Hur får jag en bilförsäkring?

tempo di emissione: 2022-05-11

Det finns några sätt att få en bilförsäkring.Du kan antingen gå via ett försäkringsbolag, eller så kan du få offerter från flera bolag och välja det som ger dig de bästa priserna.Du kan också försöka hitta en policy på internet.Slutligen kan du fråga dina vänner eller familjemedlemmar om de känner till några bra erbjudanden på bilförsäkring. Det viktigaste när du skaffar en bilförsäkring är att vara säker på att du jämför äpplen med äpplen.Se till att alla försäkringar som du tittar på har samma täckningar och krav, såsom ansvarsgränser och perioder för förlåtelse av olyckor.Se också till att företaget har ett gott rykte i ditt område. Om du bestämmer dig för att gå med ett försäkringsbolag, se till att läsa deras policyer noggrant innan du registrerar dig.Många företag har regler om hur länge man måste vänta efter en olycka innan man till exempel gör en skadeanmälan.Och vissa företag kommer bara att försäkra bilar med vissa typer av skyltar (till exempel hyrbilar). Var medveten om vilka rabatter som är tillgängliga för militära medlemmar och veteraner.Många försäkringsbolag erbjuder specialpriser för dessa grupper, särskilt om de har blivit hedersamt utskrivna från tjänst inom försvarsmakten.

Vilka är kraven för bilförsäkring?

Vilka typer av bilförsäkringar finns det?Vilken är den lägsta nödvändiga bilförsäkringen?Hur mycket kostar en bilförsäkring?Var kan jag hitta en prisvärd bilförsäkring?Vad är några tips för att hitta en prisvärd bilförsäkring?Kan jag få rabatt på min bilförsäkring om jag har ett bra körregister?Finns det något jag kan göra för att sänka min månatliga bilförsäkringsräkning?Behöver jag ha ansvarsbevis när jag kör mitt fordon för att vara försäkrad?Kan jag få oförsäkrad bilistförsäkring om mitt fordon har varit med om en olycka tidigare?"

För att få ett giltigt körkort måste du uppfylla vissa krav.Dessa krav varierar beroende på stat, men inkluderar vanligtvis att klara ett skriftligt och körprov, inte ha några brottsdomar och att vara minst 18 år gammal.När du har ett giltigt körkort måste du skaffa en bilförsäkring.

Krav på bilförsäkring

Det finns många faktorer som avgör om du behöver en bilförsäkring eller inte.Dessa faktorer inkluderar din ålder, var du bor, hur mycket pengar du tjänar och vilken typ av fordon du kör.En av de viktigaste faktorerna är dock om ditt körkort är giltigt eller inte.

De flesta stater kräver att förare har en bilförsäkring för att lagligt kunna driva ett motorfordon.Även om ditt körkort är ogiltigt (på grund av att det har blivit avstängt eller återkallat), behöver du fortfarande en bilförsäkring för att undvika böter från polisen eller DMV.I vissa fall kan det också vara fördelaktigt att ha oförsäkrad/underförsäkrad bilisttäckning.Denna täckning skyddar dig ekonomiskt om någon annan var ansvarig för att orsaka din bilolycka.

Minsta obligatoriska bilförsäkringsskydd

I de flesta stater måste alla förare bära minimigränser för ansvarstäckning oavsett deras körhistorik eller kreditvärdighet.Mängden täckning som varje person behöver varierar beroende på deras situation och plats i staten; dock bör de flesta köpa minst 25 000 USD per händelse/50 000 USD per år i ansvarsskydd.Dessutom kräver många stater nu att förare som använder sina fordon i affärssyften (som att leverera mat) bär ytterligare skydd såsom policyer för kommersiellt ansvar som erbjuder högre gränser än vanliga personliga bilpolicyer.

Kostnader förknippade med bilförsäkringar

Kostnaden för att få bilpolicy beror till stor del på flera faktorer inklusive: din ålder; hur många trafikbiljetter och olyckor ditt register innehåller; vilken typ av fordon du äger; och var du bor... Men generellt sett tenderar premierna att öka för varje körd mil (eller tillryggalagd kilometer), antalet fordon som ägs (både personliga OCH kommersiella), frekvensen av anspråk som lämnas in/betalas*, och nivå(er) )av köpta försäkringar**."*Frekvens avser hur ofta krav som riktas mot en individ under en given period **Nivåerna avser i första hand de typer av försäkringar som finns tillgängliga från olika försäkringsbolag."*Konsultera med en agent angående specifika priser i ditt område."*Alla angivna priser återspeglar endast avgifter - rabatter kan gälla beroende på vald operatör.

Hur mycket kostar en bilförsäkring?

Det finns några faktorer som kommer att påverka kostnaden för bilförsäkring, inklusive ditt körkort, var du bor och vilken typ av bil du kör.Följande är en allmän guide för att uppskatta hur mycket bilförsäkring kan kosta dig: Ditt körrekord: Ett rent körkort kommer i allmänhet att resultera i lägre premier, medan en historia av olyckor eller biljetter kan leda till högre priser.

Var du bor: Geografi kan också spela en roll i dina premiumkostnader.Till exempel kan människor som bor i områden med hög brottslighet betala mer för bilförsäkringar än de som bor i säkrare stadsdelar.

Typ av bil du kör: Bilar med högre säkerhetsklasser kostar vanligtvis mindre att försäkra än bilar med lägre betyg.Dessutom tenderar äldre bilar att ha högre priser än nyare modeller.

Hur mycket täckning behöver du: De flesta förare behöver åtminstone ansvarsskydd (som täcker ekonomiskt ansvar om någon skadas av din vårdslöshet) och kollisionsskydd (som betalar för skador som orsakas när ett annat fordon krockar med ditt). Vissa stater kräver också oförsäkrad bilisttäckning (UMC), som ger pengar om du blir påkörd av någon som inte har försäkring.Du kan ta reda på vilken typ av täckning som krävs för ditt tillstånd på vår webbplats eller genom en agent. Det bästa sättet att ta reda på hur mycket bilförsäkring kostar beror på flera faktorer - inklusive din körhistorik och plats - så det är viktigt att prata med en agent eller besök vår webbplats för att få en uppskattning skräddarsydd specifikt för dig.

Behöver jag ha en bilförsäkring?

Nej, du behöver ingen bilförsäkring om du har ett giltigt körkort och ett säkert körkort.Det är dock alltid en bra idé att ha en ansvarsförsäkring vid en olycka.Om du är minst 18 år kan du få oförsäkrad bilistskydd utan att behöva köpa kollision eller heltäckande försäkring.Du kan också köpa ett oförsäkrat bilistskydd som en del av din vanliga bilförsäkring.Kom ihåg att kostnaden för bilförsäkring varierar beroende på var du befinner dig och vilken typ av fordon du kör.Du bör prata med en agent om vilken typ av täckning som är bäst för dig.

Kan jag få en bilförsäkring om jag har dålig körjournal?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom villkoren för bilförsäkring varierar från stat till stat.Men många försäkringsbolag kommer att tillåta förare med en historia av trafiköverträdelser eller olyckor att ansöka om reducerade avgifter.I vissa fall kan du till och med få full täckning utan att ha körjournal alls.Det är viktigt att kontrollera med din försäkringsgivare innan du ansöker om bilförsäkring, eftersom vissa försäkringar har ytterligare krav (som att vara en licensierad förare i ditt land) som måste uppfyllas innan du kan kvalificera dig för täckning.

Finns det något sätt att få billigare bilförsäkringspriser?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom det bästa sättet att få billiga bilförsäkringspriser kommer att variera beroende på dina individuella omständigheter.Några tips om hur du får billiga bilförsäkringspriser inkluderar dock att shoppa runt och jämföra offerter från olika leverantörer, vara en bra förare och hålla ett rent körregister.Dessutom är det alltid värt att kolla in offerter på bilförsäkring online för att se om du kan hitta några besparingar.

Ska jag köpa en ansvarsförsäkring eller en bilförsäkring med full täckning?

Det finns för- och nackdelar med båda typerna av bilförsäkringar, så det är viktigt att väga kostnaderna och fördelarna innan du fattar ett beslut.

Ansvarsskyddet betalar för skador som du eller någon annan orsakar när du kör din bil, medan full täckning inkluderar skydd mot stöld, skador från naturkatastrofer som översvämningar och orkaner, samt skador du orsakar i en olycka.

Här är några tips på hur du väljer rätt typ av bilförsäkring:

-Kontrollera din delstats minimikrav för ansvar och full täckning.I de flesta stater måste du ha minst 25 000 USD i ansvarsskydd och 50 000 USD i full täckning per person, fordon och händelse.

-Jämför priser mellan olika företag.Du kan hitta offerter online eller genom din delstats avdelning för motorfordon (DMV).

-Överväg att lägga till kollisionsförlåtelse till din policy.Med den här funktionen kan du sänka dina premier om du inte gör en skadeanmälan inom en viss period efter en olycka.Kollisionsförlåtelse är vanligtvis endast tillgänglig med full täckning.

- Granska din policy varje år för att se till att den fortfarande uppfyller dina behov och att det inte finns några ändringar i lagarna som kan påverka dess giltighet eller antalet erbjudna försäkringar.

Hur kan jag sänka mina månatliga bilförsäkringsbetalningar?

Det finns några saker du kan göra för att sänka dina månatliga bilförsäkringsbetalningar.Ett sätt är att få heltäckande och kollisionstäckning.Omfattande täckning kommer att täcka skador på bilen som inte har orsakats av en olycka, medan kollisionsskydd hjälper till att betala för skador från olyckor.Du kan också försöka hitta en policy till lägre priser eller leta efter en som erbjuder rabatter för att ha ett bra körresultat.Slutligen, se till att du har alla nödvändiga dokument redo när du ska ansöka om bilförsäkring, inklusive ditt körkort, fordonsregistrering, försäkringsbevis och ägarbevis (som en titel).

Kan jag säga upp min nuvarande bilförsäkring och byta till ett annat företag utan att betala en avgift?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom processen att byta bilförsäkringsbolag kan variera beroende på din specifika situation.Några tips om hur du skaffar en bilförsäkring utan att betala en avgift kan dock innefatta att kontakta din nuvarande försäkringsgivare och fråga om det finns några specialerbjudanden eller rabatter tillgängliga, undersöka olika leverantörer innan du fattar ett beslut och kolla med din kreditförening eller annan finansinstitut om sina bilförsäkringar.

När jag köper en ny bilförsäkring, hur vet jag om företaget är välrenommerat och kommer att betala anspråk omedelbart om det behövs?

När du handlar efter en ny bilförsäkring är det viktigt att göra din forskning och hitta ett välrenommerat företag.Det finns några saker du kan göra för att säkerställa att företaget du väljer kommer att betala anspråk omedelbart om det behövs.Se först till att företaget har en bra historia av att betala fordringar.För det andra, se till att företaget har ett bra ekonomiskt betyg.Slutligen, se till att de priser som erbjuds av företaget är överkomliga.Genom att göra dessa tre saker bör du kunna hitta en prisvärd och pålitlig bilförsäkring.