När kommer det andra EIDL-lånet att släppas?

tempo di emissione: 2022-09-20

Det andra EIDL-lånet kommer att släppas inom en snar framtid.Det exakta datumet håller fortfarande på att fastställas, men det förväntas släppas inom de närmaste veckorna.

Hur mycket pengar blir det i det andra EIDL-lånet?

Det finns inget definitivt svar på denna fråga eftersom summan av pengar i det andra EIDL-lånet kommer att bero på en mängd olika faktorer, inklusive räntan och återbetalningsplanen för lånet.Baserat på tidigare erfarenheter av EIDL-lån är det dock troligt att det kommer att bli en betydande ökning av mängden pengar som är tillgängliga för utlåning.Detta innebär att fler låntagare kommer att kunna få tillgång till överkomliga finansieringsalternativ och starta företag eller utöka sina nuvarande verksamheter.

Vem är berättigad till det andra EIDL-lånet?

Det andra EIDL-lånet är tillgängligt för personer som inte har fått ett första EIDL-lån och uppfyller följande behörighetskrav:

-Vara registrerad hos Kanadas regering som student, eftergymnasial institution eller lärlingsprogram;

-Vara inskriven i heltidsstudier vid en kvalificerande eftergymnasial institution eller delta i ett godkänt lärlingsprogram;

-Har genomgått minst ett års studier eller lärlingsutbildning.

Individer som inte är registrerade studenter eller inskrivna i heltidsstudier är inte berättigade till det andra EIDL-lånet.Dessutom kan personer som tidigare har tagit ett EIDL-lån och inte längre går i skolan eller arbetar mot sin lärlingsutbildning fortfarande vara berättigade till det andra EIDL-lånet om de uppfyller alla andra behörighetskrav.Kanadas regering kommer att granska din ansökan från fall till fall.

Vilka är kraven för det andra EIDL-lånet?

Det andra EIDL-lånet är tillgängligt för företag med stark kredit- och finansiell stabilitet.Följande krav måste uppfyllas för att kvalificera sig:

-Företag måste ha en årlig inkomst på minst 250 000 USD eller ett nettovärde på minst 1 miljon USD.

-En verksamhet ska ha varit i drift i minst två år.

- Verksamhetens totala utestående skuld får inte överstiga 80 % av dess totala tillgångar.

-Företaget måste förbinda sig att göra en minsta månatlig betalning på lånet under tre år.

Hur ansöker jag om det andra EIDL-lånet?

Det andra EIDL-lånet är tillgängligt för låntagare som har slutfört sitt första EIDL-lån och har god status hos sin långivare.För att ansöka måste låntagare fylla i ansökningsformuläret och skicka in det till sin långivare.Låntagare bör också behålla kopior av all dokumentation de lämnade in när de ansökte om sitt första EIDL-lån, eftersom långivare kan begära dessa dokument under den andra EIDL-låneprocessen.Om allt går som det ska får låntagarna ett beslut från sin långivare inom två veckor efter att ansökan lämnats in.

När kan jag förvänta mig att få det andra EIDL-lånet?

Det andra EIDL-lånet kommer att skickas till ditt bankkonto cirka två veckor efter att det första lånet har satts in.Tänk på att tidslinjen kan variera beroende på bankens handläggningstid.Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka.

Vad är räntan för det andra EIDL-lånet?

Det finns inget andra EIDL-lån.Räntan för det första EIDL-lånet är 10 %.

Finns det en anståndstid för återbetalning av det andra EIDL-lånet?

Det andra EIDL-lånet kommer att ha en anståndstid på sex månader.Efter sex månaders anståndsperiod måste låntagare betala tillbaka sina lån i sin helhet.Det finns inget alternativ för förtida återbetalning för det andra EIDL-lånet.

Vilka blir konsekvenserna om jag inte betalar mitt andra EIDL-lån?

Om du misslyckas med ditt andra EIDL-lån, finns det några konsekvenser som kan uppstå.För det första kan banken debitera dig ränta på det utestående saldot på lånet.För det andra kan banken också stänga av eller återkalla din kreditvärdighet, vilket kan göra det svårt att få framtida lån.Slutligen, om du redan har förbrukat all din tillgängliga lånekapacitet på ditt första EIDL-lån och misslyckas med att betala tillbaka det andra lånet i tid, kan banken stämma dig för att driva in skulden.Kort sagt är det viktigt att vara medveten om sina skyldigheter när man tar ett EIDL-lån och att hålla sig uppdaterad om betalningar för att undvika eventuella negativa konsekvenser.

Kan jag skjuta upp betalningen av mitt andra EIDL-lån?

Det finns ingen garanti för att ett andra EIDL-lån kommer att erbjudas, men du kanske kan skjuta upp betalningen av ditt lån.För att göra det måste du prata med din långivare och fråga om deras policy angående uppskjutna betalningar.Vissa långivare kan tillåta dig att skjuta upp betalningar i upp till sex månader, medan andra bara tillåter uppskov under en kortare tidsperiod.Du vill också se till att du är medveten om eventuella påföljder som kan gälla om du inte betalar tillbaka ditt lån i tid.Om du har några frågor om huruvida uppskjutna betalningar är möjliga för din specifika situation, tveka inte att kontakta din långivare direkt.

Måste jag betala tillbaka mitt första EIDL-lån innan jag ansöker om ett nytt?

Det finns ingen anledning att betala tillbaka ditt första EIDL-lån innan du ansöker om ett nytt.Du måste dock uppvisa bevis på inkomst och kreditvärdighet för att bli godkänd för ett nytt EIDL-lån.

Om jag fick ett förskott på mitt första EIDl-lån, måste jag betala tillbaka det innan jag ansöker om ett nytt?

Det finns ingen anledning att betala tillbaka det första EIDl-lånet innan du ansöker om ett annat.Du bör dock komma ihåg att villkoren för ditt första lån kan ha ändrats sedan det gavs ut, så det är viktigt att kontrollera med din långivare för att se till att du fortfarande är berättigad till ett nytt lån.Om du bestämmer dig för att ansöka om ett andra EIDl-lån, se till att läsa långivarens villkor noggrant och jämföra dem med villkoren för ditt tidigare lån.

13 Finns det en gräns för hur många gånger jag kan få en eidl?

Det finns ingen gräns för hur många gånger en individ kan få ett Eidl-lån.Det finns dock begränsningar för hur många lån som en individ kan ta under en given tidsperiod.Dessutom måste låntagare uppfylla vissa behörighetskrav för att bli godkända för ett lån.För mer information om dessa behörighetskrav, vänligen kontakta Eidl Loan Program direkt.