Co to jest 1098-T?

czas wydawania: 2022-07-22

1098-T to formularz, który pożyczkodawcy pożyczek studenckich wysyłają pożyczkobiorcom po otrzymaniu pożyczki.Formularz zawiera informacje o kwocie pożyczki, stopie procentowej i wszelkich opłatach, które zostały naliczone. Formularz 1098-T jest ważny, ponieważ pomaga pożyczkobiorcom zrozumieć ich sytuację zadłużenia i to, co muszą zrobić, aby je spłacić.Może również pomóc im w ustaleniu, czy kwalifikują się do niektórych programów pomocy finansowej. Jeśli otrzymasz od pożyczkodawcy 1098-T, zachowaj go na wypadek konieczności złożenia zeznania podatkowego związanego z pożyczkami studenckimi.Więcej informacji na temat rozliczania podatków znajdziesz tutaj:

.

Jak uzyskać 1098-T?

Jeśli otrzymałeś spłatę kredytu studenckiego w 2018 roku, możesz kwalifikować się do otrzymania formularza 1098-T.Ten formularz zawiera informacje o twoich pożyczkach studenckich, w tym kwotę każdej płatności i datę jej dokonania.Możesz wykorzystać te informacje, aby pomóc Ci śledzić swój dług i dokonywać płatności na czas.Aby uzyskać 1098-T, musisz skontaktować się z pożyczkodawcą lub usługodawcą.

Czy mogę otrzymać 1098-T na kredyty studenckie?

Tak, możesz otrzymać 1098-T na kredyty studenckie.Ten formularz służy do zgłaszania kwoty odsetek zapłaconych od pożyczek studenckich.Możesz również użyć tego formularza do śledzenia spłat pożyczek i kredytów.

Czy muszę złożyć 1098-T?

Jeśli otrzymałeś spłatę kredytu studenckiego w 2013 r., może być konieczne złożenie wniosku 1098-T.Ten formularz służy do zgłaszania dochodów i wydatków związanych z kredytami studenckimi.Nie musisz składać formularza 1098-T, jeśli otrzymałeś tylko odsetki lub kwoty główne od pożyczek studenckich w 2013 r.Jeśli jednak otrzymałeś jakikolwiek inny rodzaj płatności z kredytów studenckich w 2013 r., Na przykład porozumienie o wyrozumiałości lub odroczenie, musisz złożyć 1098-T.

Kiedy muszę złożyć 1098-T?

Jeśli otrzymałeś spłatę kredytu studenckiego w 2018 r., musisz złożyć wniosek 1098-T do 31 stycznia 2019 r.Jeśli otrzymałeś spłatę kredytu studenckiego w 2017 r. lub wcześniej, nie musisz składać formularza 1098-T.Więcej informacji znajdziesz na stronie IRS.

Gdzie mogę znaleźć moje informacje 1098-T?

Jest kilka miejsc, w których możesz znaleźć swoje informacje 1098-T.Pierwszym miejscem do sprawdzenia jest strona IRS.Możesz znaleźć te informacje, przechodząc na irs.gov i klikając „Gdzie znaleźć informacje podatkowe”.

Drugim miejscem do sprawdzenia jest strona internetowa firmy pożyczkowej.Informacje te powinny być zawarte w formularzu 1098-T, który otrzymałeś od pożyczkodawcy po zakończeniu planu spłaty kredytu studenckiego.

Jeśli żadne z tych źródeł nie dostarczy Ci potrzebnych informacji, możesz skontaktować się bezpośrednio z pożyczkodawcą i poprosić o kopię formularza 1098-T.

Jak zgłosić odsetki od kredytu studenckiego w podatkach?

Jeśli jesteś studentem studiów licencjackich lub magisterskich, który otrzymał kredyt studencki w 2017 r., możesz zastanawiać się, jak zgłosić dochody z odsetek od podatków.Dobrą wiadomością jest to, że istnieje specjalny formularz, którego można użyć do zgłoszenia tych informacji, zwany 1098-T.Oto, co musisz wiedzieć o zgłaszaniu odsetek od kredytu studenckiego w podatkach:

  1. Musisz złożyć 1098-T, jeśli otrzymałeś jakiekolwiek dochody z odsetek od pożyczek studenckich w 20
  2. Formularz zawiera listę wszystkich źródeł dochodu z odsetek, w tym zarówno pożyczek federalnych, jak i prywatnych.
  3. Aby obliczyć swoje zobowiązanie podatkowe, będziesz musiał podać całkowitą kwotę dochodu z odsetek, który uzyskałeś ze wszystkich źródeł odsetek od kredytu studenckiego.
  4. Będziesz również musiał wskazać, czy zapłaciłeś jakiekolwiek podatki federalne od tego dochodu (jeśli dotyczy).
  5. Na koniec pamiętaj, aby dołączyć formularz 1098-T do zeznania podatkowego, gdy jest on składany, aby IRS mógł go prawidłowo przetworzyć.

Czy istnieje limit wysokości odsetek od kredytu studenckiego, które mogę odliczyć od moich podatków?

Nie ma ograniczeń co do wysokości odsetek od kredytu studenckiego, które można odliczyć od podatków.Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące kwoty odsetek od kredytu studenckiego, które można odliczyć jako wydatek biznesowy.Możesz odliczyć tylko odsetki zapłacone od federalnych pożyczek studenckich, a nie pożyczek prywatnych lub stanowych.Dodatkowo możesz odliczyć tylko odsetki faktycznie zapłacone w ciągu roku, nie naliczone, ale nieopłacone na koniec roku.Wreszcie, nie możesz odliczyć żadnych opłat związanych z pożyczaniem pieniędzy na uczęszczanie do szkoły.

Co się stanie, jeśli nie otrzymam mojego 1098-T?

Jeśli nie otrzymasz swojego 1098-T, może to być spowodowane jedną z następujących sytuacji:

-Formularz zaginął w poczcie

- Został wysłany na błędny adres

-Nie przesłałeś go na czas

Jeśli uważasz, że otrzymałeś formularz, ale nie masz do niego dostępu, skontaktuj się z Działem Obsługi Studentów Finansowych pod numerem 1.800.829.4357 lub online pod adresem studentfinance.cornell.edu/contactus w celu uzyskania pomocy w uzyskaniu kopii formularza.Jeśli uważasz, że w Twoich informacjach podatkowych wystąpił błąd, skontaktuj się z IRS pod numerem 800.829.1040, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu.W obu przypadkach, jeśli masz pytania dotyczące tego, co stało się z Twoimi podatkami lub w jaki sposób wpłyną one na Twoje uprawnienia do pomocy finansowej, skontaktuj się jak najszybciej z Student Financial Services lub Cornell's Tax Assistance Center, abyśmy mogli pomóc w rozwiązaniu wszelkich problemów i zapewnić, że otrzymujesz wszystkie świadczenia, do których masz prawo.

Czy wszyscy pożyczkodawcy wysyłają 1098-T na pożyczki studenckie?

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy to od konkretnego pożyczkodawcy i rodzaju pożyczki.Jednak większość pożyczkodawców wyśle ​​​​1098-T za pożyczki studenckie, jeśli zalegasz z płatnością lub dokonałeś płatności z opóźnieniem ponad 30 dni.Ponadto niektórzy pożyczkodawcy mogą również wysłać 1098-T, jeśli Twoja pożyczka została umorzona w wyniku upadłości.

Czy prywatni pożyczkodawcy wysyłają 1098-T na pożyczki studenckie?

Ogólnie rzecz biorąc, prywatni pożyczkodawcy wysyłają 1098-T za pożyczki studenckie, jeśli otrzymałeś od nich pożyczkę.Mogą jednak istnieć pewne wyjątki w zależności od pożyczkodawcy i rodzaju otrzymanej pożyczki.Ogólnie rzecz biorąc, jeśli masz pożyczkę bezpośrednią lub pożyczkę Perkins, twój pożyczkodawca wyśle ​​automatycznie 1098-T.Jeśli masz pożyczkę pośrednią, taką jak federalna pożyczka na edukację rodzinną (FFEL) lub pożyczka Direct PLUS, twój pożyczkodawca nie może wysłać 1098-T, chyba że o to poprosisz.W większości przypadków, jeśli nie otrzymasz 1098-T od swojego pożyczkodawcy, to dlatego, że nie otrzymali żadnych informacji o twojej pożyczce od podmiotu obsługującego pożyczkę.Możesz skontaktować się ze swoim serwisantem, aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego nie wysłali Ci urządzenia 1098-T i jak go otrzymać.

Jak często otrzymujesz 1098-T na kredyty studenckie?

Możesz otrzymać 1098-T, znany również jako Tuition Statement, jeśli otrzymałeś studencką pomoc finansową od rządu lub organizacji non-profit.W tym dokumencie wymieniona jest wysokość zapłaconego czesnego i opłat, a także wszelkie inne powiązane koszty.Powinieneś otrzymać ten formularz każdego roku, kiedy byłeś zapisany do szkoły.Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twojego 1098-T, skontaktuj się ze swoim serwisem pożyczkowym.

Jaki rodzaj informacji zawiera oświadczenie o oprocentowaniu pożyczek studenckich (1098 -E)?

Oświadczenie o odsetkach pożyczek studenckich (1098 -E) to formularz, który IRS wysyła do pożyczkobiorców, którzy zaciągnęli pożyczki studenckie.1098 -E zawiera informacje o stopie procentowej, kwocie spłaconego kapitału i wszelkich innych płatnościach z tytułu pożyczki.Zawiera również informacje o tym, czy pożyczkobiorca był zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym pożyczył pieniądze na uczęszczanie do szkoły.