Co to jest ulga podatkowa na dziecko w wysokości 3000?

czas wydawania: 2022-06-18

Ulga podatkowa dla dzieci w wysokości 3000 to federalna ulga podatkowa dostępna dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku poniżej trzech lat.Kredyt może obniżyć podatki nawet o 3000 USD na dziecko.Możesz ubiegać się o kredyt, jeśli składasz podatki za pomocą formularza 1040A lub 1040EZ. Ulga podatkowa na 3000 dzieci jest warta do 6000 USD na rodzinę.Rodziny z więcej niż trojgiem dzieci są uprawnione do większej kwoty kredytu, do 12 000 USD na rodzinę. Aby kwalifikować się do kredytu podatkowego na 3000 dzieci, musisz spełnić określone wymagania.Musisz być prawnie odpowiedzialny za opiekę i wsparcie swoich dzieci w ciągu roku, w którym się urodziły lub oddano do adopcji, i musisz złożyć zeznanie (formularz 1040A lub 1040EZ) w ciągu jednego z dwóch poprzednich lat.Ponadto, nie możesz ubiegać się o żadne inne federalne ulgi podatkowe, które mają zastosowanie do wielkości twojego gospodarstwa domowego. Ulga podatkowa w wysokości 3000 dzieci podlega zwrotowi, co oznacza, że ​​możesz otrzymać zwrot pieniędzy, nawet jeśli nie masz należnych podatków.Jeśli należy Ci się zwrot podatku z poprzedniego roku, większość z tego zostanie przeznaczona na zmniejszenie kwoty pieniędzy, którą jesteś winien z tytułu tegorocznego zeznania. Jeśli nie masz pewności, czy kwalifikujesz się do ulgi podatkowej na dzieci w wysokości 3000, skonsultuj się księgowego lub przygotowującego podatki”. Co to jest ulga podatkowa na dziecko w wysokości 3000?„ zawiera ogólne informacje na temat tej federalnej ulgi podatkowej dostępnej tylko dla rodziców, którzy mają małoletnie dzieci w wieku poniżej 3 lat w pewnym momencie danego roku kalendarzowego”. Czym jest The 3000 Child Tax Credit?„ nie zawiera szczegółowych informacji o tym, ile pieniędzy każdy podatnik może otrzymać w ramach całkowitej kwoty wynagrodzenia w oparciu o skorygowany dochód brutto (AGI), status zgłoszenia i liczbę kwalifikujących się osób na utrzymaniu”. Co to jest 3000 Child Tax Credit?„ nie zawiera szczegółowych informacji na temat tego, co stanowi „odpowiedzialność prawną”, ponieważ odnosi się konkretnie do roszczeń zgłoszonych zgodnie z sekcją 152(f)(1)(B) i 152(f)(2) Code Secs., odnoszących się konkretnie (ale nie wyłącznie) z obowiązkami/odpowiedzialnością rodzicielską przejętymi w związku z umieszczeniem poza tradycyjnymi warunkami rodzinnymi, takimi jak między innymi: postępowanie w sprawie opieki nad dzieckiem; postępowanie o opiekę prawną; wspólne ustalenia dotyczące opieki; placówki leczenia stacjonarnego; domy grupowe; itp. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie Publikacja IRS 972 – Podatki federalne od dzieci – Przewodnik po federalnych ulgach podatkowych dla rodziców dzieci poniżej 18 roku życia lub w ciąży lub wychowujących małe dzieci https://www-publishing-assets-amazon-com/images/ grafika/10000/9772_0_.jpg

Rząd Stanów Zjednoczonych oferuje kilka różnych rodzajów pomocy finansowej przeznaczonej specjalnie dla rodzin z małymi dziećmi mieszkających w domu w pełnym wymiarze godzin. Obejmują one zarówno płatności bezpośrednie, takie jak ulga na podatek dochodowy (EITC), jak i dotacje pośrednie, takie jak bony żywnościowe . W zależności od uprawnień , świadczenia te mogą pomóc zrekompensować niektóre lub wszystkie wydatki rodziny, gdy ich dzieci nadal mieszkają w domu w pełnym wymiarze godzin ”.

Dochód uzyskiwany przez rodziny pracujące pozostaje jednym z kluczowych czynników pomagających im w utrzymaniu małych dzieci. Jednak istnieje również wiele programów rządowych opracowanych specjalnie z myślą o rodzicach o niskich dochodach opiekujących się małymi dziećmi w domu ”.

Jeden z takich programów oferowany przez nasz rząd poprzez jego system podatkowy jest znany jako „zwolnienie 30 tysięcy dolarów”, które umożliwia podatnikom, którzy mają małoletnie dzieci na utrzymaniu mieszkające z nimi głównie w ich gospodarstwie domowym w danym roku, niezależnie od tego, czy pracują, czy nie pracują. , zwolnienie z płacenia federalnych podatków dochodowych od wszystkich dochodów podlegających opodatkowaniu powyżej 30 tysięcy dolarów rocznie”.

Dzieli się to na dwie kategorie: po pierwsze ci podatnicy, których skorygowane dochody brutto spadają poniżej określonych progów (24 tys. po drugie ci podatnicy, których AGI mieści się w określonych przedziałach, ale którzy uczestniczą w zatrudnieniu. W obu przypadkach nie są dozwolone żadne zwolnienia osobiste.

Jak to działa?

Ulga podatkowa na 3000 dzieci to ulga podatkowa dostępna dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku poniżej trzech lat.Kredyt może wynosić nawet 3000 USD na dziecko.Aby zakwalifikować się do kredytu, rodzice muszą złożyć deklarację i przedstawić dowód swoich dochodów.Kredyt generalnie podlega zwrotowi, co oznacza, że ​​można go wykorzystać do obniżenia podatków należnych od rodzica.Maksymalna kwota kredytu, jaką rodzic może otrzymać w dowolnym roku, wynosi 6000 USD.Ulga podatkowa na 3000 dzieci została utworzona jako część amerykańskiej ustawy o odzyskiwaniu i reinwestowaniu z 2009 r. (ARRA).

Kto się nadaje?

Ulga podatkowa na dzieci w wysokości 3000 to federalna ulga podatkowa dostępna dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku poniżej

Aby kwalifikować się do ulgi podatkowej w wysokości 3000 dzieci, Twoje dziecko musi:

być obywatelem USA lub obcokrajowcem zamieszkałym na stałe;

mieć mniej niż 18 lat w momencie składania zeznań podatkowych; oraz

Mieć mniej niż 65 000 USD dochodu brutto (lub mniej niż 110 000 USD, jeśli składasz wniosek wspólnie z małżonkiem) w ciągu roku, w którym ubiegasz się o kredyt.

Kto nie kwalifikuje się?Nie kwalifikujesz się do ulgi podatkowej w wysokości 3000 dzieci, jeśli: Twój zmodyfikowany skorygowany dochód brutto (MAGI) przekracza 200 000 USD (250 000 USD w przypadku wspólnego małżeństwa); Twój MAGI obejmuje dowolną kwotę z nieoprocentowanej pożyczki od agencji rządowej użytej do zakupu domu ; lub Otrzymałeś ponad milion dolarów całkowitego odszkodowania podlegającego opodatkowaniu ze wszystkich źródeł w 20

  1. Kredyt jest na ogół wart 3000 USD na dziecko, ale może wynosić nawet 6000 USD na dziecko.Aby zakwalifikować się do kredytu, rodzice muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne i złożyć zeznanie podatkowe za pomocą formularza 1040A lub 1040EZ.
  2. Jeśli nie kwalifikujesz się z innych powodów (na przykład dlatego, że nie masz dzieci), nadal możesz ubiegać się o ulgę podatkową w wysokości 3000 dzieci, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki: Byłeś prawnie odpowiedzialny za utrzymanie syna lub córki w 2018 r. ;Twój syn lub córka mieli mniej niż 19 lat przez co najmniej pół roku; oraz Twój syn lub córka nie zapewnili więcej niż połowy własnego wsparcia w okresie 20. Więcej informacji na temat ubiegania się o to i inne ulgi i odliczenia związane z posiadaniem dzieci, patrz Publikacja 972 , Child Tax Credit.

Jak mogę to odebrać?

Ulga podatkowa na dzieci w wysokości 3000 to federalna ulga podatkowa dostępna dla rodziców, którzy mają dzieci poniżej 18 roku życia.Aby ubiegać się o kredyt, musisz wypełnić formularz 8839 wraz z podatkami.Formularz zawiera informacje o kwalifikujących się dzieciach i rodzicach, którzy je zgłosili.Możesz również znaleźć więcej informacji na stronie IRS.

Kiedy mogę go odebrać?

Ulga podatkowa na dzieci w wysokości 3000 to federalna ulga podatkowa dostępna dla rodziców, którzy mają dzieci poniżej 18 roku życia.O kredyt może ubiegać się rodzic, który w ciągu roku zarobił najwięcej pieniędzy lub rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem.Maksymalna kwota kredytu to 3000 USD na kwalifikujące się dziecko.Termin ubiegania się o kredyt upływa 15 kwietnia następnego roku.

Co jeśli nie dotrzymam terminu?

Jeśli nie dotrzymasz terminu rozliczenia podatków, nadal możesz otrzymać kredyt.Jest jednak kilka rzeczy, które musisz najpierw wiedzieć.

Po pierwsze, jeśli masz dzieci, które na koniec roku miały mniej niż 17 lat, możesz ubiegać się o nie jako na utrzymaniu w zeznaniu podatkowym i zakwalifikować się do kredytu.

Po drugie, jeśli Twoje dochody są poniżej pewnych progów, możesz zredukować lub nawet całkowicie wyeliminować swoje zobowiązanie podatkowe, ubiegając się o kredyt.Na koniec upewnij się, że wszystkie Twoje informacje są poprawne – w tym status zgłoszenia i skorygowany dochód brutto (AGI). Jeśli tak nie jest, możesz spotkać się z karami i odsetkami.

Jeśli cokolwiek z tego brzmi niejasno lub przerażająco, nie martw się – możemy pomóc!Nasz zespół w The Tax Lawyer Group ma wieloletnie doświadczenie w pomaganiu ludziom w ich podatkach – dzięki czemu możemy przeprowadzić Cię przez wszystko krok po kroku.

Czy mogę otrzymać płatności z mocą wsteczną?

Ulga podatkowa na dzieci w wysokości 3000 to federalna ulga podatkowa dostępna dla rodziców, którzy mają dzieci poniżej 18 roku życia.O kredyt można ubiegać się od podatku za rok, w którym go ubiegasz, lub z mocą wsteczną za poprzednie lata.Możesz otrzymać do 3000 USD na dziecko, maksymalnie 6000 USD na rodzinę.Aby się zakwalifikować, Twoje dziecko musi kwalifikować się do świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych i spełniać inne wymagania kwalifikacyjne.Kredyt podlega również zwrotowi, więc możesz otrzymać czek z IRS, nawet jeśli nie masz płacenia podatków w tym roku.

Skąd będę wiedzieć, czy otrzymam kredyt?

Ulga podatkowa na dzieci w wysokości 3000 to federalna ulga podatkowa dostępna dla rodziców, którzy mają dzieci poniżej 18 roku życia.Aby się zakwalifikować, musisz złożyć swoje podatki na formularzu 1040A lub 1040EZ, a na zeznaniu podać imię i nazwisko dziecka oraz numer ubezpieczenia społecznego.Możesz również ubiegać się o kredyt, jeśli dziecko jest na utrzymaniu innej osoby.IRS wyśle ​​Ci poprawiony zwrot, jeśli kwalifikujesz się do kredytu.

Co się stanie, jeśli moje okoliczności zmienią się w ciągu roku?

Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie w ciągu roku, możesz ubiegać się o ulgę podatkową na dzieci, nawet jeśli nie złożyłeś zeznania za ten rok.Aby się zakwalifikować, Twój zmodyfikowany skorygowany dochód brutto (MAGI) musi być niższy niż 110 000 USD (220 000 USD, jeśli składa wniosek w związku małżeńskim). Możesz dowiedzieć się więcej o ubieganiu się o ulgę podatkową na dzieci na IRS.gov.

Czy muszę dostarczyć jakąkolwiek dokumentację?

Ulga podatkowa na dzieci w wysokości 3000 to federalna ulga podatkowa dostępna dla rodziców, którzy mają dzieci poniżej 18 roku życia.Aby się zakwalifikować, musisz przedstawić dokumentację potwierdzającą, że Twoje dziecko spełnia określone wymagania kwalifikacyjne.Najczęściej dokumentacja ta obejmuje akt urodzenia dziecka lub inny oficjalny dokument potwierdzający datę i miejsce urodzenia dziecka.Może być również konieczne przedstawienie dowodu zamieszkania dziecka w Stanach Zjednoczonych.Jeśli ubiegasz się o kredyt ze współmałżonkiem, oboje musicie spełnić wymagania kwalifikacyjne.Maksymalna kwota, o jaką możesz ubiegać się na każde kwalifikujące się dziecko, wynosi 3000 USD rocznie.

Czy mogę otrzymać ten kredyt więcej niż raz?

Ulga podatkowa na dzieci w wysokości 3000 to podlegająca zwrotowi ulga podatkowa, którą można wykorzystać do obniżenia podatków należnych osobom, które mają dzieci poniżej 18 roku życia.Kredyt jest dostępny dla obojga rodziców i można się o niego ubiegać niezależnie od tego, czy dziecko mieszka z którymś z rodziców.Maksymalna kwota, jaką rodzina może otrzymać dzięki kredytowi, wynosi 3000 USD na dziecko.Rodziny, które ubiegają się o kredyt, mogą obniżyć podatki nawet o 2000 USD na dziecko.Jednak rodziny mogą ubiegać się o kredyt tylko raz na każde kwalifikujące się dziecko.

Czy istnieje limit kwoty, którą mogę otrzymać?

Ulga podatkowa na 3000 dzieci to ulga podatkowa, która może pomóc rodzicom dzieci poniżej trzeciego roku życia.Kredyt jest wart 3000 dolarów na dziecko.Nie ma ograniczeń co do tego, ile możesz otrzymać.