มากกว่า

เงินกู้

ข้อกำหนดคะแนนเครดิตสำหรับเงินกู้ Parent PLUS คืออะไร?

เงินกู้ Parent PLUS มีให้สำหรับผู้ปกครองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่มีคะแนนเครดิตอย่างน้อย 650ผู้ปกครองต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านรายได้และทรัพย์สินด้วยอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ Parent PLUS คือ 6.8%อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ Pa...

อ่านเพิ่มเติม

เงินกู้ Eidl คืออะไร?

Eidl Loan เป็นเงินกู้ประเภทหนึ่งที่สามารถให้อภัยได้ในบางสถานการณ์ Eidl Loan เป็นเงินกู้ประเภทหนึ่งที่สามารถให้อภัยได้ในบางสถานการณ์ เงินให้กู้ยืม Eidl เป็นเงินกู้ระยะสั้นไม่มีหลักประกันซึ่งเสนอโดยธนาคารและสหภาพเครดิตบางแห่ง . เงินกู้ Eidl เ...

อ่านเพิ่มเติม

เงินกู้ PPP คืออะไร?

เงินกู้ PPP เป็นเงินกู้ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆธุรกิจจะนำเงินไปใช้ในโครงการต่างๆ เช่น อุปกรณ์ใหม่หรือการปรับปรุงใหม่ธุรกิจขนาดเล็กมักใช้เงินกู้ PPP เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเงินกู้แ...

อ่านเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการปิดคืออะไร?

ค่าใช้จ่ายในการปิดบัญชีคือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปิดธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น การประกันชื่อ ค่าธรรมเนียมในการให้กู้ยืม ค่าธรรมเนียมทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อใดควรรวมค...

อ่านเพิ่มเติม

เงินกู้ FHA คืออะไร?

เงินกู้ FHA เป็นการจำนองประเภทหนึ่งที่เสนอโดย Federal Housing Administration (FHA) FHA ให้เงินกู้ประเภทนี้แก่ผู้กู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดบางประการข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงการมีประวัติเครดิตที่ดีและสามารถชำระเงินรายเดือนในการจำนองได้ เงิน...

อ่านเพิ่มเติม

ค่าเลี้ยงดูบุตรคืออะไร?

ค่าเลี้ยงดูบุตรเป็นภาระผูกพันทางการเงินที่ผู้ปกครองอาจต้องจ่ายให้กับบุตรหลานของตนจำนวนเงินค่าเลี้ยงดูบุตรที่ผู้ปกครองต้องจ่ายขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละกรณีโดยทั่วไป ค่าเลี้ยงดูบุตรจะขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ปกครอง...

อ่านเพิ่มเติม
มากกว่า

เกษียณ

อร์ทแคโรไลนามีรายได้จากการเกษียณอายุภาษีอย่างไร?

ในนอร์ทแคโรไลนา รายได้หลังเกษียณต้องเสียภาษีในอัตรา 10%ซึ่งหมายความว่ารายได้เกษียณทุกดอลลาร์ที่ได้รับจะต้องเสียภาษีในอัตรา 1.10 ดอลลาร์อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางประการสำหรับกฎนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลประโยชน์ประกันสังคมและรายได้บำนาญไม่ต้องเ...

อ่านเพิ่มเติม

North Carolina เสียภาษีการเกษียณอายุทหารอย่างไร?

การเกษียณอายุของทหารเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีในนอร์ทแคโรไลนารัฐเก็บภาษีการเกษียณอายุของทหารในอัตราเดียวกับรายได้อื่น ซึ่งก็คือ 10%นอกจากนี้ นอร์ทแคโรไลนายังเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมอีก 6% นอกเหนือจากนั้นซึ่งหมายความว่าภาระภาษีรวมของผู้เกษีย...

อ่านเพิ่มเติม

อัตราภาษีของรัฐแมรี่แลนด์สำหรับรายได้เกษียณคืออะไร?

ในรัฐแมรี่แลนด์ อัตราภาษีสำหรับรายได้หลังเกษียณคือ 6.25%ซึ่งหมายความว่าทุกดอลลาร์ของรายได้หลังเกษียณที่ได้รับในรัฐแมรี่แลนด์จะต้องเสียภาษีในอัตรา 6.25%ข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้คือสวัสดิการประกันสังคมและรายได้บำนาญซึ่งไม่ต้องเสียภาษีของรัฐรายได้เ...

อ่านเพิ่มเติม

อะไรทำให้อิปโปเกษียณตั้งแต่แรก?

การเกษียณอายุของ Ippo เป็นผลมาจากความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องของเขากับแชมป์โลก Tatsuya MihashiIppo แพ้ 9 ใน 10 ไฟต์นับตั้งแต่เขาคว้าแชมป์ WBC รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทจากแชมป์ Takashi Uchiyama ในขณะนั้นในเดือนมกราคม 2002การต่อสู้ครั้งที่สิบกับมิฮา...

อ่านเพิ่มเติม

จอร์เจียมีรายได้จากการเกษียณอายุภาษีอย่างไร?

เมื่อคุณเกษียณอายุ คุณอาจได้รับรายได้จากบัญชีเกษียณของคุณรายได้นี้ต้องเสียภาษีจอร์เจียจำนวนภาษีขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีเกษียณอายุและอายุของผู้ได้รับเงินได้หากคุณอายุเกิน 65 ปี คุณอาจขอหักเงินรายได้เกษียณจากภาษีของรัฐบาลกลางได้คุณสามารถหาข้อมู...

อ่านเพิ่มเติม

อัตราภาษีสำหรับรายได้เกษียณในฟลอริดาคืออะไร?

ไม่มีภาษีเงินได้ของรัฐสำหรับรายได้เกษียณในฟลอริดาอย่างไรก็ตาม ยังมีภาษีอื่นๆ อีกหลายอย่างที่อาจนำไปใช้กับรายได้หลังเกษียณ เช่น ภาษีประกันสังคมและภาษี Medicareภาษีประกันสังคมและเมดิแคร์มีอัตราภาษี 6.2% ซึ่งหมายความว่าผู้เกษียณอายุที่มีรายได้...

อ่านเพิ่มเติม
มากกว่า

ประกันภัย

แผน ข คืออะไร?

แผน B เป็นการคุมกำเนิดฉุกเฉินประเภทหนึ่งที่สามารถใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมงหลังจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์มันทำงานโดยหยุดกระบวนการตกไข่ แผน B มีสองประเภท: ยาเม็ด levonorgestrel-only (LNG-P) และยาเม็ดคุมกำเนิดแบบ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกันภัยประเภทใดที่จะครอบคลุมสุนัขบริการ?

ไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้ เนื่องจากความคุ้มครองที่บริษัทประกันภัยเสนอให้สำหรับสุนัขบริการอาจแตกต่างกันอย่างมากอย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองสุนัขช่วยเหลือในลักษณะเดียวกับที่คุ้มครองสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆซึ่งหมายความว่า...

อ่านเพิ่มเติม

กายภาพบำบัดคืออะไร?

กายภาพบำบัดเป็นการรักษาพยาบาลประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกลับมาเคลื่อนไหวและทำงานได้นักกายภาพบำบัดช่วยผู้ป่วยด้วยการออกกำลังกายและการรักษาเพื่อปรับปรุงความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความสมดุล และการเคลื่อนไหวเงื่อนไขทั่วไป...

อ่านเพิ่มเติม

การให้คำปรึกษาการแต่งงานคืออะไร?

การให้คำปรึกษาด้านการแต่งงานเป็นการบำบัดประเภทหนึ่งที่ช่วยให้คู่สามีภรรยาผ่านพ้นปัญหาไปได้สามารถช่วยปรับปรุงการสื่อสารและความพึงพอใจในความสัมพันธ์บริษัทประกันหลายแห่งครอบคลุมการให้คำปรึกษาการแต่งงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ด้านสุขภาพจิ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกันคืออะไร?

การประกันภัยคือระบบที่บุคคล ธุรกิจ และรัฐบาลปกป้องตนเองจากความสูญเสียทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นการประกันภัยแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิดการประกันภัยทรัพย์สินปกป้องทรัพย์สินจากความเสียหายหรือกา...

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายของบริษัทประกันในการชำระค่าอุดฟันเป็นอย่างไร?

ไม่มีคำตอบที่เป็นสากลสำหรับคำถามนี้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับกรมธรรม์เฉพาะของแต่ละบริษัทประกันภัยอย่างไรก็ตาม นโยบายส่วนใหญ่จะครอบคลุมถึงการอุดฟันที่ทำโดยทันตแพทย์ หากถือว่ามีความจำเป็นต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้ป่วยในบางกรณี บริษัทประกันภัยอาจค...

อ่านเพิ่มเติม
มากกว่า

บัตรเครดิต

ฉันสามารถเช่าอพาร์ทเมนต์ที่มีเครดิตไม่ดีได้หรือไม่?

ใช่ คุณสามารถเช่าอพาร์ทเมนต์ที่มีเครดิตไม่ดีได้อย่างไรก็ตาม มีบางสิ่งที่คุณต้องจำไว้ก่อนที่จะทำเช่นนั้นก่อนอื่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีประวัติเครดิตที่ดีซึ่งหมายความว่าไม่มีการชำระเงินกู้หรือบัตรเครดิตที่ค้างชำระหรือล่าช้าประการที่สอง เตรียม...

อ่านเพิ่มเติม

ฉันจะเช่าด้วยเครดิตไม่ดีได้อย่างไร

มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเริ่มต้นขั้นแรก ให้ลองติดต่อหน่วยงานการเคหะในพื้นที่ของคุณหรือบริษัทให้เช่าโดยตรงพวกเขาอาจสามารถช่วยคุณหาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถให้เช่าได้โดยมีเครดิตไม่ดีอีกทางหนึ่ง คุณสามารถค้นหาออนไลน์สำหรับรายการเช่าที่ยอ...

อ่านเพิ่มเติม

มีวิธีใดบ้างในการลบรายการติดลบออกจากเครดิต

มีวิธีการสองสามวิธีในการลบรายการติดลบออกจากเครดิตบางคนอาจเลือกที่จะชำระหนี้ในขณะที่คนอื่นอาจพยายามเจรจากับเจ้าหนี้นอกจากนี้ บางคนอาจใช้บริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อไม่ว่าใครจะเลือกวิธีใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและผลที่อาจต...

อ่านเพิ่มเติม

ฉันจะลบบทที่ 7 การล้มละลายออกจากรายงานเครดิตของฉันได้อย่างไร

ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามนี้ เนื่องจากกระบวนการในการลบการล้มละลายในบทที่ 7 ออกจากรายงานเครดิตของคุณจะแตกต่างกันไปตามสำนักสินเชื่อเฉพาะและสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณอย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถลบบทที่ 7 การล้มละลายออกจากรายงานเครดิ...

อ่านเพิ่มเติม

ฉันจะลบบัตรเครดิตออกจาก Google Play ได้อย่างไร

หากคุณต้องการนำบัตรเครดิตออกจาก Google Play ก่อนอื่นให้เปิดแอปและค้นหาบัตรที่คุณต้องการนำออกแตะที่มันแล้วแตะที่ "ลบ"ระบบจะขอให้คุณยืนยันตัวเลือกการนำออกหลังจากยืนยันแล้ว บัตรจะถูกลบออกจาก Google Playขั้นตอนในการลบบัตรเครดิตออกจาก Google Pl...

อ่านเพิ่มเติม

ฉันจะแลก Discord Nitro โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตได้อย่างไร

มีสองสามวิธีในการแลก Discord Nitro โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตวิธีแรกคือใช้รหัส “NITRO” เมื่อคุณสมัครใช้งาน Discord Nitroวิธีที่สองคือการซื้อ Discord Nitro ด้วย Bitcoin หรือ Ethereumสุดท้าย คุณสามารถแลก Discord Nitro ของคุณผ่าน App Store หรือ G...

อ่านเพิ่มเติม
มากกว่า

ลงทุน

ประโยชน์ของการลงทุนในชิบะอินุคืออะไร?

มีเหตุผลมากมายในการลงทุนในชิบะอินุก่อนอื่น สุนัขเหล่านี้เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และเป็นสัตว์เลี้ยงของครอบครัวที่ดีพวกเขายังเป็นที่รู้จักในด้านความเฉลียวฉลาดและกระตือรือร้น ทำให้พวกมันเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับสุนัขทำงานหรือสัตว์ช่วยเหลือนอกจากนี...

อ่านเพิ่มเติม

เหรียญ Shib คืออะไร?

เหรียญชิบเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนเหรียญ Shib ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นรางวัลสำหรับการตรวจสอบการทำธุรกรรมบนเครือข่ายสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการได้ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2018 มีเหรียญชิบหมุนเวียนมากกว่า 1,000 ...

อ่านเพิ่มเติม

Robinhood คืออะไร?

Robinhood เป็นแอปที่อนุญาตให้ผู้ใช้ลงทุนในหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลแอพนี้มีโครงสร้างค่าธรรมเนียมต่ำ ทำให้เป็นตัวเลือกการลงทุนที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเงินนอกจากนี้ แอปยังมีคุณลักษณะพิเศษบางอย่างที่ทำให้โดดเด่นจากแอปซื้อขายหุ้นอื่นๆตัวอย่...

อ่านเพิ่มเติม

Robinhood คืออะไร?

Robinhood เป็นแอปนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้ผู้ใช้ซื้อและขายหุ้น ETF และสกุลเงินดิจิทัลลงทะเบียนและเปิดบัญชีฟรี Robinhood เสนอการซื้อขายแบบไม่มีค่าคอมมิชชันสำหรับนักลงทุนในสหรัฐฯ ที่มีบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงและหมายเลขประกันสังคมหรือหมายเ...

อ่านเพิ่มเติม

Ripple คืออะไร?

Ripple เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลและเครือข่ายการชำระเงินมันทำงานเป็นระบบกระจายอำนาจด้วยสกุลเงินท้องถิ่น XRPRipple เชื่อมโยงธนาคาร ผู้ให้บริการชำระเงิน และบริษัทต่างๆ ในกว่า 60 ประเทศ Ripple ได้รับข่าวเมื่อไม่นานนี้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะกล...

อ่านเพิ่มเติม

Ripple และ XRP คืออะไร?

Ripple เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลและเครือข่ายการชำระเงินที่เปิดตัวในปี 20บรรทัดล่างRipple เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลและเครือข่ายการชำระเงินที่เปิดตัวในปี 20XRP เป็นโทเค็นดั้งเดิมของเครือข่าย Ripple XRP ได้รับการระบุว่าเป็นสกุลเงินดิจิทัล แต่มีคำอธิบายท...

อ่านเพิ่มเติม
มากกว่า

หนี้สิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนคืออะไร?

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นตัววัดความมั่นคงทางการเงินของบริษัทแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีหนี้สินเท่าใดเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่สูงหมายความว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางการเงินในอนาคตมากขึ้น...

อ่านเพิ่มเติม

สินเชื่อรถยนต์คืออะไร?

สินเชื่อรถยนต์เป็นหนี้หมุนเวียนประเภทหนึ่งเป็นเงินกู้ที่คุณนำออกจากธนาคารหรือสถาบันสินเชื่ออื่นๆ เพื่อซื้อรถยนต์โดยทั่วไปแล้วเงินกู้จะชำระเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยคิดดอกเบี้ยเพิ่ม สินเชื่อรถยนต์มีประโยชน์อย่างไร?มีประโยชน์มากมายในการใช้สินเชื่อร...

อ่านเพิ่มเติม

อเมริกามีหนี้เท่าไร?

ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการชำระหนี้ของอเมริกา?ประโยชน์ของการชำระหนี้ของอเมริกาคืออะไร?อเมริกาจะลดหนี้ได้อย่างไร?อะไรคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการลดหนี้ของอเมริกา?สหรัฐอเมริกามีหนี้สาธารณะและหนี้ส่วนตัวรวม $2เพื่อชำระหนี้จำนวนมหาศาลนี้จะต้องชำระ...

อ่านเพิ่มเติม

หนี้บัตรเครดิตคืออะไร?

หนี้บัตรเครดิตคือจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณเป็นหนี้บัตรเครดิต ฉันจะล้างหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร?มีสองสามวิธีในการล้างหนี้บัตรเครดิตของคุณคุณสามารถชำระยอดคงเหลือทั้งหมดของคุณ หรือชำระเงินเป็นรายเดือนและได้รับการอภัยยอดคงเหลือหลังจากช่วงระยะเวลาห...

อ่านเพิ่มเติม

คุณจะบอกได้อย่างไรว่าผู้ทวงหนี้ถูกต้องตามกฎหมาย?

มีบางสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อพิจารณาว่าผู้ทวงหนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สิ่งแรกที่ต้องมองหาคือใบอนุญาตและการลงทะเบียนของบริษัทหากผู้ทวงหนี้ไม่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียน การติดต่อคุณเกี่ยวกับหนี้อาจผิดกฎหมายสิ่งที่ควรมองหาอีกอย่างคือข้อมูลติดต่...

อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนเบื้องต้นในการจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บหนี้มีอะไรบ้าง?

ขั้นตอนแรกสำหรับการเริ่มต้นหน่วยงานจัดเก็บหนี้คือการวิจัยอุตสาหกรรมมีหน่วยงานติดตามทวงถามหนี้หลายประเภท ดังนั้นจึงควรเลือกหน่วยงานที่เหมาะสมกับธุรกิจและเป้าหมายของคุณมากที่สุดถัดไป คุณจะต้องสร้างแผนธุรกิจและงบประมาณวิธีนี้จะช่วยให้คุณติดตาม...

อ่านเพิ่มเติม