Jaki jest status odliczeń od podatku od kredytu studenckiego?

czas wydawania: 2022-09-22

Odliczenia od odsetek od kredytu studenckiego są dostępne na podstawie odliczenia od podatku dla osób, które mają kwalifikujące się kredyty studenckie.Odliczenie jest wycofywane wraz ze wzrostem dochodów, więc podatnicy o wyższych dochodach mogą nie być w stanie w pełni skorzystać z odliczenia.W 2018 r. maksymalna kwota, którą można odliczyć, wynosi 2500 USD na osobę i 5000 USD na małżeństwo składające wniosek wspólnie.Ponadto każda kwota umorzona lub zwolniona z kwalifikującej się pożyczki studenckiej również podlega odliczeniu.

Status odliczeń od podatku od kredytów studenckich zmieniał się od czasu uchwalenia ustawy o obniżkach podatków i pracy w 2017 r.Początkowo nie było jasne, czy nowe prawo w ogóle wpłynie na te odliczenia.Jednak po pewnym zamieszaniu dotyczącym sposobu wdrożenia przepisów, pod koniec grudnia ogłoszono, że odliczenia od odsetek od kredytów studenckich będą nadal dozwolone, o ile są zgłaszane w załączniku A do formularza 1040 (federalne zeznanie podatkowe). Oznacza to, że podatnicy, którzy wyszczególniają swoje odliczenia, mogą ubiegać się o nie w swoich podatkach, nawet jeśli nie mają żadnych innych poważnych wydatków wymienionych w tym formularzu.

Chociaż ta wiadomość jest dobra dla tych, którzy korzystają z tego odliczenia, oznacza to, że wśród podatników może wystąpić większa konkurencja, ponieważ istnieje obecnie mniej możliwości zmniejszenia całkowitego dochodu podlegającego opodatkowaniu.Ważne jest, aby skonsultować się z księgowym lub przygotowującym podatki, jeśli nie masz pewności, czy kwalifikujesz się do tego odliczenia lub ile możesz potencjalnie zaoszczędzić, korzystając z niego.

Kto jest uprawniony do odliczenia podatku od kredytu studenckiego?

Odliczenia od podatku od kredytów studenckich są dostępne dla osób, które zaciągnęły kredyty studenckie na uczęszczanie do szkoły.Aby się zakwalifikować, osoba musi być prawnie zobowiązana do spłaty pożyczki i spełnienia pewnych innych wymagań.Najczęstszym sposobem, w jaki studenci mogą skorzystać z tych odliczeń, jest składanie podatków jako szczegółowe odliczenie.Oznacza to, że w zeznaniu podatkowym wymienią wszystkie kwalifikujące się wydatki, w tym wszelkie spłaty kredytów studenckich.Istnieje kilka innych sposobów, w jakie uczniowie mogą skorzystać z tych odliczeń, ale są one mniej powszechne.Na przykład niektóre osoby mogą ubiegać się o odliczenie odsetek od kredytu studenckiego, jeśli zapłaciły odsetki od pożyczek w ciągu roku.Jest to jednak bardziej skomplikowana opcja i nie zawsze jest dostępna.Wreszcie, niektóre osoby mogą być w stanie ubiegać się o odliczenie kredytu studenckiego, jeśli planują przejść na emeryturę lub w inny sposób przestać spłacać swoje pożyczki w najbliższej przyszłości.Ponownie, jest to bardziej skomplikowana opcja i nie zawsze jest dostępna.Wszystkie te opcje należy dokładnie rozważyć przed złożeniem wniosku podatkowego, ponieważ każda z nich ma swoje zalety i wady.

Ile można odliczyć w podatkach za kredyty studenckie?

Pożyczki studenckie są uważane za formę dochodu dla celów podatkowych.Kwota, którą można odliczyć od podatku w przypadku kredytów studenckich, zależy od rodzaju kredytu i sytuacji podatkowej jednostki.Ogólnie rzecz biorąc, pożyczki studenckie można odliczyć do 2500 USD rocznie.Limit ten dotyczy zarówno podatków federalnych, jak i stanowych.Istnieją pewne wyjątki od tej reguły, na przykład jeśli kredyt jest przeznaczony na zakup domu lub jeśli został zaciągnięty przed 2009 r.W takich przypadkach kwota potrącenia jest wyższa.Ważne jest, aby skonsultować się z księgowym lub przygotowującym podatki, aby zobaczyć, jakie opcje są dostępne w Twojej konkretnej sytuacji.

Kiedy wchodzą w życie odliczenia od podatku od kredytu studenckiego?

Kiedy wchodzą w życie odliczenia kredytu studenckiego?Odsetki od kredytu studenckiego i inne powiązane wydatki są zazwyczaj odliczane w roku, w którym zostały wypłacone.Oznacza to, że jeśli zaciągnąłeś pożyczkę studencką w 2018 r., Twoje odliczenie prawdopodobnie nastąpi w 2019 r.Od tej reguły są jednak wyjątki.Jeśli pożyczyłeś pieniądze od prywatnego pożyczkodawcy zamiast od instytucji edukacyjnej, odsetki od tych pożyczek nie podlegają odliczeniu, dopóki ich nie spłacisz.Podobnie wszelkie opłaty związane z pożyczaniem pieniędzy za pośrednictwem pożyczki studenckiej, takie jak opłaty za rozpoczęcie lub za wyrozumiałość, nie mogą zostać odliczone do czasu spłaty zadłużenia.IRS ma więcej informacji o tym, kiedy można pobierać określone rodzaje odliczeń na swojej stronie internetowej.

Jak długo trwają odliczenia od podatku od kredytu studenckiego?

Odliczenia od podatku od kredytu studenckiego obowiązują przez cały okres kredytowania.Oznacza to, że jeśli zaciągnąłeś kredyt studencki w 2018 r., Twoje odliczenie będzie trwało do 202. Jeśli jesteś w związku małżeńskim składającym wniosek wspólnie, możesz ubiegać się o odliczenia od podatku zarówno współmałżonka, jak i własnego kredytu studenckiego.Jeśli jesteś żonaty/zamężna, składając wniosek osobno, dozwolone jest tylko odliczenie kredytu studenckiego.

Możesz odliczyć wszystkie odsetki zapłacone od federalnych pożyczek studenckich, w tym pożyczek prywatnych zaciągniętych na studia.Nie można odliczyć żadnych opłat związanych z federalnymi pożyczkami studenckimi, takich jak koszty pochodzenia lub przetwarzania.

Maksymalna kwota, jaką możesz odliczyć każdego roku, wynosi 2500 USD na osobę (4000 USD na małżeństwo). Całkowita kwota, którą możesz odliczyć w danym roku, nie może przekroczyć 10,00 USD. Nie ma ograniczeń co do wysokości odsetek, które możesz odliczyć od prywatnych pożyczek studenckich zaciągniętych na studia.Istnieją jednak ograniczenia co do kwoty głównej tych pożyczek, którą można odliczyć każdego roku (patrz poniżej).

Aby ubiegać się o odliczenie odsetek od pożyczki studenckiej, należy wypełnić formularz 1040 Załącznik A.Ten formularz zawiera listę wszystkich Twoich dochodów podlegających opodatkowaniu i pokazuje, które odliczenia zmniejszają go w stosunku dolar do dolara.Powinieneś dołączyć ten formularz do swojego zeznania, gdy składasz go w celu ubiegania się o odpowiednie potrącenia.

Jakie plany spłaty kwalifikują się do odliczenia podatku od kredytu studenckiego?

Odliczenie od podatku od pożyczki studenckiej jest dostępne dla osób, które spłacają swoje federalne pożyczki studenckie.Następujące plany spłaty kwalifikują się do odliczenia od podatku od pożyczki studenckiej: bezpośrednio dotowane i niesubsydiowane pożyczki, pożyczki Perkins i pożyczki w ramach programu Federal Family Education Loan (FFEL).Aby się zakwalifikować, osoba musi regularnie spłacać federalne pożyczki studenckie i mieć całkowity roczny dochód poniżej określonych progów.W 2018 r. próg rocznego dochodu wynosi 65 000 USD dla samotnych podatników i 130 000 USD dla małżeństw rozliczających się wspólnie.Jeśli obecnie nie spłacasz federalnych pożyczek studenckich lub nie spełniasz jednego z kwalifikujących się planów spłaty, nadal możesz ubiegać się o częściowe odliczenie podatku od pożyczki studenckiej, sumując wszystkie kwalifikujące się kwoty federalnych pożyczek studenckich i dzieląc tę ​​sumę przez 2%.

Czy pożyczki prywatne kwalifikują się do odliczenia od podatku od kredytu studenckiego?

Prywatne pożyczki studenckie kwalifikują się do odliczenia podatku od kredytu studenckiego, jeśli spełniasz określone wymagania.Musisz być zapisany do akredytowanej szkoły, mieć ważną pożyczkę studencką i ponosić kwalifikowane wydatki na edukację.Kwalifikowane wydatki na edukację obejmują czesne, opłaty, zakwaterowanie i wyżywienie oraz inne powiązane koszty.Więcej informacji na temat odliczenia podatku od kredytu studenckiego można znaleźć na stronie IRS.gov.

Pożyczki skonsolidowane – czy są one traktowane jako jedna duża pożyczka czy kilka mniejszych pożyczek dla celów odliczenia od podatku od kredytu studenckiego?

Odliczenie od podatku od kredytu studenckiego jest popularnym sposobem zmniejszania przez studentów dochodu podlegającego opodatkowaniu.Pożyczki skonsolidowane są traktowane jako jedna duża pożyczka do celów odliczenia, nawet jeśli pożyczki są podzielone na wiele mniejszych płatności.Oznacza to, że studenci mogą skorzystać z tego odliczenia, nawet jeśli zaciągają wiele mniejszych pożyczek studenckich.Istnieją jednak pewne ograniczenia tej korzyści.Po pierwsze, całkowita kwota długu umorzonego poprzez odliczenie podatku od kredytu studenckiego nie może przekroczyć 57 500 USD rocznie.Po drugie, do odliczenia kwalifikują się tylko federalne pożyczki studenckie.Prywatne pożyczki studenckie nie wliczają się do tego limitu.Na koniec musisz wyszczególnić swoje dedukcje, aby skorzystać z tego profitu.Jeśli nie wyszczególnisz swoich odliczeń, nie będziesz mógł w ogóle skorzystać z odliczenia od podatku od kredytu studenckiego.

Odroczenie w szkole - czy ma to wpływ na to, czy możesz odliczyć pożyczki studenckie od podatków?

Jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać, jeśli rozważasz zaciągnięcie pożyczki studenckiej w celu odroczenia płatności.Po pierwsze, odroczenie spłaty pożyczki prawdopodobnie zwiększy kwotę odsetek, które z czasem gromadzą się na długu.Ponadto, jeśli zdecydujesz się zaciągnąć pożyczkę studencką w celu zmniejszenia dochodu podlegającego opodatkowaniu, należy pamiętać, że tego rodzaju pożyczka może nie kwalifikować się do niektórych ulg podatkowych.Na przykład pożyczki federalne zazwyczaj nie kwalifikują się do odliczenia odsetek od pożyczki studenckiej ani odliczenia podatku American Opportunity Tax Credit. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak pożyczki studenckie mogą wpływać na Twoje podatki, skonsultuj się z księgowym lub specjalistą podatkowym.Mogą pomóc ci ustalić, które odliczenia i kredyty mogą mieć zastosowanie w twojej konkretnej sytuacji i udzielić porady, czy odroczenie płatności jest dla ciebie realną opcją. Czy w tym roku zaciągają pożyczki studenckie z podatków?"

Kiedy przychodzi czas na rozliczenie podatków, musisz wziąć pod uwagę kilka rzeczy, w tym wszelkie wydatki związane z edukacją, takie jak czesne i opłaty, a także inne powiązane koszty, takie jak książki i materiały eksploatacyjne.Jednym z dużych wydatków, z jakimi boryka się wielu studentów każdego roku, są rachunki za studia – więc ma sens, że wiele osób korzysta z pożyczania pieniędzy od pożyczkodawców, aby pokryć te koszty, zachowując jednocześnie wypłacalność podczas studiów.Niestety dla niektórych studentów, którzy zaciągają pożyczki prywatne zamiast federalnych (ponieważ kwalifikują się do niższych stóp procentowych), ci sami pożyczkodawcy mogą wymagać spłaty poprzez opodatkowanie, a nie przez okresowe raty – co oznacza, że ​​wszystkie te wysoko oprocentowane opłaty pojawią się na ich indywidualne deklaracje podatkowe co roku!To może się szybko sumować, jeśli ktoś ma dziesiątki, a nawet setki tysięcy dolarów zadłużenia studenckiego - więc przed podjęciem jakichkolwiek nowych zobowiązań edukacyjnych, skonsultuj się z księgowym lub specjalistą podatkowym, który pomoże ustalić, czy spłata długów poprzez opodatkowanie jest rzeczywiście wykonalne w oparciu o Twoją indywidualną sytuację finansową. Czy w tym roku zaciągają pożyczki studenckie z podatków?"

Istnieje kilka sposobów, w jakie pożyczkobiorcy mogą zmniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu, wykorzystując pożyczone środki na wydatki na edukację:

Niektórzy pożyczkobiorcy mogą zdecydować się nie spłacać całej pożyczki od razu, ale zamiast tego dokonują mniejszych spłat miesięcznych w czasie – skutecznie „odraczając” spłatę kwoty głównej do czasu ukończenia studiów/zatrudnienia (i prawdopodobnie wtedy, gdy i tak byłyby należne większe kwoty). . Ponieważ jednak odsetki naliczane są codziennie od niezapłaconych sald (niezależnie od tego, kiedy faktycznie nastąpi spłata), podatnicy, którzy wybiorą tę metodę, ryzykują poniesienie znacznych dodatkowych opłat odsetkowych w czasie (potencjalnie wynoszące ponad 100% rocznie). Ponadto, jeśli tacy kredytobiorcy doświadczą trudności ekonomicznych w przyszłości i nie będą w stanie lub nie będą chcieli spłacić tego, co pierwotnie pożyczyli, PLUS narosłe odsetki – co doprowadzi ich do stanu przestępczości – wówczas działania windykacyjne mogą rozpocząć się bezpośrednio z ich wynagrodzeń bez możliwości regresu w postaci upadłości postępowanie itp. „Czy w tym roku zaciągają pożyczki studenckie z podatków?"

Krótka odpowiedź brzmi: tak – chociaż istnieją pewne zastrzeżenia w zależności od tego, jakiego rodzaju pożyczki zostały zaciągnięte.Oto trochę więcej informacji o każdym scenariuszu:

1) Jeśli ktoś zaciąga federalne pożyczki Stafford, a następnie spłaca je poprzez regularne, zaplanowane comiesięczne spłaty, nie będą musiały płacić żadnych dodatkowych podatków, ponieważ tego rodzaju pożyczki są uważane za „możliwe do odliczenia od podatku” zgodnie z sekcją 221(d)(3) Urzędu Skarbowego Kod . Jeśli jednak taki pożyczkobiorca doświadczy trudności ekonomicznych w przyszłości i okaże się, że nie jest w stanie lub nie chce spłacić tego, co zostało pierwotnie pożyczone ORAZ narosłe odsetki, wówczas wysiłki windykacyjne mogą rozpocząć się bezpośrednio od wynagrodzeń / pensji BEZ ŻADNEJ ODMOWY DOSTĘPNEJ W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM ETCETERA. podatków w tym roku?Pożyczki prywatne a pożyczki federalne: Implikacje podatkowe napisane przez Student Loan Hero Najpopularniejszym rodzajem pożyczki zaciąganej przez studentów w całej Ameryce są niewątpliwie federalne pożyczki Stafford.

Jeśli jesteś żonaty/zamężna, ale rozliczasz podatki osobno, czy każda osoba może odliczyć od swoich podatków do 2500 USD z tytułu odsetek od kredytu studenckiego?

Tak, każda osoba może odliczyć od podatku do 2500 USD z tytułu odsetek od kredytu studenckiego.Jeśli jednak jesteś w związku małżeńskim, ale rozliczasz podatki osobno, każda osoba może odliczyć od swoich podatków tylko 1000 USD z tytułu zapłaconych odsetek od pożyczki studenckiej.Dzieje się tak, ponieważ odliczenie odsetek od kredytu studenckiego jest ograniczone do odsetek zapłaconych od pożyczek zaciągniętych po 31 grudnia roku, w którym składasz zeznanie podatkowe.Jeśli więc złożyłeś zeznanie podatkowe 15 kwietnia tego roku i wziąłeś pożyczkę studencką 1 stycznia tego roku, twój współmałżonek może ubiegać się o odsetki od pożyczki studenckiej o wartości 500 USD, zapłacone jako odliczenie od własnego zeznania podatkowego.

Jakie dokumenty należy przedstawić, aby odliczyć spłacone odsetki od pożyczki studenckiej od podatków?

Aby odliczyć odsetki od kredytu studenckiego od podatku, będziesz potrzebować dokumentacji, która pokazuje, że odsetki zostały zapłacone od kredytu studenckiego.Może to obejmować kopię umowy pożyczki, wyciąg bankowy wykazujący, że dokonano płatności odsetek lub formularz IRS 1098-E, który pokazuje kwotę odsetek zapłaconych od pożyczki studenckiej.Będziesz także musiał przedstawić dowód zamieszkania za rok, w którym zostały wypłacone odsetki.Na przykład, jeśli pożyczyłeś pieniądze na uczęszczanie do szkoły i mieszkałeś w domu podczas studiów, będziesz musiał przedstawić dokumentację, która pokazuje, że mieszkałeś w określonej lokalizacji przez co najmniej pół roku, aby móc ubiegać się o to odliczenie.

Jeśli mój pożyczkodawca zmienił właściciela, a mój nowy pożyczkodawca nie obsługuje mojego obszaru, czy nadal mogę odliczyć zapłacone odsetki od pożyczki studenckiej od moich podatków, jeśli zapłaciłem je bezpośrednio staremu pożyczkodawcy?'?

Jeśli zapłaciłeś odsetki od pożyczki studenckiej bezpośrednio staremu pożyczkodawcy, możesz odliczyć je od swoich podatków.Jeśli jednak stary pożyczkodawca zmieni właściciela, nowy pożyczkodawca może nie obsługiwać twojego obszaru, więc będziesz musiał poszukać nowego pożyczkodawcy, który obsługuje twój obszar, aby odliczyć twoje odsetki.Jeśli nie jest to możliwe lub jeśli nie chcesz przechodzić przez ten problem, możesz po prostu zignorować płacenie odsetek od pożyczek studenckich i traktować je jako zyski kapitałowe przy obliczaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu.