Vad är ansvarsförsäkring för bilar?

tempo di emissione: 2022-04-18

Ansvarsförsäkring är en av de vanligaste typerna av bilförsäkringar.Den täcker skador som du orsakar andra personer eller egendom vid en olycka.Det täcker inte skador på din egen bil.

Ansvarsförsäkringen har två delar: kroppsskada och sakskada.Kroppsskada betalar sjukvårdskostnader och förlorad lön för personer som skadas i en olycka som du orsakar.Egendomsskada betalar för reparation eller utbyte av saker som bilar, byggnader och staket som du skadar i en olycka.

De flesta stater har lagar som kräver att du har en viss ansvarsförsäkring.Beloppet varierar från stat till stat, men det är vanligtvis runt $25.000/$50.000/$10.000.Detta innebär att din försäkringsgivare kommer att betala upp till 25 000 USD för kroppsskada per person inblandad i en olycka, upp till 50 000 USD totalt för alla skador i olyckan och upp till 10 000 USD för egendomsskador som orsakats av olyckan.

Om du orsakar en olycka som resulterar i person- eller egendomsskador som överstiger dessa belopp, är du själv ansvarig för att betala mellanskillnaden.Därför är det viktigt att se till att du har tillräckligt med ansvarsskydd – så att du inte står med en stor räkning om du orsakar en allvarlig olycka.

Vad täcker bilförsäkringen?

En ansvarsförsäkring för bil täcker dig om någon skadas eller omkommer till följd av din körning.Denna typ av täckning kan hjälpa till att betala sjukvårdskostnader, förlorade löner och andra kostnader i samband med olyckan.

Hur mycket kostar en ansvarsförsäkring för en bil?

Ansvarsförsäkring för bil täcker vanligtvis skador som du eller någon annan orsakar på någon annans bil, samt skador som uppstår när du kör din bil.Det kan också täcka egendomsskador på andras bilar, hem och annan egendom.Vissa försäkringar inkluderar även täckning för sjukvårdskostnader om du skadas i en bilolycka.

Behöver jag en ansvarsförsäkring för en bil?

Generellt sett täcker ansvarsförsäkringen dig om någon skadas eller skadar din bil när du kör den.Denna typ av täckning kan även omfatta egendomsskador på andra personer eller deras bilar om du är inblandad i en olycka.Du kan också behöva oförsäkrad bilistskydd om någon annan är skyldig till olyckan och de inte har försäkring.

Vad händer om jag inte har en ansvarsförsäkring?

Om du inte har en ansvarsförsäkring kan du bli ansvarig för eventuella olyckor som inträffar när du kör ditt fordon.Detta kan inkludera personskada eller egendomsskada.Utan ansvarsförsäkring för bil kan du också bli utsatt för böter från polisen och/eller domstolsväsendet.

Vilket är det lägsta beloppet för ansvarsförsäkring för bilförsäkringar som krävs i min stat?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom den varierar från stat till stat.Men vanligtvis täcker ansvarsförsäkringar för bilförsäkringar dig för skador som du eller någon annan orsakar när du kör ditt fordon, såväl som eventuella skador som uppstår som ett resultat.I vissa fall kan försäkringen även täcka egendomsskador som uppstår vid en olycka.Det är viktigt att kolla med ditt eget försäkringsbolag för att se vilken specifik täckning som erbjuds i ditt land.

Kan jag bli stämd för att jag inte har tillräckligt med ansvarsskydd på min bilförsäkring?

I allmänhet täcker ansvarsförsäkringen dig för skador du orsakar andra människor eller deras egendom när du kör din bil.Denna täckning kan omfatta skador från olyckor, kollisioner och även om du är skyldig.Det är dock viktigt att notera att inte alla stater kräver ansvarsförsäkring på bilar.Så om du inte har denna täckning på din försäkring kan du fortfarande kunna stämma någon som skadar dig i en bilolycka oavsett om din stat kräver det eller inte.

Om jag orsakar en olycka, täcker min vanliga bilförsäkring mig eller måste jag köpa ytterligare försäkring?

Din vanliga bilförsäkring bör täcka dig om du är skyldig i en olycka.Om du har ytterligare täckning, såsom ansvarsförsäkring, kan din försäkring ge mer täckning än vad som krävs enligt lag.Du bör alltid kontrollera med din försäkringsgivare för att vara säker.