Nợ

Bạn có bất kỳ hóa đơn chưa thanh toán?

Nếu bạn có bất kỳ hóa đơn nào chưa thanh toán, điều quan trọng là phải kiểm tra xem bạn có khoản nợ nào chưa thanh toán hay không.Bạn có thể làm điều này bằng cách xem báo cáo tín dụng của mình hoặc liên hệ với các công ty nợ bạn.Nếu bạn phát hiện thấy bấ...

đọc thêm

Chính xác thì nợ là gì?

Nợ là một nghĩa vụ tài chính mà bạn nợ người khác, khi bạn vay tiền từ người cho vay, bạn đang vay tiền mà bạn sẽ phải trả với lãi suất. Các loại nợ phổ biến nhất là nợ thẻ tín dụng, nợ vay sinh viên và nợ thế chấp. Làm thế nào để tôi biết nếu tôi có bất ...

đọc thêm

Công ty có được miễn nợ không?

Có một số cách để kiểm tra xem công ty có nợ hay không.Một cách là xem báo cáo tài chính của công ty.Một cách khác là hỏi ban quản lý của công ty.Cuối cùng, bạn cũng có thể liên hệ với cơ quan xếp hạng tín dụng để có được ước tính về gánh nặng nợ của công...

đọc thêm

Làm cách nào để kiểm tra xem tôi có mắc nợ hay không?

Có một số cách để kiểm tra xem bạn có nợ tiền hay không.Bạn có thể sử dụng máy tính nợ trực tuyến, liên hệ với chủ nợ hoặc tìm kiếm thông tin về các khoản nợ cụ thể của bạn trên internet.Sử dụng máy tính nợ trực tuyến.Đây là một cách tuyệt vời để xem bạn ...

đọc thêm

Tên người phục vụ khoản vay của bạn là gì?

Tên của người phục vụ khoản vay của bạn thường là công ty đã cung cấp khoản vay cho bạn.Tuy nhiên, nếu bạn có các khoản vay tư nhân, công ty cho vay của bạn có thể khác với công ty cung cấp các khoản vay cho sinh viên.Để biết bạn có bao nhiêu nợ, bạn sẽ c...

đọc thêm

Làm thế nào để kiểm tra khoản nợ của một công ty trên Moneycontrol?

1.Đăng nhập vào Moneycontrol và chọn "Công ty" từ menu trên cùng.Ở phía bên trái của màn hình, trong "Tài chính", hãy nhấp vào "Nợ" .3.Bạn sẽ được xem danh sách tất cả các con nợ của công ty, cùng với số dư và lãi suất tương ứng của họ.Để kiểm tra khoản n...

đọc thêm

Tôi có thể kiểm tra tình trạng nợ của mình bằng cách nào?

Có một số cách để kiểm tra tình trạng nợ của bạn.Bạn có thể sử dụng các trang web chính thức của các tổ chức cho vay hoặc văn phòng tín dụng, hoặc bạn có thể sử dụng các công cụ trực tuyến miễn phí.1.Sử dụng trang web của bên cho vay chính thức: Hầu hết c...

đọc thêm

Làm cách nào để hủy bỏ khoản nợ sinh viên của tôi?

Có một số cách để hủy bỏ khoản nợ sinh viên của bạn.Bạn có thể nộp đơn xin phá sản, xóa nợ trong tình trạng phá sản, hoặc thương lượng với người cho vay của bạn.Mỗi lựa chọn đều có những lợi ích và hạn chế riêng.Dưới đây là hướng dẫn về cách hủy bỏ khoản ...

đọc thêm

Thời điểm tốt nhất để gọi cho các công ty thẻ tín dụng để giải quyết nợ?

Khi bạn đã thanh toán xong khoản nợ của mình với công ty phát hành thẻ tín dụng, điều quan trọng là gọi cho họ càng sớm càng tốt để đảm bảo rằng họ xử lý việc thanh toán một cách chính xác.Thời gian tốt nhất để gọi là trong vòng hai ngày kể từ ngày thanh ...

đọc thêm

Tỷ lệ tổng nợ trên tổng vốn là bao nhiêu?

Tỷ lệ tổng nợ trên tổng vốn là thước đo tỷ lệ nợ trên vốn hóa của một công ty.Nó cho thấy có bao nhiêu tài sản của một công ty được tài trợ bởi các khoản nợ phải trả của nó.Con số này càng cao thì tình hình tài chính của công ty càng rủi ro. Công thức tín...

đọc thêm

Công thức tính chi phí nợ trước thuế là gì?

Chi phí nợ trước thuế là tổng chi phí của tất cả các khoản nợ chưa thanh toán, bao gồm cả lãi và gốc.Để tính toán nó, bạn cần biết những điều sau:Lãi suất hàng năm đối với khoản nợ của bạn Khoảng thời gian cho đến khi khoản vay đáo hạn Số tiền bạn đã vay ...

đọc thêm

Làm cách nào để tính khoản nợ vay sinh viên của tôi?

Có một số cách để tính khoản nợ vay sinh viên của bạn.Một cách là sử dụng tổng số tiền bạn còn nợ, bao gồm cả các khoản vay liên bang và tư nhân.Một cách khác là chia tổng số tiền của tất cả các khoản vay của bạn cho tổng số tháng bạn đã đi học.Cuối cùng,...

đọc thêm

Tỷ lệ nợ là bao nhiêu?

Tỷ số nợ là một phép tính được sử dụng để xác định mức nợ liên quan đến vốn chủ sở hữu trong một công ty.Nó được tính bằng cách chia tổng nợ phải trả (nợ và nghĩa vụ thuê) cho tổng vốn chủ sở hữu.Tỷ lệ nợ càng cao thì công ty càng mắc nợ nhiều.Tỷ lệ nợ ca...

đọc thêm

Nợ quốc gia được tính như thế nào?

Nợ quốc gia là tổng số tiền mà chính phủ Hoa Kỳ nợ các chủ nợ của mình.Bộ Ngân khố tính toán nợ quốc gia bằng cách cộng tất cả các nghĩa vụ chưa thanh toán của chính phủ liên bang, bao gồm cả nợ công và nợ tư nhân.Ước tính gần đây nhất về nợ quốc gia là 1...

đọc thêm

Tỷ lệ nợ là gì?

Tỷ lệ nợ là thước đo mức nợ của một công ty hoặc cá nhân so với thu nhập của họ.Nó có thể được tính bằng cách chia tổng nợ phải trả (bao gồm nợ hiện tại và nợ dài hạn) cho thu nhập hàng năm.Tỷ lệ nợ cao cho thấy rằng một công ty có thể không có đủ nguồn t...

đọc thêm

Nợ dài hạn là gì?

Nợ dài hạn là khoản cho vay có thời hạn trên một năm.Nó còn được gọi là nợ dài hạn. Làm thế nào để tính toán nợ dài hạn từ bảng cân đối kế toán?Để tính toán nợ dài hạn từ bảng cân đối kế toán, bạn cần trừ tổng nợ dài hạn khỏi tổng tài sản.Điều này sẽ cung...

đọc thêm

Tỷ lệ cho vay trên nợ là gì?

Tỷ lệ khoản vay trên nợ là một phép tính giúp bạn hiểu bạn đang gánh bao nhiêu khoản nợ so với tài sản hiện có của bạn.Công thức để tính toán tỷ lệ khoản vay trên nợ là: Số tiền vay / Tổng nợ Tỷ lệ khoản vay trên nợ của bạn càng cao thì càng có nhiều khả ...

đọc thêm

Nợ nghiệp là gì?

Nợ nghiệp là tổng tất cả những việc làm tốt và xấu mà chúng ta đã làm trong quá khứ.Nó như một sức nặng mà chúng ta mang theo bên mình, ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và cuộc sống sau này.Làm thế nào để bạn tính toán nợ nghiệp?Có nhiều cách để tính nợ n...

đọc thêm

Nợ gộp là gì?

Tổng nợ là tổng số tiền của tất cả các khoản nợ chưa thanh toán và thẻ tín dụng của bạn, trừ đi bất kỳ khoản nào bạn đã trả hết. Tổng nợ có thể là một con số thực sự quan trọng cần lưu ý nếu bạn đang cố gắng thu xếp tài chính của mình.Đó là một chỉ báo tố...

đọc thêm

Nợ khó đòi là gì?

Nợ nghi ngờ là những khoản nợ có khả năng hoàn trả thấp.Chúng có thể được phân loại là nợ hiện tại hoặc nợ quá hạn.Dịch vụ tư vấn tín dụng cung cấp hỗ trợ trong việc hiểu điểm tín dụng của bạn và cải thiện cơ hội vay để bạn có thể trở nên an toàn hơn về t...

đọc thêm