เบี้ยประกันสุขภาพคืออะไร?

เวลาออก: 2022-04-11

เบี้ยประกันในการประกันสุขภาพเป็นการชำระโดยผู้ถือกรมธรรม์ให้กับผู้ประกันตนที่ให้ความคุ้มครอง

พรีเมี่ยมถูกกำหนดอย่างไร?

พรีเมี่ยมถูกกำหนดโดยปัจจัยหลายประการ รวมถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ขนาดและพฤติกรรมของลูกค้า หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ และแนวการแข่งขัน

ใครเป็นคนจ่ายเบี้ยประกันภัย?

ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นคนขับ

เบี้ยประกันภัยจ่ายเมื่อไหร่?

ค่าพรีเมียมจะจ่ายเมื่อมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และผู้ซื้อมียอดซื้อถึงจำนวนขั้นต่ำแล้ว

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ชำระเบี้ยประกันภัย

หากไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัยอาจยกเลิกกรมธรรม์หรือปฏิเสธที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใดๆ

จำนวนเบี้ยประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

จำนวนของเบี้ยประกันภัยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่โดยทั่วไปแล้วจะยังคงเท่าเดิมสำหรับแต่ละแผน

จ่ายเบี้ยประกันบ่อยแค่ไหน?

มักจะจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี

การประกันภัย Stop Loss คืออะไร?

การประกันภัย Stop-loss เป็นการประกันประเภทหนึ่งที่ช่วยปกป้องนักลงทุนโดยรับประกันราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถขายหลักทรัพย์ของตนได้นโยบายจะจ่ายหากราคาหลักทรัพย์ต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ ให้นักลงทุนขายหลักทรัพย์และหลีกเลี่ยงการสูญเสียใดๆ