieniądze.Niezależnie od powodu, oto cztery wskazówki, jak zmienić strategię inwestycyjną w Fidelity:1.Zrób swoje badaniaPrzede wszystkim, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w swoim portfelu inwestycyjnym, ważne jest, aby przeprowadzić pewne badania i określić, która opcja byłaby dla Ciebie najlepsza.Aby rozpocząć, możesz skorzystać z naszego interaktywnego narzędzia, które zawiera dane dotyczące ponad 1000 różnych funduszy inwestycyjnych.2.Rozważ zamianę funduszy Jeśli masz na myśli konkretny cel lub cel inwestycyjny, rozważ zamianę funduszy w Fidelity, jeśli to możliwe.Na przykład, jeśli chcesz mieć ekspozycję na akcje, ale uważasz, że obligacje mogą lepiej pasować do Twojej tolerancji na ryzyko, przejdź do funduszu obligacji w ramach Fidelity.3.Oceń opłaty i wydatkiWprowadzając zmiany w swoim portfelu inwestycyjnym, ważne jest, aby wziąć pod uwagę opłaty i wydatki związane z każdą opcją.Na przykład niektóre fundusze inwestycyjne pobierają wysokie opłaty (np. 2% lub więcej rocznie), podczas gdy inne mają niższe wskaźniki kosztów (tj. 0%).4.Porównaj koszty u różnych dostawców Po ustaleniu, jaki rodzaj funduszu jest dla Ciebie odpowiedni i oszacowaniu opłat i wydatków, nadszedł czas, aby porównać koszty u różnych dostawców!Nasze narzędzie do porównywania kosztów umożliwia użytkownikom porównywanie setek funduszy inwestycyjnych pochodzących od różnych dostawców, dzięki czemu mogą znaleźć najlepszą dostępną ofertę. porady prawnej lub jako aprobata firmy powierniczej.Zawsze skonsultuj się z prawnikiem przed podjęciem jakichkolwiek związanych z tym decyzji finansowych.

Kiedy jest najlepszy czas na wprowadzenie zmian w moich inwestycjach?

Nie ma jednej ostatecznej odpowiedzi na to pytanie.Zależy to od wielu czynników, w tym indywidualnej sytuacji finansowej i celów.Oto kilka ogólnych wskazówek, które pomogą Ci podjąć najlepsze decyzje dotyczące inwestycji:

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian ważne jest, aby najpierw ocenić swoje obecne inwestycje i dowiedzieć się, co wymaga poprawy.Obejmuje to przyjrzenie się składowi portfela i ocenę, czy istnieją obszary, które mogłyby wykorzystać większą dywersyfikację lub potencjał wzrostu.Gdy już lepiej zrozumiesz, na czym stoisz, możesz zdecydować, które zmiany będą najkorzystniejsze dla Twojego długoterminowego bezpieczeństwa finansowego.

Kolejnym kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu zmian inwestycyjnych, jest tolerancja ryzyka i realizacja celów.Na przykład, jeśli zamierzasz przejść na emeryturę za 10 lat, ale nie chcesz teraz podejmować zbyt dużego ryzyka, może nie być opłacalne inwestowanie w aktywa wysokiego ryzyka, takie jak akcje lub obligacje.I odwrotnie, jeśli jesteś bardziej konserwatywny w stosunku do swoich pieniędzy i chcesz zachować jak najwięcej kapitału na cele emerytalne, rozsądniej byłoby trzymać się bezpieczniejszych opcji, takich jak płyty CD lub konta oszczędnościowe, zamiast akcji lub funduszy inwestycyjnych.Ostatecznie ważne jest, aby dostosować każdą zmianę do swoich konkretnych potrzeb i preferencji, tak abyś mógł osiągnąć pożądany rezultat bez narażania bezpieczeństwa lub stabilności na dłuższą metę.

Ostatnią kwestią przy dokonywaniu zmian inwestycyjnych są konsekwencje podatkowe – zwłaszcza jeśli te zmiany spowodują znaczną zmianę alokacji aktywów lub ogólnej wartości portfela (tj. Sprzedaż inwestycji przy jednoczesnym posiadaniu innej). Zawsze skonsultuj się z księgowym lub doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek większych ruchów, aby wszystkie odpowiednie podatki były odpowiednio załatwione – obejmuje to zarówno federalne podatki dochodowe (takie jak podatki od samozatrudnienia), jak i podatki stanowe/lokalne (jeśli dotyczy).

 1. Oceń swoje obecne inwestycje
 2. Rozważ swoją tolerancję ryzyka i cele
 3. Uwzględnij konsekwencje podatkowe podczas wprowadzania zmian

Skąd mam wiedzieć, czy muszę dostosować swoją strategię inwestycyjną?

Przy wprowadzaniu zmian w strategii inwestycyjnej należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy.

Najpierw spójrz na swoje ogólne cele finansowe.Czy chcesz z czasem powiększać swoje pieniądze, czy szukasz krótkoterminowych zysków?Po drugie, zastanów się, jakie ryzyko możesz podjąć.Czy chcesz inwestować w akcje, które mogą doświadczyć dużych wahań wartości, czy wolisz bezpieczniejsze inwestycje, takie jak obligacje?Po trzecie, zastanów się, jakiego rodzaju zwrotu oczekujesz ze swoich obecnych inwestycji.Czy 10% rocznych zwrotów jest dla Ciebie idealne, czy 8% byłoby bardziej realistyczne?Na koniec przejrzyj czynniki, które wpływają na ceny akcji i dokonaj niezbędnych korekt.Na przykład, jeśli gospodarka jest słaba, a firmy walczą o generowanie zysków, ich ceny akcji mogą spaść, nawet jeśli ich działalność bazowa pozostanie w dobrej kondycji.W takim przypadku rozsądne może być zmniejszenie ekspozycji na tego typu akcje poprzez inwestowanie w inne rodzaje papierów wartościowych.

Co się stanie, jeśli nie będę regularnie sprawdzać ani aktualizować moich inwestycji?

Jeśli nie będziesz regularnie przeglądać lub aktualizować swoich inwestycji, Twoje inwestycje mogą stać się mniej zdywersyfikowane i bardziej niestabilne.Może to prowadzić do utraty pieniędzy, jeśli rynek spadnie, lub wzrostu kosztów inwestycji, jeśli rynek pójdzie w górę.Regularne przeglądanie i aktualizowanie inwestycji może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących inwestowania pieniędzy, ochrony przed potencjalnymi stratami i oszczędzania na opłatach.

Jakie są konsekwencje braku dobrze zdywersyfikowanego portfela?

Dobrze zdywersyfikowany portfel to taki, który obejmuje różnorodne inwestycje, w tym akcje, obligacje i gotówkę.Ten rodzaj portfela pomoże Ci uniknąć nadmiernego inwestowania w jeden rodzaj aktywów, co może prowadzić do zmniejszenia zwrotów i zwiększonego ryzyka.Ponadto brak dobrze zdywersyfikowanego portfela może mieć również inne konsekwencje, takie jak utrata pieniędzy w przypadku spadku rynku lub brak możliwości uzyskania dostępu do pieniędzy, jeśli coś stanie się z Twoją inwestycją.Oto cztery wskazówki dotyczące zmiany inwestycji: 1) Porozmawiaj z doradcą finansowym.Doradca finansowy może pomóc Ci stworzyć dobrze zdywersyfikowany portfel, który spełnia Twoje specyficzne potrzeby i cele.2) Korzystaj z narzędzi online.Wiele narzędzi online oferuje kalkulatory dywersyfikacji, które mogą pomóc Ci określić, jak dużą ekspozycję na każdą klasę aktywów powinieneś mieć, aby osiągnąć pożądany poziom ryzyka/zwrotu.3) Rozważ użycie ETF (funduszy handlu giełdowego). Fundusze ETF to pasywnie zarządzane fundusze, które śledzą bazowy indeks lub koszyk aktywów, dzięki czemu umożliwiają inwestowanie w wiele aktywów bez martwienia się o wybór poszczególnych akcji lub obligacji.4) Regularnie przeglądaj swoją aktualną strategię inwestycyjną.Ważne jest, aby okresowo sprawdzać ogólną strategię inwestycyjną i wprowadzać zmiany w razie potrzeby, aby utrzymać się na dobrej drodze i zmaksymalizować zyski w czasie.

Jak mogę dowiedzieć się więcej o konkretnych inwestycjach przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian?

 1. Przeprowadź badania i dowiedz się, jakie konkretne inwestycje są dla Ciebie dostępne.
 2. Porównaj różne opcje i wybierz tę, która jest dla Ciebie najlepsza.
 3. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać wydajność wybranej inwestycji, aby w razie potrzeby wprowadzić zmiany.
 4. Jeśli zdecydujesz się zmienić swoją inwestycję, pamiętaj, aby robić to stopniowo przez pewien czas, aby nie zakłócić zbytnio swojego portfela.

.Jakie zasoby oferuje Fidelity, aby pomóc mi podejmować świadome decyzje dotyczące inwestowania?

Fidelity Investments jest wiodącym dostawcą usług planowania emerytalnego i inwestycji.Oferują różnorodne zasoby ułatwiające podejmowanie świadomych decyzji dotyczących inwestycji, w tym narzędzia online, wsparcie telefoniczne i osobiste konsultacje z doradcami finansowymi.

Jednym ze sposobów wykorzystania zasobów Fidelity jest stworzenie planu inwestycyjnego.Możesz to zrobić, korzystając z kalkulatora planowania emerytalnego lub rozmawiając z jednym z ich doradców finansowych.Twój doradca pomoże Ci dowiedzieć się, ile pieniędzy musisz zaoszczędzić każdego miesiąca, aby mieć wystarczająco dużo pieniędzy po przejściu na emeryturę, a także jakie inwestycje będą najlepsze w Twojej konkretnej sytuacji.

Innym sposobem korzystania z zasobów Fidelity jest platforma funduszy powierniczych.Ta platforma pozwala inwestować w różne fundusze inwestycyjne, które są dostosowane specjalnie dla różnych typów inwestorów.Możesz również użyć tej platformy do śledzenia wydajności portfela w czasie i wprowadzania zmian, jeśli to konieczne.

Wreszcie Fidelity oferuje materiały edukacyjne na takie tematy, jak inwestowanie, planowanie emerytury i planowanie majątku.Materiały te można znaleźć na ich stronie internetowej lub za pośrednictwem ich działu publikacji.Oferują również co miesiąc bezpłatne webinaria na żywo na różne tematy inwestycyjne.

.Czy wprowadzenie zmian w moich inwestycjach w Fidelity coś kosztuje?

Fidelity Investments pobiera $

Aby wprowadzić zmiany w swoich inwestycjach z Fidelity:

Po wprowadzeniu wszystkich żądanych zmian inwestycyjnych kliknij „Dalej”, aby przejść do kroku 6 poniżej.

 1. 95 za opłatę handlową, która jest zniesiona dla inwestorów instytucjonalnych i dla niektórych transakcji na kontach emerytalnych.Nie ma opłat za zmiany w Twoich inwestycjach, w tym za dodawanie lub usuwanie środków z konta.Jednak mogą wystąpić prowizje związane ze sprzedażą papierów wartościowych, w które zainwestowałeś za pośrednictwem Fidelity.Aby uzyskać więcej informacji na temat stawek prowizji, odwiedź naszą stronę Informacje o prowizjach.
 2. Zaloguj się do swojego konta online na fidelityinvestments.com lub za pośrednictwem aplikacji dostępnej na urządzenia iPhone i Android;
 3. Kliknij w zakładkę „Inwestycje” znajdującą się na pasku menu głównego;
 4. Wybierz kategorię inwestycji, którą chcesz przejrzeć;
 5. Przejrzyj szczegóły każdej opcji inwestycyjnej; oraz
 6. Przed kliknięciem przycisku „Dalej” wprowadź niezbędne zmiany w wybranych opcjach.
 7. Przejrzyj i potwierdź wszystkie swoje wybory, klikając „Potwierdź”.Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wprowadzania tych zmian, skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 1-800-544-3677 (USA) lub 1-866-544-3677 (Kanada).

.Jak często powinienem sprawdzać i/lub aktualizować swoją strategię inwestycyjną i portfele?

 1. Przejrzyj swoją strategię inwestycyjną i zasoby przynajmniej raz w roku, aby upewnić się, że korzystasz z okazji, jednocześnie minimalizując ryzyko.
 2. Rozważ zmianę swoich inwestycji, jeśli uważasz, że ryzyko z nimi związane wzrosło lub jeśli dostępna jest lepsza okazja.
 3. Zawsze skonsultuj się z doradcą finansowym przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w swoim portfelu inwestycyjnym, ponieważ jego wiedza pomoże Ci podejmować świadome decyzje.

.Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wprowadzaniu zmian w moich inwestycjach w Fidelity>?

Wprowadzając zmiany w swoich inwestycjach w Fidelity, należy wziąć pod uwagę kilka czynników.Najpierw powinieneś zdecydować, w jakim typie inwestycji chcesz wprowadzić zmiany.Na przykład, jeśli chcesz zmienić akcje, w które inwestujesz, musisz zbadać, które akcje mają obecnie dobre wyniki i porównać je z innymi akcjami, którymi możesz być zainteresowany.Możesz także przyjrzeć się historycznym cenom akcji i danym o wynikach, aby podjąć decyzję.

Innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wprowadzaniu zmian, jest ilość pieniędzy dostępnych na inwestycje.Jeśli dostępne środki są ograniczone, najlepiej będzie trzymać się pierwotnego planu inwestycyjnego, zamiast przejść na inny.Dodatkowo, jeśli chcesz sprzedać określone akcje lub papiery wartościowe, ale nie masz w nich zainwestowanych środków, sprzedaż krótka może być dla Ciebie opcją.Oznacza to kupowanie akcji papieru wartościowego poniżej ich aktualnej ceny rynkowej z nadzieją, że w końcu ich wartość spadnie, abyś mógł je sprzedać z zyskiem.

Na koniec pamiętaj, że zmiana inwestycji nie zawsze oznacza ogólną utratę pieniędzy.Ważne jest, aby przeprowadzić badania przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, aby dokładnie wiedzieć, z jakim ryzykiem wiąże się to ryzyko i czy potencjalne korzyści przewyższają to ryzyko.

..Czy mogę porozmawiać z kimś z Fidelity w celu uzyskania pomocy przy wprowadzaniu zmian na moim koncie?

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w swoich inwestycjach w Fidelity, możesz porozmawiać z przedstawicielem obsługi klienta.Mogą pomóc w dokonaniu zmian, których potrzebujesz i odpowiedzieć na wszelkie pytania, które możesz mieć.Możesz również odwiedzić ich stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zmienić swoje inwestycje.