Lise kredisi nedir?

verme zamanı: 2022-05-11

Lise kredisi, lise öğrencilerinin kazanabileceği bir akademik kredi türüdür.Krediler genellikle dersleri ve sınavları tamamlamak için verilir.Lise kredileri, mezuniyet, üniversiteye giriş veya diğer lise sonrası programların gerekliliklerini yerine getirmek için kullanılabilir.

Lise kredileri, orta öğretim kredileri veya orta öğretim düzeyinde akademik krediler olarak da bilinir.

Liseden mezun olmak için kaç kredi gerekir?

Lise kredisi, lisede öğrenciler tarafından kazanılan bir akademik kredi birimidir.Amerika Birleşik Devletleri'nde, çoğu eyalet liseden mezun olmak için en az bir kredi gerektirir.Gelişmiş Yerleştirme (AP) ve Uluslararası Bakalorya (IB) sınavları için de kredi verilir.Çoğu kolej ve üniversite, lisede kazanılan kredileri kolej veya üniversitede kazanılanlara eşdeğer olarak kabul eder.

Lise yoluyla kazanılabilecek birçok kredi türü vardır:

- Akademik Krediler: Bu krediler, ortaöğretim düzeyindeki dersleri tamamlamak için verilir.Bir öğrencinin mezuniyet şartlarına sayılırlar ve kolejlere ve üniversitelere başvurmak için kullanılabilirler.

- İkili Kredili Kurslar: İkili kredili kurslar, öğrencilerin akademik kredi kazanmalarına ve aynı zamanda kolej veya kariyerle ilgili krediler kazanmalarına olanak tanır.Bu tür bir kurs, genellikle katılımcı bir kolej veya üniversite ile birlikte sunulur.

- Genişletilmiş Öğrenme Olanakları (ELO): ELO kursları, normal müfredatın ötesinde ek dersler almak isteyen ancak gerekli tüm dersleri tamamlamak için gün veya hafta boyunca yeterli zamanı olmayan öğrenciler için fırsatlar sunar.ELO kursları hafta sonları, akşamları, yaz tatilinde sunulmaktadır ve çevrimiçi/telekomünikasyon seçenekleri de mevcuttur.

- Lise Onur Programı: Lise Onur Programı, her sınıf düzeyinde en iyi performans gösteren yaşlıların mezuniyet için gereken toplam ünite sayısı 12'den az olan ileri sınıfları almalarını sağlayarak, onlara ülke çapındaki seçkin kolejlere ve üniversitelere başvururken avantaj sağlar.

- Üniversite Kredisi Kurtarma Kursları: Üniversite Kredisi Kurtarma kursları, bir sınıfta başarısız olan öğrencilere, sınıftaki son denemelerinden bu yana öğrendikleri yeni materyalleri kullanarak dersi tekrar alma fırsatı sunarak kaybettikleri zemini yeniden kazanmalarına yardımcı olur.

Krediler, ne tür bir kuruma katıldığınıza bağlı olarak değişir; ancak, çoğu kurum, topluluk kolejleri ve küçük kolejler dahil olmak üzere dört yıllık okulların yanı sıra Rutgers Üniversitesi, Brown Üniversitesi, UC Berkeley vb. gibi bazı 4 yıllık okullarda lisans derecelerine eşdeğer olarak 9-12. sınıflardan kredi kabul eder.

Mezun olmak için hangi konularda krediye ihtiyacınız var?

Liseden mezun olmak için genellikle çeşitli konularda kredi kazanmanız gerekir.Her eyaletin farklı gereksinimleri vardır, ancak genellikle 9-12. sınıflarda en az 18 krediye ihtiyacınız olacaktır.İşte en yaygın olanlardan bazıları:

ingilizce

Matematik

Bilim

Sosyal çalışmalar

Kompozisyon ve Edebiyat (bazen "yazı" olarak adlandırılır)

Sanat (müzik, sanat, tiyatro)

Yabancı Dil (genellikle Latince veya Fransızca)

Bilgisayar Bilimi/Bilgi Teknolojisi* (*Bazı eyaletlerde ayrıca dijital teknoloji kursu gerekir)

*Bazı eyaletlerde bilgisayar bilimi bir bilgi teknolojisi konusu olarak kabul edilir.

Tüm okullar her ders için aynı sayıda kredi mi sunuyor?

Lise kredileri, öğrencilerin diploma veya sertifika almalarını sağlayan öğrenme birimleridir.Tüm okullar, her ders için aynı sayıda kredi sunar, ancak kredi kazanmak için gereken çalışma miktarı değişebilir.Örneğin, matematikte öğrencilerin tarihe göre daha az problem tamamlamaları gerekebilir.Lise kredileri de sınıf düzeyine ve ders türüne göre değişir.

Lise kredisi kazanmak için, lisenizde en az bir dönem (veya eşdeğeri) sınıf çalışması tamamlamanız gerekir.Her lise, lise kredisi olarak sayılan farklı sınıflar sunar; bu nedenle, diplomanız veya sertifikanız için hangi derslerin sayılacağı konusunda rehberlik danışmanınız veya müdürünüzle görüşmeniz önemlidir.

Bir lisede sunulan tüm derslerin krediye uygun olmadığını da belirtmek önemlidir.Örneğin, AP kursları ve çift kayıt kursları genellikle normal lise dersleri olarak sayılmaz.Ancak, belirli bir eyalet veya bölge tarafından belirlenen uygunluk kriterlerini karşılıyorlarsa, diploma veya sertifika gerekliliklerini yerine getirmek için yine de kullanılabilirler.

Son olarak, normal sınıflarda kazanılan notların her zaman bir onur programı veya üniversite hazırlık programının parçası olarak alınan daha yüksek seviyeli derslere otomatik olarak aktarılmadığını akılda tutmak önemlidir.Bu notların daha sonraki bir tarihte kredi kazanmaya sayılabilmesi için, muhtemelen ek sınavlara veya daha yüksek seviyeli kurslara/derslere özel ödevlere girmeniz gerekecektir.

Nasıl kredi kazanabilirsiniz?

Lise kredileri, kurs ve sınavları tamamlayarak kazanılır.Krediler, mezuniyet şartlarını yerine getirmek veya liseden diploma almak için kullanılabilir.Krediler ayrıca üniversite diploma programlarına da dahildir.Bazı kolejler ve üniversiteler, lisede kazanılan kredileri kolejde kazanılanlara eşdeğer olarak kabul eder.Krediler, notları yükseltmek veya daha yüksek bir eğitim düzeyine kabul edilmek için de kullanılabilir.

Kredi kazanmak için öğrencilerin liseleri tarafından onaylanmış dersleri tamamlamaları ve krediyi veren kurum tarafından belirlenen akademik standartları karşılamaları gerekir.Çoğu lise mezuniyet için gerekli olan dersleri sunar, ancak öğrenciler ilgilerini çeken seçmeli dersleri de seçebilirler.Dersleri ve sınavları başarıyla tamamlayan öğrenciler, not ortalamalarını (GPA) hesaplamak için kullanabilecekleri kredi puanları alırlar.

Bir kurumdan diğerine kredi aktarmak isteyen öğrenciler, kredilerin nasıl hesaplandığı ve kabul edildiği hakkında bilgi almak için doğrudan ilgili kurumlarla iletişime geçmelidir.Birçok kolej ve üniversite, lisede kazanılan kredileri kolejde kazanılanlara eşdeğer olarak kabul eder, ancak bazı kurumlar kredi ödülleri verilmeden önce ek testler veya başka şartlar gerektirir.

Krediler, birçok yüksek öğretim programının, özellikle dört yıllık kolej ve üniversitelerdeki lisans ve lisansüstü programların önemli bir parçasıdır.Lisede geçirdiği süre boyunca yeterli kredi kazanan bir öğrenci, hangi kariyer yolunu seçerse seçsin, mezun olduktan sonra başarı için artan fırsatlara sahip olacaktır.

Kredi kaybedebilir misin?

Lise kredisi, lisedeki öğrenciler tarafından kazanılan bir akademik kredi birimidir.Krediler, derslere, sınavlara ve diğer ödevlere katılım yoluyla kazanılabilir.Bir öğrencinin gerekli dersleri veya sınavları zamanında tamamlamaması durumunda da krediler kaybedilebilir.Liseden mezun olmak için yeterli krediyi kazanan bir öğrencinin "diploma kazandığı" söylenir.

Bir kurumdan diğerine kredi aktarmak isteyen öğrencilerin belirli bilgiler için ilgili kurumlarla iletişime geçmeleri gerekebilir.Genel olarak, kolejler ve üniversiteler akredite liselerden kredi kabul eder, ancak bazıları kredi vermeden önce ek gereksinimler (sınav geçmek gibi) gerektirebilir.

Kredi kaybetmek, bir öğrencinin gelecekteki eğitim ve kariyer fırsatları için sonuçlar doğurabilir.Örneğin, birçok kolej, programlarına kaydolmak için tüm öğrencilerin yılda en az 24 kredi kazanmasını şart koşar.Bir öğrenci lise kariyeri boyunca kredi kaybederse, bu gereksinimi karşılayamayabilir ve üniversiteye tamamen devam edemeyebilir.Ek olarak, birçok işveren, akredite kolej veya üniversitelerden dereceleri olan çalışanları tercih eder.Bir öğrenci üniversiteye devam ederken kredi kaybederse, kaybettiği kredileri geri kazanmasını ve sonunda bir derece elde etmesini zorlaştırabilir.

Mezun olmak için yeterli krediniz yoksa ne olur?

Lise kredisi, tamamladığınız ve diplomanıza sayılan bir derstir.Mezun olmak için yeterli krediniz yoksa, diplomanızı tamamlamak için ek dersler almanız gerekecektir.Gerekli kredilere sahipseniz de bir derece alabilirsiniz.

Bir dersi kredi için tekrar alabilir misin?

Lise kredisi, ortaöğretim düzeyinde bir ders veya programı tamamlayan öğrenciler tarafından kazanılan bir akademik kredi birimidir.Lisede kazanılan krediler, kolej, üniversite veya diğer lise sonrası programların gereksinimlerini karşılamak için kullanılabilir.

Ortaöğretim düzeyinde bir ders veya program almak ve bunun için kredi almak isteyen öğrenciler, kayıt oldukları kurumun özel şartlarını yerine getirmelidir.Bununla birlikte, genel olarak konuşursak, çoğu kolej ve üniversite, lisede kazanılan kredileri öğrencinin birinci sınıf, ikinci sınıf, küçük veya lise yıllarında kazanılanlara eşdeğer olarak kabul eder.

Bu genel kuralın bazı istisnaları vardır: Örneğin, bazı kolejler lisede kazanılan tüm kredilerin kendi kurumları tarafından verilen derslerden olmasını şart koşar.Ve birçok okul, özellikle ders dışı etkinliklere (spor gibi) katılım için kredi verir.

Lise kredisi kazanma sürecine “kredi biriktirme” denir.Kredi birikimi, yeterli performansı yansıtan notlarla zorunlu derslerin ve/veya programların tamamlanmasını içerir.Kredi birikimi tamamlandıktan sonra, öğrenci, eğitim kurumuna, bu kredileri, üniversite düzeyindeki eğitimin son yıllarında birinci sınıfta aldığı kredilere eşdeğer olarak tanıması için dilekçe verebilir.

Kurumların öğrencilere lise kredileri için verdiği iki ana tanıma türü vardır: kurumsal tanınma ve not ortalaması (GPA) tanıma.Kurumsal tanınma, kredilerin bir öğrencinin o kurumdaki lisans programına sayılacağı anlamına gelir; GPA tanıma, bu Kredilerden alınan notların, bir öğrencinin o kurumdaki genel not ortalamasına sayılacağı anlamına gelir.Her iki durumda da, bu Krediler bir eğitim kurumu tarafından tanındıktan sonra resmi akademik kayıtlar olarak kabul edilir ve o kurumun özel izni olmadan değiştirilemez.

Online dersler kredi kazanmak için nasıl çalışır?

Lise kredisi, çevrimiçi bir kursa katılım yoluyla kazanılabilen bir tür akademik kredidir.Çevrimiçi kurslar genellikle geleneksel sınıf temelli öğrenmeye bir alternatif olarak sunulur ve öğrencilere eğitimlerine devam ederken kredi kazanma fırsatı sağlayabilir.

Çevrimiçi bir kursa katıldığınızda, genellikle kursu başarıyla tamamladığınızı onaylayan bir bitirme sertifikası alırsınız.Bu sertifika ayrıca not seviyenizi ve kazandığınız kredi sayısını da içerebilir.Birçok kolej ve üniversite, çevrimiçi kursları geleneksel sınıf temelli öğrenme deneyimlerine eşdeğer olarak kabul eder; bu, bu kredileri bir kolej veya üniversiteye kabul edilme şansınızı artırmak için kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Çevrimiçi bir kursa katılıp katılmamaya karar verirken dikkate alınması gereken birkaç faktör vardır:

  1. müsait zamanın var mıÇoğu çevrimiçi kurs, başarı için gereken işi tamamlamak için her gün en az bir miktar zaman gerektirir.Her gün yeterince zaman ayıramıyorsanız, bu tür derslerde başarılı olmanız zor olabilir.
  2. Evden çalışırken rahat mısınız?Birçok çevrimiçi sınıf, öğrencilerin kendi bilgisayar cihazlarını kullanarak başarı için gereken çalışmaların çoğunu veya tamamını tamamlamalarına olanak tanır.Bu, sınıf oturumları için uzun mesafelere seyahat edemeyen veya gitmek istemeyen öğrencilerin evden ayrılmadan sınıfa tam olarak katılmalarını sağlar.
  3. Bu kursu almak eğitim hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak mı?Birçok kolej ve üniversite, başvuranların dikkate alınması için çevrimiçi kurslar yoluyla kazanılan belirli sayıda krediyi gerektirmezken, bu tür dersler aracılığıyla lise kredisi kazanmak, şansınızı önemli ölçüde artırabilir.
  4. Bu dersi ne tür bir eğitmen verecek?Çevrimiçi bir kurs seçerken, bu tür materyalleri öğretme deneyimine sahip nitelikli bir eğitmen tarafından verilen birini seçtiğinizden emin olun.Ayrıca, bir kursa kaydolmadan önce diğer öğrenciler tarafından gönderilen incelemelere göz atın, böylece sınıf oturumları sırasında ne tür sorular sorabileceklerini ve eğitmenin bunlara ne kadar iyi yanıt verdiğini bilirsiniz.

Krediler söz konusu olduğunda AP ve Honors sınıfı arasındaki fark nedir?

Kredi söz konusu olduğunda, bir AP sınıfı ile bir onur sınıfı arasında büyük bir fark vardır.AP sınıfı, lise düzeyinde verilen ve normal bir dersten daha fazla çalışma gerektiren bir derstir.Onur sınıfları lise düzeyinde sunulur ve mükemmel akademik sonuçlar elde etmiş öğrenciler için tasarlanmıştır.Bir onur sınıfında kazanılan krediler, genellikle normal bir sınıfta kazanılanlardan daha değerlidir.