Czym jest American Opportunity lub Hope Credit?

czas wydawania: 2022-07-22

American Opportunity lub Hope Credit to federalna ulga podatkowa dostępna dla osób i rodzin, które ukończyły studia wyższe.Kredyt może zostać wykorzystany do zmniejszenia kwoty należnych podatków, w zależności od poziomu dochodów. Kredyt American Opportunity lub Hope Credit jest wart do 2500 USD rocznie na każdego uprawnionego studenta.Możesz ubiegać się o kredyt, jeśli jesteś:• Obywatelem lub rezydentem Stanów Zjednoczonych cudzoziemcem • Kwalifikowaną osobą • Uprawnionym członkiem rodziny (zdefiniowanym poniżej) Następujące osoby nie są uprawnionymi członkami rodziny:Twój małżonek

Twoje dziecko, które ma mniej niż 24 lata na koniec roku

Twoje dziecko, które ukończyło 24 lata, ale nadal uczęszcza do szkoły w pełnym wymiarze godzin

Twój rodzic, który żył co najmniej pół roku i byłeś w tym okresie studentem na utrzymaniu lub niezależnym studentem. Możesz ubiegać się o American Opportunity lub Hope Credit, nawet jeśli nie masz dyplomu. musi mieć dyplom ukończenia akredytowanego college'u lub uniwersytetu w Ameryce po ukończeniu co najmniej jednego pełnego roku akademickiego w uczęszczaniu. Nie możesz ubiegać się o ten kredyt, jeśli składasz wniosek jako osoba samotna, głowa rodziny, żonaty/żonaty, rozwiedziony, w separacji, wdowiec lub trwale niepełnosprawny.Jeśli zmodyfikowany skorygowany dochód brutto (MAGI) przekracza 80 000 USD (160 000 USD dla wspólnych osób), nie możesz skorzystać z żadnych kredytów związanych z edukacją, takich jak ten. Istnieje kilka innych ograniczeń, które również mają zastosowanie, w tym wymagania dotyczące miejsca zamieszkania i czy pewne Rodzaje szkół liczą się do uzyskania dyplomu.- Uprawnieni uczniowie otrzymują zwrotny kredyt podatkowy- Zgłaszany przez podatników za pomocą formularza 8863- Dostępne tylko dla rezydentów i obywateli / nie dotyczy obywatele Ameryki - muszą uzyskać dyplom z akredytowanej instytucji amerykańskiej po 1 pełnym roku akademickim uczęszczania - Nie można korzystać z MAGI powyżej 80 000 USD / 160 000 USD Jeśli te warunki są spełnione, podatnik może ubiegać się o tp 2 000 USD rocznie na kwalifikującego się studenta Nie wszystkie studenci będą kwalifikować się do tego kredytu ze względu na różne czynniki, takie jak poziom dochodów rodziców itp. Jednak zawsze warto skonsultować się z księgowym przed sezonem podatkowym!Czy kiedykolwiek otrzymałeś American Opportunity lub Hope Credit?Odpowiedź podana powyżej powinna zawierać więcej informacji o tym, co kwalifikuje kogoś do tej konkretnej ulgi podatkowej - o ile najpierw spełnia wszystkie inne kryteria kwalifikacyjne!Należy pamiętać, że chociaż wiele osób może pomyśleć, że otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły średniej automatycznie kwalifikuje je do tej szczególnej ulgi podatkowej – niestety nie zawsze tak jest!Aby kwalifikować się do tego kredytu – który może obniżyć dochód podlegający opodatkowaniu nawet o 2500 USD na osobę rocznie – beneficjenci muszą ukończyć co najmniej jeden pełny akademicki rok kalendarzowy (12 miesięcy) studiów w akredytowanej amerykańskiej instytucji edukacyjnej po pomyślnym ukończeniu wymagania dotyczące ukończenia szkoły średniej (tj. zdanie wymaganych egzaminów). Oznacza to, że niektórzy ludzie, którzy tradycyjnie byliby uważani za „absolwentów szkół wyższych”, mogą faktycznie nie kwalifikować się na podstawie ich konkretnej sytuacji i/lub poziomu wykształcenia; zazwyczaj osoby z tytułami licencjackimi (a nie magisterskimi), studiujące poza Ameryką Północną itp. Jak wspomniano wcześniej - istnieje wiele innych kwalifikacji, które należy również spełnić przed ubieganiem się o jakąkolwiek formę federalnej pomocy edukacyjnej takie jak stypendia Pell, programy do nauki pracy itp.

Jak kwalifikujesz się do American Opportunity lub Hope Credit?

American Opportunity lub Hope Credit to kredyt federalny, który pomaga studentom w wydatkach związanych z uczęszczaniem do college'u.Aby się zakwalifikować, musisz zarobić co najmniej 2000 USD dochodu podlegającego opodatkowaniu w ciągu roku, w którym byłeś zapisany do szkoły i spełnić inne wymagania.Możesz również kwalifikować się, jeśli jesteś na utrzymaniu kogoś, kto uzyskał dochód.Kredyt jest wart do 4000 USD na studenta.Aby ubiegać się o kredyt, musisz złożyć zeznanie podatkowe za rok, w którym uzyskałeś dochód.

Jakie są zalety American Opportunity lub Hope Credit?

American Opportunity lub Hope Credit to federalna ulga podatkowa dostępna dla uczniów i rodziców, których dzieci uczęszczają do college'u lub niektórych programów zawodowych.Kredyt może wynosić do 2500 USD na ucznia i 4000 USD na rodzica.Kredyt zazwyczaj podlega zwrotowi, co oznacza, że ​​możesz otrzymać zwrot pieniędzy, nawet jeśli nie masz płacenia podatków.Kredyt może również zmniejszyć Twoje zobowiązanie podatkowe w stosunku dolar do dolara.

American Opportunity lub Hope Credit ma na celu pomóc rodzinom o niskich dochodach pokryć wydatki na wyższe wykształcenie.Uprawnieni studenci mogą ubiegać się o kredyt na czesne i powiązane wydatki w kwalifikującej się instytucji edukacyjnej (w tym w szkołach prywatnych), a także na książki, materiały i sprzęt wymagany do zapisania się na kwalifikujący się program studiów.Rodzice mogą również ubiegać się o kredyt za uczęszczanie ich dzieci do uprawnionej instytucji edukacyjnej.

American Opportunity lub Hope Credit są dostępne tylko dla osób, które nie otrzymały żadnej innej formy federalnej pomocy finansowej w ciągu roku, w którym ubiegają się o kredyt.Musisz złożyć zeznanie podatkowe na formularzu 1040A, jeśli występujesz o kredyt American Opportunity lub Hope Credit we własnym imieniu, lub korzystając z formularza 1040EZ, jeśli wnioskujesz o kredyt w imieniu innej osoby (np. osoby na utrzymaniu).

American Opportunity lub Hope Credit nie mogą być wykorzystywane do spłacania kredytów studenckich, spłat kredytów hipotecznych, kredytów samochodowych, alimentów, alimentów, świadczeń dla weteranów ani żadnych innych długów.

Jest kilka ważnych rzeczy, o których należy pamiętać przy składaniu wniosku o American Opportunity lub Hope Credit:

.

  1. Musisz złożyć zeznanie podatkowe na formularzu 1040A, jeśli ubiegasz się o American Opportunity lub Hope Credit we własnym imieniu;
  2. Musisz podać wszystkie wymagane informacje w Załączniku A (formularz 1040A);
  3. Nie możesz korzystać z American Opportunity lub Hope Credit, aby spłacić kredyty studenckie, spłaty kredytów hipotecznych, kredytów samochodowych, alimentów, alimentów ani żadnego innego rodzaju długów; oraz jeśli nie masz wystarczającego podatku dochodowego potrąconego z Twojej wypłaty, aby pokryć wszystkie Podatki, które zawdzięczaszzwrotowi podatku od dochodów,takich jakFormularz 1040Alub jeśli złożysz niepoprawny formularz1040Z powodu swojego statusu zatrudnienia lub statusu zatrudnienia współmałżonka w ciągu roku ubiegania się o kredyt (nawet jeśli są obecnie zatrudnieni),może być konieczne rozliczenie wielokrotnej płatnościplanupłatnościodnaszegoplanuwięcejpłatnościzapłata.

Kiedy udostępniono American Opportunity lub Hope Credit?

American Opportunity lub Hope Credit stały się dostępne w 2007 roku.Jest to kredyt federalny, który zapewnia do 2500 USD rocznie dla studentów studiów licencjackich i 4000 USD rocznie dla studentów studiów magisterskich lub zawodowych.Kredyt jest dostępny dla studentów, którzy uzyskali dyplom z akredytowanej uczelni lub uniwersytetu.

Jak długo trwa American Opportunity lub Hope Credit?

American Opportunity lub Hope Credit trwa dwa lata.Aby zakwalifikować się do kredytu, musisz zarobić co najmniej 2500 USD.Kredyt jest wart do 4000 dolarów rocznie.

Ile jest wart American Opportunity lub Hope Credit?

American Opportunity lub Hope Credit ma wartość do 2500 USD rocznie.Może być wykorzystany do opłacenia wydatków na studia, takich jak czesne, opłaty oraz zakwaterowanie i wyżywienie.Aby się kwalifikować, musisz uzyskać dochód w wysokości co najmniej 5000 USD w roku podatkowym, w którym ubiegasz się o kredyt.Kredyt podlega zwrotowi, więc jeśli jesteś winien podatki po odebraniu go, rząd federalny zwykle zwróci część zapłaconej kwoty.

Czy mogę ubiegać się o ulgę podatkową American Opportunity lub Hope Credit oraz inną ulgę podatkową na edukację na moje podatki?

American Opportunity lub Hope Credit to federalna ulga podatkowa na edukację, o którą można się ubiegać.Możesz ubiegać się o kredyt, jeśli osiągnąłeś dochód i spełniasz określone wymagania kwalifikacyjne.Kredyt może zmniejszyć Twoje zobowiązanie podatkowe, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak to działa i czy się kwalifikujesz.Dodatkowo możesz również ubiegać się o Lifetime Learning Credit, który jest oddzielną ulgą podatkową edukacyjną oferowaną przez IRS.Aby dowiedzieć się więcej o tych kredytach i czy kwalifikujesz się, skonsultuj się z księgowym lub przygotowującym podatki.

Otrzymałem od mojej uczelni formularz 1098-T – co mam z nim zrobić?

Jeśli otrzymałeś formularz 1098-T ze swojej uczelni, oznacza to, że Twoja szkoła przesłała Ci informacje o American Opportunity lub Hope Credit.Powinieneś przejrzeć informacje w formularzu, aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do kredytu, a jeśli tak, postępuj zgodnie z instrukcjami, jak go ubiegać.Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ubiegania się o kredyt, skontaktuj się ze swoim podmiotem przygotowującym podatki lub odwiedź IRS.gov/credit, aby uzyskać więcej informacji.

Czy muszę ukończyć studia, aby ubiegać się o ulgę podatkową American Opportunity Tax Credit?

American Opportunity Tax Credit (AOTC) to federalna ulga podatkowa dostępna dla studentów, którzy kontynuują studia licencjackie lub magisterskie w Stanach Zjednoczonych.Nie musisz zdobywać dyplomu, aby ubiegać się o AOTC, o ile spełniasz wszystkie poniższe wymagania:

– Jesteś zapisany w pełnym wymiarze godzin do kwalifikującego się programu edukacyjnego w akredytowanej szkole wyższej, uniwersytecie lub innej instytucji policealnej.

-Twój kierunek studiów musi być powiązany z jedną z wyznaczonych kategorii edukacyjnych wymienionych w formularzu 8863, Kredyty edukacyjne i odliczenia.

-Musisz zarobić co najmniej 2000 USD z tytułu czesnego i powiązanych wydatków w roku podatkowym, za który ubiegasz się o AOTC.

- Nie możesz ubiegać się o żadne inne ulgi podatkowe, które mogą mieć zastosowanie w Twojej sytuacji.AOTC jest zgłaszane na formularzu 8833, Kredyty edukacyjne i odliczenia — kredyt na kwalifikujące się programy nauczania.Jeśli składasz zwrot drogą elektroniczną za pomocą e-pliku IRS, użyj formularza 8833EZ, Kredyty edukacyjne i odliczenia — kredyty na kwalifikujące się programy czesnego (elektroniczne). Uwaga: American Opportunity Tax Credit nie dotyczy służby wojskowej ani doświadczenia zawodowego.Aby uzyskać więcej informacji na temat tego kredytu, zobacz Publikacja 970, Korzyści podatkowe dla studentów: przegląd .

Jeśli jestem studentem pozostającym na utrzymaniu i mój rodzic twierdzi, że jestem na utrzymaniu w ramach swoich podatków, czy nadal kwalifikuję się do otrzymania ulgi podatkowej American Opportunity Tax Credit?

Tak, nawet jeśli twój rodzic twierdzi, że jesteś na utrzymaniu swoich podatków.Aby zakwalifikować się do tego kredytu, musisz być zapisany w pełnym wymiarze godzin do kwalifikującego się programu edukacyjnego w akredytowanej uczelni lub na uniwersytecie.Musisz również zarobić 2000 USD lub więcej z tytułu czesnego i powiązanych wydatków w roku podatkowym, za który ubiegasz się o AOTC.Jeśli jednak twoi rodzice mogą udowodnić, że zapłacili więcej niż połowę czesnego i powiązanych wydatków w ciągu tego roku (lub zapłacili je bezpośrednio), być może będziesz musiał zarobić tylko 1500 USD na czesne i powiązane wydatki, aby kwalifikować się do tego kredytu.Aby uzyskać więcej informacji na temat kwalifikacji na podstawie poziomu dochodu rodziców , zobacz Publikacja 970 , Ulgi podatkowe dla studentów: przegląd .