Bạn có thể giảm lãi suất cho vay sinh viên trên các khoản thuế của bạn không?

thời gian phát hành: 2022-06-24

Điều hướng nhanh chóng

Nếu bạn là sinh viên đại học hoặc sau đại học, bạn có thể xóa lãi cho các khoản vay sinh viên vào thuế của bạn.Có một số điều bạn cần biết để đủ điều kiện nhận khoản khấu trừ này.

Đầu tiên, bạn phải đủ điều kiện để được hỗ trợ sinh viên liên bang trong năm mà bạn phát sinh lãi suất.Điều này có nghĩa là bạn phải nhận được hỗ trợ tài chính từ chính phủ để có thể đi học.Thứ hai, khoản lãi mà bạn đã xóa phải được trả cho (các) khoản vay sinh viên của bạn trong năm tính thuế được đề cập.Cuối cùng, bạn phải ghi lại các khoản khấu trừ trên tờ khai thuế để tận dụng khoản khấu trừ này.

Tuy nhiên, có một số hạn chế đối với khoản khấu trừ này.Hạn chế quan trọng nhất là bạn không thể khấu trừ bất kỳ khoản lãi nào đã được trả cho khoản vay được sử dụng cho chi phí y tế hoặc học phí liên quan đến việc theo học tại một trường dạy nghề.Ngoài ra, nếu bạn xuất ngũ vì khuyết tật trong vòng 120 ngày kể từ ngày rời nghĩa vụ, thì tất cả khoản nợ vay sinh viên của bạn có thể được xóa bất kể khoản lãi đã được trả hay chưa.

Vì vậy, nếu xóa bỏ lãi suất cho vay sinh viên là điều mà bạn quan tâm và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn được liệt kê ở trên, thì nó có thể đáng được xem xét như một phần của chiến lược lập kế hoạch thuế của bạn.Tuy nhiên, hãy nhớ rằng có nhiều yếu tố khác liên quan đến việc khai thuế, vì vậy hãy tham khảo ý kiến ​​của kế toán hoặc chuyên gia thuế nếu cần trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về khoản khấu trừ cụ thể này.

Bạn có thể xóa bỏ bao nhiêu tiền lãi vay cho sinh viên trên thuế của mình?

Không có một câu trả lời chắc chắn nào cho câu hỏi này, vì nó phụ thuộc vào tình hình thuế cụ thể của bạn.Tuy nhiên, nói chung, bạn có thể trừ lãi khoản vay cho sinh viên lên đến số tiền chi phí giáo dục đủ tiêu chuẩn của bạn. hoặc chứng chỉ tại một cơ sở giáo dục đủ điều kiện.Nói chung, những khoản chi phí này bao gồm cả các tổ chức công và tư.Tuy nhiên, nói chung, hầu hết mọi người có thể yêu cầu khoản lãi vay sinh viên trị giá tới $ 2.500 mỗi năm.

Các yêu cầu để xóa bỏ lãi vay sinh viên đối với thuế của bạn là gì?

Có một số yêu cầu để giảm lãi suất cho vay sinh viên đối với thuế của bạn.Trước tiên, bạn phải trả lãi cho khoản vay sinh viên của mình trong năm mà bạn yêu cầu khấu trừ.Thứ hai, bạn phải yêu cầu khấu trừ trên tờ khai thuế của bạn cho năm đó.Cuối cùng, bạn phải có các khoản vay sinh viên đủ điều kiện tại thời điểm nộp thuế. Nếu tất cả các yêu cầu này được đáp ứng, bạn có thể yêu cầu khấu trừ lãi suất trả cho khoản vay sinh viên của mình với số tiền là $ 2.500 mỗi năm.Hãy nhớ rằng có một số hạn chế đối với khoản khấu trừ này, vì vậy hãy đảm bảo tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia thuế nếu bạn muốn tận dụng nó.

Khi nào bạn có thể bắt đầu xóa lãi cho khoản vay sinh viên trên các khoản thuế của mình?

Có một số điều cần lưu ý khi xóa nợ tiền lãi cho sinh viên đối với thuế của bạn.

Đầu tiên, bạn phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định để xóa lãi cho vay sinh viên.

Thứ hai, số tiền lãi mà bạn có thể xóa nợ sẽ phụ thuộc vào loại khoản vay mà bạn đã vay và năm tính thuế mà bạn đã nộp thuế.

Cuối cùng, có một số ngoại lệ đối với các quy tắc áp dụng cho các khoản khấu trừ lãi vay của sinh viên.Vì vậy, nếu bạn không chắc liệu mình có thể xóa chi phí lãi vay sinh viên vào thuế hay không, hãy tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia thuế.

Có phải tất cả những ai có khoản vay sinh viên đều đủ điều kiện để giảm lãi suất trên thuế của họ không?

Có, bạn có thể trừ tiền lãi vay sinh viên vào thuế của mình.Tiền lãi vay của sinh viên được coi là một khoản chi phí giáo dục đủ tiêu chuẩn.Để đủ điều kiện, các chi phí phải liên quan đến việc đi học và chúng phải hợp lý và cần thiết để bạn đi học.Bạn cũng có thể khấu trừ tiền lãi trên thuế liên bang và hầu hết các loại thuế của tiểu bang.Có một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như nếu bạn chia nhỏ các khoản khấu trừ của mình hoặc sử dụng Khấu trừ Chi phí Nhà giáo dục (EED).

Để tìm hiểu xem bạn có thể xóa bỏ lãi vay sinh viên hay không, trước tiên hãy xác định tổng chi phí giáo dục của bạn có liên quan đến việc trả hết các khoản vay sinh viên của bạn hay không.Sau đó, so sánh số tiền đó với số tiền khấu trừ tiêu chuẩn cho tình trạng nộp đơn của bạn.Nếu cả hai số tiền đó ít hơn $ 10.000 ($ 20.000 nếu kết hôn nộp chung), thì bạn có thể yêu cầu toàn bộ hoặc một phần lãi vay sinh viên của bạn như một khoản khấu trừ trên tờ khai thuế của bạn.

Nếu bạn không chắc chắn liệu việc xóa sổ lãi vay sinh viên có phù hợp với mình hay không, hãy tham khảo ý kiến ​​của kế toán hoặc chuyên gia thuế, những người có thể giúp tính toán tình huống cụ thể của bạn và tư vấn về khoản khấu trừ nào có thể khả dụng cho bạn.

Có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào để có thể xóa nợ tiền lãi cho sinh viên đối với thuế của bạn không?

Có một vài trường hợp ngoại lệ để có thể xóa bỏ lãi vay của sinh viên vào thuế của bạn.Một ngoại lệ là nếu bạn tự kinh doanh và sử dụng tiền từ doanh nghiệp của mình để trả các khoản vay sinh viên của bạn.Một ngoại lệ khác là nếu bạn đã nghỉ hưu và có thu nhập dưới $ 10.000.Cuối cùng, có một ngoại lệ cho những người bị giam giữ hoặc phục vụ trong quân đội.Nếu có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào trong số này áp dụng cho bạn, hãy nhớ nói chuyện với cố vấn thuế về việc liệu có thể xóa bỏ khoản lãi vay sinh viên của bạn hay không.

Làm thế nào để bạn biết liệu bạn có đủ điều kiện để xóa nợ tiền lãi cho sinh viên đối với các khoản thuế của bạn hay không?

Nếu bạn là một sinh viên đã hoàn thành ít nhất một năm giáo dục sau trung học, bạn có thể xóa lãi cho các khoản vay sinh viên của mình.Để đủ điều kiện, bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định và nộp tờ khai thuế Mẫu 1040.

Để xác định xem bạn có thể giảm lãi suất của mình hay không, trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện để được hỗ trợ khoản vay dành cho sinh viên của liên bang.Nếu vậy, các khoản vay của bạn được coi là được trợ cấp bởi chính phủ và do đó đủ điều kiện để được hưởng các lợi ích khác nhau như lãi suất giảm.Bạn cũng có thể yêu cầu các khoản tín dụng EITC hoặc ACTC có thể làm giảm thuế của bạn hơn nữa.

Khi bạn đã xác định được mình có đủ điều kiện để được khấu trừ lãi vay sinh viên hay không, hãy làm theo các bước sau:

Không có thời hạn cụ thể mà trong đó bạn phải thực hiện các bước này để đủ điều kiện xóa lãi cho khoản vay sinh viên; tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là việc khai báo khoản khấu trừ này có thể làm giảm thu nhập chịu thuế của bạn xuống dưới mức cần thiết để khấu trừ hoàn toàn tất cả các chi phí đủ điều kiện từ các khoản thuế nợ .. Do đó, tốt nhất là bạn nên tham khảo ý kiến ​​kế toán hoặc người khai thuế trước khi khai thuế để đảm bảo tính chính xác và các khoản khấu trừ đầy đủ có thể ..

  1. Tính số tiền lãi đã được trả cho các khoản vay của bạn trong năm.Điều này bao gồm cả các khoản cho vay có trợ cấp và không được tài trợ.
  2. Cộng số tiền này vào tổng thu nhập chịu thuế của bạn trong năm.
  3. Khấu trừ số tiền này từ tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) của bạn. Điều này sẽ để lại cho bạn một số tiền có thể được sử dụng để xóa chi phí lãi vay và thuế của bạn.
  4. Ghi trừ tất cả chi phí lãi vay còn lại trên Phụ lục A của Mẫu 1040 bằng cách sử dụng số tiền khấu trừ tiêu chuẩn hoặc khoản khấu trừ thành từng khoản nếu chúng vượt quá 100 đô la trong bất kỳ năm nhất định nào (60 đô la trong 20. Hãy nhớ rằng một số loại chi phí lãi suất (chẳng hạn như phí bảo hiểm thế chấp tư nhân) không thể được giảm trừ thuế mà thay vào đó phải được thanh toán thông qua các phương tiện khác như thông qua các khoản thanh toán hàng tháng cao hơn trên một khoản vay hoặc hóa đơn thẻ tín dụng.

Nếu tôi bắt đầu trả lại các khoản vay của mình trước khi nộp thuế, tôi vẫn có thể xóa lãi tích lũy trong năm đó không?

Không có một câu trả lời chắc chắn nào cho câu hỏi này.Tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của hoàn cảnh của bạn, bạn có thể xóa nợ lãi vay sinh viên theo một số cách khác nhau.

Nói chung, bạn có thể xóa bớt lãi suất cho vay sinh viên nếu bạn đang trả các khoản vay của mình thông qua một kế hoạch trả nợ đủ điều kiện.Các kế hoạch hoàn trả đủ điều kiện bao gồm các kế hoạch trả nợ dựa trên thu nhập, chẳng hạn như PAYE hoặc REPAYE, và các kế hoạch thanh toán mở rộng, chẳng hạn như các kế hoạch 10 năm hoặc 15 năm.

Bạn cũng có thể xóa lãi khoản vay dành cho sinh viên nếu bạn đang thanh toán đều đặn các khoản vay của mình khi còn đi học và chưa nộp thuế.Nếu bạn đủ điều kiện để được miễn nộp thuế thu nhập liên bang, thì một phần tiền lãi tích lũy từ các khoản vay sinh viên của bạn trong thời gian này cũng sẽ được miễn thuế.

Cuối cùng, nếu bạn không thể thanh toán thường xuyên cho các khoản vay sinh viên của mình vì khó khăn tài chính, thì chính phủ có thể sẵn sàng tha một phần hoặc tất cả lãi suất đã tích lũy cho các khoản vay đó.Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng điều này sẽ xảy ra và điều quan trọng là phải nói chuyện với cố vấn thuế về tình huống cụ thể của bạn trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.

Các khoản vay tư nhân có cùng lợi ích về thuế như các khoản vay của liên bang khi nói đến việc giảm lãi suất đã trả không?

Có, các khoản vay tư nhân có cùng lợi ích về thuế như các khoản vay của liên bang khi nói đến việc giảm lãi suất đã trả.Sự khác biệt chính giữa các khoản vay tư nhân và liên bang là các khoản vay tư nhân không được chính phủ bảo lãnh, vì vậy bạn có thể phải chịu trách nhiệm trả lại khoản vay nếu bạn không thể hoàn trả.

Nếu bạn đang cân nhắc vay một khoản để trang trải chi phí học tập, hãy nói chuyện với kế toán hoặc cố vấn tài chính để xem liệu có bất kỳ cách nào khác để giảm chi phí tổng thể của bạn hay không.Ví dụ, nhiều trường cao đẳng cung cấp học bổng và trợ cấp có thể làm giảm tổng chi phí theo học của bạn.Ngoài ra, một số sinh viên chọn làm việc trong mùa hè của họ để giảm gánh nặng nợ tổng thể của họ.Có nhiều lựa chọn có sẵn cho những người muốn giảm gánh nặng nợ vay sinh viên của họ, vì vậy đừng ngần ngại hỏi ý kiến ​​xung quanh trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Sau khi tôi tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, có giới hạn số tiền tôi có thể kiếm được để áp dụng Khoản khấu trừ Lãi suất Khoản vay Sinh viên không?

Không có giới hạn nhất định về số tiền bạn có thể kiếm được để áp dụng Khấu trừ Lãi suất Khoản vay Sinh viên.Tuy nhiên, nếu thu nhập của bạn vượt quá 80.000 đô la với tư cách một cá nhân hoặc 160.000 đô la khi một cặp vợ chồng cùng nộp đơn, khoản khấu trừ sẽ bị giảm 2% thu nhập của bạn trên các ngưỡng đó.Do đó, nếu thu nhập của bạn trên 92.000 đô la với tư cách một cá nhân hoặc 176.000 đô la khi một cặp vợ chồng kết hôn nộp hồ sơ chung, khoản khấu trừ sẽ bị giảm 4% thu nhập của bạn trên các ngưỡng đó.

Nếu tôi kết hôn với ai đó bằng Khoản vay dành cho sinh viên, cả hai chúng tôi có thể yêu cầu khoản khấu trừ mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ pháp lý cùng nhau trả nợ không?

Nếu bạn kết hôn với một người có khoản vay sinh viên, cả hai bạn có thể yêu cầu khoản khấu trừ mặc dù bạn không có nghĩa vụ pháp lý cùng nhau trả nợ.Điều này là do khoản vay được coi là nghĩa vụ liên đới giữa bạn và vợ / chồng của bạn.Tuy nhiên, nếu một trong hai người qua đời hoặc khai phá sản, thì mọi khoản nợ còn lại của khoản vay đó có thể được xóa trong những trường hợp đó.

12 Có số tiền tối thiểu phải trả trong Lãi suất Khoản vay Sinh viên trước khi đủ điều kiện để được khấu trừ thuế không, và nếu có, số tiền đó là bao nhiêu?

Không có quy định về số tiền tối thiểu phải trả trong Lãi suất Khoản vay Sinh viên trước khi đủ điều kiện để được khấu trừ thuế.Tuy nhiên, IRS thường yêu cầu bạn phải trả ít nhất $ 2.500 Tiền lãi Khoản vay cho Sinh viên mỗi năm để đủ điều kiện được khấu trừ.Điều này có nghĩa là nếu bạn có các khoản vay sinh viên chưa thanh toán với tổng số dư là 30.000 đô la, bạn sẽ cần phải trả 6.000 đô la tiền lãi hàng năm để khấu trừ mọi chi phí Lãi vay cho sinh viên vào thuế của bạn.

13 Tôi có thể yêu cầu các khoản chi phí nào khác liên quan đến việc học của mình được khấu trừ cùng với Lãi suất Khoản vay Sinh viên khi nộp thuế thu nhập mỗi năm?

Khi bạn nộp thuế thu nhập mỗi năm, bạn có thể yêu cầu khấu trừ các chi phí liên quan đến việc học của bạn.Chúng bao gồm học phí và lệ phí, sách và vật dụng, tiền ăn ở và các chi phí liên quan khác.Bạn cũng có thể khấu trừ tiền lãi mà bạn đã trả cho các khoản vay sinh viên của mình trong năm.Đây được gọi là khoản khấu trừ lãi vay của sinh viên.Có một số điều cần lưu ý khi xác nhận khoản khấu trừ này.

Trước tiên, bạn phải có khả năng chứng minh rằng khoản chi phí đó có liên quan đến việc học của bạn.Điều này có nghĩa là nó có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học tập và đạt được thành công của bạn ở trường.Ví dụ, nếu bạn cần mua sách giáo khoa mới vì điểm kém, thì đó có thể sẽ không được coi là một khoản chi phí giáo dục.

Thứ hai, bạn phải đã đăng ký vào một chương trình giáo dục đủ điều kiện tại thời điểm phát sinh chi phí.Điều này có nghĩa là bạn đang theo học một trường cao đẳng hoặc đại học được công nhận hoặc tham gia các lớp học tại một trường dạy nghề cung cấp các khóa học liên quan đến ngành học của bạn.

Cuối cùng, bạn không thể yêu cầu khoản khấu trừ này nếu nó vượt quá 10% tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) của bạn. AGI của bạn là tổng số tiền của tất cả thu nhập chịu thuế của bạn trừ đi mọi khoản khấu trừ được phép.Điều này bao gồm mọi thứ từ tiền lương và tiền công đến thu nhập đầu tư và các khoản đóng góp từ thiện.Nếu khoản khấu trừ lãi vay sinh viên vượt quá 10% AGI của bạn, thì khoản khấu trừ đó sẽ được giảm bớt bởi bất kỳ khoản khấu trừ được phép nào khác trước khi được áp dụng cho khoản thanh toán lãi suất khoản vay sinh viên.