Vilka är dina investeringsmål?

tempo di emissione: 2022-05-19

När du bestämmer dig för om du ska investera i en VTSAX eller inte, är det viktigt att överväga dina investeringsmål.Om du letar efter långsiktig tillväxt kan en VTSAX vara rätt val för dig.Å andra sidan, om du främst är intresserad av kapitalvinster och utdelningar, så kan en VTI vara mer lämplig.

För att underlätta detta beslut har vi skapat en guide som jämför de två typerna av fonder.I den här guiden kommer vi att diskutera:

VTSAX: Vanguard Total Stock Market Index Fund inkluderar aktier från alla sektorer av marknaden medan VTI endast inkluderar stora aktier.Detta kan leda till olika resultat då vissa sektorer tenderar att prestera bättre än andra över tid.Till exempel tenderar teknikföretag att gå bra medan sjukvårdsaktier tenderar att underprestera.

VTSAX: Vanguard Total Bond Market Index Fund inkluderar både stats- och företagsobligationer medan VTI endast inkluderar statsobligationer.Detta kan också leda till olika resultat eftersom statsobligationer vanligtvis ger högre avkastning än företagsobligationer.

  1. Vad ingår i respektive fonds portfölj
  2. Den historiska utvecklingen för varje fond
  3. Kostnaderna för varje fond
  4. Vilken fond är bättre lämpad för vilka investeringsmål?
  5. Vad ingår i varje fonds portfölj?
  6. Den historiska utvecklingen för varje fond: VTSAX: Vanguard har konsekvent presterat bättre än sina konkurrenter sedan starten 197 Även om VTSAX har haft några bra år (inklusive 2008 då den steg 27 %), har den också haft några dåliga år (inklusive 2009 då den sjönk 22 procent. Totalt sett har VTSAX dock överträffat VTSAX med i genomsnitt 3%.VTI: Vanguards totala obligationsmarknadsindexfond har utvecklats bra överlag men det har funnits perioder där den presterat sämre än sina jämlikar (framför allt under finanskrisen). Men i genomsnitt under de senaste 10 åren har det slagit dem med cirka 1 %.Kostnaderna för varje fond: VTSAX: Båda fonderna tar ut 0 % årliga avgifter även om det finns en kostnadskvot (som varierar beroende på tillgångsklass) på mellan 25 % och 50 %.Dessutom tar båda fonderna 10 USD per handel vilket gör att köpa och sälja aktier dyrare jämfört med ETF:er. VTSAX har ingen årlig avgift men tar 20 USD per handel vilket gör att köpa och sälja aktier dyrare än ETF:er. Vilken fond är bättre lämpad för vilka investeringsmål?Om du letar efter långsiktig tillväxt kan en VTSAX vara bäst för dig eftersom den kommer att inkludera aktier från alla sektorer på marknaden samtidigt som den erbjuder låga avgifter. Om du främst är intresserad av kapitalvinster och utdelningar kan en VTI vara mer lämpligt eftersom det bara inkluderar statsobligationer som ger högre avkastning än företagsobligationer.

Vad är din risktolerans?

När det kommer till investeringar finns det några saker du måste tänka på.En av de viktigaste faktorerna är din risktolerans.

Vissa människor är bekväma med att ta större risker, medan andra inte är lika villiga att göra det.Om du är någon som är obekväm med att ta risker, kanske du vill investera i en fond som uteslutande fokuserar på aktier eller obligationer.

Om du däremot har en högre risktolerans kan det vara bättre att investera i en fond som innehåller både aktier och obligationer.På så sätt kan du diversifiera din portfölj och minska chanserna att förlora pengar om marknaden går ner.

En annan sak att tänka på när det kommer till investeringar är hur länge du planerar att hålla fast vid dina investeringar.Vissa människor föredrar kortsiktiga investeringar som de kan ta ut snabbt, medan andra föredrar längre innehav som ger dem större avkastning över tiden.

I slutändan är det viktigt att rådgöra med en investeringsrådgivare som kan hjälpa dig genom dessa beslut och hjälpa till att säkerställa att din portfölj uppfyller dina specifika behov och risktoleransnivåer.

Vilken tidsram investerar du för?

När du investerar på lång sikt bör du överväga att investera i VTSAX.Detta beror på att den har en längre meritlista än VTI.Dessutom är VTSAX mindre volatil än VTI, vilket innebär att det kommer att ge dig en stabilare avkastning över tiden.

Om du funderar på att investera på kort sikt kan VTI vara ett bättre alternativ för dig.Detta beror på att det har en högre potential för avkastning och är mer volatil än VTSAX.Men om du är villig att acceptera en viss risk kan VTSAX också vara ett utmärkt val.I slutändan beror det på dina investeringsmål och tidsram.

Har du diversifierat din portfölj?

När det kommer till investeringar finns det några saker du bör tänka på.En av de viktigaste är diversifiering.Diversifiering innebär att du sprider dina pengar runt olika typer av investeringar så att du inte påverkas lika mycket om en faller.

Ett sätt att uppnå diversifiering är genom tillgångsklasser.Tillgångsklasser är specifika typer av investeringar som aktier, obligationer och fastigheter.Genom att investera i flera tillgångsslag ökar du chanserna att minst en blir lönsam över tid.

En annan sak att tänka på när du fattar ett investeringsbeslut är om en viss investering kallas "vTI" eller "vTSax".Ett vTI (virtuellt förtroendeinstrument) är en typ av värdepapper som tillåter investerare att köpa och sälja aktier utan att faktiskt ha de underliggande tillgångarna.Detta kan vara användbart för personer som vill investera men inte har tid att hantera fysiska värdepapper eller för dem som vill ha mer kontroll över sin portföljförvaltning.En vTSax (virtuell aktieoption) är liknande men tillåter investerare att köpa optioner på aktier istället för att äga dem direkt – detta kan ge dig mer exponering för en viss aktie samtidigt som du begränsar din risk om aktiekursen understiger din köpkurs.

I slutändan är det viktigt att göra din research innan du investerar i något - både vTI- och vTSax-produkter erbjuder fördelar och nackdelar som måste vägas mot varandra innan du fattar ett beslut om vilken som kan vara bäst för dig personligen.

Hur mycket erfarenhet har du av att investera?

När det kommer till investeringar finns det några saker du måste tänka på.Först och främst behöver du ha viss erfarenhet för att kunna fatta välgrundade beslut om vilka investeringar du ska göra.För det andra vill du undersöka de olika typerna av investeringar som finns tillgängliga innan du fattar ett beslut.Och slutligen, kom alltid ihåg att investeringar är ett ständigt föränderligt område, så se till att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna och trenderna för att göra de bästa valen för din portfölj.

Om du är ny på att investera, börja med att läsa Investering 101: Grunderna för nybörjare. Den här guiden lär dig allt från hur aktier fungerar till tips om hur du väljer en finansiell rådgivare.När du har fått en grundläggande förståelse för investeringsgrunderna, kolla in vår lista med rekommenderade resurser för mer information om specifika typer av investeringar.

Slutligen, kom alltid ihåg att när det gäller pengar som denna, ta inte någons ord för det – gör din egen research!På så sätt kan du tryggt investera i rätt tillgångar för dina behov och mål.

Vill du ha en aktivt förvaltad fond eller en passiv Indexfond?

När det kommer till investeringar finns det två huvudtyper av fonder: aktivt förvaltade och passiva.Aktiv förvaltning innebär att en fondförvaltare fattar beslut om hur fondens tillgångar ska placeras, medan passiv förvaltning innebär att fonden investerar i ett index eller annan typ av jämförelseindex.

Det finns för- och nackdelar med båda metoderna.Till exempel kan aktiva förvaltare ofta överträffa sina jämförelseindex över tid, men de kan också ta ut högre avgifter än passiva fonder.Å andra sidan tenderar passivt förvaltade fonder att vara billigare och mer diversifierade än aktiva fonder, men de kanske inte ger lika mycket uppåtpotential som aktivt förvaltade fonder.

I slutändan är det viktigt att bestämma vilken typ av investering som är rätt för dig baserat på dina individuella behov och preferenser.Några faktorer du kanske vill överväga inkluderar din risktolerans (passiva investeringar tenderar att vara mindre riskfyllda än aktiva), dina finansiella mål (aktiv förvaltning kan hjälpa dig att uppnå högre avkastning över tid) och din budget (passiva fonder tenderar att vara billigare än aktiva).

Så vilket tillvägagångssätt är bäst för dig?Det beror på en mängd olika faktorer, inklusive din personliga ekonomiska situation och investeringsmål.Men generellt sett, om du vill ha lågkostnadsexponering mot ett brett utbud av aktier samtidigt som du fortfarande har viss kontroll över hur dina pengar investeras, kan en passiv indexfond vara rätt val för dig.

Varför vill du investera i VTI eller VTSAX specifikt?

Det finns några anledningar till att du kanske vill investera i VTI eller VTSAX.

För det första erbjuder dessa börshandlade fonder (ETF) investerare exponering mot en korg med aktier som kan vara undervärderade av marknaden.Detta kan resultera i högre avkastning över tid om de underliggande aktierna blir mer värdefulla.

För det andra är VTI och VTSAX utformade som säkringar mot inflation.Om inflationen stiger över din målnivå kommer värdet på dina innehav att öka även om aktiekurserna för de enskilda företagen inom ETF:n inte förändras.

Slutligen är både VTI och VTSAX relativt billiga alternativ jämfört med andra typer av fonder.Detta kan göra dem attraktiva för investerare som vill maximera sin avkastning och samtidigt minimera sin risk.

Har du undersökt dessa fonder?

När det kommer till investeringar finns det många alternativ.En av de mest populära typerna av investeringar är fonder.Aktiefonder är pooler av pengar som investeras av många människor tillsammans.De erbjuder ett antal olika funktioner, inklusive möjligheten att investera i aktier, obligationer och andra typer av investeringar.

En typ av värdepappersfond som vinner popularitet är pensionskontot av variabel typ (VTI). VTI står för "variable-type investment" och syftar på en typ av värdepappersfond som låter dig göra ändringar i din investeringsmix över tid.Detta kan vara till hjälp om du till exempel vill ha mer exponering mot aktier eller mindre exponering mot obligationer.

Ett annat alternativ är Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX). Denna fond följer aktiemarknadens utveckling som helhet och ger stabilitet och konsistens över tid.Det kan vara ett bra val om du vill ha något som ska ge tillväxt över tid utan att ha för stor risk förknippad med det.

I slutändan är det viktigt att göra din egen forskning innan du fattar några beslut om vilken fond du ska investera i eller om du ska byta från en fond till en annan.Du kan hitta mer information om dessa fonder online eller på din finansiella rådgivares kontor.

Vilken kostnadskvot har varje fond?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom kostnadskvoten för en fond kommer att variera beroende på dess specifika investeringsstrategi.Några av de vanligare fonderna med höga kostnadskvoter inkluderar dock de som investerar i aktier och obligationer.

En viktig faktor att tänka på när man utvärderar en fonds kostnadskvot är hur det kommer att påverka din totala avkastning.Till exempel, om du investerar i en fond med en dyr avgift, kan din avkastning minska eftersom pengarna du sparar på avgifter inte kommer att räcka till för att kompensera för förluster som uppstår på grund av högre marknadsvolatilitet eller andra faktorer.

En annan fundering är om du anser att det är värt det att betala en extra avgift för tillgång till bättre investeringsalternativ.Det finns säkert tillgängliga fonder med lägre kostnadskvoter än andra, men det är viktigt att förstå vad varje erbjuder innan du fattar ett beslut.I slutändan är det bästa sättet att ta reda på vilken fond som är rätt för dig genom att göra din egen forskning och konsultera med en finansiell rådgivare.

Vad är skillnaden mellan de två fonderna?

När det kommer till fonder finns det några viktiga saker att tänka på.Den första är att de två typerna av fonder har olika investeringsmål.VTI-fonder (volatility traded index) syftar till att spåra index som i allmänhet anses vara mer volatila än VTSax-fonder (value traded stock index).Detta innebär att VTI-fonder vanligtvis är mer volatila än VTSax-fonder och kan ge högre avkastning över tiden.Men eftersom de är mer flyktiga medför de också större risker.

Den andra saken att tänka på är hur varje typ av fond beskattas.När det gäller skatter behandlas VTI-fonder som individuella värdepapper för skatteändamål medan VTSax-fonder behandlas som kollektiva investeringar och därför får specialbehandling från IRS när det gäller beskattning.Detta kan resultera i att lägre skatter betalas på vinster som görs med dessa typer av fonder jämfört med traditionella fondinvesteringar.

Sammantaget är den största skillnaden mellan de två typerna av värdepappersfonder deras investeringsmål och skattebehandling.Även om båda erbjuder potentiella fördelar och nackdelar, är det i slutändan viktigt att välja rätt fond för dina specifika behov baserat på dina investeringsmål och risktolerans.

Vilken har presterat bättre tidigare?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på en mängd olika faktorer, inklusive den specifika investering du överväger och din personliga ekonomiska situation.Som sagt, några allmänna observationer om de två typerna av fonder kan göras.

VTSAX har historiskt sett presterat bättre än VTI, även om så kanske inte alltid är fallet.Till exempel kan VTI ha gjort det bättre under perioder med stark börsutveckling medan VTSAX kan ha presterat bättre under tider av ekonomisk osäkerhet eller lågkonjunktur.Dessutom kan VTI erbjuda en mer diversifierad exponering mot olika tillgångsklasser än vad VTSAX gör.

I slutändan är det viktigt att rådgöra med en erfaren finansiell rådgivare om du är intresserad av att investera i någon av fondtyperna.De kan hjälpa dig att avgöra vilket alternativ som är bäst för dig baserat på dina individuella omständigheter och investeringsmål.

Finns det några skattekonsekvenser att ta hänsyn till med någon av dessa investeringar?

Det finns skattekonsekvenser att överväga med någon av dessa investeringar, beroende på din specifika situation.Med VTSAX kan du kanske dra av räntan du betalar på investeringen som en affärskostnad.Med VTI finns det inga specifika skatteförmåner förknippade med det, men som alla investeringar finns det alltid potential för förlust.Innan du fattar några beslut om vilken investering du ska göra, rådgör med en finansiell rådgivare för att få en korrekt uppskattning av din individuella skattesituation.

Finns det något mer du vill att jag ska veta innan jag ger en rekommendation?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom det beror på din individuella ekonomiska situation och mål.Men om du letar efter ett sätt att öka dina pengar över tid, kan en investering i VTSAX vara ett bättre alternativ än att investera i VTTI.

Den främsta anledningen till att VTSAX kan vara en bättre investering är att den erbjuder större potential för tillväxt.Detta beror på att S&P 500-index historiskt sett har varit ett av de bästa sätten att mäta utvecklingen på aktiemarknaden som helhet.Dessutom erbjuder VTSAX också stabilitet jämfört med VTTI.Detta beror på att aktier i VTSax-index tenderar att uppleva mindre volatilitet än aktier i VTI-index.

I slutändan, om du ska investera i VTSAX eller VTTI eller inte beror på din specifika ekonomiska situation och dina mål.Om du letar efter en investering som kommer att erbjuda tillväxtpotential och stabilitet, kan en investering i VTSAX vara ett bättre alternativ än att investera i VTTI.Annars, om du letar efter en investering som ger konsekvent avkastning oavsett marknadsförhållanden, kan en investering i VTTI vara ett bättre alternativ än att investera i VTSAX.