Co to jest ulga podatkowa?

czas wydawania: 2022-04-09

Ulga podatkowa polega na obniżeniu wysokości podatku o jeden dolar.Na przykład, jeśli jesteś winien $1,000 podatku i masz ulgę podatkową w wysokości $100, Twój rachunek podatkowy zmniejszy się do $900.Ulgi podatkowe są często dostępne dla podatników, którzy spełniają określone kryteria, np. mają niskie dochody lub posiadają dzieci.

Jakie korzyści może przynieść mi ulga podatkowa?

Ulga podatkowa może przynieść Ci korzyść w postaci obniżenia podatku dochodowego.Na przykład, jeśli jesteś winien $1,000 podatku, a przysługuje Ci ulga w wysokości $100, Twój rachunek podatkowy zmniejszy się do $900.

Jakie są różne rodzaje ulg podatkowych?

Istnieją dwa rodzaje ulg podatkowych: refundowane i nierefundowane.

Ulgi podatkowe podlegające zwrotowi mogą być wykorzystane w celu zmniejszenia Twojego rachunku podatkowego lub możesz otrzymać zwrot podatku, jeśli ulga przewyższa kwotę należnego Ci podatku.

Kredyty podatkowe, które nie podlegają zwrotowi, mogą być wykorzystane jedynie w celu zmniejszenia Twojego rachunku podatkowego; nie otrzymasz zwrotu podatku, nawet jeśli kredyt przewyższa kwotę należnego Ci podatku.

Czy mogę ubiegać się o ulgę podatkową, jeśli nie zalegam z podatkami?

Nie, nie możesz ubiegać się o ulgę podatkową, jeśli nie jesteś winien żadnego podatku.Ulga podatkowa to zmniejszenie kwoty należnego podatku o jeden dolar.W związku z tym, jeśli nie masz żadnych zaległości podatkowych, ulga podatkowa nie może zredukować Twojego zobowiązania podatkowego do zera.

Skąd mam wiedzieć, czy przysługuje mi ulga podatkowa?

Aby ubiegać się o ulgę podatkową, należy najpierw ustalić, czy dana osoba jest uprawniona.W tym celu należy odpowiedzieć na następujące pytania:

-Czy masz dzieci, które kwalifikują się do otrzymania pomocy?

-Czy Ty lub Twój współmałżonek (jeśli składasz wniosek wspólnie) jesteście niewidomi lub niepełnosprawni?

-Czy wspierasz siebie lub inną osobę?

-Jaki jest Twój status prawny (osoba samotna, małżeństwo składające wniosek osobno itp.)?

Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiesz twierdząco, istnieje szansa, że możesz skorzystać z ulgi podatkowej.Każdy kredyt ma jednak swój własny zestaw zasad i wymagań, które muszą być spełnione, aby się do niego zakwalifikować, dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzić każdy z nich, zanim założy się, że będzie można się o niego ubiegać.Cztery główne rodzaje ulg podatkowych to Earned Income Tax Credit (EITC), Child Tax Credit (CTC), American Opportunity Tax Credit (AOTC) oraz Lifetime Learning Credit (LLC).

Jaka jest różnica między odliczeniem a ulgą podatkową?

Odliczenie to wydatek, który można odjąć od dochodu podlegającego opodatkowaniu, natomiast ulga podatkowa to zmniejszenie zobowiązania podatkowego o jeden dolar.Innymi słowy, odliczenie zmniejsza kwotę dochodu, który podlega opodatkowaniu, natomiast ulga podatkowa zmniejsza kwotę należnego podatku.

Czy jest coś jeszcze, co powinienem wiedzieć o ubieganiu się o ulgi podatkowe?

Przy ubieganiu się o ulgi podatkowe należy pamiętać o kilku rzeczach.Po pierwsze, należy się upewnić, że kwalifikujesz się do uzyskania kredytu.Istnieje wiele różnych rodzajów ulg podatkowych, a każdy z nich ma swoje własne wymagania kwalifikacyjne.Po drugie, kontroluj swoje wydatki.Aby ubiegać się o ulgę, należy udokumentować poniesione wydatki.Na koniec należy pamiętać o terminowym składaniu zeznań podatkowych.Jeśli nie dotrzymasz terminu, możesz nie mieć możliwości ubiegania się o ulgę.