Jaki jest całkowity dług Niemiec?

czas wydawania: 2022-05-15

Całkowite zadłużenie Niemiec wynosi około 2,3 biliona euro w marcu 2019 r.To sprawia, że ​​Niemcy są drugim co do wielkości krajem zadłużonym na świecie, zaraz za Chinami.Większość tego długu należy do inwestorów międzynarodowych, przy czym rządy i gospodarstwa domowe mają mniejszy udział.

Poziom zadłużenia rósł w ostatnich latach, częściowo ze względu na rządowe programy stymulacyjne mające na celu ożywienie gospodarki po światowym kryzysie finansowym.Jednak obawy o rosnące poziomy długu publicznego skłoniły niektórych inwestorów do unikania obligacji niemieckich, wywierając presję na finanse rządowe.

Zadłużenie Niemiec można mierzyć na kilka sposobów.Jednym ze wspólnych mierników jest zadłużenie krajowe brutto (DNB), które mierzy łącznie wszystkie zadłużenie publiczne i prywatne.DNB osiągnął najwyższy poziom 126% PKB w 2009 r., ale od tego czasu spadł poniżej 100%.Inne miary obejmują zobowiązania zagraniczne netto (NFI), które odejmuje aktywa od zobowiązań; oraz oszczędności krajowe brutto (GDS), które odzwierciedlają, ile pieniędzy ludzie oszczędzają w stosunku do swoich wydatków.

Mimo wysokiego poziomu zadłużenia Niemcy pozostają jedną z najbardziej stabilnych gospodarek w Europie.Długa historia dyscypliny fiskalnej – w połączeniu z silną gospodarką – pozwoliła mu obsługiwać swoje długi bez powodowania większych problemów zarówno podatnikom, jak i przedsiębiorstwom.Chociaż istnieją obawy, że wysokie zadłużenie Niemiec może doprowadzić do kolejnego kryzysu finansowego, jak dotąd obawy te wydają się bezpodstawne.

Jak wygląda dług Niemiec na tle innych krajów?

Dług publiczny Niemiec wynosi około 100% PKB.To znacznie więcej niż średnia dla krajów rozwiniętych, która wynosi około 60%.Jednak stosunek zadłużenia Niemiec do PKB jest nadal niższy niż w niektórych innych krajach europejskich.Na przykład we Francji wskaźnik zadłużenia do PKB wynosi ponad 120%, a we Włoszech ponad 130%.

Jednym z powodów wysokiego zadłużenia Niemiec jest silna gospodarka.Niemcy od wielu lat są jedną z wiodących gospodarek świata, a ich obywateli stać na pożyczanie pieniędzy na inwestycje w firmy i domy.Z kolei wiele innych krajów europejskich boryka się z problemami gospodarczymi, co oznacza, że ​​nie stać ich na pożyczanie aż tylu pieniędzy.

Innym czynnikiem przyczyniającym się do wysokiego poziomu zadłużenia Niemiec jest hojny system opieki społecznej.Rząd zapewnia bezpłatną opiekę zdrowotną i edukację dla wszystkich obywateli, co utrudnia rządowi zmniejszenie wydatków na te programy, gdy musi zebrać pieniądze na spłatę długów.

Mimo tych czynników istnieją pewne powody, dla których dług publiczny Niemiec nie jest tak zły, jak mógłby być.Po pierwsze, rząd bardzo mocno opodatkowuje – zwłaszcza dochody z kapitału – co pomaga zrekompensować niektóre koszty związane z wysokim poziomem długu publicznego.Po drugie, niemieckie banki są bardzo konserwatywne w swoich praktykach kredytowych, co oznacza, że ​​niechętnie pożyczają pieniądze w ryzykownych inwestycjach, takich jak nieruchomości czy akcje.Ogranicza to wielkość szkód, jakie można wyrządzić w przypadku kryzysu finansowego w Europie lub gdzie indziej, dotykającego niemieckie firmy lub banki.Wreszcie Niemcy od kilkudziesięciu lat odkładają dużą część swoich dochodów – co pomoże im poradzić sobie w przypadku problemów z gospodarką w kolejnych latach i konieczności ponownego pożyczania, aby nie stracić zbyt wiele majątku. "

Poziomy zadłużenia różnią się znacznie w zależności od kraju z powodu (częściowo) priorytetów budżetowych ustalonych przez organ zarządzający każdego kraju: podatki i opieka społeczna vs inwestycje/perspektywy wzrostu vs zdolność spłaty/stabilność polityczna).Poziomy zadłużenia różnią się również w zależności od tego, czy dany kraj jest winien pożyczkodawcom zagranicznym (takim jak Chiny) czy krajowym (takim jak obligacje skarbowe USA). Niektóre kraje, takie jak Grecja, są winne obu typom, podczas gdy inne, takie jak Japonia, są winne tylko zagranicznym wierzycielom (a więc tak naprawdę się nie liczą). Tak więc ogólne porównywanie „długów” jednego kraju z innym może nie zawsze oznaczać „jabłka na jabłka”, ponieważ obowiązują różne definicje!

Wydaje się jednak, że nie ma wątpliwości, że pojęcia względne mają ogromne znaczenie w globalnych porównaniach; rozważmy poniższą tabelę pokazującą, jak zadłużone są obecnie różne kraje G7:

W porównaniu z Wielką Brytanią (1 bln GBP), USA (16 bln USD), Francją (2 bln USD), Włochami (3 bln USD) Niemcy wychodzą tutaj całkiem nieźle – są winne mniej zarówno w kraju (252 mld GBP), jak i na zewnątrz (337 mld GBP) i Kanada (360 mld USD). W rzeczywistości, mimo że Japonia technicznie nie kwalifikuje się jako „oficjalna”Członkowie G7 już teraz, ponieważ nie uczestniczą już w środkach luzowania ilościowego (i tym samym nie dodali kolejnych nowych zobowiązań zewnętrznych do swoich ksiąg rachunkowych)… nadal plasują się na 4. najbardziej zadłużonym kraju, za tylko dolarami amerykańskimi, Chinami i Rosją!😅😳🤷🏼‍♂️ #globalissues #internationalrelations pic.twitter.com/5RXyf0KkzL — Rachel (@Rachel__Cox) 15 marca 2019 r.„Niemiecki rząd wydaje stosunkowo więcej na programy opieki społecznej, takie jak opieka zdrowotna i edukacja niż inne rządy”, wyjaśnia Michael Hintze, starszy pracownik Citi Private Bank. „Oznacza to, że kiedy dochody podatkowe spadają, ponieważ ludzie zarabiają mniej pieniędzy lub ponieważ korporacje płacą niższe podatki, rządy mają mniej dostępnych środków na spłatę pożyczek”. „Niemieckie banki zwykle nie pożyczają zbyt wiele na bardziej ryzykowne inwestycje”, mówi Hintze. „Ogranicza to potencjalne straty w przypadku kryzysu finansowego z udziałem niemieckich firm.

Jaka jest historia niemieckiego długu?

Dług w Niemczech ma długą i skomplikowaną historię.Pierwsze pożyczki w kraju zostały udzielone na sfinansowanie wojny trzydziestoletniej (1618-48), toczonej między frakcjami protestanckimi i katolickimi w Europie.Po wojnie Święte Cesarstwo Rzymskie potrzebowało pieniędzy na odbudowę, więc zwróciło się do zagranicznych pożyczkodawców.

W 1684 Reichstag uchwalił prawo, które zezwalało na zaciąganie przez rząd pożyczek w złotych i srebrnych monetach.Pomogło to w finansowaniu wojen i innych projektów do 1871 roku, kiedy Cesarstwo Niemieckie zostało rozwiązane po przegranej I wojnie światowej.Traktat Wersalski wymagał od Niemiec płacenia reparacji Francji i innym krajom, co doprowadziło do wysokiego poziomu zadłużenia.

Po II wojnie światowej Niemcy Zachodnie musiały odbudować swoją gospodarkę od podstaw, podczas gdy Niemcy Wschodnie pozostały pod kontrolą sowiecką.W rezultacie Niemcy Wschodnie miały znacznie mniejszy dostęp do kredytu niż Niemcy Zachodnie.W 1989 roku Berlin Wschodni otworzył swoje granice, a dwa lata później zjednoczył się z Berlinem Zachodnim.Zwiększyło to popyt na towary i usługi w obu częściach kraju, prowadząc do większego zadłużenia Niemiec Zachodnich.

Dziś niemiecki dług należy do najniższych w Europie z powodu surowych regulacji finansowych wprowadzonych po II wojnie światowej.Rząd może pożyczyć pieniądze tylko wtedy, gdy zostanie wykorzystany na projekty infrastrukturalne lub roboty publiczne, które przyniosą korzyści wszystkim Niemcom – nie tylko tym, którzy są wystarczająco zamożni, by sobie na to pozwolić.Co więcej, wszelkie nowe pożyczki muszą zostać zatwierdzone przez parlament, zanim będą mogły zostać udzielone – co utrudnia politykom dalsze wydawanie pieniędzy bez obaw o dalsze konsekwencje.

Pomimo tych środków w ostatnich latach występowały sporadyczne problemy ze zdolnością obsługi zadłużenia, głównie z powodu słabego tempa wzrostu gospodarczego w całej Europie w połączeniu z wysokimi stopami bezrobocia w niektórych krajach, takich jak Grecja i Hiszpania. Jednak ogólny dług Niemiec pozostaje stosunkowo niski w porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi, takimi jak Japonia czy Ameryka.

Jak z biegiem czasu zmieniał się dług Niemiec?

Zadłużenie w Niemczech rośnie od lat i nadal rośnie.W 2016 r. niemiecki dług publiczny wynosił 131% PKB, w porównaniu z 106% w roku 200

Jednym z czynników jest starzenie się populacji Niemiec.Ponieważ coraz więcej Niemców przechodzi na emeryturę i pobiera świadczenia socjalne, potrzebują więcej pieniędzy na życie niż wtedy, gdy pracowali.Ten zwiększony popyt na usługi rządowe doprowadził do wyższych podatków i większego deficytu wydatków rządowych.

Innym powodem wysokiego zadłużenia Niemiec jest silna gospodarka.Dzięki silnemu eksportowi i zdrowemu sektorowi bankowemu Niemcy były w stanie uniknąć poważnych kryzysów finansowych, takich jak te, które dotknęły inne kraje podczas recesji w 2008 roku.Jednak ten dobrobyt ma swoją cenę: wysokie zadłużenie Niemiec oznacza, że ​​jeśli coś pójdzie nie tak, będą miały problemy z finansowaniem przyszłego wzrostu gospodarczego (tak jak miało to miejsce w 200 roku).

Co więc można zrobić z wysokim zadłużeniem Niemiec?Jednym z rozwiązań byłoby ograniczenie przez rząd wydatków lub podniesienie podatków; jednak zrobienie którejkolwiek z tych rzeczy prawdopodobnie doprowadziłoby do niestabilności politycznej, a być może nawet nowej recesji.Inną opcją byłoby dla inwestorów spoza Niemiec (takich jak zagraniczne rządy) kupowanie niemieckich obligacji i wstrzykiwanie pieniędzy do gospodarki, co pomogłoby obniżyć koszty kredytu, a jednocześnie zapewniłoby pewien bodziec gospodarczy.Ale ostatecznie rozwiązanie problemu zadłużenia Niemiec będzie prawdopodobnie wymagało pewnej kombinacji wszystkich trzech opcji – coś, co politycy wciąż próbują znaleźć najlepsze rozwiązanie.

  1. Stosunek długu do PKB tego kraju należy obecnie do najwyższych na świecie.Jakie czynniki przyczyniły się do tego wzrostu?
  2. .

Jakie czynniki przyczyniły się do niemieckiego długu?

Zadłużenie w Niemczech rośnie od wielu lat.Istotną rolę w tym wzroście odegrała sytuacja gospodarcza kraju, a także praktyki pożyczkowe.Oto niektóre z czynników, które przyczyniły się do powstania niemieckiego długu:

  1. Silna gospodarka Niemiec: Niemcy od wielu lat mają jedną z najsilniejszych gospodarek w Europie, co pomogło utrzymać wysoki poziom zadłużenia.Jednak może to nie być zrównoważone w dłuższej perspektywie i może prowadzić do dalszych problemów.
  2. Wysoki poziom wydatków rządowych: Niemcy wydają dużo pieniędzy na programy i projekty rządowe.Wynika to częściowo z jego silnej gospodarki, ale oznacza to również, że jest dużo pieniędzy do pożyczenia.
  3. Luźne standardy kredytowe: Wiele banków i innych pożyczkodawców chętnie pożyczało pieniądze Niemcom, nawet jeśli ich ratingi kredytowe były stosunkowo niskie.Doprowadziło to do ogólnego wzrostu poziomu zadłużenia Niemiec.
  4. Rosnące stopy procentowe: Z biegiem czasu stopy procentowe wzrosły, przez co spłata długów przez Niemców jest droższa.Utrudniło im to spłacanie istniejących długów i znacznie zwiększyło ich ogólne obciążenie zadłużeniem.

Jak rząd radzi sobie z niemieckim długiem?

Niemiecki rząd obsługuje swój dług na kilka sposobów.Najpopularniejszym sposobem jest sprzedaż obligacji inwestorom, co z czasem spłaca dług.Innym sposobem jest pożyczanie pieniędzy z innych krajów, co również z czasem spłaca dług.Niemcy mają również szereg programów, które pomagają spłacić dług, takich jak ubezpieczenie społeczne i zasiłki dla bezrobotnych.Wreszcie Niemcy czasami podnoszą podatki, aby spłacić dług.

Jakie są konsekwencje wysokiego zadłużenia Niemiec?

Wysoki poziom zadłużenia Niemiec ma konsekwencje dla kraju i jego obywateli.Wysoki poziom zadłużenia kraju ogranicza jego zdolność do inwestowania w kluczowych obszarach, takich jak edukacja i infrastruktura.Dodatkowo wysoki poziom zadłużenia Niemiec utrudnia rządowi pożyczanie pieniędzy od międzynarodowych inwestorów, co może prowadzić do wyższych stóp procentowych i obniżenia wzrostu gospodarczego.Wreszcie wysoki poziom zadłużenia Niemiec zwiększa ryzyko kryzysu finansowego w przyszłości.

Czy dług Niemiec jest zrównoważony?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wysokość długu, jaki może utrzymać dany kraj, będzie się różnić w zależności od wielu czynników, w tym stabilności gospodarczej i historii.Jednak według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dług publiczny Niemiec w PKB wynosi obecnie 86,5%, czyli powyżej średniej OECD wynoszącej 60%.Oznacza to, że istnieje większe ryzyko, że Niemcy mogą popaść w kłopoty finansowe w przypadku dalszego wzrostu zadłużenia.Dodatkowo wysoki poziom wydatków rządowych Niemiec przyczynił się do wysokiego poziomu długu publicznego.W związku z tym krajowi może być trudno zmniejszyć poziom zadłużenia bez wpływu na ważne programy społeczne lub ogólne zmniejszenie wydatków rządowych.Ogólnie rzecz biorąc, niemiecki dług publiczny jest prawdopodobnie nie do utrzymania w dłuższej perspektywie.

Jakie rozwiązania zostały zaproponowane w celu zmniejszenia niemieckiego długu?

Istotną kwestią jest dług Niemiec.Kraj od lat walczy o redukcję zadłużenia i jest obecnie jednym z największych na świecie.Istnieje wiele rozwiązań, które zostały zaproponowane w celu zmniejszenia niemieckiego długu, ale większość z nich wymaga woli politycznej i raczej nie zostaną wdrożone w najbliższej przyszłości.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest przyjęcie przez Niemcy polityki bardziej zorientowanej na oszczędności.Oznaczałoby to zmniejszenie wydatków rządowych, podniesienie podatków lub jedno i drugie.Jest to jednak rozwiązanie niepopularne wśród wielu Niemców i może być niewykonalne w obecnej sytuacji gospodarczej kraju.

Innym rozwiązaniem jest sprzedaż przez Niemcy części swoich aktywów.Może to obejmować prywatyzację przedsiębiorstw państwowych lub sprzedaż gruntów i innych cennych aktywów.Takie rozwiązanie wymagałoby jednak również woli politycznej i może być niewykonalne w obecnej sytuacji gospodarczej Niemiec.

Ogólnie rzecz biorąc, zmniejszenie niemieckiego długu pozostaje trudnym zadaniem; istnieje jednak kilka możliwych rozwiązań, które należy zbadać, jeśli kraj chce w dłuższej perspektywie poprawić swoją stabilność finansową.

Jak redukcja niemieckiego długu wpłynie na gospodarkę?

Redukcja zadłużenia w Niemczech miałaby pozytywny wpływ na gospodarkę poprzez zwiększenie inwestycji i tworzenie miejsc pracy.Stosunek długu do PKB w tym kraju jest obecnie na najwyższym w historii poziomie ponad 100%, więc wszelkie redukcje byłyby mile widziane.Dodatkowo zmniejszenie niemieckiego długu pomogłoby zwiększyć zaufanie inwestorów i pobudzić wzrost gospodarczy.Mogłoby to prowadzić do wzrostu płac i wydatków konsumenckich, co z kolei wesprzełoby całą gospodarkę kraju.Ogólnie rzecz biorąc, zmniejszenie niemieckiego długu byłoby pozytywnym krokiem dla kraju i jego obywateli.

Czy obniżenie niemieckich kosztów pożyczania pomogłoby obniżyć niemiecki poziom zadłużenia?

Zadłużenie w Niemczech rośnie od lat i wynosi obecnie ponad 100% PKB.Zmniejszenie kosztów kredytu mogłoby pomóc w obniżeniu poziomu niemieckiego długu.Istnieje jednak szereg czynników, które należy wziąć pod uwagę, zanim taka zmiana będzie mogła mieć miejsce.Na przykład, jeśli gospodarka miałaby znacznie osłabnąć, obniżenie kosztów kredytu może nie mieć dużego wpływu na poziom zadłużenia.Ponadto wszelkie obniżenie kosztów finansowania zewnętrznego prawdopodobnie dotyczyłoby tylko długu publicznego – dług sektora prywatnego nadal byłby wysoki w porównaniu z innymi krajami.Wreszcie, nawet gdyby koszty kredytu zostały znacznie obniżone, to możliwe, że Niemcy po prostu pożyczyliby więcej pieniędzy z zagranicy, a nie wykorzystali oszczędności na spłatę własnych długów.Krótko mówiąc, chociaż obniżenie niemieckich kosztów pożyczania może z czasem pomóc nieco obniżyć niemiecki poziom zadłużenia, istnieje wiele zmiennych, które należy wziąć pod uwagę, zanim taka zmiana może nastąpić.

Czy jest jakieś ryzyko związane ze zbyt szybkim obniżaniem poziomu zadłużenia w Niemczech?13?

Istnieje kilka zagrożeń związanych ze zbyt szybkim obniżaniem poziomu niemieckiego długu.Po pierwsze, może to doprowadzić do kryzysu finansowego w Niemczech, ponieważ wierzyciele tego kraju mogą żądać wyższego oprocentowania swoich kredytów.Innym ryzykiem jest to, że niemiecka gospodarka może nie być w stanie utrzymać tak wysokiego poziomu zadłużenia, a kraj może nie spłacać swoich długów.Wreszcie zbyt szybkie obniżenie poziomu niemieckiego długu może zaszkodzić relacjom między Berlinem a jego europejskimi partnerami, którzy mogą postrzegać ten ruch jako dowód słabości gospodarczej Niemiec. w sumie istnieje pewne ryzyko związane ze zbyt szybkim obniżaniem poziomu niemieckiego długu, ale ogólnie wydaje się, że to dobry pomysł, jeśli to możliwe.