Co to jest ocena kredytowa firmy?

czas wydawania: 2022-05-03

Ocena kredytowa firmy to ocena liczbowa, która odzwierciedla kondycję finansową firmy.Dobra ocena kredytowa może pomóc firmom uzyskać pożyczki i inne formy finansowania, co może przyspieszyć ich rozwój.Zła ocena kredytowa może prowadzić do wyższych kosztów kredytu i zmniejszonego dostępu do kapitału.

Na ocenę kredytową firmy składa się kilka czynników, w tym wskaźnik zadłużenia do dochodów, generowanie przepływów pieniężnych oraz historia terminowego spłacania długów.Dobra ocena kredytowa odzwierciedla również zdolność firmy do spłaty zadłużenia w całości i na czas.

Aby sprawdzić zdolność kredytową swojej firmy, możesz skorzystać z jednego z wielu dostępnych narzędzi online lub skontaktować się z jednym z głównych biur kredytowych (Experian®, TransUnion® lub Equifax®), aby uzyskać więcej informacji.

Jak mogę sprawdzić zdolność kredytową mojej firmy?

Istnieje kilka sposobów sprawdzenia zdolności kredytowej firmy.Możesz skorzystać z raportu kredytowego, który jest generowany przez trzy różne agencje — Experian, Equifax i TransUnion — lub możesz uzyskać dostęp do konta swojej firmy w jednej z głównych instytucji pożyczkowych. Jeśli chcesz poprawić swoją zdolność kredytową firmy, jest to ważne aby śledzić swoją historię kredytową i upewnić się, że wszystkie Twoje konta są w dobrej kondycji.W ten sposób będziesz w stanie zbudować silną historię kredytową, która pomoże Ci uzyskać akceptację na przyszłe pożyczki i kredyty.Ponadto upewnij się, że nadążasz z płatnościami na czas, aby obciążenie zadłużeniem nie wzrastało z czasem. Istnieje wiele czynników, które wpływają na ocenę kredytową firmy, w tym wysokość zadłużenia, jakie firma narosła, warunki zadłużenie (takie jak stopy procentowe i terminy zapadalności), ile pieniędzy jest należnych z tytułu każdej pożyczki i czy doszło do niewykonania zobowiązania.Aby uzyskać dokładny obraz tego, jak Twoja firma stoi na tle innych firm w swojej branży, skontaktuj się z jedną z trzech głównych agencji sporządzających raporty kredytowe lub odwiedź ich strony internetowe, aby rozpocząć.

Jak poprawić zdolność kredytową mojej firmy?

Aby firmy mogły uzyskać lepsze opcje finansowania w czasach, gdy stopy procentowe są niskie (z powodu recesji gospodarczej), potrzebują dobrych ocen od wierzycieli (banków/kredytodawców). Jest kilka rzeczy, które małe firmy mogą zrobić, aby podnieść swoją ocenę:

A.) Dokonuj terminowych spłat długów

B.) Mieć należyte praktyki zarządzania finansami

C.) Utrzymuj dobre relacje z pożyczkodawcami

D.) Ustanowienie solidnych kontroli wewnętrznych Firmy powinny również podejmować kroki poza ich kontrolą, jeśli to możliwe; mogą to być pozytywne relacje w prasie związane z pozytywnym wpływem na ogólne nastroje wierzycieli (pomyśl o magazynie Good Housekeeping „Najlepsze miejsca do pracy”), zdobywanie nagród od stowarzyszeń branżowych/grup branżowych itp.).Najważniejszą rzeczą jest jednak zawsze proaktywna postawa – uważnie monitoruj trendy (zarówno poprzez źródła zewnętrzne, jak i wewnętrzne przeglądy), proaktywnie oceniaj potencjalne zagrożenia i szanse, a następnie działaj zdecydowanie, gdy to konieczne!Oto kilka dodatkowych wskazówek dotyczących poprawiania ocen małych firm:

 1. Sprawdź zasoby online, takie jak Credit Karma lub Credit Sesame Poproś o bezpłatną kopię bieżącego raportu kredytowego z jednej z trzech głównych agencji sprawozdawczych Dostęp do informacji o różnych typach pożyczek dostępnych za pośrednictwem banków lub instytucji pożyczkowych Przeglądanie przeterminowanych rachunków i zawiadomień Obliczanie całkowitej kwoty należnej salda Porównaj tę liczbę z rocznymi przychodami Określ procent własności Spójrz na inne czynniki, takie jak wiek firmy W razie potrzeby rozważ skorzystanie z profesjonalnej pomocyWyniki kredytowe wahają się od 300-850, przy czym 850 oznacza doskonały.Wyższa liczba oznacza mniejsze ryzyko, podczas gdy niższa liczba sugeruje większe ryzyko podczas pożyczania pieniędzy, dlatego ważne jest, aby z czasem pracować nad poprawą wyniku. - Sprawdź zasoby online, takie jak Credit Karma lub Credit Sesame: te witryny oferują bezpłatne narzędzia, które pozwalają użytkownikom to check their own personalcredit score as well as review what impacts different factors like length-of-credit history on scores.- Request a free copy ofyour currentcreditreportfromoneofthethreetransunionreportingagencies: Thiscanbedoneonlineorbyphoneandwillgiveyouaccurateinformationaboutyourcurrentfinancialstatusaswellasthescoreonallofyouraccounts.- Access informationaboutvarioustypesoffinancetobanksorlendinginstitutions:- Reviewpastduebillsandnotices:- Calculatetheoutstandingbalancesonallofyouraccountsandcomparethisfiguretocurrentrevenue:- Determinepercentagewithinthecompanybasedonthedebtload,- Lookatthelocalmarketplaceforthesizeofthestudyedcompany, - I rozważ szukanie profesjonalnej pomocy, jeśli jest to potrzebne
 2. ) Regularnie zbieraj dane dotyczące wskaźników wydajności ) Regularnie przeprowadzaj audyty ) Obiektywnie analizuj wyniki ) W razie potrzeby podejmij działania naprawcze ) Skutecznie komunikuj się ) Skoncentruj się na celach długoterminowych ) Kontynuuj budowanie na mocnych stronach 8) Buduj relacje z kluczowymi interesariuszami 9 ).

Jakie są korzyści z posiadania dobrej zdolności kredytowej firmy?

Dobra ocena kredytowa firmy niesie ze sobą wiele korzyści.Dobra ocena kredytowa firmy może pomóc w uzyskaniu zgody na pożyczki, zwiększeniu sprzedaży i przyciągnięciu lepszych klientów.Oto niektóre z korzyści:

 1. Lepsze pożyczki: Posiadanie dobrej oceny zdolności kredytowej firmy może pomóc w uzyskaniu aprobaty w zakresie pożyczek, do których nie kwalifikowałoby się Cię, gdyby Twoja ocena kredytowa była niższa.Na przykład mała firma z dobrą oceną kredytową może pożyczyć od pożyczkodawców komercyjnych łącznie do 350 000 USD.Firma o słabej zdolności kredytowej biznesowej może być w stanie pożyczyć tylko do 25 000 USD od pożyczkodawców komercyjnych.
 2. Większa sprzedaż: dobry wynik kredytowy firmy może również pomóc w zwiększeniu sprzedaży.Kiedy potencjalni klienci widzą, że Twoja firma ma dobrą historię kredytową, prawdopodobnie zaufają i kupią od Ciebie nawet więcej, niż gdyby Twoja firma miała złą reputację, jeśli chodzi o spłacanie długów.
 3. Przyciągnij lepszych klientów: dobry wynik kredytowy firmy może również pomóc w przyciągnięciu lepszych klientów.Potencjalni klienci, którzy wiedzą, że Twoja firma cieszy się dobrą reputacją, prawdopodobnie będą mniej wahać się przed zakupem od Ciebie niż ci, którzy nie znają Twojej historii z spłatami długów i zobowiązaniami finansowymi.
 4. Popraw swoje wyniki: Posiadanie dobrego wyniku kredytowego firmy może poprawić wyniki na kilka sposobów.Po pierwsze, może zmniejszyć ilość pieniędzy, które musisz przeznaczyć na oprocentowanie i inne koszty kredytu, gdy otrzymujesz pożyczki lub produkty finansowe, takie jak kredyty hipoteczne lub kredyty samochodowe . Po drugie, może to zwiększyć wartość aktywów posiadanych przez Twoją firmę, ponieważ pożyczkodawcy zazwyczaj zapewniają firmom o wyższym ratingu kredytowym dostęp do lepszych warunków kredytu .

Jakie czynniki składają się na dobrą ocenę kredytową firmy?

Na dobrą ocenę kredytową firmy składa się wiele czynników.Najważniejszym czynnikiem jest Twoja historia kredytowa.Inne czynniki obejmują rodzaj prowadzonej przez Ciebie firmy, wysokość Twojego zadłużenia oraz czas od ostatniego zgłoszenia bankructwa lub braku spłaty zadłużenia.Możesz bezpłatnie sprawdzić swoją zdolność kredytową firmy, korzystając z naszego Kreatora oceny zdolności kredytowej.

Jak mogę poprawić swoją zdolność kredytową firmy?

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby poprawić swoją zdolność kredytową firmy.

Po pierwsze, upewnij się, że prowadzisz dokładne rejestry wszystkich transakcji finansowych.Pomoże Ci to śledzić postępy i na wczesnym etapie identyfikować wszelkie problemy.

Po drugie, zawsze płacisz rachunki na czas.Jeśli są jakieś nieodebrane płatności, obniży to Twoją zdolność kredytową.

Po trzecie, utrzymuj dobrą reputację wśród pożyczkodawców i wierzycieli, robiąc takie rzeczy, jak spłacanie długów i nadążanie za spłatami pożyczek.

Po czwarte, uważaj na korzystanie z kredytów wysokiego ryzyka do finansowania przedsięwzięć biznesowych.Tego typu pożyczki mogą na dłuższą metę uszkodzić Twoją zdolność kredytową.

Na koniec skonsultuj się z doradcą kredytowym, jeśli masz problemy z poprawą swojej zdolności kredytowej.Mogą udzielić wskazówek i wsparcia podczas pracy nad odbudową historii kredytowej.

Czy zaszkodzi temu sprawdzenie zdolności kredytowej mojej firmy?

Nie ma ostatecznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zależy to od Twojej wiarygodności kredytowej firmy i konkretnych działań, które podejmujesz, aby to sprawdzić.Ogólnie rzecz biorąc, sprawdzenie zdolności kredytowej firmy nie powinno mieć negatywnego wpływu na Twój wynik, ale zawsze skonsultuj się z doradcą kredytowym lub usługą monitorowania zdolności kredytowej, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości.

Jednym ze sposobów sprawdzenia zdolności kredytowej firmy jest dostęp do bezpłatnych zasobów z trzech głównych biur kredytowych: Experian, TransUnion i Equifax.Każde biuro ma swoją własną stronę internetową, na której możesz uzyskać informacje na temat swojej aktualnej zdolności kredytowej firmy, poprosić o kopię raportu i dowiedzieć się, jak go poprawić.

Jeśli zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o pożyczkę lub linię kredytową, ważne jest, aby wiedzieć, że niska ocena kredytowa firmy może utrudnić uzyskanie zatwierdzenia.Przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z oceną kredytową Twojej firmy koniecznie porozmawiaj z doświadczonym doradcą finansowym.

Jaka jest różnica między osobistą a biznesową oceną kredytową?

Osobista ocena kredytowa opiera się na Twojej historii kredytowej, która obejmuje wszystkie pożyczki, karty kredytowe i inne długi, które kiedykolwiek zaciągnąłeś.Ocena kredytowa firmy opiera się na zadłużeniu i zobowiązaniach finansowych Twojej firmy.Twoja osobista ocena kredytowa wpłynie na twoją zdolność kredytową, podczas gdy ocena kredytowa firmy niekoniecznie będzie miała wpływ na twoją zdolność pożyczania pieniędzy.

Aby sprawdzić swoją osobistą lub biznesową zdolność kredytową, odwiedź stronę AnnualCreditReport.com lub Equifax.com.Możesz również otrzymać bezpłatny raport od każdej firmy co sześć miesięcy, rejestrując się w ich usłudze monitorowania kredytu.

Istnieje kilka czynników, które wpływają na dobrą lub złą ocenę kredytową firmy: poziom zadłużenia firmy; jak długo działa; jego aktualna kondycja finansowa; i czy płaci rachunki na czas.Dobry wynik biznesowy pokaże, że firma jest wypłacalna i zdolna do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych – zarówno teraz, jak iw przyszłości.

Możesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dobrego wyniku biznesowego, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Upewnij się, że prowadzisz dokładne rejestry wszystkich transakcji – pomoże to wykazać, że jesteś odpowiedzialny za pieniądze i nie ukrywasz żadnych długów ani aktywów przed wierzycielami.
 2. Najpierw spłać wysoko oprocentowany dług - zmniejszy to kwotę odsetek należnych od innych długów, poprawiając ogólne nawyki związane ze spłatą.
 3. Nie polegaj zbytnio na finansowaniu krótkoterminowym – korzystanie z pożyczek krótkoterminowych w celu pokrycia długoterminowych wydatków może zmniejszyć Twoje szanse na uzyskanie w przyszłości poważniejszych pożyczek.Śledź wydatki — jeśli coś wygląda podejrzanie (np. niezwykle wysokie wydatki), zbadaj je przed przystąpieniem do jakichkolwiek zakupów/inwestycji/itp. Utrzymuj silne relacje z pożyczkodawcami — wykazywanie konsekwentnego pozytywnego zachowania w czasie pomoże zbudować zaufanie u pożyczkodawców, którzy mogą być jest mniej prawdopodobne, że dadzą ci niekorzystne warunki, jeśli coś pójdzie nie tak (na przykład, jeśli przegapisz płatności). Bądź na bieżąco ze zmianami w branży — nadążanie za trendami w branży może pomóc wcześnie przewidywać potencjalne problemy i podejmować kroki, aby im zapobiec (na przykład monitorowanie pod kątem oznak wzrostu oszukańczej aktywności). Edukuj pracowników w zakresie nawyków związanych z odpowiedzialnym wydawaniem pieniędzy – uświadomienie wszystkim, na co idą ich pieniądze, pomoże im upewnić się, że nie kusi ich, by wydawać pochopne wydatki bez zastanowienia się nad tym (lub, co gorsza... kradzieży!). 8) Rozważ zatrudnienie zewnętrznego księgowego/doradcy finansowego – kogoś, kto specjalizuje się w pomaganiu firmom w poprawie ich finansów – w ramach ogólnego planu poprawy ogólnej kondycji finansowej.

Dopiero rozpoczynam działalność gospodarczą, czy mam już Business Credit Score?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ najlepszy sposób sprawdzenia zdolności kredytowej firmy będzie się różnić w zależności od wielkości i rodzaju firmy, a także historii kredytowej.Jednak niektóre wskazówki dotyczące sprawdzania zdolności kredytowej firmy obejmują sprawdzenie w agencji informacji kredytowej, takiej jak Experian lub TransUnion, przeglądanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych firmy oraz rozmowę z doradcą finansowym.

Jak często aktualizowana jest moja Business Credit Score?

Twoja ocena kredytowa firmy jest aktualizowana co miesiąc.Ostatnia aktualizacja miała miejsce 15 września 2019 r.

Miękkie pytania a twarde zapytania dotyczące Twojego Raportu Kredytowego Biznesu?

Rozważając uzyskanie oceny kredytowej firmy, ważne jest, aby zrozumieć różnicę między zapytaniami miękkimi i twardymi.Zapytanie miękkie to takie, które nie skutkuje otwarciem nowego rachunku ani zwiększeniem limitu kredytu.Z drugiej strony, zapytania twarde to wszelkie zapytania, które mogą prowadzić do zwiększenia limitów pożyczek lub nowych kont.

Istnieją dwa główne sposoby sprawdzania zdolności kredytowej firmy: korzystając z raportu kredytowego jednego z trzech głównych biur kredytowych (Experian, Equifax, TransUnion) lub sprawdzając własny raport kredytowy firmy za pomocą bezpłatnego narzędzia online, takiego jak Credit Karma.

Aby rozpocząć, najpierw dowiedz się, jakiego rodzaju raportu potrzebujesz, a następnie skontaktuj się z każdym biurem wymienionym poniżej.Każde biuro ma inne wymagania dotyczące żądań raportów i ich przetworzenie może zająć do 30 dni.Po otrzymaniu raportów skorzystaj z poniższych wskazówek, aby poprawić swoją zdolność kredytową firmy.

Experian: https://www

Equifax: https://www7equifaxsecurityincubator.com/resources/requestingyourcreditreport/?utm_source=(SŁOWO KLUCZOWE PRODUKTU)

TransUnion: https://wwwtransunioncorp.com/enus/personalizedhomepage/#!/informacje o kredycie

Credit Karma oferuje zarówno bezpłatne, jak i premium wersje swojej usługi, które umożliwiają użytkownikom dostęp do ich osobistych i komercyjnych wyników kredytowych, a także śledzenie ich postępów w czasie.Aby sprawdzić swoją zdolność kredytową firmy w Credit Karma, po prostu odwiedź ich stronę internetową i wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę firmy w pasku wyszukiwania znajdującym się u góry strony.Będziesz wtedy mógł zobaczyć wszystkie swoje obecne zobowiązania dłużne, a także ich wpływ na ogólną ocenę kredytową w czasie.

Jeśli potrzebujesz pomocy w poprawie swojej zdolności kredytowej firmy, skonsultuj się z profesjonalnym doradcą finansowym, który może udzielić wskazówek, jak najlepiej osiągnąć ten cel.

 1. Poproś o raport kredytowy firmy w jednym z trzech głównych biur kredytowych:
 2. experian.com/credit-report/request/index?affiliateID=a3c5ecc8-d362-4aae-b06f-e9082dcdce7f&lang=en&countryCode=US&sourceType=businesses&brandingText=Business+Kredyt+Raport%3A+Get+Twój+Bezpłatny+Wynik&trackingNumber=27C54B0D-E993-4&content_FDC_report1=Business+Credit+Raport%3A+Get+Twój+Bezpłatny+Wynik&trackingNumber=27C54B0D-E993-4&content_FDC_Report1
 3. Sprawdź swój własny raport kredytowy firmy za pomocą bezpłatnego narzędzia online, takiego jak Credit Karma:

Twoja historia płatności jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na Twoją Business Credit Score?

Twoja historia płatności jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na Twój wynik kredytowy firmy.Twoja ocena kredytowa opiera się na tym, jak dobrze opłacałeś rachunki w przeszłości.Jeśli dokonałeś wszystkich płatności na czas, Twoja zdolność kredytowa będzie wysoka.Jeśli jednak zdarzyło Ci się trochę opóźnić płatności lub przegapić kilka płatności, może to obniżyć Twoją zdolność kredytową.

Aby sprawdzić swoją zdolność kredytową firmy, możesz skorzystać z bezpłatnego narzędzia online lub odwiedzić jedno z głównych biur kredytowych.Możesz również uzyskać raport kredytowy firmy Dun & Bradstreet lub Experian.Raporty te pokażą wszystkie Twoje obecne i przeszłe zobowiązania dłużne, a także ile pieniędzy jesteś obecnie winien na każdym koncie.Informacje te pomogą Ci poprawić ocenę kredytową firmy, pokazując, że jesteś odpowiedzialnym kredytobiorcą.

Płacenie zgodnie z ustaleniami czy spóźnienie w ramach linii handlowych?

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby sprawdzić swoją zdolność kredytową firmy.

 1. Sprawdź swój raport kredytowy w każdym z trzech głównych biur kredytowych: Experian, Equifax i TransUnion.
 2. Porównaj swój obecny poziom zadłużenia z poziomami zgłoszonymi w raportach kredytowych.Jeśli istnieje rozbieżność, zbadaj, dlaczego istnieje i podejmij odpowiednie działania, aby ją naprawić.
 3. Skontaktuj się z wierzycielami, którzy w ciągu ostatnich sześciu lat wymienili Cię jako przestępcę lub dłużnika, który nie wywiązał się ze spłaty w ciągu ostatnich sześciu lat, i poproś ich o zweryfikowanie tych informacji.
 4. Uzyskaj zaktualizowaną kopię zeznań podatkowych swojej firmy za ostatnie dwa lata (jeśli są dostępne). Dostarczy to cennych informacji o tym, ile pieniędzy zarabiasz i wydajesz, co może pomóc w poprawie ogólnej kondycji finansowej.

Zgłaszanie niedokładnych lub negatywnych informacji w raporcie kredytowym firmy?

Jeśli masz niedokładne lub negatywne informacje w swoim raporcie kredytowym firmy, możesz podjąć kroki, aby poprawić sytuację.Najpierw skontaktuj się z agencją sporządzającą raporty kredytowe, która wydała Twój raport, i poproś ją o usunięcie niedokładnych informacji.Jeśli to nie zadziała, możesz złożyć spór w biurze kredytowym.Wreszcie, jeśli wszystko inne zawiedzie, możesz wynająć profesjonalną usługę doradztwa kredytowego, aby poprawić swoją zdolność kredytową firmy.