จดหมายโต้แย้งเครดิตคืออะไร?

เวลาออก: 2022-09-19

การนำทางอย่างรวดเร็ว

จดหมายโต้แย้งเครดิตเป็นเอกสารที่ส่งไปยังเจ้าหนี้เพื่อโต้แย้งหนี้ที่ค้างชำระจุดประสงค์ของจดหมายนี้คือเพื่อพิสูจน์ว่าหนี้นั้นไม่ใช่ของบุคคลและ/หรือบริษัทที่ตัดมันออกจากรายงานเครดิตของพวกเขา ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับในการเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องเครดิต:1เริ่มต้นด้วยการเขียนสรุปสถานการณ์ของคุณให้กระชับและชัดเจนรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี จำนวนเงินที่ค้างชำระ และเมื่อคุณรับรู้ถึงหนี้ครั้งแรก2.เจาะจงว่าเหตุใดคุณจึงเชื่อว่าหนี้ควรถูกไล่ออกหรือลดความรุนแรงลงรวมเอกสารหากเป็นไปได้ (เช่น เช็คที่ยกเลิก จดหมายจากเจ้าหนี้)3.ขอให้ลบจำนวนเงินที่โต้แย้งออกจากรายงานเครดิตของคุณทันที4.ขอความช่วยเหลือใดๆ ที่คุณต้องการเพื่อสนับสนุนกรณีของคุณ (เช่น สำเนาเอกสาร ข้อมูลติดต่อของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้อง)5.

ทำไมคุณถึงเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องเครดิต?

เมื่อคุณโต้แย้งบัญชีเครดิต การบันทึกกรณีของคุณเป็นสิ่งสำคัญจดหมายโต้แย้งเรื่องเครดิตสามารถช่วยพิสูจน์ได้ว่าคุณมีเหตุผลที่ถูกต้องในการปิดบัญชีต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการในการเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องเครดิต:1.เริ่มต้นด้วยการอธิบายปัญหาระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อใด2.อธิบายว่าเหตุใดคุณจึงเชื่อว่าหนี้ไม่ถูกต้องหรือเป็นการฉ้อโกง3.ให้รายละเอียดว่าคุณวางแผนที่จะชำระหนี้อย่างไรหากไม่มีการโต้แย้งภายใน 30 วันหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหนี้เกี่ยวกับการขอโต้แย้งของคุณ4.ขอให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องถึงคุณเพื่อสนับสนุนกรณีของคุณ (เช่น สำเนาใบเรียกเก็บเงิน ใบแจ้งยอด ฯลฯ)5.ขอให้การตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับข้อพิพาทของคุณทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งสำเนาให้ตัวคุณเองเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

คุณควรส่งจดหมายโต้แย้งเรื่องเครดิตถึงใคร

บุคคลหรือบริษัทที่คุณโต้แย้งบัญชีเครดิตด้วย

เมื่อเขียนจดหมายโต้แย้งเครดิต สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ:

 1. วัตถุประสงค์ของจดหมายโต้แย้งเครดิตคือการเสนอมุมมองของคุณไปยังเจ้าหนี้เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วที่สุด
 2. เก็บจดหมายของคุณให้กระชับและตรงประเด็น
 3. ใช้ไวยากรณ์และการสะกดคำที่เหมาะสมเมื่อเขียนจดหมาย
 4. อย่าขู่ว่าจะดำเนินคดีหากเจ้าหนี้ไม่แก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่กำหนด สิ่งนี้จะทำให้สิ่งต่าง ๆ แย่ลงสำหรับคุณและอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเพิ่มเติมสำหรับคุณในอนาคต

คุณควรส่งหนังสือโต้แย้งเครดิตเมื่อใด

เมื่อคุณเชื่อว่าคะแนนเครดิตของคุณได้รับอันตรายจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในรายงานเครดิตของคุณ

จะเขียนจดหมายโต้แย้งเครดิตได้อย่างไร?

หากต้องการโต้แย้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในรายงานเครดิตของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. เขียนจดหมายอธิบายปัญหาและเหตุใดจึงสำคัญกับคุณ
 2. รวมสำเนาของเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นต้นขั้วจ่ายหรือการคืนภาษี
 3. ขอให้เจ้าหนี้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลหากพบว่าไม่ถูกต้อง
 4. ขอให้ผลกระทบเชิงลบใดๆ ต่อคะแนนเครดิตของคุณกลับรายการทันที

คุณจัดรูปแบบจดหมายโต้แย้งเครดิตอย่างไร?

เมื่อคุณโต้แย้งการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต ขั้นตอนแรกคือการเขียนจดหมายถึงบริษัทบัตรเครดิตขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องเครดิตได้สำเร็จ:

 1. อธิบายเหตุผลในการโต้แย้งการเรียกเก็บเงิน
 2. รวมหลักฐานเฉพาะเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งของคุณ
 3. ขอให้การเรียกเก็บเงินกลับรายการหรือแก้ไข
 4. ขอให้มีการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเรียกเก็บเงินที่ถูกโต้แย้ง
 5. ปิดท้ายด้วยการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือจากบริษัทบัตรเครดิตอย่างสุภาพ

ข้อมูลใดที่คุณควรรวมไว้ในจดหมายโต้แย้งเรื่องเครดิต

เมื่อคุณโต้แย้งเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิต ธนาคารหรือเจ้าหนี้อาจต้องการเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องของคุณซึ่งรวมถึงจดหมายจากคุณและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม เช่น ร้านค้าที่ทำการซื้อต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการในการเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องเครดิต:

 1. เริ่มต้นด้วยการอธิบายว่าเหตุใดคุณจึงเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดในบัญชีของคุณรวมรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเชื่อว่าไม่ถูกต้องในบัญชีของคุณ เช่น ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงินหรือเอกสารเงินกู้
 2. ขอให้เจ้าหนี้แสดงหลักฐานการเรียกเก็บเงินที่มีข้อพิพาทซึ่งอาจรวมถึงสำเนาใบเสร็จรับเงิน เช็คที่ยกเลิก หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ขอให้เพิกถอนหรือลดค่าปรับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เป็นข้อพิพาทตัวอย่างเช่น หากคุณถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยจากหนี้ที่มีการโต้แย้งในภายหลัง ขอให้เจ้าหนี้ยกเลิกดอกเบี้ยนี้และคืนเงินให้คุณ
 4. ขอคำตอบภายในระยะเวลาที่กำหนด (โดยปกติคือ 30 วัน) หากคุณไม่ได้รับการตอบกลับหลังจากติดตามเจ้าหนี้ ให้พิจารณายื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น The Better Business Bureau (BBB)

คุณสามารถใช้จดหมายรับรองเมื่อส่งจดหมายโต้แย้งเรื่องเครดิตได้หรือไม่?

เมื่อส่งจดหมายโต้แย้งเรื่องเครดิต คุณอาจต้องพิจารณาใช้จดหมายรับรองซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหนี้จะได้รับจดหมายในเวลาที่เหมาะสมนอกจากนี้ การใช้จดหมายที่ผ่านการรับรองจะช่วยปกป้องคุณหากมีการอ้างสิทธิ์ในจดหมายของคุณ

ผู้รับต้องตอบกลับจดหมายโต้แย้งเครดิตของคุณกี่วัน?

ผู้รับมีเวลา 30 วันในการตอบกลับจดหมายโต้แย้งเครดิตของคุณหากผู้รับไม่ตอบกลับ คุณสามารถดำเนินการเพิ่มเติม เช่น ยื่นฟ้อง

จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้รับไม่ตอบกลับจดหมายโต้แย้งเครดิตของคุณ

หากผู้รับไม่ตอบกลับจดหมายโต้แย้งเครดิตของคุณ คุณสามารถดำเนินการบางอย่างได้ขั้นแรก คุณสามารถติดต่อบริษัทที่ออกบัตรเครดิตที่มีข้อโต้แย้งและขอให้พวกเขาแก้ไขปัญหาหากพวกเขาไม่ตอบสนองหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณอาจต้องยื่นฟ้องต่อบริษัทสุดท้าย หากสิ่งอื่นล้มเหลวและคุณยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากสองตัวเลือกก่อนหน้านี้ คุณอาจต้องพิจารณายื่นฟ้องเพื่อดำเนินการทวงถามหนี้

คุณสามารถยื่นฟ้องได้หรือไม่หากผู้รับไม่ตอบสนองต่อข้อโต้แย้งด้านเครดิตของคุณ ?

จดหมายโต้แย้งเครดิตเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่คุณสามารถใช้เพื่อพยายามให้เจ้าหนี้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในรายงานเครดิตของคุณ

เมื่อเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องเครดิต สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

หากผู้รับจดหมายโต้แย้งเครดิตของคุณไม่ตอบกลับภายใน 30 วัน ให้พิจารณายื่นฟ้องเพื่อบังคับให้พวกเขาปฏิบัติตามคำขอเปลี่ยนแปลงสถานะรายงานเครดิตของคุณ..

 1. เก็บจดหมายของคุณให้กระชับเป้าหมายของคุณคือการเกลี้ยกล่อมเจ้าหนี้ของคุณว่ามีปัญหาร้ายแรงกับข้อมูลในบัญชีของคุณ ไม่ใช่เขียนนวนิยาย
 2. มีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการระบุเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการทำในรายงานเครดิตของคุณและเหตุใดการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจึงเป็นประโยชน์สำหรับคุณ
 3. สุภาพแต่มั่นคงอย่ายอมแพ้ง่ายๆ หากเจ้าหนี้ของคุณไม่ตกลงที่จะทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ร้องขอ ให้เตรียมดำเนินคดีต่อไปหากจำเป็นแต่อย่าตอบโต้มากเกินไป – รักษาความสงบไว้เสมอในระหว่างการเจรจา เพื่อให้คุณเห็นว่ามีเหตุผลและมีความสามารถมากกว่าที่จะโกรธหรือสิ้นหวัง

เคล็ดลับในการเขียนจดหมายโต้แย้งเรื่องเครดิตที่มีประสิทธิภาพมีอะไรบ้าง

 1. กระชับและตรงประเด็น
 2. ทำให้ภาษาของคุณเป็นมืออาชีพ
 3. ใช้ไวยากรณ์และการสะกดคำที่เหมาะสม
 4. ตรวจทานจดหมายของคุณอย่างระมัดระวังสำหรับข้อผิดพลาด
 5. ยึดตามข้อเท็จจริงในจดหมายโต้แย้งของคุณ
 6. รักษาทัศนคติเชิงบวกในขณะที่เขียนจดหมายโต้แย้งของคุณ
 7. ส่งสำเนาจดหมายโต้แย้งของคุณไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง