Vad är American Opportunity eller Hope Credit?

tempo di emissione: 2022-07-22

American Opportunity eller Hope Credit är en federal skattelättnad tillgänglig för individer och familjer som har tagit högskoleexamen.Krediten kan användas för att minska mängden skatt du är skyldig, beroende på din inkomstnivå. American Opportunity eller Hope Credit är värd upp till $2 500 per år för varje behörig student.Du kan göra anspråk på krediten om du är:• Medborgare eller bosatt utlänning i USA• En kvalificerad individ • En kvalificerad familjemedlem (definieras nedan) Följande är inte kvalificerande familjemedlemmar:Din make

Ditt barn som är under 24 år i slutet av året

Ditt barn som är 24 år eller äldre men som fortfarande går i skolan på heltid

Din förälder som levde minst halva året och du var antingen en beroende student eller en oberoende student under den perioden. Du kanske kan göra anspråk på American Opportunity eller Hope Credit även om du inte har en examen. För att kvalificera dig måste du måste ha tagit en examen från en ackrediterad högskola eller universitet i Amerika efter att ha avslutat minst ett helt läsår i närvaro. Du kan inte göra anspråk på denna kredit om du anmäler dig som singel, hushållsföreståndare, gift separat, frånskild, separerad, änka, eller permanent inaktiverad. Om din modifierade justerade bruttoinkomst (MAGI) överstiger 80 000 USD (160 000 USD för gemensamma anmälare), kan du inte dra nytta av några poäng relaterade till utbildning som den här. Det finns flera andra begränsningar som också gäller inklusive krav på bosättning och om vissa typer av skolor räknas för att få en examen.- Berättigade studenter får en återbetalningsbar skattelättnad- Krävs av skattebetalare med blankett 8863- Endast tillgängligt för invånare och medborgare/na tionals of America- Måste ta examen från en ackrediterad amerikansk institution efter ett helt akademiskt år i närvaro- Kan inte använda med MAGI över $80k/$160kOm dessa villkor är uppfyllda kan skattebetalarna ha möjlighet att kräva upp tp $2K per kvalificerad student årligenInte alla studenter kommer att kvalificera sig för denna kredit på grund av olika faktorer såsom föräldrarnas inkomstnivåer etc, men det är alltid värt att kolla med din revisor innan totalskattesäsongen!Har du någonsin fått American Opportunity Or Hope Credit?Svaret ovan borde ge mer information om vad som kvalificerar någon för just denna skattelättnad - så länge de uppfyller alla andra behörighetskriterier först!Vänligen notera att även om många kanske tror att deras gymnasieexamen automatiskt kvalificerar dem för just denna skattelättnad - tyvärr är detta inte alltid fallet!För att vara berättigad till detta tillgodohavande - vilket kan minska den skattepliktiga inkomsten med upp till 2 500 USD per person och år - måste mottagarna ha genomfört minst ett helt akademiskt kalenderår (12 månader) av studier vid en ackrediterad amerikansk utbildningsinstitution efter att ha avslutat framgångsrikt examenskrav på gymnasiet (d.v.s. klara obligatoriska prov). Detta innebär att vissa personer som traditionellt skulle betraktas som "högskoleutexaminerade" kanske inte kvalificerar sig baserat på sin specifika situation och/eller utbildningsnivå; vanligtvis de med enbart grundexamen (snarare än doktorsexamina), de som studerar utanför Nordamerika, etcetera... Som nämnts tidigare dock - det finns många andra kvalifikationer som också måste uppfyllas innan du gör anspråk på någon form av federal utbildningshjälp såsom Pell Grants, arbets-studieprogram etcetera...

Hur kvalificerar du dig för American Opportunity eller Hope Credit?

American Opportunity eller Hope Credit är en federal kredit som hjälper studenter med utgifter för att gå på college.För att kvalificera dig måste du ha tjänat minst 2 000 USD i beskattningsbar inkomst under året du var inskriven i skolan och uppfylla andra krav.Du kan också vara berättigad om du är beroende av någon som har förvärvsinkomst.Krediten är värd upp till $4 000 per student.För att göra anspråk på krediten måste du lämna in en deklaration för det år då du fick inkomsten.

Vilka är fördelarna med American Opportunity eller Hope Credit?

American Opportunity eller Hope Credit är en federal skattelättnad tillgänglig för studenter och föräldrar som har barn som går på college eller vissa yrkesprogram.Krediten kan vara värd upp till 2 500 USD per student och 4 000 USD per förälder.Krediten är i allmänhet återbetalningsbar, vilket innebär att du kan få en återbetalning även om du inte är skyldig skatt.Krediten kan också minska din skatteskuld dollar för dollar.

American Opportunity eller Hope Credit är utformad för att hjälpa låginkomstfamiljer att ha råd med högre utbildningskostnader.Berättigade studenter kan ha möjlighet att göra anspråk på krediten för undervisning och relaterade utgifter vid en kvalificerad utbildningsinstitution (inklusive privata skolor), såväl som för böcker, tillbehör och utrustning som krävs för registrering i ett kvalificerat studieprogram.Föräldrar kan också ha möjlighet att göra anspråk på krediten för sina barns närvaro vid en behörig läroanstalt.

American Opportunity eller Hope Credit är endast tillgänglig för personer som inte har fått någon annan form av federalt ekonomiskt stöd under det år de gör anspråk på krediten.Du måste lämna in din inkomstdeklaration med formulär 1040A om du gör anspråk på American Opportunity eller Hope Credit för din egen räkning, eller använder formulär 1040EZ om du gör anspråk på krediten på uppdrag av någon annan (till exempel en anhörig).

American Opportunity eller Hope Credit kan inte användas för att betala tillbaka studielån, amorteringar på bolån, billån, barnbidragsbetalningar, underhållsbidrag, veteranförmåner eller någon annan form av skuld.

Det finns flera viktiga saker att tänka på när du ansöker om American Opportunity eller Hope Credit:

.

  1. Du måste lämna in din inkomstdeklaration med blankett 1040A om du gör anspråk på American Opportunity eller Hope Credit för din egen räkning;
  2. Du måste inkludera all information som efterfrågas i schema A (formulär 1040A);
  3. Du kan inte använda American Opportunity eller Hope Credit för att betala tillbaka studielån, amorteringar på bolån, billån, barnbidragsbetalningar, underhållsbidrag eller någon annan form av skuld; och om du inte har tillräckligt med inkomstskatt som dras in från din lönecheck för att täcka allt taxesyou oweonyourincometaxreturnsuchasForm1040Aorifyoufilean incorrectform1040Abecauseoftheiremploymentstatusorspouse'semployment statusduringtheyearofclaimingthecredit(eveniftheyarecurrentlyemployed),youmayneedtotaxesettlewithamultiplepaymentplanormoneyorderfromyourpaystodayertoeffectuateapaymentplanbeforefilingyourreturn.(Formoreinformationaboutmultiplepaymentplansandmoneyorderspleasevisit

När blev American Opportunity eller Hope Credit tillgänglig?

American Opportunity eller Hope Credit blev tillgänglig 2007.Det är en federal kredit som ger upp till $2,500 per år för studenter och $4,000 per år för doktorander eller professionella studenter.Krediten är tillgänglig för studenter som har tagit en examen från en ackrediterad högskola eller universitet.

Hur länge varar American Opportunity eller Hope Credit?

American Opportunity eller Hope Credit varar i två år.Du måste ha tjänat minst $2 500 för att kvalificera dig för krediten.Krediten är värd upp till $4 000 per år.

Hur mycket är American Opportunity eller Hope Credit värd?

American Opportunity eller Hope Credit är värd upp till $2 500 per år.Det kan användas för att betala för collegekostnader, såsom undervisning, avgifter och kost och kost.Du måste ha tjänat minst $5 000 i inkomst under det skatteår då du gör anspråk på krediten för att kvalificera dig.Krediten är återbetalningsbar, så om du är skyldig skatt efter att ha gjort anspråk på den kommer din federala regering vanligtvis att återbetala en del av det belopp du betalat.

Kan jag göra anspråk på American Opportunity eller Hope Credit och ytterligare ett utbildningsskatteavdrag på mina skatter?

American Opportunity eller Hope Credit är ett federalt utbildningsskatteavdrag som kan krävas på dina skatter.Du kanske kan göra anspråk på krediten om du har förvärvsinkomst och uppfyller vissa behörighetskrav.Krediten kan minska din skatteskuld, så det är viktigt att förstå hur det fungerar och om du kvalificerar dig.Dessutom kanske du också kan göra anspråk på Lifetime Learning Credit, som är en separat utbildningsskatteavdrag som erbjuds av IRS.För att lära dig mer om dessa krediter och om du är berättigad, rådgör med en revisor eller skatteförberedare.

Jag fick ett 1098-T-formulär från min högskola – vad gör jag med det?

Om du fick ett 1098-T-formulär från din högskola betyder det att din skola har skickat dig information om American Opportunity eller Hope Credit.Du bör granska informationen på formuläret för att se om du är berättigad till krediten och i så fall följa instruktionerna för hur du gör anspråk på den.Om du har några frågor om att göra anspråk på krediten, kontakta din skatteförberedare eller besök IRS.gov/credit för mer information.

Måste jag ta en examen för att göra anspråk på American Opportunity Tax Credit?

American Opportunity Tax Credit (AOTC) är en federal skattelättnad tillgänglig för studenter som läser en grund- eller doktorsexamen i USA.Du behöver inte ta en examen för att göra anspråk på AOTC, så länge du uppfyller alla följande krav:

-Du är inskriven på heltid i ett kvalificerat utbildningsprogram vid en ackrediterad högskola, universitet eller annan eftergymnasial institution.

-Din studiekurs måste vara relaterad till någon av de angivna utbildningskategorierna som anges på blankett 8863, Utbildningspoäng och -avdrag.

-Du måste ha tjänat minst $2 000 i undervisning och relaterade utgifter under det beskattningsbara året för vilket du gör anspråk på AOTC.

-Du kan inte göra anspråk på några andra skatteavdrag som kan vara tillämpliga på din situation.AOTC görs anspråk på blankett 8833, utbildningspoäng och avdrag—kredit för kvalificerade undervisningsprogram.Om du lämnar in din retur elektroniskt med hjälp av IRS efile, använd formulär 8833EZ, Education Credits and Deductions—Credit for Qualified Tuition Programs (elektroniska). Obs: American Opportunity Tax Credit gäller inte militärtjänst eller arbetslivserfarenhet.För mer information om denna kredit, se publikation 970, Tax Benefits for Students: An Overview.

Om jag är en beroende student och min förälder hävdar att jag är beroende av deras skatter, kommer jag fortfarande att kvalificera mig för American Opportunity Tax Credit?

Ja, även om din förälder hävdar att du är beroende av sina skatter.För att kvalificera dig för denna kredit måste du vara inskriven på heltid i ett kvalificerat utbildningsprogram vid en ackrediterad högskola eller universitet.Du måste också ha tjänat $2 000 eller mer i undervisning och relaterade utgifter under det beskattningsbara året för vilket du gör anspråk på AOTC.Men om dina föräldrar kan bevisa att de betalade mer än hälften av din undervisning och relaterade utgifter under det året (eller betalade dem direkt), så kanske du bara behöver tjäna $1 500 i undervisning och relaterade utgifter för att kvalificera dig för denna kredit.För mer information om att kvalificera sig utifrån föräldrarnas inkomstnivåer, se publikation 970, Skatteförmåner för studenter: en översikt.