Jakie klasy AP są dostępne?

czas wydawania: 2022-06-24

Ile kredytów oferują zajęcia AP?

Większość szkół wyższych i uniwersytetów akceptuje punkty zdobyte na zajęciach AP w taki sam sposób, jak w przypadku każdego innego kursu.Istnieją jednak pewne wyjątki - zwykle w odniesieniu do kierunków lub określonych kursów wymaganych do uzyskania stopnia naukowego.Dlatego ważne jest, aby skontaktować się z biurem rekrutacyjnym szkoły przed przystąpieniem do zajęć AP, aby mieć pewność, że otrzymasz zaliczenie.Ogólnie rzecz biorąc, większość szkół wyższych przyznaje co najmniej jeden punkt za egzamin zdawany w klasie AP.Mogą istnieć dodatkowe wymagania, takie jak zdanie egzaminu związanego z kursem lub ukończenie projektu, ale zazwyczaj nie są one zbyt trudne do spełnienia.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli uzyskasz wynik 3 lub wyższy na egzaminie AP (zwykle w 5-punktowej skali), otrzymasz zaliczenie tego testu.Oznacza to, że nawet jeśli sam nie weźmiesz udziału w zajęciach, aby uzyskać zaliczenie na studia, Twój wysoki wynik może nadal prowadzić do przyjęcia do wybranej uczelni!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, czy Twoja szkoła akceptuje kredyty zdobyte w ramach zajęć AP, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

Czy wszystkie uczelnie przyznają punkty za kursy AP?

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy to od konkretnych zasad i procedur poszczególnych uczelni czy uniwersytetów.Jednak na ogół większość szkół wyższych uznaje kursy AP za równoważne z regularnymi zajęciami i oferuje za nie punkty.

Niektóre szkoły mogą przyznawać punkty jedynie za egzaminy AP, które są zdawane w ostatniej klasie szkoły średniej, podczas gdy inne mogą akceptować każdy zdany egzamin AP.Niektóre uczelnie mają również dodatkowe wymagania, takie jak minimalna średnia ocen (GPA) lub wynik testu, przed przyznaniem punktów za kurs AP.

Ogólnie rzecz biorąc, chociaż nie ma jednej ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, większość szkół wyższych przyzna ci uznanie za ukończenie kursu AP, jeśli spełniasz wymagania szkoły, do której uczęszczasz.

Czy jest jakaś różnica w wysokości punktów za każdą klasę AP?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy to od konkretnych zasad i procedur poszczególnych uczelni czy uniwersytetów.Jednak ogólnie rzecz biorąc, większość szkół wyższych i uniwersytetów przyznaje punkty za zajęcia AP na podstawie tych samych kryteriów, których używają do przyznawania punktów za regularne kursy.Oznacza to, że zazwyczaj będziesz w stanie otrzymać ocenę w klasie AP, która liczy się do twojego dyplomu w college'u, tak jakbyś otrzymał ocenę na zwykłym kursie.

Od tej reguły są jednak wyjątki.Na przykład niektóre uczelnie mogą nie zezwalać studentom na przeniesienie punktów AP do ich zwykłego programu akademickiego.A czasami uczelnie mogą przyznawać tylko częściowe (lub nie zaliczyć) za zajęcia AP, w zależności od konkretnej polityki szkoły.Dlatego ważne jest, aby skontaktować się z biurem rekrutacyjnym swojej szkoły przed podjęciem jakichkolwiek zajęć AP, aby upewnić się, że rozumiesz szczegółowe zasady regulujące sposób, w jaki te punkty będą liczone do twojego stopnia naukowego.

Jak zapisać się na kurs AP?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ proces zapisywania się na kurs AP może się różnić w zależności od konkretnej szkoły, do której uczęszczasz i konkretnego kursu AP, którym jesteś zainteresowany.Jednak kilka wskazówek, jak zapisać się na kurs AP, może obejmować:

  1. Sprawdź w biurze metrykalnym lub na stronie internetowej szkoły, czy są wolne miejsca na którymkolwiek z dostępnych kursów AP.
  2. Przeszukiwanie internetowych baz danych, takich jak The Open Directory of Institution of Higher Education (ODIHE) lub The College Board Scholarship Search (CBSS), aby znaleźć informacje o konkretnych kursach AP oferowanych na różnych uczelniach w całym kraju.
  3. Odwiedzanie lokalnej uczelni lub kampusu uniwersyteckiego w normalnych godzinach pracy, aby porozmawiać z członkiem wydziału na temat zapisania się na kurs AP – wielu profesorów z przyjemnością służy radą i pomaga uczniom znaleźć odpowiednie kursy, które dadzą im uznanie na studia.

Jakie jest obciążenie pracą dla klasy AP?

Nakład pracy na zajęcia AP może się różnić w zależności od konkretnego kursu, ale zazwyczaj obejmuje więcej pracy niż zwykłe zajęcia.Oprócz normalnej pracy w klasie, uczniowie klasy AP mogą być zobowiązani do przystąpienia do dodatkowych egzaminów i wykonania dodatkowych zadań.Ze względu na to zwiększone obciążenie pracą, ważne jest, aby dokładnie rozważyć, czy udział w kursie AP jest dla Ciebie odpowiedni.Jeśli nie masz pewności, czy kurs AP jest dla Ciebie odpowiedni, porozmawiaj z doradcą szkolnym lub kierownikiem działu o dostępnych opcjach.

Czy są jakieś korzyści z udziału w kursie AP inne niż otrzymanie zaliczenia college'u?

Kurs AP ma kilka potencjalnych korzyści, poza zwykłym zaliczeniem.Niektórym uczniom udział w zajęciach AP może pomóc im poprawić oceny na zwykłych zajęciach, ponieważ materiał jest trudniejszy.Ponadto wiele szkół wyższych i uniwersytetów uważa, że ​​​​punkty AP są równoważne ze zwykłymi punktami na studiach, więc jeśli uzyskasz wysoki wynik na egzaminie AP, może to dać ci przewagę podczas ubiegania się o przyjęcie do szkoły.Wreszcie, niektórzy pracodawcy mogą być bardziej skłonni zatrudnić osobę, która ukończyła kurs AP lub uzyskała dobre wyniki na egzaminie AP niż kogoś, kto tego nie zrobił.

Czy uczestnictwo w wielu kursach AP postawi mnie w niekorzystnej sytuacji podczas ubiegania się o przyjęcie do college'u?

Tak, uczestnictwo w wielu kursach AP może postawić Cię w niekorzystnej sytuacji podczas ubiegania się o przyjęcie do college'u.Większość szkół wyższych poszukuje studentów, którzy podjęli trudne zajęcia i wykazali się opanowaniem materiału.Uczestnictwo w wielu kursach AP może nie wystarczyć, aby pokazać, że jesteś w stanie opanować trudny materiał.Dodatkowo, niektóre uczelnie mogą wymagać od studentów uczęszczania na określone kursy AP w celu uzyskania punktów za zajęcia na poziomie uczelni.Jeśli zastanawiasz się nad wzięciem udziału w wielu kursach AP, ważne jest, aby porozmawiać z rodzicami lub doradcą o tym, co da ci największe szanse powodzenia podczas ubiegania się o przyjęcie do college'u.

Nie jestem pewien, czy jestem akademicko przygotowany do kursu AP, co powinienem zrobić?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ najlepszy sposób działania zależy od Twojej indywidualnej sytuacji i celów akademickich.Jednak niektóre szkoły mogą oferować zaliczenia zajęć AP, więc warto wcześniej skontaktować się ze swoją szkołą.Ponadto wiele szkół wyższych i uniwersytetów oferuje bezpłatne lub obniżone stawki czesnego studentom, którzy zdobyli określoną liczbę punktów na kursach AP.Jeśli nadal nie masz pewności, czy kurs AP zapewni ci zaliczenie na studia, porozmawiaj z doradcą zawodowym lub innym członkiem wydziału w Twojej szkole, aby uzyskać więcej informacji.

Czy po otrzymaniu zaliczenia z moich kursów AP mogę nadal uczęszczać na odpowiedni kurs college'u, jeśli chcę?

Tak, jeśli chcesz, możesz wziąć udział w odpowiednim kursie uniwersyteckim.Nie otrzymasz jednak żadnych punktów za udział w kursie.

Moja szkoła średnia oferuje tylko kilka kursów AP, czy to ograniczy moje możliwości przy aplikowaniu na studia?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ punktacja przyznawana za zajęcia AP różni się w zależności od szkoły.Jednak większość uczelni akceptuje punkty zdobyte na kursach AP, dlatego przed zapisaniem się na kurs AP ważne jest, aby skontaktować się z potencjalnymi szkołami.Niektóre uczelnie mogą również wymagać zdania egzaminu kwalifikacyjnego w celu uzyskania zaliczenia kursu AP.

Czy jakieś szkoły internetowe oferują akredytowane kursy AP?

Tak, wiele szkół internetowych oferuje akredytowane kursy AP.Jednak nie wszystkie szkoły internetowe są akredytowane przez tę samą organizację.Dlatego ważne jest, aby zapytać szkołę o jej statusie akredytacji.Ponadto niektóre stany wymagają, aby wszyscy uczniowie szkół średnich ukończyli co najmniej jeden kurs AP.Jeśli więc chcesz zarobić na studia podczas zajęć online, kurs AP może być dla Ciebie dobrą opcją.

Co się stanie, jeśli nie zdam egzaminu końcowego z kursu AP?

Jeśli nie zdasz egzaminu końcowego z kursu AP, nadal możesz otrzymać zaliczenie college'u, jeśli spełniłeś wszystkie inne wymagania dotyczące kursu.Aby uzyskać więcej informacji, musisz skontaktować się z kolegium lub uniwersytetem, który oferował kurs AP.