ประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ State Farm ครอบคลุมการเช่ารถบรรทุกขนย้ายหรือไม่?

การประกันภัยรถยนต์ของ State Farm ไม่ครอบคลุมการเช่ารถบรรทุกขนย้ายเนื่องจากรถบรรทุกขนย้ายเช่าถือเป็นยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์และไม่ครอบคลุมภายใต้นโยบายมาตรฐานของ State Farmอย่างไรก็ตาม นโยบายของ State Farm บางนโยบายให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับการเช่ารถบรรท...

อ่านเพิ่มเติม

Starbucks มีประกันสุขภาพหรือไม่?

Starbucks ไม่มีประกันสุขภาพอย่างไรก็ตาม บริษัทมีสวัสดิการต่างๆ เช่น วันหยุดพักร้อนและวันลาป่วยนอกจากนี้ Starbucks ยังให้ความช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนสำหรับพนักงานที่ต้องการเข้าเรียนในวิทยาลัยบริษัทยังจัดให้มีแผนการเกษียณอายุด้วยเงินสมทบที่ตรงกันจากพนักงาน...

อ่านเพิ่มเติม

เงื่อนไขใดที่การสูบบุหรี่จะทำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นโมฆะ?

กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นสัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยกรมธรรม์ให้ความคุ้มครองทางการเงินในกรณีที่เสียชีวิต ในกรณีส่วนใหญ่ การสูบบุหรี่จะทำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นโมฆะ หากพิสูจน์ได้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหรือมีส่วนทำให้เสียชีวิตของบุคคล เง...

อ่านเพิ่มเติม

Sam's Club รับประกันภัยวิสัยทัศน์ Aetna หรือไม่?

ใช่ Sam's Club ยอมรับการประกันวิสัยทัศน์ของ AetnaAetna เป็นผู้ให้บริการประกันวิสัยทัศน์ที่ได้รับความนิยม และแผนการมากมายของบริษัทได้รับการยอมรับที่ Sam's Clubคุณสามารถค้นหารายการของแผนทั้งหมดที่ได้รับการยอมรับบนเว็บไซต์ของพวกเขาหากคุณมีคำถามใดๆ ว่าแผนของค...

อ่านเพิ่มเติม

ประกันผู้เช่าคืออะไร?

ประกันผู้เช่าเป็นประกันประเภทหนึ่งที่ครอบคลุมทรัพย์สินและทรัพย์สินของผู้ที่อาศัยอยู่ในทรัพย์สินที่เช่าสามารถช่วยปกป้องคุณได้หากมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เช่าของคุณ เช่น ไฟไหม้หรือการโจรกรรมประกันผู้เช่ามักมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าประกันบ้าน และอาจเป็นทางเ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกันผู้เช่าคืออะไร?

ประกันผู้เช่าเป็นประกันประเภทหนึ่งที่ครอบคลุมผู้เช่าในกรณีที่ทรัพย์สินเสียหายหรือถูกขโมยสามารถช่วยปกป้องผู้เช่าจากการสูญเสียทางการเงินหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เช่าของพวกเขา การทำประกันผู้เช่ามีประโยชน์อย่างไร?การทำประกันผู้เช่ามีประโยชน์มากมาย รว...

อ่านเพิ่มเติม

ประกันผู้เช่าคืออะไร?

การประกันภัยผู้เช่าเป็นประกันประเภทหนึ่งที่ปกป้องผู้เช่าจากการสูญเสียในกรณีที่สูญเสียที่ครอบคลุม เช่น การโจรกรรมหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เช่านอกจากนี้ยังครอบคลุมค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้เช่า เช่น ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายประโยชน์ข...

อ่านเพิ่มเติม

ประกันผู้เช่าคืออะไร?

ประกันผู้เช่าเป็นประกันประเภทหนึ่งที่ครอบคลุมความสูญเสียเนื่องจากการโจรกรรม ไฟไหม้ และอุบัติเหตุอื่นๆ ในอพาร์ตเมนต์หรือบ้านนอกจากนี้ยังครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุเฮอริเคนหรือน้ำท่วมประกันผู้เช่ามักมีค่าใช้จ่ายประมาณ 30 เหรียญต่อเดือ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกันผู้เช่าคุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันผู้เช่าครอบคลุมรายการต่างๆ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สิน การโจรกรรม และแม้กระทั่งการสูญเสียอาหารในกรณีส่วนใหญ่ ประกันผู้เช่าจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสิ่งของที่สูญหายหรือเสียหาย ตลอดจนครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซม ก...

อ่านเพิ่มเติม

ประกันผู้เช่าครอบคลุมอะไรบ้าง?

ประกันผู้เช่ามักครอบคลุมความเสียหายของทรัพย์สิน การสูญหายของทรัพย์สิน และค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการโจรกรรมโดยทั่วไปแล้วจะครอบคลุมถึงสัตว์เลี้ยงด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงของคุณได้รับบาดเจ็บหรือสูญหายในขณะที...

อ่านเพิ่มเติม

ประกันผู้เช่าครอบคลุมแผ่นดินไหวหรือไม่?

คำตอบสั้น ๆ คือประกันผู้เช่ามักไม่ครอบคลุมแผ่นดินไหวอย่างไรก็ตาม มีนโยบายบางอย่างที่ให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหวเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ในกรณีที่เกิดแผ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกันผู้เช่าคืออะไร?

ประกันผู้เช่าเป็นประกันประเภทหนึ่งที่ปกป้องผู้เช่าจากความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนตัวของพวกเขา เช่น ทีวีที่ตกหล่นโดยทั่วไป ประกันผู้เช่าจะครอบคลุมความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เช่าอาศัยอยู่ในทรัพย์สินนโยบายบางอย่างอาจรวมถึงความคุ้มครองสำหร...

อ่านเพิ่มเติม

ประกันผู้เช่าคืออะไร?

ประกันผู้เช่าเป็นประกันประเภทหนึ่งที่ครอบคลุมของใช้ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์มือถือ เมื่อเจ้าของไม่อยู่ความคุ้มครองประเภทนี้มีประโยชน์หากคุณทำโทรศัพท์หายและไม่มีวิธีอื่นในการเข้าถึงรายชื่อติดต่อหรือรูปถ่ายของคุณ นโยบายบางอย่างอาจครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดกั...

อ่านเพิ่มเติม

ประกันผู้เช่าคืออะไร?

ประกันผู้เช่าเป็นประกันประเภทหนึ่งที่ครอบคลุมทรัพย์สินของคุณเมื่อคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านนอกจากนี้ยังสามารถครอบคลุมทรัพย์สินที่เช่าของคุณได้หากได้รับความเสียหายหรือถูกขโมยประกันผู้เช่าคุ้มครองอะไรบ้าง?ประกันผู้เช่ามักจะครอบคลุมรายการต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร...

อ่านเพิ่มเติม

ประกันการเช่าโดยทั่วไปครอบคลุมอะไรบ้าง?

การประกันการเช่ามักจะครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงการโจรกรรมและความเสียหายจากน้ำนโยบายบางอย่างยังครอบคลุมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับที่พักนโยบายมีความครอบคลุมแตกต่างกันไป ดังนั้นควรอ่านนโยบายอย่า...

อ่านเพิ่มเติม

Quest Diagnostics ทำประกันหรือไม่?

Quest Diagnostics เป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาQuest Diagnostics ไม่ได้ทำประกัน แต่บริษัทเสนอส่วนลดให้กับผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพQuest Diagnostics ยังเสนอแผนการชำระเงินสำหรับผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพผู้ป่วยสามารถเยี่ยมชม Que...

อ่านเพิ่มเติม

กรมธรรม์ Progressive Insurance เกี่ยวกับชิปกระจกหน้ารถคืออะไร?

Progressive Insurance ครอบคลุมชิปของกระจกหน้ารถตราบเท่าที่ไม่รบกวนทัศนวิสัยของผู้ขับขี่หากชิปทำให้ทัศนวิสัยของคนขับแย่ลง Progressive จะจ่ายค่าซ่อมหรือเปลี่ยนกระจกหน้ารถโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าประกันครอบคลุมเศษกระจกหรือไม่?ชิปกระจกหน้ารถเป็นเรื่องปกต...

อ่านเพิ่มเติม

ประกันแบบก้าวหน้าขึ้นอัตราหลังจาก 6 เดือนหรือไม่?

การประกันภัยแบบก้าวหน้าเป็นประกันรถยนต์ประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บเงินจากคุณตามประวัติการขับขี่ ไม่ใช่อายุหรือยี่ห้อรถของคุณซึ่งหมายความว่า Progressive มักจะลดอัตราของคุณหากคุณมีประวัติการขับขี่ที่สะอาดอย่างไรก็ตาม Progressive มีนโยบายที่เรียกว่า "ล็อกอัตรา 6...

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการเปลี่ยนยางสำหรับ Progressive Insurance คืออะไร?

Progressive Insurance เสนอนโยบายการเปลี่ยนยางให้กับลูกค้ากรมธรรม์ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของยางใหม่หรือยางที่ใส่ใหม่ หากยางเดิมของคุณสูญหาย ถูกขโมย หรือเสียหายเกินกว่าจะซ่อมได้คุณต้องแสดงหลักฐานการซื้อและการลงทะเบียนของ Progressive เพื่อรับความคุ้มครองนโยบายนี้...

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลระยะยาวประเภทใดที่โดยทั่วไปแล้วการประกันสุขภาพภาคเอกชนจะครอบคลุม?

การประกันสุขภาพภาคเอกชนมักจะครอบคลุมบริการดูแลระยะยาว เช่น การดูแลในบ้านพักคนชรา การช่วยเหลือชีวิต และการดูแลสุขภาพที่บ้านการดูแลระยะยาวมักถูกมองว่าเป็นความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนประเภทใดก็ตามที่บุคคลจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองอย่างอิสระซึ่งอาจรวมถ...

อ่านเพิ่มเติม