Medicaid có bao trả các khoản đồng thanh toán từ bảo hiểm tư nhân không?

thời gian phát hành: 2022-09-22

Điều hướng nhanh chóng

Medicaid là một chương trình bảo hiểm y tế do chính phủ điều hành dành cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp.Medicaid bao trả các khoản đồng thanh toán từ bảo hiểm chính, nhưng không chi trả từ bảo hiểm tư nhân.

Một số tiểu bang có thỏa thuận với các công ty bảo hiểm tư nhân cho phép người dân sử dụng bảo hiểm của họ miễn là họ đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện của cả hai chương trình.Ở các tiểu bang khác, Medicaid chỉ bao trả các chi phí liên quan đến các dịch vụ y tế, và không bao trả các khoản đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm.

Nếu bạn được Medicaid bao trả và bảo hiểm chính của bạn có chính sách đồng thanh toán, hãy nhớ hỏi công ty bảo hiểm của bạn về cách xử lý các khoản đồng thanh toán đó.Một số công ty bảo hiểm có thể yêu cầu bạn trả trước toàn bộ chi phí chăm sóc của bạn, trong khi những công ty khác có thể cho phép bạn trả một phần chi phí và sau đó nợ phần còn lại ngay lập tức.Điều quan trọng là phải biết những gì mong đợi ở bạn để bạn có thể lập kế hoạch tài chính cho chuyến thăm khám bác sĩ hoặc bệnh viện.

Nếu tôi có bảo hiểm tư nhân và Medicaid, thì cái nào thanh toán khoản đồng thanh toán?

Medicaid chi trả các khoản đồng thanh toán từ bảo hiểm chính cho những cá nhân đủ điều kiện.Bảo hiểm tư nhân thường thanh toán khoản đồng thanh toán, nhưng Medicaid có thể trả một phần chi phí.Hầu hết những người có bảo hiểm tư nhân và Medicaid đều nhận được cả hai quyền lợi.Tuy nhiên, một số người chỉ nhận được lợi ích từ nguồn này hay nguồn khác.Nếu bạn không chắc nguồn nào sẽ chi trả cho khoản đồng thanh toán của mình, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc gọi cho Medicaid để tìm hiểu thêm về khoản bao trả của bạn.

Medicaid trả bao nhiêu cho các khoản đồng thanh toán?

Medicaid chi trả nhiều khoản đồng thanh toán khác nhau cho những người có bảo hiểm y tế tư nhân.Medicaid thường thanh toán nhiều hơn hầu hết các chương trình bảo hiểm y tế tư nhân cho các chi phí tự trả, chẳng hạn như đồng thanh toán.Điều này có nghĩa là trung bình, những người có Medicaid nhận được khoảng 75% chi phí của các dịch vụ được đài thọ mà không phải trả bất kỳ chi phí tự trả nào.Tuy nhiên, một số trường hợp ngoại lệ có thể được áp dụng, chẳng hạn như một số loại thuốc thường được sử dụng bởi những người mắc bệnh tiểu đường không được Medicaid chi trả và phải được tự trả tiền túi.Tương tự, một số dịch vụ chăm sóc phòng ngừa nhất định - chẳng hạn như tầm soát ung thư và cholesterol - thường miễn phí hoặc gần như miễn phí cho những người có bảo hiểm Medicaid.Tuy nhiên, có thể có một số khoản đồng thanh toán nhỏ liên quan đến các dịch vụ này.Nếu bạn có thắc mắc về việc liệu thuốc hoặc dịch vụ cụ thể của bạn có được Medicaid bao trả hay không hoặc nếu bạn cần trợ giúp để thanh toán các khoản đồng thanh toán của mình, vui lòng trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc gọi đường dây trợ giúp miễn phí của chúng tôi theo số 1 (800) 621-4272. "

Medicaid bao trả nhiều khoản đồng thanh toán từ bảo hiểm chính tùy thuộc vào thu nhập của người đó và các yêu cầu về tính đủ điều kiện khác ..

Các khoản đồng thanh toán có thể khác nhau rất nhiều về giá mỗi tháng; tuy nhiên về trung bình, chúng có xu hướng ít tốn kém hơn so với việc trả tiền túi ..

Ngoài ra còn có một số dịch vụ chăm sóc phòng ngừa thường miễn phí hoặc gần như miễn phí khi được truy cập thông qua Medicaid nhưng có thể có các khoản đồng thanh toán nhỏ liên quan đến chúng ..

Tôi chỉ có Medicaid, liệu đồng thanh toán cho chuyến thăm khám bác sĩ của tôi có được chi trả không?

Medicaid không bao trả các khoản đồng thanh toán từ bảo hiểm chính.Tuy nhiên, nếu bạn có một chương trình sức khỏe thông qua chủ lao động của mình, thì chi phí thăm khám bác sĩ của bạn có thể được chương trình đó chi trả.Nếu bạn không có bất kỳ bảo hiểm nào khác, bạn có thể sẽ phải tự trả toàn bộ chi phí cho chuyến thăm khám của bác sĩ.

Tôi có cần thông báo cho bác sĩ chăm sóc chính của mình rằng tôi cũng có Medicaid không?

Medicaid không bao trả các khoản đồng thanh toán từ bảo hiểm chính.Tuy nhiên, nếu bạn có một tình trạng sức khỏe cụ thể được bảo hiểm chính của bạn chi trả, bạn có thể được Medicaid chi trả một số chi phí liên quan đến tình trạng đó.Bạn cần nói chuyện với bác sĩ chăm sóc chính về tình trạng cụ thể của mình.

Làm cách nào để sử dụng bảo hiểm của tôi nếu tôi có cả Medicare và Medicaid?

Medicaid là một chương trình bảo hiểm y tế do chính phủ điều hành dành cho những người Mỹ có thu nhập thấp.Medicare là một chương trình bảo hiểm y tế do chính phủ điều hành dành cho những người từ 65 tuổi trở lên.Medicaid bao trả các khoản đồng thanh toán từ bảo hiểm chính, vì vậy bạn không phải trả toàn bộ chi phí chăm sóc của mình.Tuy nhiên, một số dịch vụ vẫn có thể có một khoản đồng thanh toán đi kèm với nó.Nếu bạn có cả Medicare và Medicaid, hãy nhớ hỏi bác sĩ hoặc bệnh viện của bạn về bất kỳ khoản phí cụ thể nào có thể áp dụng.

Nếu tôi bị khuyết tật, tôi có thể được giúp đỡ trong việc thanh toán phí bảo hiểm y tế và các chi phí tự trả khác của mình thông qua Medicaid không?

Medicaid không bao trả các khoản đồng thanh toán từ bảo hiểm chính.Tuy nhiên, một số tiểu bang có thể có các chương trình giúp những người có thu nhập thấp thanh toán phí bảo hiểm y tế của họ và các chi phí tự trả khác.Liên hệ với văn phòng Medicaid ở tiểu bang của bạn để tìm hiểu xem dịch vụ này có sẵn ở tiểu bang của bạn hay không.

Trẻ em có thể nhận được bảo hiểm thông qua CHIP ngay cả khi cha mẹ của chúng không đủ điều kiện nhận Medicaid không?

Medicaid là một chương trình bảo hiểm y tế do chính phủ điều hành dành cho những người Mỹ có thu nhập thấp.

Trẻ em không được Medicaid hoặc CHIP của cha mẹ chi trả có thể đủ điều kiện được bảo hiểm thông qua Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em (CHIP). Để đủ điều kiện, trẻ em phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về thu nhập và nguồn lực.

Nếu con bạn không được Medicaid hoặc CHIP bao trả, bạn có thể mua bảo hiểm y tế tư nhân cho chúng.Đảm bảo hỏi công ty bảo hiểm của bạn về bất kỳ khoản chiết khấu hoặc trợ cấp nào có thể áp dụng.

Medicaid đài thọ những loại dịch vụ chăm sóc dài hạn nào ở Texas?

Medicaid đài thọ nhiều dịch vụ khác nhau cho những người có nhu cầu chăm sóc dài hạn.Chúng bao gồm các dịch vụ tại nhà, các tiện nghi hỗ trợ sinh hoạt, dịch vụ chăm sóc con tế bào và nhà dưỡng lão.Medicaid cũng thanh toán cho một loạt các loại thuốc và phương pháp điều trị cần thiết để điều trị các tình trạng chăm sóc dài hạn.Nó không bao gồm toàn bộ chi phí chăm sóc tế nhị hoặc viện dưỡng lão.Tuy nhiên, Medicaid thanh toán cho một loạt các loại thuốc và phương pháp điều trị cần thiết để điều trị các tình trạng chăm sóc lâu dài.Ví dụ, Medicaid sẽ thanh toán cho các loại thuốc theo toa để giúp kiểm soát cơn đau mãn tính hoặc ngăn ngừa té ngã.Những lợi ích này bao gồm: * Chi phí tự trả thấp * Bảo hiểm toàn diện * Dễ dàng tiếp cận các quyền lợi * Các lựa chọn thanh toán linh hoạtMedicaid có sẵn ở tất cả 50 tiểu bang và Quận Columbia.Ở Texas, nó có sẵn thông qua Thị trường Bảo hiểm Y tế của tiểu bang (thị trường). Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của Medicaid ở Texas, hãy truy cập trang web của chúng tôi hoặc nói chuyện với một trong những đại diện của chúng tôi tại Điểm Truy cập HealthCare (HAP) gần nhất của bạn.

Dịch vụ chăm sóc tại nhà dưỡng lão rất tốn kém — gia đình tôi có phải trả bất cứ khoản nào nếu tôi vào viện dưỡng lão và đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid không?

Medicaid đài thọ một tỷ lệ lớn chi phí chăm sóc tại nhà dưỡng lão cho những cư dân hội đủ điều kiện.Tuy nhiên, vẫn có một số chi phí có thể được chi trả bởi bảo hiểm chính của bạn.Nếu bạn có Medicare, Medicaid hoặc chương trình bảo hiểm y tế tư nhân bao gồm bảo hiểm cho các dịch vụ chăm sóc dài hạn, thì rất có thể chính sách của bạn sẽ bao trả ít nhất một phần chi phí chăm sóc tại nhà dưỡng lão.Kiểm tra với công ty bảo hiểm của bạn để biết chính xác những gì được bảo hiểm và những gì không.Nói chung, Medicaid chi trả cho các nhu cầu cơ bản như thực phẩm và chỗ ở trong khi Medicare và các chương trình bảo hiểm y tế tư nhân thường chi trả cho các dịch vụ chăm sóc chuyên biệt hơn như điều dưỡng có tay nghề cao và các dịch vụ trợ giúp cá nhân.

Trong một số trường hợp, các gia đình cũng có thể phải trả một khoản đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm khi họ sử dụng bảo hiểm của chính họ để chi trả cho dịch vụ chăm sóc tại nhà dưỡng lão.Điều này phụ thuộc vào các điều khoản của chính sách và liệu nó có bao gồm bảo hiểm cho các dịch vụ chăm sóc dài hạn cùng với các quyền lợi y tế khác hay không.Điều quan trọng là phải hỏi về bất kỳ khoản đồng thanh toán nào hoặc các khoản phí khác trước khi bạn ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.Bạn có thể tránh những khoản phí này bằng cách sử dụng một người chăm sóc tại nhà thay vì thuê một nhân viên thường trú toàn thời gian.

Nếu bạn cần trợ giúp để thanh toán cho các dịch vụ chăm sóc dài hạn, hãy nói chuyện với một luật sư lớn tuổi, người có thể cung cấp hướng dẫn về cách tốt nhất để bảo vệ lợi ích tài chính của gia đình bạn.

Chia sẻ chi phí hoạt động như thế nào trong các chương trình chăm sóc có quản lý như HMO có hợp đồng với tiểu bang để cung cấp các dịch vụ Medicaid?

Medicaid chi trả các khoản đồng thanh toán từ bảo hiểm chính cho những người có thu nhập thấp.Chia sẻ chi phí hoạt động khác nhau theo các kế hoạch chăm sóc được quản lý như HMO có hợp đồng với tiểu bang để cung cấp các dịch vụ Medicaid.Các kế hoạch chăm sóc được quản lý thường yêu cầu bệnh nhân trả một phần trăm chi phí của họ, thay vì trả một số tiền cố định hàng tháng.Điều này có nghĩa là những người có chi phí xuất túi cao có thể phải trả nhiều hơn những người có chi phí thấp hơn.Tuy nhiên, các kế hoạch chăm sóc có quản lý thường giảm giá phí bảo hiểm hoặc các lợi ích khác nếu bệnh nhân đạt được các mục tiêu sức khỏe nhất định.

Tôi vẫn phải trả tiền cho nhà cung cấp nếu họ chấp nhận chỉ định cho tất cả các yêu cầu được nộp cho Medicare nhưng không phải với chương trình của tiểu bang (ví dụ: Anthem Blue Cross & Blue Shield of Ohio)?

Medicaid không bao trả các khoản đồng thanh toán từ bảo hiểm chính.Nếu một nhà cung cấp chấp nhận chỉ định cho tất cả các yêu cầu được nộp cho Medicare nhưng không phải với chương trình của tiểu bang (ví dụ: Anthem Blue Cross & Blue Shield of Ohio), thì bệnh nhân vẫn phải thanh toán cho nhà cung cấp.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về cách nộp đơn xin trợ giúp để thanh toán phí bảo hiểm, khoản khấu trừ và đồng bảo hiểm Medicare thông qua chương trình của tiểu bang tôi ở đâu?

Medicaid chi trả các khoản đồng thanh toán từ bảo hiểm chính.Để tìm hiểu thêm về cách đăng ký trợ giúp thanh toán phí bảo hiểm, khoản khấu trừ và đồng bảo hiểm Medicare thông qua chương trình của tiểu bang của bạn, hãy truy cập trang web của Medicare hoặc gọi 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).