Vad är ett PLUS-lån?

tempo di emissione: 2022-04-16

Ett PLUS-lån är ett federalt studielån som är tillgängligt för föräldrar till beroende studerande som studerar på grundnivå och för studerande som avlägger en examen eller en yrkesexamen.PLUS-lån kan hjälpa till att betala utbildningskostnader som inte täcks av annat ekonomiskt stöd.

USAUtbildningsdepartementet (ED) erbjuder PLUS-lån genom William D.Ford Federal Direct Loan Program (direktlåneprogram). Du måste fylla i ett formulär Free Application for Federal Student Aid (FAFSA®) för att ansöka om ett direkt PLUS-lån.Formuläret finns på fafsa.ed.gov/.

För att få ett direkt PLUS-lån måste du (föräldralåntagaren):

-Vara biologisk förälder eller adoptivförälder, eller i vissa fall styvförälder, till den beroende studerande som du ska få lånet för;

*Inte ha en negativ kredithistoria (en kreditupplysning kommer att göras), och

-Underteckna ett Master Promissory Note där du godkänner återbetalningsvillkoren.

samt eventuella ytterligare dokument som krävs av skolans kontor för ekonomiskt bistånd Om du blir godkänd kommer ditt barns skola att meddela dig hur mycket du kan låna.

Vilka är behörighetskraven för ett PLUS-lån?

Ett PLUS-lån är en typ av studielån som gör det möjligt för studenter med god kreditvärdighet att låna mer pengar.För att vara berättigad till ett PLUS-lån måste du ha minst ett år kvar på college, vara inskriven i ett heltidsprogram och ha ett genomsnittligt betyg på minst 3,0.Du måste också kunna visa att du har ekonomiska behov och uppfylla andra krav för att få bidrag.

För att få bästa möjliga ränta på ditt PLUS-lån ska du se till att du uppfyller alla behörighetskrav och skicka in alla nödvändiga papper i god tid.Om du inte uppfyller alla krav men ändå vill låna pengar genom ett PLUS-lån kan långivaren vara villig att samarbeta med dig om du kan tillhandahålla ytterligare dokumentation eller bevis på ditt ekonomiska behov.

Hur ansöker man om ett PLUS-lån?

Om du är intresserad av att ansöka om ett PLUS-lån finns det några saker du måste göra.Det första är att samla in all nödvändig information.Detta inkluderar din inkomst, dina skulder och din kreditvärdighet.Därefter måste du fylla i en ansökningsblankett.Du hittar ansökningsblanketten på nätet eller på din bank eller kreditförening.Slutligen måste du lämna in dokumentation om dina inkomster och skulder.Det kan vara lönekuvert, skattedeklarationer och brev från kreditgivare som bekräftar dina skuldbelopp och villkor.När du har samlat in all nödvändig information är det dags att skicka in din ansökan.Du kan göra detta per post eller online.Om du väljer att ansöka online, se till att du följer instruktionerna från långivaren.När du har skickat in din ansökan och dina handlingar är det viktigt att hålla reda på vad som händer härnäst.Behåll kopior av allt du skickar för att säkerställa att det är korrekt och fullständigt.Om du har några frågor om din ansökan eller dokumentation ska du kontakta långivaren direkt så att de kan hjälpa dig att lösa eventuella problem snabbt.

Hur mycket kan jag låna med ett PLUS-lån?

Ett PLUS-lån är en typ av studielån som gör det möjligt för låntagare att låna mer pengar än vad de skulle kunna låna med ett vanligt studielån.Pluslån har högre ränta än vanliga lån, men de erbjuder låntagarna ytterligare fördelar, t.ex. lägre avgifter och längre återbetalningsperioder.

Hur mycket kan jag låna med ett PLUS-lån?

Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket du kan låna med ett PLUS-lån, bland annat din kreditvärdighet och hur mycket skulder du redan har.Den viktigaste faktorn är dock din inkomstnivå.Låntagare som tjänar mer än 65 000 dollar per år kan vanligtvis låna upp till 138 500 dollar totalt för grundutbildning och 176 000 dollar för forskarutbildning eller yrkesutbildning.Om du inte har perfekt kreditvärdighet eller inte har några skulder kan du kanske få en lägre gräns för ditt PLUS-lån.Du kan ta reda på vad din lånegräns är genom att besöka webbplatsen för den långivare som erbjuder just din typ av studielån.

Om du bestämmer dig för att ta ett PLUS-lån är det viktigt att jämföra olika långivares villkor innan du fattar något beslut.Vissa långivare erbjuder flexibla återbetalningsalternativ som gör att du kan göra mindre månadsbetalningar under längre tid, andra erbjuder förlängda amorteringsperioder efter examen där du inte behöver börja betala förrän efter sex månader eller till och med ett år.

När måste jag betala tillbaka ett PLUS-lån?

När måste jag betala tillbaka ett PLUS-lån?

Återbetalningsplanen för ett PLUS-lån beror på villkoren för lånet, men de flesta lån kräver att låntagaren betalar kapital och ränta varje månad.Vissa långivare kan tillåta låntagare att göra partiella eller fullständiga månadsbetalningar, beroende på deras ekonomiska situation.Om du väljer att inte betala tillbaka ditt PLUS-lån i tid kan du drabbas av straffavgifter och räntekostnader.

Vad är räntan på ett PLUS-lån?

Räntan på ett PLUS-lån är vanligtvis högre än räntan på ett standardlån.Huvudskälet till detta är att PLUS-lånet har ytterligare funktioner, t.ex. ökade lånegränser och möjlighet till privata studielån.Dessutom bestäms räntorna på PLUS-lån av Federal Reserve Board och kan ändras ofta.

Är det några avgifter förknippade med ett PLUS-lån?

Det finns inga avgifter för ett PLUS-lån.Det kan dock förekomma uppläggnings- eller handläggningsavgifter som långivaren tar ut.Dessutom kan du behöva betala ränta på ett PLUS-lån från det att du lånar till det att du betalar tillbaka det.

Kan jag få uppskov eller uppskov med mitt PLUS-lån?

Det finns några olika sätt att få uppskov eller uppskov med ditt PLUS-lån.Du kan fråga din långivare, och vissa kan vara villiga att samarbeta med dig.Du kan också försöka ta reda på om det finns ett program som din skola eller regeringen erbjuder och som kan hjälpa dig att skjuta upp betalningarna.Om allt annat misslyckas kan du ansöka om officiellt uppskov eller uppskov från utbildningsdepartementet.

Vad händer om jag inte kan betala tillbaka mitt PLUS-lån?

Om du inte kan betala tillbaka ditt PLUS-lån kommer utbildningsdepartementet (ED) att lägga en panträtt på din egendom.Panträtten gäller tills lånet har betalats helt och hållet eller har lösts genom en rättslig process.Om du inte kan betala hela ditt PLUS-lån kan ED erbjuda dig en betalningsplan.Om du inte går med på en betalningsplan kan ED ansöka om konkurs för din räkning.I båda fallen kommer skulden att finnas kvar hos dig och kan vara svår att betala ut i en konkurs eller på annat sätt.

Var kan jag få mer information om PLUS-lån?

Det finns några ställen där du kan få mer information om PLUS-lån.En plats är webbplatsen Federal Student Aid, där det finns information om alla typer av federala studielån, inklusive PLUS-lån.Ett annat ställe att söka information på är utbildningsdepartementets webbplats, där det finns specifik information om PLUS-lån och hur de fungerar.Slutligen kan du kontakta din skolas kontor för ekonomiskt bistånd för att fråga om PLUS-lån och vilka alternativ som finns tillgängliga för dig.