Co to jest konto Roth IRA?

czas wydawania: 2022-04-16

Konto Roth IRA to indywidualne konto emerytalne, które oferuje nieopodatkowany wzrost i nieopodatkowane wypłaty w okresie emerytalnym.Wpłaty na konto Roth IRA są dokonywane po opodatkowaniu, więc nie można odliczyć ich od podatku.Jednak wszystkie zyski rosną bez podatku, a po przejściu na emeryturę można wypłacić pieniądze bez podatku.

Jeśli jesteś uprawniony do wpłat na konto Roth IRA, może to być świetny sposób na oszczędzanie na emeryturę.Oto, co należy wiedzieć o kontach Roth IRA, w tym o sposobie ich działania i korzyściach, jakie oferują:

Co to jest konto Roth IRA?

Konto Roth IRA to indywidualne konto emerytalne, które oferuje nieopodatkowany wzrost i nieopodatkowane wypłaty w okresie emerytalnym.Wpłaty na konto Roth IRA są dokonywane po opodatkowaniu, więc nie można odliczyć ich od podatku.Jednak wszystkie zyski rosną bez podatku, a po przejściu na emeryturę można wypłacić pieniądze bez podatku.

Kto może wpłacać pieniądze na konto Roth IRA?

Do wpłat na konto Roth IRA kwalifikuje się każdy, kto uzyskuje dochody z pracy lub z samozatrudnienia.Nie ma ograniczeń wiekowychWkłady mogą być dokonywane tak długo, jak długo uzyskuje się dochód.Nie ma również ograniczeń dochodowych dotyczących osób, które mogą dokonywać wpłat; istnieją jednak limity wpłat zależne od statusu podatkowego i dochodów (patrz poniżej).

Ile można wpłacać na konto Roth IRA każdego roku?

Konto Roth IRA to konto emerytalne, na które można wpłacać pieniądze co roku.Maksymalna kwota, jaką można wpłacić na konto Roth IRA w roku podatkowym 2018 wynosi $5,500.Jeśli jednak masz więcej niż 50 lat lub jesteś osobą niepełnosprawną, możesz wpłacić dodatkowo 6000 dolarów rocznie.Ponadto, jeśli Twoje dochody nie przekraczają pewnych progów, możesz mieć możliwość wpłacania jeszcze większej ilości pieniędzy na konto Roth IRA każdego roku.Na przykład, jeśli Twoje dochody są niższe niż 100 000 dolarów rocznie, możesz wpłacać na konto Roth IRA do 6 500 dolarów rocznie.

Czy istnieją limity dochodów uprawniające do wpłat na konto Roth IRA?

Nie ma żadnych limitów dochodów, aby wpłacać na konto Roth IRA, pod warunkiem, że Twój zmodyfikowany dochód brutto (modified adjusted gross income - MAGI) nie przekracza $118,000, jeśli jesteś osobą samotną lub $186,000, jeśli jesteś w związku małżeńskim.Jeśli Twój wskaźnik MAGI jest wyższy od tych kwot, nadal możesz wpłacać składki do maksymalnej dozwolonej kwoty wynikającej z Twojego poziomu dochodów.Na przykład, osoba z rocznym wskaźnikiem MAGI w wysokości $200,000 będzie mogła wpłacać na konto Roth IRA do $5,500 rocznie.

Jak otworzyć konto Roth IRA?

Jeśli kwalifikujesz się do otwarcia konta Roth IRA, oto jak to zrobić:

  1. Wejdź na stronę internetową IRS i załóż konto.
  2. Wypełnij wymaganą dokumentację i złóż ją wraz z zeznaniem podatkowym.

Jakie są najlepsze inwestycje na konto Roth IRA?

Istnieje wiele różnych opcji inwestycyjnych dostępnych dla osób posiadających konto Roth IRA.Należą do nich akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne i fundusze ETF.Każda z nich ma swoje zalety i wady, dlatego ważne jest, aby wybrać opcję odpowiednią dla danej sytuacji.

Jedną z najlepszych inwestycji na konto Roth IRA jest inwestowanie na giełdzie.Ten rodzaj inwestycji oferuje możliwość osiągnięcia wysokich zysków w dłuższym okresie czasu, zapewniając jednocześnie pewną ochronę przed inflacją.Inwestowanie na giełdzie może być jednak ryzykowne, dlatego przed podjęciem jakichkolwiek decyzji należy przeprowadzić badania.

Inną dobrą opcją dla konta Roth IRA jest inwestowanie w obligacje.Obligacje oferują stabilność i umiarkowane zyski w czasie, co czyni je idealnym wyborem dla osób poszukujących długoterminowego bezpieczeństwa finansowego.Jednak, podobnie jak w przypadku inwestycji giełdowych, obligacje mogą być ryzykowne i wymagają ostrożnego zarządzania, jeśli chce się osiągnąć optymalne wyniki.

Inwestowanie w fundusze wzajemne to kolejna świetna opcja dla osób posiadających konta Roth IRA.Fundusze wspólnego inwestowania to pule pieniędzy, które inwestują w różne aktywa (akcje, obligacje itp.). Oznacza to, że oferują one korzyści wynikające z dywersyfikacji, a także możliwość uzyskania wyższych zysków niż w przypadku tradycyjnych inwestycji indywidualnych.Jednak fundusze inwestycyjne mogą być również drogie w utrzymaniu i nie zawsze zapewniają najlepszy zwrot z inwestycji (ROI). Fundusze ETF to kolejna świetna opcja, jeśli chodzi o inwestowanie w akcje i papiery wartościowe, ponieważ pozwalają one na zakup udziałów w określonych typach spółek bez konieczności martwienia się o śledzenie poszczególnych akcji czy papierów wartościowych.

Jakie są korzyści podatkowe z konta Roth IRA?

Konto Roth IRA to konto emerytalne, które oferuje korzyści podatkowe.Najważniejszą korzyścią jest to, że wpłaty nie są opodatkowane w momencie ich dokonywania, a dochody z tych wpłat są również zwolnione z podatku.Oznacza to, że w czasie oszczędzania na emeryturę pieniądze mogą rosnąć bez podatku.Ponadto, jeśli wypłata składek nastąpi przed ukończeniem 59½ roku życia, wszelkie dochody z tych składek będą podlegały opodatkowaniu jako zwykły dochód.Wreszcie, jeśli umrzesz przed ukończeniem 70½ roku życia, wszystkie aktywa z Konta Roth IRA zostaną przekazane beneficjentom bez podatku od spadku.

Konto Roth IRA ma również inne zalety.Na przykład, jeśli jesteś objęty pracowniczym planem emerytalnym, ale nie chcesz ryzykować, że pracodawca może zmienić swoją politykę i zacząć wstecznie odliczać składki 401(k) od wypłaty, dobrym rozwiązaniem może być konto Roth IRA.I wreszcie, ponieważ konta Roth IRA nie mają rocznych limitów wpłat, jak tradycyjne konta IRA, każdy może wpłacać na nie pieniądze - nawet osoby o stosunkowo niskich dochodach.Podsumowując, istnieje wiele powodów, dla których wybór konta Roth IRA może być korzystny dla Twojej przyszłości finansowej.

Czy można wypłacić pieniądze z konta Roth IRA przed przejściem na emeryturę?

Jeśli masz 59½ lat lub więcej, możesz wypłacić pieniądze z konta Roth IRA bez kary, o ile pozostało Ci co najmniej pięć lat wpłat i konto było otwarte przez co najmniej pięć lat.Jeśli jednak wypłata nastąpi przed ukończeniem 59½ roku życia, cała kwota będzie podlegać opodatkowaniu, a ponadto może zostać nałożona kara w wysokości 10% za wcześniejszą wypłatę.Ponadto wszelkie zyski z wycofanych środków podlegają opodatkowaniu.

Jak wypłacać środki z konta Roth IRA po przejściu na emeryturę?

Po przejściu na emeryturę wypłaty z konta Roth IRA są wolne od podatku.Należy jednak pamiętać o kilku rzeczach, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu tych wypłat.

Po pierwsze, wypłata musi nastąpić w ciągu pięciu lat od przejścia na emeryturę, w przeciwnym razie konto zostanie przekształcone w tradycyjne IRA.Po drugie, jeśli otrzymujesz kwalifikowany dochód z tytułu niezdolności do pracy, możesz odliczyć ten dochód od dochodu podlegającego opodatkowaniu w momencie dokonywania wypłaty.Wreszcie, jeśli masz więcej niż 70½ lat i w momencie wypłaty na Twoim koncie Roth IRA znajduje się mniej niż $10,000, możesz uniknąć płacenia podatków od wypłaty, zamieniając je na tradycyjne IRA, a następnie dokonując dodatkowych wpłat na to konto w roku, w którym następuje zamiana.

Co dzieje się z Twoim kontem Roth IRA po Twojej śmierci?

W chwili śmierci Twoje Konto Roth IRA zostanie przekazane beneficjentom w następujący sposób: w pierwszej kolejności wszelkie zyski z konta zostaną przekazane małżonkowi lub partnerowi cywilnemu właściciela konta; następnie wszelkie pozostałe aktywa na koncie zostaną podzielone zgodnie z udziałem beneficjenta w koncie w chwili śmierci.Jeśli nie ma żyjących małżonków lub partnerów cywilnych, wszelkie pozostałe aktywa na koncie Roth IRA zostaną rozdzielone między dzieci lub wnuki beneficjenta.

Czy są jakieś kary za wcześniejsze wypłacenie pieniędzy z konta Roth IRA?

Nie ma kar za przedterminowe wypłacenie pieniędzy z konta Roth IRA, o ile dokona się tego przed ukończeniem 59 1/2 roku życia.Jeśli jednak pieniądze zostaną wypłacone przed ukończeniem 50 lat, może być konieczne zapłacenie 10% kary od wypłaconej kwoty.Ponadto, jeśli wypłacasz pieniądze z Konta Roth IRA w celu zakupu akcji lub innych aktywów inwestycyjnych, mogą wystąpić dodatkowe podatki i opłaty związane z tą transakcją.