Vad är ett skatteavdrag för sjukförsäkring?

tempo di emissione: 2022-04-26

En skattelättnad för sjukförsäkring är ett statligt bidrag som minskar mängden skatt du är skyldig på din inkomst.Denna subvention kan vara i form av en återbetalningsbar eller icke-återbetalningsbar skattelättnad.Den vanligaste typen av skatteavdrag för sjukförsäkringen är premieassistansskatteavdraget som ger en direkt sänkning av dina premier.Andra typer av skattelättnader inkluderar sjukkostnadsavdraget och kostnadsdelningsminskningarna för låginkomsttagare. Vilka är fördelarna med att använda en skattelättnad för sjukförsäkring?Den största fördelen med att använda en skattelättnad för sjukförsäkring är att den minskar dina skatter.Detta kan spara pengar på lång sikt, eftersom du inte behöver betala lika mycket i skatt varje år.Att använda en skattelättnad för sjukförsäkring kan dessutom göra det lättare att ha råd med täckning eftersom det kommer att minska dina månatliga premier.Vilka är några nackdelar med att använda en skattelättnad för sjukförsäkring?En nackdel med att använda skatteavdrag för sjukförsäkring är att det kanske inte räcker för att täcka alla dina kostnader.Om du inte använder alla tillgängliga krediter kan du bli skyldig mer i skatt än om du hade betalat fullt pris för täckningen.Dessutom har vissa människor svårt att göra anspråk på sina krediter på grund av komplicerade ansökningskrav eller för att de inte förstår hur avdrag fungerar. Hur kvalificerar jag mig för en skattekredit för sjukförsäkring?Det finns flera sätt att kvalificera sig för en skattekredit för sjukförsäkring: Du kan vara berättigad om du tjänar mindre än 50 000 USD per år och köper kvalificerad sjukvårdsförsäkring via en arbetsgivare eller genom en individuell marknadsplan (som Obamacare). Du kan också vara berättigad om du är egenföretagare och köper kvalificerad sjukvårdsförsäkring genom ett oberoende entreprenörsavtal.(För mer information om Obamacare se här .)Om inget av dessa gäller dig, kan du fortfarande vara berättigad om en eller båda föräldrar ansöker gemensamt och antingen en eller båda föräldrarna har tjänat mindre än 75 000 USD under föregående år ELLER en förälder har tjänat mindre än 60 000 USD och köpt kvalificerad sjukvårdsförsäkring för sitt barns räkning som var under 26 år någon gång under 2017.(För mer information om gemensamma anmälare se här .)Hur gör jag anspråk på min skattekredit för sjukförsäkring?För att göra anspråk på din skattekredit för sjukförsäkringen måste du fylla i blankett 8962, Health Coverage Tax Credit Certificate. Du kommer också att behöva bevis på köp av täckning (såsom betalningar som du fick från din försäkringsgivare) och den ursprungliga eller reviderade IRS Form 1040 Schema A som visar justerad bruttoinkomst (AGI) under 50 % av den federala fattigdomsnivån.Ja – även om det är klassificerat som ett bidrag av staten, betyder det inte att du använder subventionen att du får något gratis från staten, utan snarare att de har sänkt dina skatter genom att ge bidrag till dessa belopp. (För mer information om denna se här.)Nej – men det kan finnas särskilda begränsningar om du använde särskilda krediter under föregående år eller om du tänker köpa täckning genom en individuell marknadsplan under 2018. (För mer information om dessa gränser se här .) Kan jag fortfarande använda min befintliga hälsovårdsplan utan att betala löfte eller pengar i förskott?Ja – även om detta kan innebära att man betalar högre premier initialt fram till 2019 då subventionerna börjar fasas ut enligt inkomstnivåer. Observera dock att när subventionerna upphör helt efter 2019 kan planer med lägre premier men inget ekonomiskt stöd bli mycket dyrare beroende på hushållens inkomstnivåer ..(Se här för att använda befintliga planer utan att betala löfte eller pengar i förskott.

Hur mycket är skatteavdraget?

Skatteavdraget för sjukförsäkring är ett federalt skatteavdrag som kan minska din skattepliktiga inkomst.Skatteavdragets storlek beror på din inkomst och vilken typ av sjukförsäkring du köper. Det maximala beloppet för skatteavdraget är 2 500 USD per person eller 5 000 USD per familj. I de flesta fall måste du lämna in blankett 8962 för att göra anspråk på skatteavdraget .Du kan också göra anspråk på krediten om du är egenföretagare och lämna in schema C med dina federala inkomstskatter. Hur kvalificerar jag mig för skatteavdraget?För att kvalificera dig för skattekrediten måste du ha kvalificerad sjukförsäkring och uppfylla vissa inkomstkrav. Du måste vara en amerikansk medborgare eller bosatt utlänning som inte är beroende av en annan skattebetalare som lämnar in en gemensam deklaration med dig. Du måste ha minsta nödvändiga täckning genom en arbetsgivare eller en individuell försäkring som köpts genom en börs som fastställts av avdelning I i Obamacare (Affordable Care Act). Vad räknas som kvalificerande sjukförsäkring?Kvalificerande sjukförsäkring omfattar både arbetsgivarsponsrade och individuella försäkringar som köpts genom en börs som fastställts av avdelning I i Obamacare (Affordable Care Act). Några undantag från denna regel inkluderar: • Religiösa ideella organisationer • Militär personal • Medlemmar av indiska stammar Vad räknas som minsta nödvändig täckning?Minsta nödvändiga täckning inkluderar alla förmåner som krävs enligt din försäkring för att täcka medicinska kostnader inklusive sjukhusvistelse, läkarbesök, receptbelagda läkemedel och mödravård. Vilka andra faktorer kan påverka min rätt till skattekrediten?Din justerade bruttoinkomst (AGI) kan påverka din rätt till skattekrediten.Din AGI baseras i allmänhet på din totala skattepliktiga inkomst från alla källor minus eventuella avdrag som tillåts på dina federala skatter såsom bidrag till pensionsplaner eller donationer till välgörenhet. Hur mycket kommer jag att få i krediter?Summan av de skattepengar som kan läggas ut på dina inkomster baseras på den typ av sjukförsäkring du köper och din inkomstnivå. 2 500 USD per person eller 5 000 USD per familj

Om du funderar på att köpa sjukvård av hög kvalitet utan att gå sönder, överväg att bli täckt av en av dessa populära typer av vårdplaner:

Sjukvårdsplaner som är populära bland anställda

1) Health Savings Accounts (HSAs): Dessa konton gör det möjligt för anställda att spara pengar före skatt på sina premier och egna kostnader som egenbetalningar och självrisker.Bidrag dras automatiskt från lönecheckar varje månad så du behöver inte oroa dig för pappersarbete eller missade betalningar.Vissa arbetsgivare erbjuder till och med matchande fonder vilket gör HSA ännu mer fördelaktigt!2) Flexibla utgiftsarrangemang (FSAs): Liknar HSAs men utformade specifikt för flexibla utgifter som gymmedlemskap eller barnomsorgskostnader.

Vem är berättigad till skatteavdraget?

Skatteavdraget för sjukförsäkring är tillgängligt för individer och familjer som köper sjukförsäkring via en statlig eller federal marknadsplats.Individer måste ha en inkomst under 400 % av fattigdomsnivån för att vara berättigad till skatteavdraget.Familjer måste ha en inkomst under 250 % av fattigdomsnivån. Vilka är fördelarna med att få skatteavdrag?Fördelarna med att få skatteavdraget inkluderar: att minska dina månatliga premiekostnader, öka dina täckningsalternativ och förbättra kvaliteten på din sjukvård. Hur mycket kan jag få totalt?Det maximala beloppet du kan få totalt är 2 500 USD per år. Kan jag använda denna skattelättnad om jag inte köper sjukförsäkring via en statlig eller federal marknadsplats?Ja, du kan använda denna skattelättnad om du köper sjukförsäkring via en privat marknadsplats som HealthCare.gov eller Covered California. Finns det en gräns för hur många gånger jag kan göra anspråk på denna skattelättnad?Det finns ingen gräns för hur många gånger du kan göra anspråk på denna skattelättnad. Kan jag använda min återbetalning från mina skatter för att betala mina sjukförsäkringspremier?Nej, du kan inte använda din återbetalning från dina skatter för att betala dina sjukförsäkringspremier. Var ansöker jag om skatteavdrag?Du kan ansöka online på Healthcare.gov eller genom att ringa 1-800-318-2596 (TTY: 1-855-889-478

Den här guiden kommer att ge information om vad som kallas en "skattekredit" som hjälper människor med låga inkomster att ha råd med sina sjukvårdskostnader genom att minska deras månatliga premier samtidigt som de ökar deras täckningsalternativ och förbättrar deras övergripande vårdupplevelse

Låt oss först och främst definiera vad det exakt betyder när någon hänvisar till sig själv som "berättigad" till något som sjukvårdssubventioner/krediter etc...I allmänna termer skulle vi säga att någon kvalificerar sig om de uppfyller vissa inkomstkrav som varierar beroende på var de bor men vanligtvis faller inom specifika intervall, såsom under 400 % av fattigdomsnivån i de flesta fall (~$46k årligen före skatt), under 250 % av fattigdomsgränsen (~$60k årligen före skatt) etc...Så lång historia kort i princip alla som faller inom dessa parametrar kanske kan dra fördel av någon form av subvention/kredit för sina sjukvårdskostnader oavsett om de köper sjukvård genom någon av de statliga börserna som Healthcare. statliga eller federalt drivna marknadsplatser som Covered CA

När man undersöker att kvalificera sig själv/kontrollera behörighet finns det två huvudsakliga sätt som folk brukar närma sig det - för det första genom att göra en onlinesökning med antingen Healthcare. govs webbplats ELLER för det andra genom att ringa 1-(80Nu när vi har täckt vad det betyder när någon säger att de är "berättigade" låt oss prata om att faktiskt få nämnda subventioner/krediter - återigen erbjuder båda tillvägagångssätten något olika instruktioner men i stort sett när någon har fastställt att de kvalificerar sig, då återstår bara att ansöka direkt antingen online ELLER via telefon via en av Healthcare . govs utsedda kundtjänstlinjer

När någon väl har ansökt framgångsrikt fått nämnda subventioner/krediter så går förhoppningsvis allt smidigt härifrån och framåt - förutsatt att allt går ut!Men bara för att någon har ansökt med framgång betyder det inte att saker och ting automatiskt kommer att lösa sig till förmån för dem - så kom alltid ihåg att läsa alla medföljande dokument noggrant inklusive alla nödvändiga ansökningsformulär och vanliga frågor som finns på Healthcare.

 1. .Vad ska jag göra om jag inte är säker på om jag är berättigad till skatteavdrag eller inte?Om du är osäker på om du är berättigad till skatteavdrag eller inte, vänligen kontakta en av våra experter på 888-889-4789 (TTY: 1-855-889-478 för att diskutera din behörighet och ta reda på mer om hur dessa avdrag kan hjälpa till att minska dina månatliga premiumkostnader."
 2. -318--2596 (avgiftsfritt) och pratar med en av deras kundtjänstrepresentanter specifikt om vilka typer av subventioner/krediter som kan vara tillgängliga för dem baserat på deras specifika situation

Hur gör du anspråk på skatteavdraget?

En skattelättnad för sjukförsäkring är ett statligt bidrag som hjälper till att sänka kostnaderna för sjukförsäkringen.För att göra anspråk på skatteavdraget måste du lämna in formulär 8962 med din federala inkomstskatt.Formuläret ber dig att ange storleken på din skattelättnad och namnet på företaget eller organisationen som tillhandahållit din täckning.Du kan också använda blankett 8962 för att göra anspråk på andra statliga subventioner, till exempel för bostäder eller barnomsorg.

Skatteavdraget baseras på hur mycket du betalade för din täckning i 20

För att vara berättigad till ett sjukförsäkringsskatteavdrag måste du ha minsta väsentlig täckning genom en arbetsgivare eller individuell marknadsplan.Minsta nödvändiga täckning inkluderar sjukhusvård och akutmottagning, mödravård, mentalvård, receptbelagda läkemedel, rehabiliteringstjänster och tjänster för hantering av kroniska sjukdomar.

Om du inte har minsta nödvändig täckning genom en arbetsgivare eller individuell marknadsplan men uppfyller andra krav som anges på formulär 8962 (som att vara 65 år eller äldre), kanske du kan köpa en kvalificerad hälsoplan genom ett statligt utbyte eller i individuell marknad utan att behöva betala några premier först.Men om du väljer den här vägen kanske vissa av dina förmåner inte täcks av din försäkring förrän efter att de skulle ha täckts under minsta väsentlig täckning från en arbetsgivare eller individuell marknadsplan.

https://www

Det finns två typer av krediter tillgängliga när du lämnar in skatter: Ett återbetalningsbart avdrag för sjukvårdskostnader (formulär 104

https://www

 1. Om du är berättigad till en skattelättnad, kommer det att minska mängden skatter du är skyldig med dollarbelopp.Den maximala årliga skattelättnaden är 2 000 USD per person och 4 000 USD per familj.
 2. healthcare .gov/public-insurance/tax-credit-for-health-surance/what-is -a-tax-credit--for--health--surance#!tab=översikt&cid=427e
 3. och ett icke-återbetalningsbart avdrag för premieassistansprogram (blankett 888. Dessa avdrag minskar den skattepliktiga inkomsten med specifika dollarbelopp beroende på om någon har kvalificerade sjukvårdskostnader som ådragits under året: Sjukvårdskostnader som överstiger 7500 kvalificerar för båda avdragsformerna; alla andra sjukvårdskostnader kvalificerar endast för Form 1040:s återbetalningsbara sjukvårdskostnadsavdrag om de överstiger 15 % av justerad bruttoinkomst (AGI). För att dra fördel av någon av blankettens avdrag måste man specificera deras avdrag i schema A istället för att ta dem som en del av deras standardavdrag som de flesta människor gör nu för tiden eftersom de inte kan kombinera dessa två former till en större summa på grund av utfasningar som begränsar totala specificerade avdrag som tillåts på vissa nivåer ($250k AGI/$500k AGI).
 4. sjukvård .

När är skatteavdraget tillgängligt?

Skatteavdraget för sjukförsäkring är tillgängligt för individer och familjer som köper sjukförsäkring via en statlig eller federal marknadsplats.Krediten är tillgänglig från och med 2014, och den fasas ut när inkomsten ökar. Krediten kan vara värd upp till 2 500 USD per individ och 5 000 USD per familj.Det maximala belopp som en individ eller familj kan få under skatteåret 2014 är 4 000 USD (8 000 USD om gifta anmäler sig gemensamt). Under 2015 kommer krediten att öka till 3 750 USD per individ och 6 250 USD per familj.Under 2016 kommer krediten att öka igen till 3 500 USD per individ och 6 750 USD per familj. Under 2017 och 2018 kommer krediterna att ligga kvar på sina nuvarande nivåer på 3 750 USD per individ och 6 250 USD per familj. Hur gör jag anspråk på skatteavdraget?För att göra anspråk på skattelättnaden för sjukförsäkring måste du lämna in formulär 8962 med dina skatter.Du kanske också kan göra anspråk på bidraget för premiumassistansprogrammet (PAP) på det här formuläret om du är berättigad. Om du inte är berättigad till något av dessa program kan du fortfarande göra anspråk på skatteavdraget genom att fylla i formulär 8965 med dina skatter .Vilka andra fördelar med att ha sjukförsäkring?Sjukförsäkring ger många andra fördelar förutom ekonomiskt skydd från medicinska kostnader: Det kan ge trygghet i att veta att du har täckning om något skulle hända En sjukdom eller skada kan leda till många utgifter – inklusive missad arbetstid på grund av behandlingEn frisk person har mindre chans att bli sjuk och bli ekonomiskt ansvariga för dyra medicinska räkningar oförsäkrade betalar ofta mer för vård än de som har täckning eftersom de inte har något annat val än att använda akutmottagningar när de blir sjuka

 1. Vad är en skattekredit för sjukförsäkring?
 2. När är denna kredit tillgänglig?
 3. Hur mycket är den här krediten max 2014?
 4. Vad sägs om 2015-2018?
 5. Finns det några andra fördelar med att ha sjukförsäkring utöver ekonomiskt skydd mot medicinska kostnader?
 6. En TaxCredit finns som hjälper individer/familjer att betala för sjukförsäkringspremier på statliga/federala marknadsplatser - med start 2014!
 7. Denna kredit börjar fasas ut när din inkomst når vissa nivåer - så det är värt att undersöka om din inkomst kvalificerar sig!
 8. Under 2014 & 2015 -gränsen varje person/familj kan ta emot är satt till 4k vardera!
 9. - För 2016 & 2017-gränserna förblir på 3k/$6k respektive MEN.. Från och med 1 januari 20..dessa gränser KOMMER TILL 6K/$12k PER PERSON!!!Så det kan vara vettigt nu snarare än senare ;) . . .eller kanske till och med spara pengar?!haha!;) *håller tummarna* :) *tips hint* ; ) !!!!!(*Blink blink*) !!!!!(*nudge nudge*) ..osv osv..... ;) !!!!!(*stort leende*) !!!!!!!!!!!....osv osv...... ;) ....osv osv.......

Vilken typ av sjukförsäkringsplaner kvalificerar sig för skatteavdraget?

Sjukförsäkringsskatteavdraget är tillgängligt för individer och familjer som köper sjukförsäkring via en statlig eller federal marknadsplats.Hälsoplaner som kvalificerar för krediten inkluderar de som erbjuds genom en arbetsgivare, statligt program eller enskild marknad. Skatteavdragets storlek beror på din inkomst och familjestorlek.Det maximala beloppet du kan få är 2 500 USD per år för individer och 5 000 USD per år för familjer.Detta innebär att du kan minska din skattepliktiga inkomst med kostnaden för kvalificerade sjukförsäkringspremier som betalas 2018. För mer information om sjukförsäkringsskatteavdraget, besök IRS.gov/health-insurance-tax-credit . Du kan också ringa 1-800-829-3676 för att prata med en agent på engelska eller spanska om detta viktiga ekonomiska stödprogram.

Är skatteavdraget återbetalbart?

En skattelättnad för sjukförsäkring är ett statligt bidrag som minskar mängden skatt du är skyldig.Krediten är vanligtvis återbetalningsbar, vilket innebär att om du är skyldig skatt och får en skattelättnad, kommer IRS vanligtvis att återbetala delar av eller hela pengarna du betalat i skatt.

Skatteavdraget är tillgängligt för personer som köper sjukförsäkring på egen hand, genom en arbetsgivare eller genom ett statligt program som Medicare.Du kan använda krediten för att minska din beskattningsbara inkomst med så mycket som $2 500 per person för täckning köpt 2018 och 20

Det maximala beloppet för skatteavdraget är $6 350 för individer och $13 000 för familjer.Krediterna fasas ut med början vid inkomster över $75 000 för individer och $150 000 för familjer.Så om din inkomst är över dessa belopp men inte tillräckligt hög för att kvalificera dig för hela kreditbeloppet, kan du kanske göra anspråk på en del av det.

Det finns några viktiga saker att tänka på när du ansöker om skatteavdrag för sjukförsäkring:

-Du måste ha betalat dina premier i slutet av året för att göra anspråk på krediten.Om du betalar dina premier efter den 31 december men före den 15 april följande år kan du fortfarande göra anspråk på en del av eller hela premieavdraget på din federala inkomstdeklaration för det året. under en plan som startade före den 1 januari av innevarande år och din täckning upphör under 2018 eller 2019 på grund av en händelse som förlust av jobb eller pensionering, kan du fortsätta att få förmåner enligt denna plan till den 28 februari nästa kalenderår utan att behöva betala några premier. .om du har ändrat din täckning från en arbetsgivare som sponsrade anläggningen för IRS-kvalificerade hälsoplaner sponsrade av din make under 2018,)skulle du dra fördel av standardstraffreglerna.) -Om du omfattas av Medicaid eller CHIP och registrerar dig för en kvalificerad hälsopl. genom ett utbyte som upprättats av HHS i enlighet med avsnitt 1311(d) i Public Law 111-148 (24 U.S.C. 1801 not), oavsett om du har fyllt 26 år eller äldre den 30 september efter täckningsåret (enligt definitionen nedan), och oavsett andra lagbestämmelser som rör detta: (

Några vanliga frågor om att göra anspråk på skatteavdrag är:

-När måste jag lämna in min federala inkomstdeklaration?Generellt sett, om det finns något som är skyldigt tillbaka från tidigare års skatter, inklusive krediter mot framtida skatter skyldiga relaterade till skatter som betalats hänförliga till inkomstförsäkringspremier för bruksinkomst, så kommer fildetaljer att behöva inkluderas i återbäringen för en annan månad.

 1. Du ska behandlas som att du fyllt 26 år under vilken månad som helst under vilken antingen— (A) Du blev inskriven i Medicaid den 1 oktober; eller (B) Du var inskriven i CHIP den 1 oktober; och (Alla perioder under vilken du inte var inskriven på detta sätt ska inte beaktas när det gäller att avgöra om en sådan månad kvalificerar sig som ett täckningsår. För ändamålen i detta stycke,—täckningsår betyder, med avseende på täckta individer, inklusive några individer i Maine vars stat har agerat som en kännetecknande lag som gäller förberättigande under 1 stycke 2.

Kan skatteavdraget tillämpas på sjukförsäkringspremier som betalas i förskott?

En skattelättnad för sjukförsäkring är ett statligt bidrag som minskar mängden skatt du är skyldig.Krediten kan tillämpas på premier som betalas i förskott, så du behöver inte betala skatt på hela kostnaden för din sjukförsäkring förrän du faktiskt använder den.Detta kan hjälpa till att minska dina totala kostnader.

Krediten är tillgänglig genom både den federala och delstatliga regeringen.Det baseras på din inkomst och familjestorlek och kan vara värt upp till 2 500 USD per år för individer eller 6 000 USD per år för familjer.Du måste göra anspråk på krediten på din deklaration, och den kan minska din skattepliktiga inkomst med så mycket som 50%.

Om du är berättigad till krediten, se till att du tillämpar den innan du betalar dina sjukförsäkringspremier.Om du inte gör anspråk på krediten när du lämnar in din skatt, kan den gå förlorad för alltid - så se till att fråga din revisor eller skatteförberedare om berättigande om du överväger att använda denna typ av subvention.

Hur förändras skatteavdragets storlek om en individs inkomst ökar eller minskar under året?

En skattelättnad för sjukförsäkring är ett statligt bidrag som minskar det belopp en individ betalar för sjukförsäkring.Skatteavdragets storlek ändras om en individs inkomst ökar eller minskar under året.Till exempel, om en individs inkomst ökar med $1 000 under året, skulle deras skatteavdrag öka med $100.Omvänt, om en individs inkomst minskar med $1 000 under året, skulle deras skatteavdrag minska med $100.

Kommer att få en skattelättnad påverka en individs berättigande till andra statliga förmåner, såsom Medicaid eller CHIP täckning?

En skattelättnad för sjukförsäkring är ett statligt bidrag som minskar det belopp en individ betalar för täckning.Att få en skattelättnad påverkar inte en individs berättigande till andra statliga förmåner, såsom Medicaid eller CHIP-täckning.Men om en individ får både en skattelättnad och en annan statlig förmån kan det totala stödbeloppet som erhålls vara större än vad som skulle ha betalats ut utan krediterna.Detta kan resultera i lägre månatliga premier eller minskade egna kostnader.Skatteavdrag är också tillgängliga för att hjälpa individer att köpa täckning via marknadsplatser som skapats av Affordable Care Act (ACA).

Skatteavdrag är i allmänhet tillgängliga för personer som inte har arbetsgivaresponsrad täckning eller som inte har råd att betala fullt pris för täckning.Det maximala årliga värdet av en skattelättnad är 4 000 USD per person och 8 000 USD per familj.IRS erbjuder flera onlineverktyg som låter dig uppskatta din behörighet och beräkna dina potentiella besparingar.

Om du är berättigad till skatteavdrag och väljer att köpa sjukförsäkring via marknadsplatserna som skapats av ACA, måste du lämna information om din inkomst och familjestorlek så att din premie kan beräknas korrekt.Du måste också ge information om eventuella medicinska tillstånd som kan kräva särskild uppmärksamhet från din försäkring och oavsett om du röker cigaretter eller använder tobaksprodukter.Om du inte har tillgång till internet eller datortjänster, finns det många gemenskapsorganisationer som erbjuder gratis eller billig datoråtkomst och program som utformats speciellt för personer med funktionsnedsättning.

Det är viktigt att komma ihåg att att få en skattelättnad inte garanterar att du kommer att ha råd med täckning på Marknadsplatserna.För att kvalificera sig för subventioner måste sökande uppfylla vissa inkomstkrav och måste lämna in bevis på uppehållstillstånd (som ett körkort) eller bevis på medborgarskap/laglig närvaro (som ett födelsebevis). Dessutom har vissa stater ytterligare krav, till exempel måste invånare i vissa län i Kalifornien ha sjukförsäkring från en av statens godkända försäkringsbolag.

Det finns många faktorer inblandade i att välja vilken typ av sjukförsäkring som passar bäst för en individ; Men att ta emot ekonomiskt stöd genom de federala eller statliga myndigheterna kan göra det lättare för konsumenter att hitta prisvärda planer som täcker deras specifika behov och uppfyller alla lagkrav.

Finns det några omständigheter under vilka en individ inte är berättigad till en skattelättnad, även om han eller hon uppfyller alla andra krav?

En skattelättnad för sjukförsäkring är ett statligt bidrag som minskar det belopp en individ betalar för sjukförsäkring.Behörighetskraven varierar beroende på land, men i allmänhet måste en individ uppfylla vissa inkomst- och täckningskrav för att vara berättigad.I vissa fall kan en individ inte vara berättigad till en skattelättnad även om han eller hon uppfyller alla andra krav.Till exempel kan en individ som inte omfattas av en kvalificerad hälsoplan fortfarande vara berättigad till en skattelättnad om han eller hon har tillgång till prisvärd täckning genom ett statligt program som Medicaid.Dessutom kanske vissa individer inte kan få ett skatteavdrag eftersom deras inkomster överstiger vissa trösklar.

Kan en individ få en skattekredit om han eller hon köper sjukförsäkring via en statlig marknadsplats eller börs istället för genom Healthcare?

En skattelättnad för sjukförsäkring är ett incitament som erbjuds av regeringen för att hjälpa människor att köpa sjukförsäkring.Krediten kan vara en dollar-för-dollar-minskning av mängden skatter som en individ är skyldig, eller den kan tillämpas som en procentandel av kostnaden för täckning.

Krediten är tillgänglig för individer som köper sjukförsäkring via en statlig marknadsplats eller börs istället för genom Healthcare.För att kvalificera sig för krediten måste en individ ha inkomst under vissa tröskelvärden och uppfylla andra behörighetskrav.

Krediten är vanligtvis störst när man köper täckning på en statlig marknadsplats eller börs, eftersom dessa plattformar är designade för att konkurrera med vårdgivare och erbjuder lägre premier för planer som inkluderar förmåner som mentalvård och mödravård.

Eftersom krediten är baserad på inkomst snarare än på typen av köpt täckning, kan den användas för att täcka alla typer av sjukförsäkringsplaner, inklusive de som endast ger begränsade förmåner.

För mer information om skattelättnader för sjukförsäkringar, besök vår webbplats eller kontakta en av våra representanter på (855) 432-5227.