Boşanmada borçlar tipik olarak nasıl bölünür?

verme zamanı: 2022-07-07

Borçlar, genellikle, kimin kime ne borçlu olduğuna bağlı olarak bir boşanmada bölünür.Çoğu zaman, daha fazla para kazanan eş, evlilik sırasında üstlendikleri borçları ödemekle sorumluyken, daha az para kazanan eş, eşlerinin evlilikten önceki borçlarını ödemekle yükümlüdür.İlgili çocuklar varsa, ebeveynleri de nafaka veya diğer ilgili masrafları ödemekten sorumlu olabilir.Bazı çiftler, herhangi bir borcu paylaşmadan önce tüm varlıklarını aralarında eşit olarak paylaşmayı tercih ederken, diğerleri, bir eşin tüm borç yükümlülüklerini üstlenmesi ve diğerinin herhangi bir mal varlığının bir kısmını tazminat olarak alması gerektiğine karar verebilir.Nihayetinde, kendileri için en uygun düzenlemeyi bulmak her çifte kalmıştır.

Evlilik sırasında oluşan borçları kim ödemekle yükümlüdür?

Bir çift boşandığında, borçların bölünmesi dikkate alınması gereken önemli bir konudur.Genel olarak konuşursak, evlilik sırasında oluşan borçları kim ödemekle yükümlüdür?Bu soru, bir eşin finansmanı yönetmekten tek başına sorumlu olup olmadığı, bir eşin büyük finansal kararlardan birincil olarak sorumlu olup olmadığı veya her iki eşin de borç ödemesine eşit olarak dahil olup olmadığı gibi faktörlerle karmaşıklaşabilir.Nihai olarak mahkemeler, ilgili tüm gerçek ve koşullara dayanarak belirli borçların ödenmesinden hangi tarafın sorumlu olduğuna karar verecektir.

Boşanmada ortak kredi kartlarına ve kredi limitlerine ne olur?

Bir çift boşandığında, borçları genellikle onlardan kimin sorumlu olduğuna göre bölünür.Ortak kredi kartları ve kredi limitleri genellikle eşler arasında bölünür ve her bir taraf borç ve ilgili faiz oranları ve ücretlerin sorumluluğunu üstlenir.Bir eşin ortak bir hesapta borcu varsa, o kişinin ödemesini almak için iflas veya diğer yasal işlemlerden geçmesi gerekebilir.Bazı durumlarda, her iki eş de boşanmayı kabul ederse, alacaklı borcu azaltmayı veya affetmeyi kabul edebilir.Ancak, boşanmada borçlar hakkında yapılan herhangi bir anlaşma, ciddi sonuçlara yol açabileceğinden, harekete geçmeden önce dikkatlice tartışılmalıdır.

İflas, boşanmada borcun bölünmesini nasıl etkiler?

Boşanmada borçlar genellikle evlilik sözleşmesinin şartlarına veya mahkeme kararına göre bölünür.Herhangi bir anlaşma yoksa veya anlaşma borçların nasıl bölüneceği konusunda net değilse, mahkeme genellikle eyalet yasalarının belirlediği yönergeleri izleyecektir.Genel olarak konuşursak, evlilik sırasında oluşan borçların çoğu topluluk malı olarak kabul edilir ve eşler arasında eşit olarak bölünmelidir.Bu, hane giderleri (örneğin ipotek, kira, kamu hizmetleri) için yapılan borçların yanı sıra kredi kartı faturaları ve diğer kredi türlerini içerir.Bununla birlikte, belirli borç türleri, ilgili eyalet yasasına bağlı olarak farklı şekilde ele alınabilir.Örneğin, bazı eyaletler, alacaklıların yalnızca bir eşten borcun neden olduğu mali sıkıntıya neden olmaktan sorumlu olması durumunda (yani kasıtlı suistimal) geri ödeme talep etmesine izin verir. Diğer devletler, mali sıkıntıya kimin neden olduğuna bakılmaksızın tüm borçlara eşit davranır.

Eşlerden biri iflas koruması için başvurursa, bunun boşanmada borçların nasıl bölündüğü üzerinde önemli bir etkisi olabilir.Çoğu durumda, eşlerden birinin bu iflasla ilgili alacaklılara borçlu olduğu para, bir iflas takibatında tahliye edilecektir.Bu, alacaklıların o borca ​​ilişkin boşanmada taraflardan herhangi birinden herhangi bir şey tahsil edemeyecekleri anlamına gelir.Ancak, bu kuralın eyalet yasalarına bağlı olan ve evlilik fonlarıyla satın alınan ancak artık yalnızca bir eşe ait olan gayrimenkul veya araba gibi varlıkları içerebilen istisnaları vardır.

Genel olarak, boşanmayı düşünen çiftlerin, kararlarından hangi borçların etkileneceğini anlayabilmeleri ve borç paylaşımı konusunda yaptıkları anlaşmaların bu gerçekleri yansıttığından emin olabilmeleri için bireysel mali durumlarını tartışmaları önemlidir.Eyalet yasalarının zaman içinde değişebileceğini hatırlamak da önemlidir, bu nedenle gelecekteki bir boşanma durumunda belirli borçların nasıl ele alınabileceği hakkında herhangi bir sorunuz varsa her zaman bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

Boşanmada eşlerden biri diğer eşin borcundan sorumlu tutulabilir mi?

Boşanmada borçlar genellikle eşler arasında eşit olarak bölünür.Ancak, bu kuralın bazı istisnaları vardır.Eşlerden biri diğer eşin borcundan sorumlu ise, boşanmada o eş bu borçtan sorumlu tutulabilir.Bu, borcun şartlarına ve evlenmeden önce eşler arasında yapılmış herhangi bir anlaşmaya bağlıdır.Boşanma davası açmayı düşünüyorsanız, ilerlemeden önce her şeyin netleşmesi için borçlarınızı ve yükümlülüklerinizi avukatınızla görüşmeniz önemlidir.

Boşanmada evlilik ve evlilik dışı borç arasındaki fark nedir?

Boşanmada evlilik borcu, evlilik sırasında oluşan borçları ifade eder.Evlilik dışı borç ise evlilik sırasında yüklenmemiş herhangi bir borçtur.Bu, kredi kartı borçlarını, öğrenci kredilerini ve hatta tıbbi faturaları içerebilir.

Boşanmada evlilik ve evlilik dışı borç arasındaki en büyük farklardan biri, her birinin nasıl ele alınacağıdır.Evlilik borcu ile, her iki eş de genellikle onu ödemekle yükümlüdür.Bu, bir eşin kredi kartına borcu varsa ve boşanırsa, o eşin hala tüm bakiyeyi ödemesinin beklendiği anlamına gelir.

Öte yandan, evlilik dışı borçlarda, genellikle sadece bir eşin borcunu ödeme sorumluluğu vardır.Eşlerden birinin kredi kartında borcu varsa ve boşanırsa, o eş faturanın bir kısmını ödemek zorunda kalabilir, ancak geri kalanından yine de sorumlu olacaktır.

Boşanmada evlilik ve evlilik dışı borç arasındaki diğer bir fark, boşanırlarsa taraflardan birinin para kaybetme olasılığının ne kadar olduğudur.Evlilik borcunda, her iki eş de genellikle eşit derecede sorumludur, bu nedenle boşanırlarsa taraflardan birinin veya her ikisinin de para kaybetme riski her zaman vardır.

Ancak evlilik dışı borç söz konusu olduğunda, bir tarafın boşanırsa para kaybetme olasılığı çok daha yüksektir.Bunun nedeni, evlilik dışı borçların çoğunun teminatsız olmasıdır; bu, onlara sahip olanın (alacaklı), borçlu olandan (borçlu) istediğini alabileceği anlamına gelir. Buna karşılık, çoğu evlilik borcu güvence altına alınır; bu, alacaklıların yalnızca iflas başvurusunda bulunmak veya araba veya ev gibi varlıklara sahip olmak gibi yasal işlemler yoluyla kendilerine borçlu olanı alabilecekleri anlamına gelir.

Öğrenci kredileri genellikle boşanmada nasıl ele alınır?

Çiftler boşandıklarında vermeleri gereken en önemli kararlardan biri mal varlıklarını nasıl bölüşecekleridir.Bu, evlilik sırasında her bir tarafın üstlenmiş olabileceği borçları içerir.

Boşanmada borçlar başa çıkması zor bir konu olabilir, çünkü işin içine para girdiğinde genellikle kızgınlık ve öfke vardır.Ancak, borçların adil bir şekilde bölünerek ele alınması gerektiğini hatırlamak önemlidir.

Çoğu öğrenci kredisi öğrencinin mülkü olarak kabul edilir ve eşler arasında adil paylarına göre bölünebilir.Bu, başlangıçta kimin üstlendiğine veya şu anda ne kadar borçlu olduklarına bakılmaksızın, her eşin eşit miktarda borç alacağı anlamına gelir.

Bir eşin borcu ödeme sorumluluğu diğerinden daha fazlaysa, katkı payına bağlı olarak varlıktan daha büyük bir pay alma hakkına sahip olabilirler.Bununla birlikte, her iki eş de borca ​​eşit katkıda bulunmuşsa, o zaman eşlerden hiçbiri öğrenci kredilerini içeren bir mülk anlaşmasından fazladan bir şey alamaz.

Bu kuralın bazı istisnaları vardır - örneğin çocuklarla ilgili öğrenci kredileri - ancak bunlar nadirdir ve ancak bunlar hakkında ciddi bir anlaşmazlık varsa bir avukat tarafından ele alınmalıdır.Genel olarak, boşandıktan sonra mali işlerini halletmeye çalışan çiftlerin tüm borçları ve olası alacakları kafa kafaya tartışması önemlidir, böylece herkes neyin üzerinde anlaşmaya varıldığını anlar.

Alacaklılar, boşanmadan sonra ortak borçların ödenmesi için her iki eşten sonra gelebilir mi?

Bir çift boşandığında, birlikte biriktirdikleri borçlar genellikle eşit olarak bölünür.Bu, her eşin kendi bireysel borçlarını ödemekle yükümlü olduğu anlamına gelir.Ancak, bu kuralın bazı istisnaları vardır.Alacaklılar, evlilik sırasında borç oluşmuşsa, diğer eş halen ödemese bile, eşlerden herhangi birinden tahsil etmeye çalışabilir.Buna ek olarak, alacaklılar evliyken aileyi yönetmek veya maddi olarak desteklemekten birinci derecede sorumlu olan eşlerden her ikisinden de tahsil etmeye çalışabilirler.Boşandıktan sonra alacaklıların tacizinden endişeleniyorsanız, haklarınızı korumaya yardımcı olabilecek bir avukatla görüşün.

Boşanma işlemleriniz sırasında eşinizin mal varlığını veya gelirini sakladığını düşünüyorsanız ne yapmalısınız?

Boşanmayı düşünüyorsanız, haklarınızı ve varlıklarınızı korumak için hangi adımları atmanız gerektiğini anlamanız önemlidir.Boşanmanız sırasında yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri, boşanma durumunda herhangi bir borcun bölünüp bölünmediğini belirlemektir.Bu kılavuz, bir boşanmada borçların tipik olarak nasıl bölündüğünü anlamanıza yardımcı olacak ve eşinizin varlıklarını veya gelirini gizlemiş olabileceği olası kırmızı bayrakları nasıl tespit edeceğinize dair ipuçları sağlayacaktır.

Çiftler boşandığında, evlilik sırasında oluşan tüm borçların otomatik olarak eşler arasında %50/50 oranında bölündüğü varsayımı vardır.Ancak, bu her zaman böyle değildir.Aslında, mahkemeler genellikle evlilik borcunu bölerken aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörleri göz önünde bulundurur:

-Ayrılık anında eşlerden her birinin mali kaynakları;

-Evliliğin süresi;

-Tahakkuk eden borcun miktarı ve türü; ve

-Evlilik süresince müştereken üstlenilen yükümlülükler veya sorumluluklar.

Eşlerden birinin evlenmeden önce borcu olsa bile (evlilik öncesi borç olarak adlandırılır), bu borcun yine de yukarıda sıralanan faktörlere göre bölünebileceğini unutmamak önemlidir.Bununla birlikte, eşlerden biri evlendikten sonra borç aldıysa (evlilik sonrası borç olarak adlandırılır), bu borç diğer evlilik yükümlülüklerinden ayrı olarak kabul edilebilir ve eski eşleriyle eşit olarak paylaşılmaz.Ek olarak, belirli kredi kartı borçları da diğer kredi türlerinden farklı bir kategoriye girebilir - örneğin, öğrenci kredileri otomobil kredilerinden veya ipoteklerden farklı şekilde ele alınabilir.Belirli borçların medeni olup olmadığından emin değilseniz, özel durumunuz hakkında daha ayrıntılı tavsiyelerde bulunabilecek bir avukata danışmanız en iyisidir.

Eşinizin boşanma işlemleriniz sırasında mal varlığını veya geliri sakladığını düşünüyorsanız - özellikle de mali risklerini azaltmak için adımlar attıysa - yapabileceğiniz birkaç şey vardır:

1) Süreç boyunca size rehberlik edebilecek ve olası tehlike işaretlerini belirleyebilecek bir avukata danışın – avukatlar aile hukuku konusunda uzmanlaşmıştır, böylece gizli varlıkları veya geliri nelerin oluşturabileceği konusunda yasal deneyimi olmayan birinden daha fazla içgörüye sahip olmaları muhtemeldir; 2) Herhangi bir finansal işlemle ilgili tüm belgeleri inceleyin – banka hesap özetleri, kredi raporları vb.; 3) Her iki tarafı da iyi tanıyan arkadaşlarınızla ve aile üyelerinizle konuşun - onlardan evlilik dışındaki mali konular hakkında bilgi isteyin (örneğin, her iki tarafın da sahip olduğu yatırımlar); 4) Birkaç yıl öncesine ait vergi beyannamelerini kontrol edin – bu bilgi bazen fonların vergiden kaçınmak için denizaşırı ülkelere taşınıp taşınmadığına dair ipuçları verebilir; 5) Alacaklılarla doğrudan iletişime geçin – çoğu, ödemelerin bir kerede yapılması yerine zaman içinde yapılabileceği uzlaşma programları sunar; 6) Eşinizle bir uzlaşma anlaşması müzakere etmeyi deneyin - bu, onlara peşin para teklif etmeyi (veya özellikle nafaka gibi evlilik yükümlülükleri için bir kenara koymayı), müzakereler sırasında yapılan anlaşmaları ihlal etmeleri halinde aleyhinde yasal işlem başlatmamayı kabul etmeyi içerebilir. .; 7) İflas koruması için başvuruda bulunmayı düşünün – bu, eşlerin Bölüm 7 iflas yasaları kapsamında yardım için uygun kalırken bir dereceye kadar mali güvenlikten ayrı yaşamasına izin verebilir; 8) Kendilerine veya başkalarına zarar vermeye niyetli görünen eşlere karşı geçici yasaklama kararları (TRO'lar) alın – bu emirler davalıların mahkeme işlemleri bitene kadar zararlı davranışlarda bulunmasını engeller; 9) Florida Tüzüğü Bölüm 741.30(5)(a)-(d) uyarınca bölüm bakımı için dosya.Bu tüzük, 1 Ekim 2003'ten sonra ancak 1 Ocak 2007'den önce doğan çocukları içeren bir fesih kararının ardından bir tarafın diğer taraftan nafaka talep etmesine, her iki tarafın da sürekli olarak birlikte oturması koşuluyla, mevcut ikamet uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadığına bakılmaksızın karı koca olarak birlikte konut mülkünün münhasır mülkiyeti ve kullanımı izni verir. askerlik, eğitim, iş eğitimi, hastalık, hapis cezası, kanuna uygun gözaltı nedeniyle oluşan kısa dönemler dışında kesintisiz olarak çocuk azınlığı boyunca. Alt bölüm I kapsamında uygunluğun belirlenmesi amacıyla, yalnızca eyalet içinde fiziksel mevcudiyet, yalnızca birlikte yaşama sayılmaz.

Boşanmadan önce iflas davası açmaya değer mi?

Boşanmada borçlar genellikle 50/50 bölünür.Ancak, bu her zaman böyle değildir ve boşanmadan önce iflas başvurusunda bulunup bulunmamaya karar verirken dikkate alınması gereken birçok faktör vardır.

Boşanma sonrasında dikkat etmeniz gereken en önemli faktörlerden biri maddi güvencenizdir.Tüm borçlarınızı ödeyemiyorsanız, iflas başvurusunda bulunmak, finansal açıdan istikrarsız bir durumda yaşarken borç ödemeleriyle mücadele etmeye devam etmekten daha iyi bir seçenek olabilir.

Dikkate alınması gereken bir diğer faktör, boşanmadan sonra borçlarınızı geri ödeyebilme olasılığınızdır.İflas başvurusu, bazı yüksek faizli borçlardan kurtulmanıza izin verebilir, ancak aynı zamanda kredi notlarının düşmesine ve gelecekteki iş bulma zorluğunun artmasına neden olabilir.

Boşanmadan önce iflas başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, tüm seçenekleri değerlendirmenize ve bireysel durumunuz için hangisinin en iyi olacağını belirlemenize yardımcı olabilecek bir avukatla konuşmanız önemlidir.

Eski eşinizin boşanma sonrası borcundan kendinizi sorumlu olmaktan nasıl koruyabilirsiniz?

Çiftler boşandığında, en sık sorulan sorulardan biri, hangi borçları ödemekten kimin sorumlu olacağıdır.Genel olarak, borçlar boşanmada her eşin evlilik sırasında ne kadar para kazandığına göre bölünür.Ancak, bu kuralın bazı istisnaları vardır.

Eşlerden biri evlenmeden önce borç almış veya başka bir borç almışsa, bu borç genellikle evlilik olarak kabul edilir ve eşler arasında gelirlerine göre bölünmelidir.Eşlerden birinin mali yükümlülükler konusunda daha fazla sorumluluğu varsa (örneğin, ailenin geçimini sağlayan birincil kişi onlardı), evlilik öncesi borçları karşılamak için eşlerinden daha fazla ödeme yapmak zorunda kalabilirler.

Eski eşinizin boşanma sonrası borcundan kendinizi sorumlu olmaktan korumak için atabileceğiniz birkaç adım da vardır.Öncelikle, kredi raporları da dahil olmak üzere tüm finansal belgelerinizin kopyalarına sahip olduğunuzdan emin olun, böylece adınızın herhangi bir kredi veya faturada olup olmadığını doğrulayabilirsiniz.İkinci olarak, mali durumunuzla ilgili tüm önemli yazışmaları, herhangi bir kişisel yazışmadan, özellikle de maaşlar veya tıbbi geçmiş gibi hassas kişisel bilgileri tartışan e-postalardan ayrı tutun.Son olarak, bir avukata danışmadan kimsenin borçlarınız hakkında karar vermeniz için size baskı yapmasına izin vermeyin.Bir avukat, haklarınızı anlamanıza ve yoldaki olası yasal sorunlardan kendinizi korumanıza yardımcı olabilir.

Boşandıktan sonra evlilik borcundan payınızı ödeyemiyorsanız ne yapmalısınız?

Boşanmışsanız, evlilik borcuna ilişkin hak ve sorumluluklarınızı anlamanız önemlidir.Genel olarak konuşursak, evlilik sırasında oluşan borçlar topluluk malı olarak kabul edilir.Bu, hem sizin hem de eşinizin onlara geri ödeme yapmaktan sorumlu olduğunuz anlamına gelir.Biriniz borcunu ödeyemiyorsa, alacaklı o kişiyle bir ödeme planı yapmaya istekli olabilir.Bununla birlikte, borç kişisel kredi kartı borcuysa veya evli bir çift olarak gelirinizle ilgili olmayan başka bir şeyse, o zaman eşlerden birinin borçtan tamamen kurtulmak için iflas etmesi genellikle daha kolaydır.

Boşandıktan sonra herhangi bir finansal yükümlülükle başa çıkmanın en iyi yolu, tüm hak ve sorumluluklarınızın net olması için herhangi bir şey olmadan önce bunları avukatınızla görüşmektir.

Boşanmada eşlerden birinin evlilik borcundan kurtulacağı durumlar var mı?

Evlilik sırasında oluşan borçlar genellikle evlilik borcu olarak kabul edilir.Bu, çoğu durumda, bir eşin borcu ödemekten sorumlu olduğu anlamına gelir.Bununla birlikte, bir eşin evlilik borcundan dolayı sorumluluktan kurtulabileceği belirli durumlar vardır.Örneğin, bir eş diğerine karşı fiziksel veya duygusal olarak tacizde bulunursa, o eş borcunu ödeyemeyebilir.Ek olarak, eşlerden biri hala borçlu iken ölürse, alacaklıları onları affedebilir.Boşanmayı düşünüyorsanız ve evliliğiniz sırasında oluşan borçlardan kimin sorumlu olduğu konusunda sorularınız varsa, bir avukata danışmanız önemlidir.