Co to jest ulga podatkowa na dziecko w sierpniu?

czas wydawania: 2022-07-22

Ulga podatkowa na dziecko w sierpniu to federalna ulga podatkowa dostępna dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku poniżej 17 lat.Ulga może obniżyć podatki nawet o 1000 USD na dziecko. Sierpniowa ulga podatkowa na dziecko wynosi do 2000 USD na dziecko.Możesz ubiegać się o ulgę, jeśli rozliczysz swoje podatki na formularzu 1040A lub 1040EZ. Aby kwalifikować się do sierpniowej ulgi podatkowej na dziecko, musisz spełnić wszystkie następujące wymagania: Musisz złożyć zeznanie podatkowe za rok, w którym ubiegać się o kredyt.Musisz być uprawniony do otrzymania zwrotu federalnego ulgi podatkowej w oparciu o Twój status zgłoszenia i skorygowany dochód brutto.Twoje dzieci muszą mieć mniej niż 17 lat na koniec roku, w którym ubiegasz się o kredyt. te wymagania nie są spełnione, nadal możesz ubiegać się o sierpniową ulgę podatkową na dziecko, jeśli wszystkie inne wymagania są spełnione.Aby uzyskać więcej informacji na temat ubiegania się o tę ulgę podatkową, odwiedź naszą stronę internetową lub porozmawiaj z księgowym lub prawnikiem."Nie uzyskano augustchildtax credit "

August Child Tax Credit to federalna ulga podatkowa, która może obniżyć podatki nawet o 1000 USD na kwalifikujące się dziecko poniżej 17 roku życia.Aby zakwalifikować się do tego świadczenia, rodzice muszą złożyć swoje podatki na formularzu 1040A lub 1040EZ i spełnić określone kryteria kwalifikacyjne, w tym kwalifikować się do zwrotu federalnego podatku dochodowego na podstawie ich statusu zgłoszenia i skorygowanego dochodu brutto (AGI). Jeśli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, rodzice nadal mogą ubiegać się o tę przerwę, jeśli wszystkie inne wymagania kwalifikacyjne są spełnione - na przykład posiadanie dzieci poniżej 17 roku życia pod koniec danego roku.Aby uzyskać więcej informacji na temat ubiegania się o tę przerwę, odwiedź naszą stronę internetową lub porozmawiaj z księgowym lub prawnikiem.

Jak mogę się zakwalifikować do ulgi podatkowej na dziecko w sierpniu?

Jeśli jesteś kwalifikującym się dzieckiem, a Twój rodzic nie twierdził, że jesteś na utrzymaniu w federalnym zeznaniu podatkowym, możesz otrzymać ulgę podatkową na dziecko w sierpniu.Aby się zakwalifikować, Twój rodzic musi złożyć federalne zeznanie podatkowe i ubiegać się o status osoby na utrzymaniu.Nie możesz otrzymać kredytu, jeśli Twój rodzic otrzymał już maksymalną kwotę kredytu na ten rok.Wysokość kredytu jest uzależniona od dochodów rodziny i statusu ewidencyjnego.Ogólnie rzecz biorąc, im więcej pieniędzy zarobi twoja rodzina, tym mniejszy będzie kredyt.Poniższa tabela przedstawia wysokość kredytu, który możesz otrzymać: Zgłoszenie Stanu Kredytu Kwota zamężna Zgłoszenie w związku małżeńskim Wspólnie 1000 USD Samotny lub osoba prowadząca gospodarstwo domowe 500 USD Zamężna małżonka Zgłoszenie osobno 250 USD Dziecko poniżej 18 roku życia, które nie ma z nim dzieci 600 USD Dziecko poniżej 17 roku życia kto nie ma dzieci mieszkających z nimi 400 USD Jeśli wszyscy członkowie Twojej rodziny posiadają kwalifikujące się dzieci i żaden z nich nie złoży zeznania podatkowego, nadal możesz otrzymać część ulgi, jeśli jeden lub więcej członków Twojej rodziny złoży zeznanie podatkowe, ale nie obejmuje Cię jako osoby na utrzymaniu.Oznacza to, że zmniejszyli swój dochód podlegający opodatkowaniu o co najmniej połowę, włączając Cię do swojego gospodarstwa domowego.W takim przypadku każda osoba w Twojej rodzinie otrzyma część całkowitego kredytu w zależności od statusu zgłoszenia: Kwota kredytu za status zgłoszenia Kwota kredytu w związku małżeńskim Zgłoszenie wspólne Brak Małżeństwo Zgłoszenie osobno 1/2 Dziecko poniżej 18 roku życia, które nie ma z nim dzieci Brak Dziecko poniżej 17 roku życia, które nie ma z nim dzieci 1/2 Jeśli żadna z tych sytuacji nie dotyczy Ciebie, nie ma możliwości uzyskania jakiejkolwiek części tegorocznej sierpniowej ulgi podatkowej na dzieci, nawet jeśli spełnione są wszystkie inne wymagania!

Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się do tegorocznego, sierpniowego ulgi podatkowej na dziecko, jest skontaktowanie się z IRS pod bezpłatnym numerem 1-800-829-3676 w godzinach od 7:00 do 22:00 czasu EST od poniedziałku do piątku lub na stronie www.irs.gov/childtaxcredit/.Dostępna jest również aplikacja online, którą można wypełnić w domu za pomocą oprogramowania IRS Free File. Po zakończeniu automatycznie wyśle ​​kopie zarówno tobie, jak i kwalifikującym się rodzicom.

Co się stanie, jeśli nie otrzymam ulgi podatkowej na dziecko w sierpniu?

Jeśli nie otrzymałeś swojej sierpniowej ulgi podatkowej na dziecko, możesz zrobić kilka rzeczy, aby ją uzyskać.Możesz skontaktować się z IRS lub stanową agencją podatkową, aby dowiedzieć się, czy wystąpił błąd z Twojej strony.Możesz również złożyć poprawioną deklarację, jeśli uważasz, że powinieneś otrzymać kredyt.Jeśli żadna z tych opcji nie działa, możesz kwalifikować się do zwrotu pieniędzy.Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ubiegać się o zwrot, odwiedź naszą stronę internetową lub porozmawiaj z doradcą podatkowym.

Jak mogę sprawdzić stan mojej sierpniowej ulgi podatkowej na dziecko?

Jeśli nie otrzymałeś sierpniowego kredytu podatkowego na dziecko, istnieje kilka sposobów sprawdzenia statusu wniosku.Możesz skontaktować się z IRS lub odwiedzić ich stronę internetową pod adresem www.irs.gov/individuals/returns-and-filings/american-cities/child-tax-credit/.Jeśli złożyłeś wniosek drogą elektroniczną, możesz również skorzystać z systemu e-plików IRS, aby sprawdzić status swojego roszczenia.

Kiedy otrzymam ulgę podatkową na dziecko w sierpniu?

Sierpniowa ulga podatkowa na dzieci to federalna ulga podatkowa, która pomaga rodzicom z dziećmi poniżej 17 roku życia.Kredyt jest oparty na kwocie pieniędzy, jaką zarabiają rodzice i może wynosić nawet 1000 USD na dziecko.Termin ubiegania się o kredyt jest zwykle w połowie października.Jeśli nie otrzymasz zwrotu do początku stycznia, skontaktuj się ze swoim bankiem lub instytucją finansową.

Jak ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko w sierpniu?

Jeśli jesteś uprawnionym rodzicem, a Twoje dziecko nie złożyło zeznania podatkowego, możesz ubiegać się o sierpniową ulgę podatkową na dziecko.Aby się zakwalifikować, Twoje dziecko musi mieć mniej niż 17 lat na koniec roku i spełniać inne wymagania.Więcej informacji na temat ubiegania się o sierpniową ulgę podatkową na dziecko można znaleźć na stronie IRS.gov lub dzwoniąc pod numer 1-800-829-3676.

Co się stanie, jeśli nie złożę wniosku o ulgę podatkową na dziecko w sierpniu?

Jeśli nie ubiegałeś się o sierpniową ulgę podatkową na dziecko, IRS nadal może zezwolić Ci na skorzystanie z niej w przyszłych latach.Możesz ubiegać się o kredyt, jeśli zmodyfikowany skorygowany dochód brutto (MAGI) wynosi mniej niż 100 000 USD.Jeśli nie złożysz wniosku o kredyt, możesz obniżyć swoje podatki, zgłaszając je w zeznaniu za 2018 r.

Czy mogę otrzymać wsteczną płatność za sierpniową ulgę podatkową na dziecko?

Jeśli nie otrzymałeś sierpniowej ulgi podatkowej na dziecko, możesz otrzymać płatność z mocą wsteczną.Aby kwalifikować się do płatności z mocą wsteczną, musisz spełnić wszystkie następujące wymagania: Musisz złożyć podatek w terminie.

Musiałeś mieć kwalifikujące się dzieci w 20

Twój dochód nie może przekroczyć 100 000 USD

  1. Jeśli spełniasz wszystkie te wymagania, możesz zażądać od IRS wstecznej płatności.Pamiętaj, że nie każdemu przysługuje płatność z mocą wsteczną.IRS określi, czy kwalifikujesz się, czy nie, na podstawie Twoich dochodów i statusu zgłoszenia.Jeśli zostaniesz zatwierdzony do płatności z mocą wsteczną, IRS wyśle ​​Ci automatyczny czek zwrotu w ciągu sześciu miesięcy od złożenia zeznania podatkowego.

Jak złożyć odwołanie, jeśli odmówiono mi ulgi podatkowej na dziecko w sierpniu?

Jeśli nie otrzymałeś sierpniowej ulgi podatkowej na dziecko, możesz odwołać się od decyzji.Będziesz musiał przedstawić dokumentację swoich dochodów i wydatków na dzieci.Możesz również obniżyć podatki, żądając kredytów lub potrąceń, które dotyczą Twojej sytuacji.Jeśli nie możesz rozwiązać problemu w drodze odwołań, możesz złożyć pozew w sądzie.

Czy są jakieś kary za niewnioskowanie się o ulgę podatkową na sierpniowego dziecka?

Nie ma żadnych kar za niewnioskowanie się o ulgę podatkową w sierpniu.Jeśli jednak nie ubiegasz się o kredyt, a Twoje dziecko nadal żyje pod koniec roku, być może będziesz musiał zapłacić karę.Kara wynosi 10% dochodu podlegającego opodatkowaniu powyżej 2000 USD, maksymalnie do 500 USD.

Jakie inne kredyty lub świadczenia mogę otrzymać dzięki sierpniowemu kredytowi podatkowemu?

Augustchildtaxcredit to federalna ulga podatkowa dostępna dla rodziców, którzy mają dzieci poniżej 17 roku życia.Kredyt może być wart do 2000 dolarów na dziecko.Istnieją inne kredyty i świadczenia, do których rodzice mogą się kwalifikować w ramach Augustchildtaxcredit, w tym ulgę podatkową od dochodu (EITC) oraz ulgę na opiekę nad dzieckiem i osobą pozostającą na utrzymaniu.Aby dowiedzieć się więcej o tych kredytach i korzyściach, odwiedź naszą stronę internetową lub porozmawiaj z doradcą podatkowym.

Czy jest jeszcze coś, co powinienem wiedzieć na temat sierpniowego kredytu podatkowego?

Sierpniowa ulga podatkowa na dzieci to federalna ulga podatkowa dostępna dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku poniżej 17 lat na koniec roku.Maksymalna kwota tego kredytu to 2000 USD na dziecko.Aby zakwalifikować się do tego kredytu, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne i złożyć zeznanie podatkowe za pomocą formularza 1040A lub 1040EZ.Ponadto możesz ubiegać się o kredyt, jeśli zmodyfikowany skorygowany dochód brutto (MAGI) wynosi mniej niż 110 000 USD (220 000 USD, jeśli składasz wniosek łącznie). Jeśli ubiegasz się o ulgę podatkową na dziecko od swoich podatków, ważne jest, abyś zrozumiał wszystkie wymagania kwalifikacyjne, aby mieć pewność, że otrzymasz pełne zasiłki.

13 Z kim się skontaktować, jeśli mam więcej pytań dotyczących sierpniowego kredytu podatkowego na dziecko?

Jeśli nie otrzymałeś sierpniowej ulgi podatkowej na dziecko, oto kilka osób, z którymi możesz chcieć się skontaktować: Twój pracodawca, IRS lub osoba przygotowująca podatki.Możesz także poszukać zasobów internetowych lub poprosić o pomoc członka rodziny.