Co to jest tymczasowy kredyt PNC COVID-19?

czas wydawania: 2022-05-11

Kredyt tymczasowy PNC COVID-19 to krótkoterminowy produkt kredytowy, który pomaga konsumentom zarządzać ich długiem.Kredyt oferuje kredytobiorcom do 500 USD tymczasowych środków na pokrycie nieoczekiwanych wydatków, takich jak naprawa samochodu lub rachunki medyczne.Kredyt można wykorzystać jednorazowo i wygasa w ciągu 14 dni.

Aby zakwalifikować się do tymczasowego kredytu PNC COVID-19, kredytobiorcy muszą posiadać ważne konto czekowe w PNC i spełniać określone wymagania finansowe.Kwalifikujący się klienci mogą złożyć wniosek online lub w dowolnym oddziale uczestniczącym.Pożyczkobiorcy, którzy zostaną zaakceptowani do kredytu, otrzymają powiadomienie e-mail i dostęp do środków w ciągu 24 godzin.

Tymczasowy kredyt PNC COVID-19 jest dostępny tylko dla mieszkańców USA w wieku co najmniej 18 lat i nie ma opłat rocznych.Maksymalna kwota, jaką można pożyczyć, to 1000 USD na posiadacza konta, a minimalna kwota pożyczki to 25 USD.

Jak długo dostępny jest kredyt?

Kredyt tymczasowy Covid oznacza, że ​​kredyt jest dostępny przez ograniczony czas.Czas trwania zależy od pożyczkodawcy i może wynosić od kilku dni do kilku miesięcy.Po wygaśnięciu kredytu konieczne będzie ponowne złożenie wniosku i może być konieczne spełnienie nowych kryteriów.

Komu przysługuje kredyt?

Kredyt tymczasowy Covid jest dostępny dla konsumentów, którzy doświadczyli trudności finansowych.Aby się kwalifikować, musisz mieć zamknięte konto przez PNC z powodu braku płatności lub bankructwa w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.Musiałeś również nie być w stanie otworzyć nowego konta w PNC ze względu na swoją przeszłą sytuację finansową.Wreszcie, musisz być w stanie przedstawić dokumentację swoich trudności finansowych.

Jakie są wymagania, aby otrzymać kredyt?

Kredyt tymczasowy Covid oznacza, że ​​firma udzieli Ci pożyczki krótkoterminowej, aby pomóc Ci wywiązać się ze zobowiązań finansowych.Aby otrzymać kredyt, musisz spełnić określone warunki, w tym mieć dobry kredyt i być w stanie spłacić pożyczkę w określonym czasie.Ponadto firma może wymagać dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub informacji przed zatwierdzeniem kredytu.

Jak ubiegać się o kredyt?

Kredyt tymczasowy Covid to krótkoterminowa pożyczka, którą możesz wykorzystać na pokrycie nieoczekiwanych wydatków.Aby ubiegać się o kredyt tymczasowy Covid, musisz najpierw znaleźć pożyczkodawcę, który oferuje tego rodzaju pożyczkę.Po znalezieniu pożyczkodawcy będziesz musiał wypełnić formularz wniosku i dostarczyć dokumentację swoich wydatków.Może być również konieczne spotkanie z przedstawicielem Covid w celu otrzymania pożyczki.Po otrzymaniu tymczasowego kredytu COVID musisz go jak najszybciej spłacić.

Czy mogę nadal korzystać z mojego konta, jeśli po otrzymaniu kredytu mam ujemne saldo?

Tymczasowy kredyt Covid oznacza, że ​​otrzymałeś kredyt od Covid i dopóki ten kredyt pozostaje niespłacony, możesz nadal korzystać ze swojego konta.Jeśli jednak saldo na Twoim koncie stanie się ujemne po otrzymaniu kredytu, możemy wymagać od Ciebie spłaty całej kwoty kredytu, aby móc dalej korzystać z konta.

Jak kredyt pojawi się na moim wyciągu?

Kiedy ubiegasz się o tymczasowy kredyt Covid, kredyt pojawi się na Twoim wyciągu jako Covid Credit.Covid Credit to niezabezpieczona linia kredytowa, która pozwala pożyczyć pieniądze do 25 000 USD na okres sześciu miesięcy.Po zakończeniu sześciomiesięcznego okresu kredyt Covid zostanie automatycznie zamieniony na zwykłą linię kredytową z PNC.

Jak spłacić kredyt, jeśli moja sytuacja finansowa poprawi się przed jego wygaśnięciem?

Tymczasowy kredyt Covid oznacza, że ​​pożyczyłeś pieniądze od Covid i będziesz musiał spłacić pożyczkę w określonym czasie.Jeśli Twoja sytuacja finansowa poprawi się przed wygaśnięciem pożyczki, zazwyczaj możesz spłacić dług wcześniej niż się spodziewałeś.Istnieją jednak pewne zasady, których należy przestrzegać, aby kwalifikować się do wcześniejszej spłaty.Covid zazwyczaj umożliwia spłatę zadłużenia w ciągu sześciu miesięcy od jego wymagalności, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych warunków umowy pożyczki.Jeśli nie możesz spełnić wszystkich tych warunków, firma Covid może wymagać kontynuowania płatności pożyczki do czasu jej pełnej spłaty.

Co się stanie, jeśli po wygaśnięciu kredytu nadal mam problemy finansowe?

Jeśli nadal borykasz się z problemami finansowymi po wygaśnięciu tymczasowego kredytu covid, możesz kwalifikować się do przedłużenia w trudnej sytuacji.Przedłużenie okresu trudności to dodatkowy okres, w którym możesz nadal korzystać z tymczasowego kredytu covid, jeśli spełniasz określone wymagania.Możesz również uzyskać nowy tymczasowy kredyt Covid, jeśli spełniasz wymagania kwalifikacyjne do nowego kredytu.Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ubiegać się o przedłużenie trudności lub nowy kredyt, odwiedź naszą stronę internetową lub porozmawiaj z jednym z naszych przedstawicieli w jednym z naszych oddziałów.

Czy istnieje limit kwoty, którą mogę pożyczyć w ramach tej tymczasowej linii kredytowej?

Tymczasowa linia kredytowa to rodzaj kredytu, który pozwala pożyczyć pieniądze na określony czas.Ten rodzaj kredytu jest zwykle dostępny w bankach i innych pożyczkodawcach.Zazwyczaj nie ma ograniczeń co do tego, ile możesz pożyczyć z tymczasową linią kredytową.Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące rodzajów pożyczek, które można zaciągnąć z tymczasową linią kredytową.Na przykład możesz nie być w stanie pożyczyć pieniędzy na zakup samochodu lub szybką spłatę zadłużenia.

Jakie jest oprocentowanie tej pożyczki i jak zostanie zastosowane do salda mojego konta?

Covid to tymczasowy produkt kredytowy oferowany przez PNC.Pożyczki Covid mają oprocentowanie 10% i będą doliczane do salda konta w następującej kolejności: kapitał, naliczone odsetki i opłaty za zwłokę.Jeśli zdecydujesz się spłacić pożyczkę Covid w ciągu 36 miesięcy, odsetki zostaną wybaczone.

12 Czy są jakieś opłaty związane z tą pożyczką lub linią kredytową z Banku PNC?

Bank PNC oferuje tymczasowy produkt kredytowy, który pozwala konsumentom pożyczyć do 25 000 USD na sześć miesięcy.Nie ma żadnych opłat związanych z tą pożyczką lub linią kredytową.Oprocentowanie jest zmienne i zależne od Prime Rate, które na dzień 1 września 2017 r. wynosiło 3,00%.

13 Czy moja historia zaciągania pożyczek wpłynie na moją zdolność do zakwalifikowania się w przyszłości do tej pożyczki lub innych produktów od Banku PNC lub innych pożyczkodawców?

Covid to tymczasowy produkt kredytowy oferowany przez PNC Bank.Pożyczki Covid są przeznaczone dla klientów, którzy potrzebują krótkoterminowego finansowania na pokrycie nieoczekiwanych wydatków.Pożyczki Covid mają niższe oprocentowanie i krótsze terminy niż inne produkty dostępne w Banku PNC lub innych pożyczkodawcach.Twoja historia pożyczek nie wpłynie na Twoją zdolność do zakwalifikowania się do pożyczki Covid lub jakichkolwiek innych produktów w przyszłości od PNC Bank.