Vad är programmet för förlåtelse av offentliga lån?

tempo di emissione: 2022-06-05

Public Service Loan Forgiveness Program (PSLF) är ett federalt program som tillåter låntagare som har lämnat kvalificerade bidrag till public service-organisationer att få sina lån efterskänkta.För att vara berättigade måste låntagare ha tagit ett lån före den 1 oktober 2007 och gjort minst 120 kvalificerade månatliga betalningar medan de anställdes i ett offentligt arbete.Följande är några av kraven för behörighet:

-Låntagaren ska vara heltidsanställd i ett offentligt arbete

-Låntagaren måste göra 120 på varandra följande månatliga betalningar på lånet

-Anställningen måste fortsätta i fem år eller mer, och låntagarens anställningsstatus måste förbli oförändrad under denna tid

- Lånet får inte vara mer än 50 000 USD när det togs ut och får inte överstiga 60 000 USD när det efterskänks

-Offentlig serviceorganisation kan vara vilken ideell eller statlig organisation som helst som uppfyller vissa kriterier - som att tillhandahålla sociala tjänster, miljöskydd, utbildning eller hälsovård.

Vem är berättigad till lånförlåtelse under detta program?

Programmet Public Service Loan Forgiveness (PSLF) skapades för att hjälpa individer som har ägnat sig åt offentlig service.Behörighet för PSLF är baserad på att uppfylla vissa krav, inklusive att ha gjort 120 kvalificerande betalningar på dina federala studielån.Om du är kvalificerad, kommer regeringen att förlåta ditt återstående saldo efter att du har gjort minst 10 kvalificerande betalningar till.Det finns några undantag från den här regeln, så det är viktigt att prata med en specialist på lånförlåtelse om du är osäker på om du är kvalificerad eller inte.

Hur mycket av mina lån kan efterlåtas?

Det finns inget svar på denna fråga eftersom det beror på det specifika låneförlåtelseprogrammet och din individuella situation.Men generellt sett tillåter de flesta lånförlåtelseprogram att en viss procentandel av dina lån efterskänks över tid.Denna andel kan variera från program till program, men vanligtvis varierar det från 10 % till 50 %.Så om du har $30 000 i studielån som är berättigade till förlåtelse under ett visst program, kan du förvänta dig att cirka $3 000-$6 000 av dessa lån kommer att förlåtas totalt.Tänk på att detta bara är en uppskattning - det kan finnas andra faktorer som påverkar hur mycket av dina lån som kommer att efterskänkas (som inkomstnivåer), så det är viktigt att prata med en specialist på lånförlåtelse om du är intresserad av att lära dig mer om detaljerna i ett visst program för efterlåtelse av lån.

Vilken typ av anställning berättigar till efterlåtelse av lån enligt PSLF?

Det finns några olika typer av anställningar som kvalificerar sig för lånförlåtelse under programmet för public Service Loan Forgiveness.I allmänhet, om du har en heltidsanställning hos en public service-organisation som uppfyller vissa krav, kan du vara berättigad att få dina lån efterskänkta.Du måste skicka in en ansökan och dokumentation som verifierar din behörighet till Utbildningsdepartementet.Tänk på att det finns vissa undantag, så det är viktigt att prata med en erfaren advokat för låneförlåtelse om du är osäker på din behörighet.

Behöver jag göra 120 kvalificerande betalningar innan mina lån kan efterskänkas?

Det finns inget svar på denna fråga eftersom det beror på det specifika låneförlåtelseprogrammet som du är berättigad till och villkoren för dina lån.Men generellt sett, om du gör 120 kvalificerande betalningar på dina studielån innan de blir förlåtna, kommer du sannolikt att vara berättigad till förlåtelse.Tänk dock på att det kan finnas andra krav som måste uppfyllas för att få låneefterlåtelse.Till exempel kräver vissa lånförlåtelseprogram att du har gjort ett visst antal på varandra följande månatliga betalningar på dina lån.Så det är viktigt att rådgöra med en finansiell rådgivare eller långivare som kan hjälpa dig att avgöra om du är berättigad till lånförlåtelse och vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas för att kvalificera dig.

Hur ansöker jag om PSLF?

Om du har varit heltidsstudent vid en behörig skola i minst tre år och har gjort tillfredsställande framsteg med dina lånebetalningar, kan du kanske få några eller alla dina federala studielån efterskänkta.För att ansöka, besök Federal Student Aid-webbplatsen och fyll i den kostnadsfria ansökan om Federal Student Aid (FAFSA). Du kommer att behöva lämna information om din inkomst och tillgångar, samt information om din skola och lånestatus.Om du inte är säker på om du är kvalificerad för PSLF, vänligen kontakta din långivare eller Federal Student Aid-kontoret.

Kommer alla mina kvalificerade betalningar gjorda före den 1 oktober 2007 att räknas mot efterlåtelse av lån?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga.Beroende på det specifika programmet för efterlåtelse av lån, kan kvalificerande betalningar som gjorts före den 1 oktober 2007 räknas eller inte räknas för efterlåtelse av lån.

Om du funderar på att ansöka om efterlåtelse av lån genom ett statligt sponsrat program som utbildningsdepartementets program för public service Loan Forgiveness (PSLF), är det viktigt att prata med en kvalificerad finansiell rådgivare för att avgöra om dina betalningar är kvalificerade och hur mycket skuldlättnader. du kunde ta emot.

För mer information om PSLF och andra statligt sponsrade program för att förlåta lån, besök vår webbplats eller kontakta oss på 888-721-0267.

Kan jag konsolidera mina lån för att kvalificera mig för PSLF?

Det finns några sätt att få dina lån efterskänkta, men det vanligaste sättet är genom PSLF.För att kvalificera dig för PSLF måste du ha federala studielån som är i fallissemang eller har avslutats i konkurs.Du kan också kvalificera dig om du har privata studielån som togs före 2007 och de fortfarande har god status.Om du uppfyller dessa krav kan du ansöka om förlåtelse genom PSLF.

För att ansöka om förlåtelse genom PSLF måste du först kontakta din lånetjänst och fråga om behörighet.Din låneförmedlare kommer sedan att skicka dig ett formulär som kallas en ansökan om federal studentlånsförlåtelse (PSLF). Ansökan kräver information om din inkomst- och skuldbetalningshistorik.När du har skickat in ansökan kommer din låneförmedlare att granska den och besluta om du ska godkänna din begäran om förlåtelse eller inte.

Om din låneförmedlare godkänner din begäran om förlåtelse kommer de att meddela dig om villkoren i förlåtelseavtalet.Villkoren i avtalet kommer att bero på hur mycket skuld du är skyldig och hur länge det har gått sedan du började betala på dina lån.I de flesta fall kommer återbetalning av all återstående skuld på dina kvalificerade federala studielån att annulleras efter godkänd förlåtelse.Detta innebär att eventuella nya skulder som kan uppstå efter godkännande inte kommer att påverka din förmåga att få framtida förlåtelse från PSLF.

Om att få förlåtelse genom PSLF är något som intresserar dig, se till att prata med en kvalificerad finansiell rådgivare innan du ansöker så att de kan hjälpa dig att vägleda dig genom processen och svara på alla frågor som kan dyka upp på vägen.

Om jag redan har gjort återbetalningar på mina studielån, kommer dessa betalningar att räknas mot de 120 som krävs för PSLF?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på det specifika låneförlåtelseprogrammet du är berättigad till och villkoren för ditt lån.Men generellt sett kommer alla betalningar du har gjort till dina studielån tidigare att räknas för att uppfylla de 120 återbetalningar som krävs för PSLF.Tänk dock på att vissa program för efterlåtelse av lån kan kräva att du gör ytterligare kvalificerande betalningar innan de börjar efterskänka din skuld.Så om du är osäker på om någon av dina tidigare betalningar kvalificerar dig för ett visst lånförlåtelseprogram, är det bäst att prata med en kvalificerad finansiell rådgivare eller långivare om din specifika situation.

När kan jag börja få mina studielånsbetalningar att räknas mot de 120 som krävs för förlåtelse enligt PSLF?

Det finns inget svar på denna fråga eftersom det beror på den specifika situationen.Men generellt sett kräver förlåtelse enligt PSLF att du har gjort 120 på varandra följande månatliga betalningar till din studielåneskuld.Så om du har gjort regelbundna betalningar på dina studielån i minst sex år, kan din studielånsskuld vara berättigad till förlåtelse.Tänk dock på att det finns några undantag från denna regel - så det är viktigt att prata med en kvalificerad finansiell rådgivare om du är osäker på om din studielåneskuld är berättigad till förlåtelse enligt PSLF.

Vad händer om jag byter arbetsgivare när jag är inskriven i PSLF?

Om du har varit inskriven i Public Service Loan Forgiveness-programmet, eller PSLF, och byter arbetsgivare medan du fortfarande är anställd, finns det en chans att dina lån kan bli efterskänkta.Det finns dock några villkor som måste uppfyllas.

Först måste du ha gjort 120 kvalificerande betalningar på dina federala studielån under registreringsperioden i PSLF.För det andra måste du vara heltidsanställd hos din nya arbetsgivare i minst 36 månader efter att du lämnat ditt tidigare jobb.Slutligen måste du göra totalt 60 kvalificerande betalningar på dina federala studielån efter att du lämnat ditt tidigare jobb.Om alla dessa villkor är uppfyllda, kommer utbildningsdepartementet att överväga att förlåta eventuellt kvarvarande saldo på dina federala studielån.

Räknas återbetalningar som görs genom en inkomstdriven återbetalningsplan mot de 120 månatliga betalningarna som krävs av PSLF?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på den specifika återbetalningsplanen och förlåtelseprogrammet som finns.De flesta inkomstdrivna återbetalningsplaner räknas dock till de 120 månatliga betalningarna som krävs av PSLF.Dessutom kräver många förlåtelseprogram att du gör minst 120 månatliga betalningar innan ditt lån efterskänks.Därför är det viktigt att rådgöra med en lånerådgivare eller söka information om din specifika återbetalningsplan för att säkerställa att återbetalningar som görs genom en inkomstdriven återbetalningsplan räknas in i de 120 månatliga betalningarna som krävs av PSLF.

13: Kan mer än en arbetsgivares kvalificerade betalningar räknas mot det totala antalet månatliga betalningar som krävs för att erhålla efterlåtelse av lån under detta program?

Department of Educations Public Service Loan Forgiveness (PSLF) program tillåter låntagare att få sina federala studielån efterskänkta efter att ha gjort 120 på varandra följande månatliga betalningar.Detta innebär att mer än en arbetsgivares kvalificerade betalningar kan räknas in i det totala antalet månatliga betalningar som krävs för att erhålla efterlåtelse av lån under detta program.Det är dock viktigt att notera att endast de första 10 kvalificerande månatliga betalningarna är berättigade till förlåtelse enligt PSLF.Efter att de första 10 kvalificerande månatliga betalningarna har gjorts, kommer eventuella ytterligare kvalificerande betalningar inte att räknas som förlåtelse.Dessutom finns det andra krav som måste uppfyllas för att ett lån ska vara berättigat till PSLF-förlåtelse, som att ha ett arbete i offentlig tjänst eller att vara aktivt engagerad i en godkänd public service-verksamhet.Om du har frågor om huruvida ditt lån kvalificerar sig för PSLF-förlåtelse, vänligen kontakta din långivare eller utbildningsdepartementets ombudsmans hotline för studielån på 1-800-4-FAIR-LOAN (1-800-433-3247).