Vad är ansvarsförsäkring?

tempo di emissione: 2022-04-06

Ansvarsförsäkring är en typ av försäkringsskydd som skyddar en individ eller ett företag från anspråk som härrör från skador eller skador orsakade av försäkringstagaren.Ansvarsförsäkring kan hjälpa till att täcka kostnader för sjukvårdskostnader, juridiska avgifter och egendomsskador.

Vad täcker ansvarsförsäkringen?

Ansvarsförsäkring är en typ av försäkring som ger skydd mot skadeanspråk som uppstår till följd av skador och skador som du eller dina anställda kan orsaka andra människor när du driver ditt företag.Det kan också ge täckning för rättsliga försvarskostnader i händelse av att du blir stämd.

Hur mycket ansvarsförsäkring behöver jag?

Ansvarsförsäkring är en av de viktigaste försäkringstyperna för både privatpersoner och företag.Det ger skydd mot anspråk som uppstår på grund av skador eller skador orsakade av försäkringstagaren.Beroende på din situation kan du behöva olika täckningsnivåer.Här är några allmänna riktlinjer som hjälper dig att avgöra hur mycket ansvarsförsäkring du behöver:

Om du är en företagsägare, kolla med din delstats krav på lägsta täckningsnivåer.Du kommer sannolikt att behöva minst 500 000 USD i täckning, men mer kan krävas beroende på vilken typ av verksamhet du driver.

Om du kör bil kräver de flesta stater att du har minst 25 000 USD i ansvarsförsäkring för kroppsskada per person och 50 000 USD per olycka.Men dessa belopp kanske inte räcker för att täcka alla potentiella skador om du upptäcks som fel i en olycka.Du kanske vill överväga att köpa ytterligare täckning över dessa minimikrav.

Om du äger ett hem, kommer din hypotekslångivare sannolikt att kräva att du har minst $100 000 i ansvarsskydd.Detta belopp kanske inte räcker för att helt skydda dina tillgångar om någon skadas på din egendom och stämmer dig.Du kanske vill överväga att köpa ytterligare täckning över detta minimum.

Överväg att köpa en paraplypolicy om du har betydande tillgångar som kan vara i riskzonen om du stämdes för skador orsakade av vårdslöshet eller oavsiktliga skador.Paraplypolicyer ger extra skydd utöver gränserna för dina andra ansvarspolicyer (som bil- eller husägare).

När behöver jag en ansvarsförsäkring?

Ansvarsförsäkring är en av de viktigaste försäkringstyperna för företag och privatpersoner.Det ger skydd mot anspråk som uppstår till följd av skador eller skador orsakade av försäkringstagaren.Det finns många olika typer av ansvarsförsäkringar, men alla försäkringar har tre huvudkomponenter: kroppsskadeskydd, egendomsskadeskydd och person- och reklamskadeskydd.

Kroppsskadeskyddet skyddar försäkringstagaren mot skador till följd av skador på andra personer.Detta kan inkludera medicinska utgifter, förlorad lön, smärta och lidande och dödsfallsförmåner.Sakskadeskyddet ersätter skador på annans egendom som orsakats av försäkringstagaren.Detta kan innefatta byggnader, fordon, skyltar och utrustning.Person- och reklamskador skyddar försäkringstagaren mot anspråk som härrör från falska fängelse, förtal, förtal och upphovsrättsintrång.

De flesta ansvarsförsäkringar har en gräns för hur mycket pengar som kommer att betalas ut för en skadeanmälan.Gränsen anges vanligtvis som en gräns per person eller en gräns per olycka.Vissa försäkringar har också en självrisk som måste betalas innan försäkringsgivaren börjar betala några förmåner.

Det finns inget fastställt svar för när någon behöver ansvarsförsäkring eftersom det varierar beroende på faktorer som vilken typ av verksamhet eller verksamhet som bedrivs, var den äger rum, vem som kommer att delta och vilken typ av tillgångar som är i fara.

Inkluderar min husägares policy ansvarsförsäkring?

De flesta husägares politik kommer att innehålla någon form av ansvarsskydd.Denna täckning kan skydda dig från stämningar som härrör från olyckor eller skador som inträffar på din fastighet.Det är viktigt att kontrollera med din försäkringsagent för att vara säker på att din försäkring ger den täckningsnivå du behöver.

Behöver jag köpa en separat bilförsäkring om jag vill ha kollision och omfattande täckning?

Om du finansierar ett fordon kommer din långivare att kräva att du har kollision och omfattande täckning.Om du äger ditt fordon direkt är det inte obligatoriskt men rekommenderat.Kollisionsskyddet betalar sig för att reparera eller byta ut ditt fordon om det skadas i en olycka med en annan bil eller ett annat föremål.Omfattande täckning skyddar ditt fordon från skador orsakade av andra händelser än en kollision, såsom stöld, brand eller väderrelaterade händelser.

Hur kan jag få mer information om ansvarsförsäkring?

Det finns några sätt att få mer information om ansvarsförsäkring.Du kan prata med en försäkringsagent, göra en sökning online eller läsa artiklar eller guider om ämnet.Du kan också leta efter konsumentrecensioner från olika försäkringsbolag för att få en känsla av vad andra har upplevt.