Vad är ett armlån?

tempo di emissione: 2022-04-16

Ett armlån, även kallat ARM-lån (Adjustable Rate Mortgage), är en typ av lån där räntan på lånet varierar över tiden.Den ursprungliga räntan på lånet är vanligtvis lägre än för ett lån med fast ränta, men den kan öka med tiden.

Räntan på ett ARM-lån är knuten till ett index, vilket är ett finansiellt mått som används för att följa förändringar i marknadsräntorna.Det vanligaste indexet för ARM-lån är London Interbank Offered Rate (LIBOR). När LIBOR stiger ökar räntan på ditt lån, och när LIBOR sjunker sjunker din ränta.

Dina månadsbetalningar kommer också att ändras beroende på fluktuationer i LIBOR.Om du har ett lån med fast ränta kommer dina månadsbetalningar att vara desamma oavsett vad som händer med marknadsräntorna.Med ett ARM-lån kan dina betalningar stiga eller sjunka beroende på hur räntorna ligger vid en viss tidpunkt.

En fördel med ett ARM-lån är att du kanske kan kvalificera dig för ett högre lånebelopp än vad du skulle göra med ett lån med fast ränta.Det beror på att långivarna tar mindre risk med ett ARM-lån eftersom räntan inte är fastslagen.

Men det finns också en större risk med ett ARM-lån eftersom dina betalningar kan öka om marknadsräntorna stiger.Om du funderar på den här typen av lån är det viktigt att du förstår hur det fungerar och vilka potentiella risker det innebär innan du skriver under.

Vad är skillnaden mellan ett armlån och ett lån med fast ränta?

Ett armlån är en typ av lån där låntagaren lånar pengar av en vän eller familjemedlem.Ett lån med fast ränta är en typ av lån där räntan förblir densamma under lånets hela löptid.

Vad beror räntan på när det gäller ett armlån?

När du lånar pengar med ett armlån beror räntan på några faktorer.Den viktigaste faktorn är låntagarens kreditvärdighet.Om låntagaren har en god kreditvärdighet kommer låntagaren sannolikt att erbjudas en lägre ränta än någon som inte har en god kreditvärdighet.En annan faktor som påverkar räntan är hur lång tid det tar att betala tillbaka lånet.Om lånet återbetalas snabbt kan långivaren erbjuda en lägre ränta än om återbetalningen går långsamt.Slutligen kan långivarna också erbjuda olika räntor beroende på om det finns andra lån som är utestående från samma bank eller institut.

Hur ofta kan räntan ändras med ett armlån?

När du tar ett armlån fastställs räntan vid tidpunkten för låneansökan.Räntan kan dock ändras över tiden beroende på marknadsförhållandena.Banken kan höja eller sänka räntan om den anser att det finns bättre möjligheter på annat håll.

Finns det en gräns för hur mycket räntan kan öka under lånets löptid?

Det finns inget slutgiltigt svar på denna fråga eftersom det beror på en mängd olika faktorer, bland annat lånevillkoren och låntagarens kreditvärdighet.Generellt sett får långivare dock höja räntorna på lån upp till två gånger per år.Om du funderar på att ta ett lån är det viktigt att tänka på detta så att du inte betalar mer än du behöver.

Hur förändras betalningsstorleken med ett lån med justerbar ränta?

När du tar ett lån med justerbar ränta ändras räntan på ditt lån över tiden.Detta innebär att även storleken på betalningen kommer att förändras med tiden.

Tabellen nedan visar hur mycket mer du kommer att betala varje månad om din ränta justeras mer än en gång om året.

Om din ränta justeras mer än en gång per år: Månadsbetalning ökar ($)

Om din ränta justeras mer än två gånger per år: Månadsbetalning ökar ($)

Om din ränta justeras mer än tre gånger per år: Månadsbetalning ökar ($)

Tabellen visar också hur mycket mindre du betalar varje månad om räntan justeras mindre än en gång per år.

Kan du göra ytterligare betalningar på en ARM?

Kan du göra ytterligare betalningar på en ARM?

Det finns några olika sätt att göra tilläggsbetalningar på en ARM.Ett alternativ är att betala räntan och sedan göra ytterligare betalningar vid behov.Ett annat alternativ är att betala kapitalbeloppet plus ränta varje månad.Om du behöver mer tid för att betala av din ARM kan du också överväga att göra mindre månadsbetalningar eller använda ett lån för att betala av skulden snabbare.Vilken betalningsplan som är bäst för dig beror på dina individuella omständigheter och ekonomiska mål.

Finns det några straffavgifter om du refinansierar eller säljer din bostad före löptidens slut?

Det finns inga straffavgifter om du refinansierar eller säljer din bostad före löptidens slut, så länge du uppfyller alla krav som ställs av din långivare.Det är dock viktigt att komma ihåg att alla slutkostnader i samband med en refinansiering eller försäljning kommer att läggas till i din amortering, så det är viktigt att du budgeterar för dem i förväg.Om du bestämmer dig för att sälja innan lånet är slut kan du dessutom tvingas betala en straffavgift utöver vad du är skyldig på ditt lån.Prata med en långivare om dessa potentiella straffavgifter innan du fattar några beslut.

Om du har en ARM, kommer din månadsbetalning att vara lägre än om du hade haft ett lån med fast ränta?

ARM-lån blir allt mer populära, men det finns några saker att tänka på om du väljer denna väg.För det första är ARM-lånen vanligtvis lägre än lån med fast ränta eftersom räntorna på ARM-lån tenderar att vara mycket lägre än räntorna på lån med fast ränta.För det andra påverkar längden på ditt ARM-lån hur mycket pengar du betalar varje månad.Om du lånar på 30 år blir din månadsbetalning ungefär 100 dollar mindre än om du lånar på 15 år.Slutligen är det viktigt att komma ihåg att en ARM inte är en garanti för att värdet på din bostad kommer att öka med tiden - även om räntan på din ARM är låg.Så om du är orolig för om ditt hem är värt mer nu än när du köpte det kan ett lån med fast ränta vara ett bättre alternativ.

Finns det en risk att du blir skyldig mer än vad din bostad är värd om räntorna stiger och bostadspriserna ligger stilla eller sjunker?

Det finns alltid en risk att du kan bli skyldig mer än vad din bostad är värd om räntorna stiger och bostadspriserna ligger stilla eller sjunker.Detta beror på att värdet på ditt hem kanske inte håller jämna steg med inflationen, vilket kan leda till att dess verkliga värde sjunker.Om du dessutom inte kan sälja din bostad för vad den är värd nu kan det bli svårt att göra det senare när räntorna stiger ytterligare och marknaden blir mer konkurrensutsatt.Om detta händer kan du hamna i en situation där du är skyldig mer på ditt lån än det faktiska värdet på din bostad.Därför är det viktigt att hålla sig informerad om rådande marknadsförhållanden och se till att du har en korrekt uppskattning av hur mycket ditt hem kan vara värt om räntorna ökar eller priserna sjunker.Om något händer och du befinner dig i en situation där du är överbelastad kan det vara nödvändigt att söka professionell hjälp för att ta dig ur skuldbördan.