ฉันจะเริ่มจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้ได้อย่างไร?

เวลาออก: 2022-06-24

การนำทางอย่างรวดเร็ว

ในการเริ่มต้นจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้ คุณจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับหนี้และเจ้าหนี้ของคุณคุณควรจัดทำเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่คุณต้องสนับสนุนการเรียกร้องของคุณเมื่อคุณรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว คุณสามารถเริ่มเขียนจดหมายได้เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยคุณเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้ที่มีประสิทธิภาพ:

 1. เริ่มต้นด้วยการระบุข้อเท็จจริงมีความชัดเจนและรัดกุมในจดหมายของคุณเพื่อให้เจ้าหนี้สามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้
 2. ติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงใช้ภาษาสุภาพและหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ก้าวร้าวหรือคุกคาม
 3. อธิบายว่าเหตุใดคุณจึงโต้แย้งหนี้สินระบุอย่างเจาะจงว่าทำไมคุณจึงเชื่อว่าหนี้นั้นไม่ถูกต้องหรือมากเกินไป
 4. ขอเอกสารจากเจ้าหนี้ขอสำเนาเอกสารที่สนับสนุนการเรียกร้องของคุณ เช่น สัญญาหรือใบแจ้งหนี้หากเป็นไปได้ ขอบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่มีการพูดคุยเรื่องหนี้สิน
 5. ร้องขอการพิจารณาคดีหากจำเป็น

ฉันควรรวมอะไรไว้ในจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้ของฉัน?

เมื่อเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้ สิ่งสำคัญคือต้องรวมสิ่งต่อไปนี้:

-ชื่อเต็มของคุณ

- จำนวนเงินที่คุณขอในการชำระคืน

-คำอธิบายของหนี้ที่ถูกกล่าวหาและเหตุผลที่คุณเชื่อว่าควรได้รับการชำระคืน

-ข้อมูลติดต่อของคุณ รวมทั้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

-คำชี้แจงว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจพระราชบัญญัติว่าด้วยการทวงถามหนี้ (DCPA)

-คำชี้แจงว่าคุณจะไม่จ่ายเงินใดๆ จนกว่าข้อพิพาทของคุณจะได้รับการแก้ไขหากคุณตกลงที่จะชำระหนี้ให้ระบุว่าเท่าไหร่และเมื่อไหร่หากคุณไม่ตกลงที่จะชำระหนี้ให้ระบุว่าทำไม

หากเป็นไปได้ ให้แนบเอกสารประกอบการเรียกร้องของคุณซึ่งอาจรวมถึงใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้ หลักฐานการชำระเงินจากแหล่งอื่น (เช่น ใบแจ้งยอดจากธนาคาร) หรือจดหมายจากเจ้าหนี้รายอื่นที่ยืนยันว่าไม่ได้รับการชำระเงินจากคุณ

ฉันจะจัดรูปแบบหนังสือโต้แย้งเกี่ยวกับหนี้ได้อย่างไร

เมื่อคุณกำลังเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้ การปฏิบัติตามรูปแบบที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญคำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณจัดรูปแบบจดหมายได้อย่างถูกต้อง

ในการเริ่มต้น ให้เขียนชื่อของคุณและชื่อบริษัทหรือบุคคลที่คุณกำลังเขียนถึงที่ด้านบนสุดของหน้าถัดไป ระบุวันที่และเวลาของการติดต่อของคุณในวงเล็บหลังจากนั้น ให้ระบุเหตุผลเฉพาะว่าเหตุใดคุณจึงเขียนจดหมายฉบับนี้สุดท้าย ระบุความต้องการของคุณเป็นภาษาที่ชัดเจนและรัดกุม

เรียน (ชื่อบริษัทหรือบุคคล)

ฉันกำลังเขียนถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับหนี้ของฉันกับ (ชื่อบริษัทหรือบุคคล) ฉันมีหลักฐานว่าไม่สามารถชำระหนี้นี้ได้และเรียกร้องให้ยกเลิกทันที

ฉันควรใช้ภาษาใดในหนังสือโต้แย้งเกี่ยวกับหนี้ของฉัน

เมื่อเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้ คุณจะต้องใช้ภาษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำความเข้าใจประเด็นของคุณแม้ว่าจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดและรวดเร็ว แต่การใช้ภาษาที่ชัดเจนและรัดกุมสามารถช่วยทำให้กรณีของคุณน่าดึงดูดใจมากขึ้นนอกจากนี้ การใช้ตัวอย่างเฉพาะสามารถช่วยอธิบายประเด็นของคุณได้สุดท้าย พึงระลึกไว้เสมอว่าการรักษาความสงบและให้เกียรติในระหว่างการเจรจาเป็นสิ่งสำคัญหากคุณสามารถรักษาความเป็นมืออาชีพในขณะที่แสดงข้อกังวลของคุณได้ คุณก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น

การเขียนจดหมายพิพาทหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ:

เรียน [เจ้าหนี้]

ฉันหวังว่าอีเมลนี้จะพบคุณเป็นอย่างดี – ฉันเขียนวันนี้เพราะฉันมีคำถามเกี่ยวกับการสนทนาล่าสุดเกี่ยวกับหนี้คงค้างจำนวน $XXXX ของฉัน ตามที่เราได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์ ฉันเข้าใจว่าอาจมีปัญหาบางอย่างกับบัญชีของฉัน – แต่ฉันต้องการคำชี้แจงว่าปัญหาเหล่านั้นคืออะไรก่อนที่จะตัดสินใจว่าการชำระคืนสามารถทำได้ในตอนนี้ หรือต้องดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมก่อน คุณช่วยกรุณาส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดพลาดพร้อมกับเอกสารสนับสนุนให้ฉันได้ไหมข้อมูลนี้จะช่วยฉันในการพิจารณาว่าการชำระคืนในจำนวนนี้ในทันทีนั้นสมเหตุสมผลสำหรับฉันในด้านการเงิน/จากจุดยืนด้านเวลา/อื่นๆ หรือไม่ ฯลฯ...

 1. เริ่มต้นด้วยการระบุปัญหาอธิบายว่าเหตุใดคุณจึงเชื่อว่าหนี้ไม่ถูกต้องหรือควรชำระคืนในลักษณะที่แตกต่างจากที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้ระบุให้เฉพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่ออธิบายปัญหา
 2. ระบุข้อเรียกร้องของเจ้าหนี้โดยตรงหักล้างการยืนยันใด ๆ เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางเครดิตหรือความสามารถในการชำระหนี้ของคุณโดยไม่ชักช้าหรือเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณบันทึกคำตอบทั้งหมดของคุณอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดความคลุมเครือเกี่ยวกับสิ่งที่พูดหรือวิธีการแก้ไข
 3. เรียกร้องการดำเนินการจากเจ้าหนี้ทันทีหากการเรียกร้องของพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานหรือหากพวกเขาขอเงื่อนไขที่ไม่สมเหตุสมผลเช่นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราตลาดหรือค่าธรรมเนียมที่เกินกว่าที่มักเกี่ยวข้องกับหนี้ที่มีขนาดและระยะเวลาใกล้เคียงกัน
 4. อย่าลืมย้ำประเด็นสำคัญตลอดทั้งจดหมายเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นต่อไป รวมถึงกำหนดเส้นตายที่กำหนดไว้สำหรับการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติหรือผ่านกระบวนการทางกฎหมายหากจำเป็น
 5. ปิดสนิทโดยรับประกันถึงความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและความสุจริตของทั้งสองฝ่าย จนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงหรือการดำเนินคดีเสร็จสิ้น (แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใดก่อน) ขอบคุณใครก็ตามที่ส่งจดหมายเพื่อสละเวลาและให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นมิตร แม้ว่าจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในเวลานี้"

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้ของฉันมีผลใช้บังคับ?

เมื่อเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้ พึงระลึกไว้เสมอว่าเคล็ดลับต่อไปนี้:

-เริ่มต้นด้วยการระบุกรณีของคุณอย่างชัดเจนและรัดกุมอย่าลืมระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณและสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นกฎหมายที่บังคับใช้

- ระบุเหตุผลเฉพาะว่าทำไมคุณเชื่อว่าหนี้ของคุณควรได้รับการอภัยหรือลดน้อยลงสิ่งนี้จะช่วยหนุนข้อโต้แย้งของคุณและโน้มน้าวใจเจ้าหนี้ได้มากขึ้น

-รักษาความสงบและให้เกียรติตลอดจดหมายหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่หยาบคายหรือขู่เข็ญซึ่งคุณอาจไม่สามารถปฏิบัติตามได้

-เก็บสำเนาของเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งต้นขั้วการชำระเงิน สัญญาเงินกู้ ฯลฯ เพื่อให้คุณมีหลักฐานสนับสนุนการเรียกร้องของคุณ

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้มีอะไรบ้าง

เมื่อเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้ สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปข้อผิดพลาดทั่วไปบางประการ ได้แก่:

 1. ไม่สามารถระบุกรณีของคุณให้ชัดเจนและรัดกุม
 2. ไม่ให้หลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนการเรียกร้องของคุณ
 3. ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีหลักฐานใดๆ
 4. เพิกเฉยต่อผลที่อาจเกิดขึ้นจากการยื่นหนังสือโต้แย้งเรื่องหนี้
 5. การเจรจาโดยไม่สุจริต – พยายามกดดันหรือข่มขู่อีกฝ่ายให้ยุติข้อพิพาทโดยไม่ต้องจัดการกับข้อกังวลของคุณก่อน
 6. การสูญเสียความหวัง – การรู้ว่าคุณอาจไม่สามารถชนะคดีของคุณได้อาจทำให้คุณต้องยอมแพ้ก่อนเวลาอันควร ซึ่งอาจทำลายความสัมพันธ์ของคุณกับเจ้าหนี้ และส่งผลให้เงื่อนไขเงินกู้ในอนาคตหรือบัตรเครดิตไม่เอื้ออำนวยในอนาคต

ฉันจะเพิ่มโอกาสที่หนังสือโต้แย้งหนี้ของฉันจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร?

เมื่อเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้ พึงระลึกไว้เสมอว่าเคล็ดลับต่อไปนี้:

-เริ่มต้นด้วยการระบุกรณีของคุณอย่างชัดเจนและรัดกุมตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น จำนวนเงินที่คุณเป็นหนี้ วันที่ของหนี้ที่ถูกกล่าวหา และเอกสารใดๆ ที่สนับสนุนการเรียกร้องของคุณ

- สุภาพแต่มั่นคงหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่หยาบคายหรือขู่เข็ญ สิ่งเหล่านี้จะทำให้สถานการณ์ของคุณแย่ลงเท่านั้นให้เน้นที่การอธิบายว่าเหตุใดคุณจึงเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับการชำระเงิน และขั้นตอนใดที่คุณวางแผนจะดำเนินการหากไม่ได้รับเงิน

-เก็บสำเนาจดหมายโต้ตอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้ของคุณซึ่งรวมถึงอีเมล จดหมาย และเอกสารอื่นๆ ที่สนับสนุนกรณีของคุณหากจำเป็น คุณยังสามารถขอให้ผู้ให้กู้จัดเตรียมสำเนาข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินดังกล่าวได้

-หากเป็นไปได้ ขอความช่วยเหลือทางกฎหมายก่อนยื่นหนังสือโต้แย้งเรื่องหนี้สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ แต่ยังอาจปกป้องคุณจากความเสียหายทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นหากมีสิ่งผิดปกติระหว่างการเจรจา

การไม่เขียนหนังสือโต้แย้งเกี่ยวกับหนี้มีผลเสียอย่างไร?

หากคุณไม่เขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้ เจ้าหนี้อาจดำเนินคดีกับคุณซึ่งอาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับ ค่าศาล และอาจถึงขั้นจำคุกนอกจากนี้ คะแนนเครดิตของคุณอาจได้รับผลกระทบในทางลบ หากคุณพบว่ามีความผิดในการละเมิดข้อตกลงด้านหนี้สินหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้สินหรือด้านอื่น ๆ ในการจัดการกับเจ้าหนี้ โปรดติดต่อทนายความด้านการล้มละลายที่มีประสบการณ์

บุคคลอื่นสามารถเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้ให้ฉันได้ไหม

เรียน (ชื่อเจ้าหนี้)

ฉันกำลังเขียนถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับหนี้ที่แสดงอยู่ในรายงานเครดิตของฉันฉันไม่สามารถจ่ายเงินจำนวนนี้ได้อีกต่อไปและต้องการลบออกจากบันทึกของฉัน

โปรดระบุหลักฐานการเป็นหนี้และลำดับเวลาสำหรับการนำออกฉันหวังว่าจะได้ยินจากคุณเร็ว ๆ นี้.

ฉันจำเป็นต้องมีทนายความในการเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้หรือไม่?

ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องมีทนายความในการเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องหนี้อย่างไรก็ตาม หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายหรือสิ่งที่จะรวมไว้ในจดหมายของคุณ คุณอาจต้องพูดคุยกับทนายความนอกจากนี้ หากคุณกำลังพิจารณาที่จะยื่นขอล้มละลายหรือการบรรเทาหนี้ประเภทอื่น การพูดคุยกับทนายความล่วงหน้าสามารถช่วยให้แน่ใจว่าสิทธิ์ของคุณจะได้รับการคุ้มครองในระหว่างกระบวนการ

การเขียนหนี้ที่มีข้อพิพาทจะส่งผลต่อคะแนนเครดิตของฉันหรือไม่?

ไม่มีคำตอบเดียวสำหรับคำถามนี้ เนื่องจากผลกระทบของการเขียนจดหมายโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนเครดิตของคุณจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะอย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว หากคุณสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา และคุณทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อให้ผู้ทวงหนี้ยอมรับข้อตกลง คะแนนเครดิตของคุณก็อาจจะดีกว่า

หลังจากส่งจดหมายโต้แย้งแล้ว ขั้นตอนต่อไป หากเจ้าหนี้ไม่ตอบสนองหรือไม่เห็นด้วยกับฉัน ?

หากเจ้าหนี้ไม่ตอบสนองหรือตกลงกับคุณภายใน 30 วัน คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนข้อพิพาทหนี้กับเครดิตบูโรขั้นตอนต่อไปคือการติดต่อทนายความของคุณ

จะเกิดอะไรขึ้นหากหน่วยงานเรียกเก็บเงินปฏิเสธที่จะลบเครื่องหมายในรายงานเครดิตของฉันหลังจากที่ฉันชำระหนี้แล้ว?

หากหน่วยงานเรียกเก็บเงินปฏิเสธที่จะลบเครื่องหมายในรายงานเครดิตของฉันหลังจากที่ฉันชำระหนี้แล้ว ฉันสามารถโต้แย้งหนี้กับเครดิตบูโรได้ในการทำเช่นนี้ฉันจะต้องส่งจดหมายไปที่เครดิตบูโรเพื่ออธิบายว่าทำไมฉันถึงเชื่อว่าหนี้ควรจะหมดไปในจดหมายของฉัน ฉันจะระบุว่าฉันได้ชำระหนี้และจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องของฉันหากการโต้แย้งของฉันประสบความสำเร็จ สำนักงานเครดิตอาจลบเครื่องหมายลบออกจากรายงานเครดิตของฉัน