Ile jest ulg podatkowych na dzieci?

czas wydawania: 2022-05-15

Istnieją cztery ulgi podatkowe na dzieci: dwie na każde kwalifikujące się dziecko.Pierwsza płatność dokonywana jest w momencie narodzin dziecka, a ostatnia w momencie ukończenia przez dziecko 18 lat lub rozpoczęcia nauki w pełnym wymiarze godzin.Płatności są zazwyczaj dokonywane co miesiąc, ale może wystąpić opóźnienie do sześciu tygodni, jeśli czekasz na zeznanie podatkowe.

Maksymalna kwota, jaką możesz otrzymać w ciągu roku, to 2000 USD na kwalifikujące się dziecko.Jeśli masz więcej niż jedno kwalifikujące się dziecko, całkowita kwota, jaką możesz otrzymać w ciągu roku, nie może przekroczyć 4000 USD.

Jeśli kwalifikujesz się zarówno do Child Tax Credit, jak i Earned Income Tax Credit (EITC), możesz ubiegać się o oba ulgi podatkowe razem.Aby to zrobić, po prostu wpisz imiona swoich dzieci jako „kwalifikujące się dzieci” w formularzu podatkowym i wskaż, do których kredytów się kwalifikują.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ubiegania się o Child Tax Credit lub jakiekolwiek inne świadczenia federalne, skontaktuj się z naszym biurem pod numerem 1-800-829-3676 lub odwiedź naszą stronę internetową pod adresem

.

Jaka jest maksymalna kwota na płatność?

Każdego roku wypłacane są cztery ulgi podatkowe na dzieci.Maksymalna kwota jednej płatności to 1000 USD.

Jak często dokonywane są płatności?

Ulga podatkowa na dziecko to federalna ulga podatkowa dostępna dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku poniżej 17 lat.Kredyt jest oparty na liczbie kwalifikujących się dzieci i wynosi od 1000 do 2000 USD na dziecko.Płatności są dokonywane co miesiąc, zwykle około pierwszego dnia miesiąca.Nie ma kar za brak płatności, ale jeśli nie dokonasz żadnych płatności w ciągu roku, Twój kredyt zostanie zmniejszony o 50%.

Istnieje wiele sposobów obliczenia, czy kwalifikujesz się do ulgi podatkowej na dziecko.Możesz skorzystać z jednego z kilku kalkulatorów online lub publikacji IRS 972, Child Tax Credit.Aby określić, do jakiej wysokości możesz się kwalifikować, zacznij od skorygowanego dochodu brutto (AGI) i odejmij wszelkie kwalifikujące się wydatki, takie jak koszty opieki nad dzieckiem i odsetki od kredytu hipotecznego.Jeśli Twoja AGI wynosi mniej niż 7500 USD (11600 USD w przypadku wspólnego małżeństwa), możesz kwalifikować się do częściowego zwrotu ulgi podatkowej na dziecko, która jeszcze bardziej zmniejszy Twój dochód podlegający opodatkowaniu.

Jeśli masz pytania dotyczące tego, czy kwalifikujesz się lub jak ubiegać się o ulgę podatkową dla dzieci, porozmawiaj z księgowym lub odwiedź witrynę IRS pod adresem

.

Kiedy zaczynają się i kończą płatności?

Ulga podatkowa na dzieci to ulga podatkowa, która pomaga rodzicom mającym dzieci poniżej 17 roku życia zmniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu.Kredyt jest dostępny dla obojga rodziców i może się o niego ubiegać jedno z rodziców, jeśli dziecko ma co najmniej jednego kwalifikującego się rodzica.Płatności dokonywane są co miesiąc, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po urodzeniu lub adopcji dziecka, a kończąc na ostatnim dniu miesiąca, w którym dziecko kończy urodziny

Jeśli masz więcej niż jedno kwalifikujące się dziecko, możesz ubiegać się o całość lub część ulgi podatkowej swojego dziecka za pomocą formularza IRS 88

  1. W miesiącu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły w pełnym wymiarze godzin, nie są dokonywane żadne płatności.
  2. Musisz złożyć ten formularz, jeśli Twój zmodyfikowany skorygowany dochód brutto (MAGI) przekracza 110 000 USD (220 000 USD za wspólne zgłoszenia). Więcej informacji na temat ubiegania się o ulgi podatkowe można znaleźć na stronie IRS.

Jaka jest łączna kwota ulgi podatkowej na dziecko?

Istnieją cztery płatności z tytułu ulgi podatkowej na dzieci.Pierwsza płatność dokonywana jest w momencie narodzin dziecka, a pozostałe trzy płatności dokonywane są w następujących odstępach czasu:

Czwarta wypłata jest wypłacana, gdy dziecko ukończy 17 lub 18 lat.

Czy ulga podatkowa na dziecko podlega zwrotowi czy nie?

Ulga podatkowa na dziecko to federalna ulga podatkowa, dostępna dla kwalifikujących się rodziców dzieci poniżej 17 roku życia.Maksymalna kwota, jaką uprawniony rodzic może otrzymać w 2018 r., wynosi 2000 USD na dziecko.

Istnieją cztery rodzaje płatności, które kwalifikują się do ulgi podatkowej na dziecko: płatności regularne, zaliczki, wspólne zeznania i osoby pozostające na utrzymaniu.Regularna płatność to taka, która jest dokonywana w terminie lub przed terminem zwrotu, do którego się kwalifikuje.Zaliczka to taka, która jest wpłacana po terminie płatności, ale przed złożeniem zwrotu.Wspólny powrót oznacza, że ​​dwie lub więcej osób, które składają wniosek o wspólny powrót, to samo dziecko, które jest na ich utrzymaniu.Osoba pozostająca na utrzymaniu oznacza osobę, która jest zależna od innej osoby o wsparcie i której dochody spadają poniżej pewnego poziomu.

Istnieją różne zasady w zależności od tego, czy ulga podatkowa na dziecko podlega zwrotowi, czy też nie.Jeśli podlega zwrotowi, możesz odzyskać do 85% wszystkich kredytów zgłoszonych w danym roku, nawet jeśli nie zapłaciłeś żadnych podatków do 15 kwietnia tego roku.Jeśli nie podlega zwrotowi, możesz odzyskać tylko to, co zostało zapłacone w podatkach w ciągu roku wraz z odsetkami naliczonymi od tego czasu.

Jeśli masz pytania dotyczące ubiegania się o ulgę podatkową na dziecko lub potrzebujesz pomocy w obliczeniu uprawnień, skontaktuj się z księgowym lub odwiedź witrynę IRS pod adresem

.

Jak ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko?

Istnieją cztery sposoby ubiegania się o ulgę podatkową na dziecko: poprzez federalne podatki dochodowe, stanowe podatki dochodowe, zmienione zeznanie podatkowe lub zwrot.Aby dowiedzieć się, ile możesz otrzymać w wyniku ubiegania się o ulgę podatkową na dziecko, skorzystaj z naszego kalkulatora.Możesz również skontaktować się z IRS lub stanowym departamentem dochodów, aby uzyskać więcej informacji.

Czy mogę ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko, jeśli nie mam numeru ubezpieczenia społecznego?

Ulga podatkowa na dziecko to federalna ulga podatkowa dostępna dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku poniżej 17 lat.Maksymalna kwota ulgi podatkowej na dziecko, którą rodzic może otrzymać w dowolnym roku, wynosi 2000 USD.Istnieją różne zasady dotyczące osób, które nie posiadają numeru ubezpieczenia społecznego.Jeśli nie masz numeru ubezpieczenia społecznego, możesz ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko, jeśli kwalifikujące się dziecko posiada: Numer ubezpieczenia społecznego

Zaświadczenie o urodzeniu lub adopcji, z którego wynika, że ​​Twoje dziecko urodziło się lub zostało adoptowane przed 31 grudnia 1996 r.

Jeśli nie możesz dostarczyć jednego z tych dokumentów, nadal możesz ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko, jeśli Twoje dziecko ma indywidualny numer identyfikacyjny podatnika (ITIN) wydany przez IRS. Musisz również spełnić wszystkie inne wymagania kwalifikacyjne do Child Tax Credit.Aby uzyskać więcej informacji na temat ubiegania się o ulgę podatkową na dziecko, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem

.

Czy nadal otrzymam płatność, jeśli moje dochody są poniżej progu zgłoszenia?

Istnieją cztery płatności z tytułu ulgi podatkowej na dzieci, które możesz otrzymać, jeśli Twój dochód jest poniżej progu rozliczenia.Pierwsza płatność zostanie dokonana w styczniu roku po urodzeniu dziecka, druga płatność zostanie dokonana w kwietniu roku po urodzeniu dziecka, trzecia płatność zostanie dokonana w lipcu roku po urodzeniu dziecka , a czwarta płatność zostanie wypłacona w październiku roku następującego po urodzeniu dziecka.Jeśli nie otrzymasz płatności, ponieważ Twój dochód jest poniżej progu składania wniosków, możesz złożyć poprawioną deklarację, aby zwiększyć swój dochód, abyś mógł kwalifikować się do otrzymania płatności.

Czy muszę mieć zarobione dochody, aby ubiegać się o ulgę podatkową na dzieci?

Istnieje wiele sposobów ubiegania się o ulgę podatkową na dzieci, w zależności od dochodów i sytuacji rodzinnej.Jeśli masz dzieci w wieku poniżej 18 lat, możesz ubiegać się o ulgę podatkową na dzieci, nawet jeśli nie masz żadnych zarobków.Wysokość ulgi podatkowej na dzieci, jaką możesz otrzymać, zależy od Twoich dochodów i wielkości rodziny.Możesz dowiedzieć się, ile wynosi ulga podatkowa na dziecko w Twojej konkretnej sytuacji, korzystając z naszego kalkulatora online.

Czy mogę ubiegać się o ulgę podatkową na dzieci na więcej niż jedno dziecko?

Ulga podatkowa na dziecko to federalna ulga podatkowa, która zapewnia zwrotowi ulgę podatkową rodzicom dzieci poniżej 17 roku życia.Maksymalna kwota, jaką rodzic może otrzymać jako ulgę podatkową na dziecko, wynosi 2000 USD na kwalifikujące się dziecko.Istnieją różne ograniczenia dotyczące liczby dzieci, na które można ubiegać się o ulgę podatkową na dzieci, a także ograniczenia dotyczące łącznej kwoty kredytów, o które można się ubiegać w danym roku.Ogólnie rzecz biorąc, rodzice mogą ubiegać się o ulgę podatkową na dzieci na maksymalnie troje dzieci.Jeśli masz więcej niż troje dzieci i jesteś uprawniony do złożenia wniosku wspólnie ze współmałżonkiem, możesz ubiegać się o ulgę podatkową na dzieci dla wszystkich kwalifikujących się dzieci, nawet jeśli nie są one wymienione we wspólnym zeznaniu.Dodatkowo, jeśli masz dwoje lub więcej kwalifikujących się dzieci, które mieszkają z tobą w pełnym wymiarze godzin (ponad pół roku), możesz ubiegać się o pełną kwotę 2000 USD na kwalifikujące się dziecko, nawet jeśli tylko jedno z twoich dzieci kwalifikuje się do Dziecka Ulga podatkowa.Na koniec, zauważ, że chociaż większość podatników kwalifikuje się do przynajmniej pewnej części Child Tax Credit każdego roku, nie każdy kwalifikuje się do każdego dostępnego grosza.Na przykład ktoś, kto zarabia zbyt dużo pieniędzy (110 000 USD lub więcej), generalnie nie kwalifikuje się do żadnej części Child Tax Credit.

Czy istnieją inne wymagania dotyczące ubiegania się o ulgę podatkową na dziecko?(np. wiek, miejsce zamieszkania itp.)?

Istnieje kilka wymagań, aby ubiegać się o ulgę podatkową na dzieci, ale co najważniejsze, musisz mieć dzieci poniżej 17 roku życia, które mieszkają z tobą.Możesz również ubiegać się o ulgę podatkową dla dzieci, jeśli kwalifikujące się dziecko jest niepełnosprawne, jest zapisane do szkoły lub jest uczniem w pełnym wymiarze godzin.Dodatkowo musisz spełnić określone wymagania dotyczące dochodów i miejsca zamieszkania.Aby uzyskać więcej informacji na temat tych wymagań, zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym ubiegania się o ulgę podatkową na dziecko.

Co się stanie, jeśli moja sytuacja się zmieni i nie będę już kwalifikować się do Child Tax Credit?

Jeśli twoja sytuacja ulegnie zmianie i nie kwalifikujesz się już do otrzymywania Child Tax Credit, możesz ubiegać się o zwrot.Aby to zrobić, będziesz musiał złożyć zeznanie podatkowe i dostarczyć dokumentację dotyczącą zmiany okoliczności.Jeśli nie kwalifikujesz się do zasiłku na podatek dochodowy (EITC) lub dodatkowej ulgi podatkowej na dziecko (ACTC), ubieganie się o ulgę podatkową na dziecko może być jedyną opcją otrzymania pomocy finansowej od rządu.