ประกันผู้เช่าคืออะไร?

เวลาออก: 2022-04-07

การประกันภัยผู้เช่าเป็นการประกันทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่ช่วยปกป้องทรัพย์สินของคุณในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือการโจรกรรมนอกจากนี้ยังสามารถให้ความคุ้มครองความรับผิดหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ในทรัพย์สินของคุณ

ประกันผู้เช่าครอบคลุมอะไรบ้าง?

ประกันผู้เช่าครอบคลุมทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ถือกรมธรรม์ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือถูกขโมยความคุ้มครองครอบคลุมถึงสิ่งของต่างๆ ที่ตั้งอยู่ภายในและภายนอกเคหสถานผู้เอาประกันภัยนอกจากนี้ การประกันภัยผู้เช่ายังให้ความคุ้มครองในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในทรัพย์สินหรือหากผู้ถือกรมธรรม์สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของบุคคลอื่น

ค่าประกันผู้เช่าราคาเท่าไหร่?

ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงมูลค่าทรัพย์สินของคุณและจำนวนความคุ้มครองที่คุณต้องการประกันผู้เช่าโดยทั่วไปมีราคาไม่แพงมาก โดยนโยบายพื้นฐานส่วนใหญ่มีราคาต่ำกว่า 20 เหรียญต่อเดือน

ฉันต้องการประกันผู้เช่าหรือไม่?

กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ผู้เช่าประกัน แต่เจ้าของบ้านอาจกำหนดให้เป็นเงื่อนไขในสัญญาเช่าของคุณนอกจากนี้ หากคุณวางแผนที่จะให้เช่าช่วงอพาร์ทเมนต์หรือห้องของคุณ สัญญาเช่าของคุณอาจกำหนดให้คุณต้องมีประกันผู้เช่าด้วย

ประโยชน์ของการทำประกันผู้เช่าคืออะไร?

ประกันผู้เช่าเป็นประกันประเภทหนึ่งที่ช่วยปกป้องคุณและทรัพย์สินของคุณหากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ การโจรกรรม หรือการก่อกวนนอกจากนี้ยังสามารถช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายของที่อยู่อาศัยชั่วคราวหากบ้านของคุณไม่สามารถอยู่อาศัยได้

ฉันจะได้รับประกันผู้เช่าได้อย่างไร

มีบางสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้ได้ประกันผู้เช่าขั้นแรก คุณต้องหาบริษัทประกันที่เสนอความคุ้มครองประเภทนี้มีหลายบริษัทที่นำเสนอความคุ้มครองประเภทนี้ ดังนั้นคุณควรจะหาบริษัทที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้เมื่อคุณพบบริษัทประกันแล้ว คุณจะต้องกรอกใบสมัครแอปพลิเคชั่นนี้จะขอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคุณและทรัพย์สินที่เช่าของคุณเมื่อคุณส่งใบสมัครแล้ว บริษัทประกันภัยจะตรวจสอบและพิจารณาว่าสามารถเสนอความคุ้มครองให้คุณได้หรือไม่หากทำได้ ทางบริษัทจะส่งเอกสารกรมธรรม์ที่ระบุเงื่อนไขความคุ้มครองให้คุณ

ประกันผู้เช่าคุ้มไหม?

มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการพิจารณาว่าประกันผู้เช่าคุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือคุณค่าของทรัพย์สินส่วนตัวของคุณหากคุณมีสิ่งของที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องประดับหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกันผู้เช่าสามารถให้ความคุ้มครองในกรณีที่สิ่งของเหล่านี้สูญหาย เสียหาย หรือถูกขโมยอีกปัจจัยที่ควรพิจารณาคือเจ้าของบ้านกำหนดให้ผู้เช่าทำประกันผู้เช่าหรือไม่ในบางกรณี เจ้าของบ้านอาจกำหนดให้ผู้เช่าซื้อกรมธรรม์เพื่อเช่าทรัพย์สินของตนสุดท้าย สิ่งสำคัญคือต้องชั่งน้ำหนักต้นทุนของเบี้ยประกันภัยกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการมีความคุ้มครองแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กำหนดให้ผู้เช่าทำประกัน แต่ก็ให้ความอุ่นใจและการคุ้มครองทางการเงินในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น