Vad är PNC COVID-19 Temporary Credit?

tempo di emissione: 2022-05-11

PNC COVID-19 Temporary Credit är en kortfristig kreditprodukt som hjälper konsumenter att hantera sina skulder.Krediten erbjuder låntagare upp till $500 i tillfälliga medel för att täcka oväntade utgifter, såsom bilreparationer eller medicinska räkningar.Krediten kan användas en gång och löper ut inom 14 dagar.

För att kvalificera sig för PNC COVID-19 Temporary Credit måste låntagare ha ett giltigt checkkonto hos PNC och uppfylla vissa ekonomiska krav.Berättigade kunder kan ansöka online eller på valfri deltagande filial.Låntagare som är godkända för krediten kommer att få ett e-postmeddelande och tillgång till pengarna inom 24 timmar.

PNC COVID-19 Temporary Credit är endast tillgänglig för invånare i USA som är 18 år eller äldre och har inga årliga avgifter.Det maximala beloppet som kan lånas är $1 000 per kontoinnehavare, och det lägsta lånebeloppet är $25.

Hur länge är krediten tillgänglig?

Covid tillfällig kredit innebär att krediten är tillgänglig under en begränsad tid.Tidslängden beror på långivaren och kan variera från några dagar till flera månader.När krediten löper ut måste du ansöka igen och kan behöva uppfylla nya kriterier.

Vem är berättigad till krediten?

Den tillfälliga Covid-krediten är tillgänglig för konsumenter som har upplevt ekonomiska svårigheter.För att vara berättigad måste du ha fått ditt konto stängt av PNC på grund av utebliven betalning eller konkurs inom de senaste sex månaderna.Du måste inte heller ha kunnat öppna ett nytt konto hos PNC på grund av din tidigare ekonomiska situation.Slutligen måste du kunna tillhandahålla dokumentation av dina ekonomiska svårigheter.

Vilka är kraven för att få krediten?

Covid tillfällig kredit innebär att ett företag ger dig ett kortfristigt lån för att hjälpa dig att uppfylla dina ekonomiska åtaganden.För att få krediten måste du uppfylla vissa krav, bland annat att ha god kredit och att kunna betala tillbaka lånet inom en bestämd tid.Dessutom kan företaget kräva att du tillhandahåller ytterligare dokumentation eller information innan du godkänner krediten.

Hur ansöker jag om krediten?

Covid tillfällig kredit innebär ett kortfristigt lån som du kan använda för att täcka oförutsedda utgifter.För att ansöka om covid tillfällig kredit måste du först hitta en långivare som erbjuder denna typ av lån.När du har hittat en långivare måste du fylla i ett ansökningsformulär och tillhandahålla dokumentation av dina utgifter.Du kan också behöva träffa en Covid-representant för att få ditt lån.När du har fått din tillfälliga covid-kredit måste du betala tillbaka den så snart som möjligt.

Kan jag fortfarande använda mitt konto om jag har ett negativt saldo efter att ha fått krediten?

Covid tillfällig kredit innebär att du har fått en kredit från Covid och så länge denna kredit är utestående kan du fortsätta att använda ditt konto.Men om saldot på ditt konto blir negativt efter att ha mottagit krediten, kan vi kräva att du återbetalar hela kreditbeloppet för att kunna fortsätta använda ditt konto.

Hur kommer krediten att visas på mitt kontoutdrag?

När du ansöker om covid tillfällig kredit kommer krediten att visas på ditt kontoutdrag som en Covid Credit.Covid Credit är en osäkrad kredit som låter dig låna pengar upp till $25 000 under en period av sex månader.Efter att sexmånadersperioden har löpt ut kommer Covid-krediten automatiskt att konverteras till en vanlig kredit med PNC.

Hur återbetalar jag krediten om min ekonomiska situation förbättras innan den löper ut?

Covid tillfällig kredit innebär att du har lånat pengar från Covid och kommer att behöva betala tillbaka lånet inom en viss tid.Om din ekonomiska situation förbättras innan lånet löper ut kan du oftast betala tillbaka skulden tidigare än förväntat.Det finns dock några regler som måste följas för att kvalificera sig för förtida återbetalning.Covid kommer vanligtvis att tillåta dig att betala tillbaka skulden inom sex månader efter att den förfaller, förutsatt att alla andra villkor i låneavtalet är uppfyllda.Om du inte kan uppfylla alla dessa villkor kan Covid kräva att du fortsätter att betala på lånet tills det är helt återbetalat.

Vad händer om jag fortfarande har det svårt ekonomiskt när krediten går ut?

Om du fortfarande kämpar ekonomiskt efter att din tillfälliga kredit för covid löper ut kan du vara berättigad till en förlängning av svårigheter.En svårighetsförlängning är en extra tidsperiod under vilken du kan fortsätta att använda din tillfälliga covid-kredit om du uppfyller vissa krav.Du kanske också kan få en ny tillfällig kredit för covid om du uppfyller behörighetskraven för en ny kredit.För att ta reda på mer om hur du ansöker om en förlängning av svårigheter eller ny kredit, besök vår webbplats eller prata med en av våra representanter på ett av våra kontor.

Finns det en gräns för hur mycket jag kan låna med denna tillfälliga kredit?

En tillfällig kredit är en typ av kredit som gör att du kan låna pengar under en viss tid.Denna typ av kredit är vanligtvis tillgänglig från banker och andra långivare.Det finns vanligtvis ingen gräns för hur mycket du kan låna med en tillfällig kredit.Det finns dock vissa begränsningar för vilka typer av lån du kan ta med en tillfällig kredit.Till exempel kanske du inte kan låna pengar för att köpa en bil eller för att betala av din skuld snabbt.

Vad är räntan på detta lån och hur kommer den att tillämpas på mitt kontosaldo?

Covid är en tillfällig kreditprodukt som erbjuds av PNC.Covid-lån har en ränta på 10 % och kommer att tillämpas på ditt kontosaldo i följande ordning: kapital, upplupen ränta och förseningsavgifter.Om du väljer att betala av ditt Covidlån inom 36 månader efterskänks räntan.

12 Finns det några avgifter förknippade med detta lån eller kredit från PNC Bank?

PNC Bank erbjuder en covid tillfällig kreditprodukt som tillåter konsumenter att låna upp till $25 000 i sex månader.Det finns inga avgifter förknippade med detta lån eller kredit.Räntan är rörlig och beror på Prime Rate, som var 3,00 % den 1 september 2017.

13 Kommer min lånehistorik att påverka min förmåga att kvalificera mig för detta lån eller andra produkter i framtiden från PNC Bank eller andra långivare?

Covid är en tillfällig kreditprodukt som erbjuds av PNC Bank.Covid-lån är designade för kunder som behöver kortsiktig finansiering för att täcka oväntade utgifter.Covid-lån har lägre räntor och kortare löptider än andra produkter tillgängliga från PNC Bank eller andra långivare.Din lånehistorik kommer inte att påverka din förmåga att kvalificera dig för ett Covid-lån eller några andra produkter i framtiden från PNC Bank.