Làm cách nào để đọc báo cáo tài khoản đầu tư?

thời gian phát hành: 2022-09-20

Báo cáo tài khoản đầu tư (IAS) là một báo cáo thể hiện số dư tài khoản, các giao dịch và thông tin quan trọng khác về các khoản đầu tư của bạn.Nhìn vào đầu trang.Điều này sẽ hiển thị ngày của bản báo cáo và tên công ty hoặc tổ chức tài chính đã phát hành bản báo cáo đó.Tìm số tài khoản của bạn ở một trong các cột ở bên trái của trang.Thực hiện theo từng cột khi nó cuộn xuống để tìm số dư tài khoản, giao dịch và thông tin khác của bạn.Sử dụng thông tin này để giúp bạn hiểu các khoản đầu tư của mình đang hoạt động như thế nào và liệu bạn có cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chúng hay không. Nếu bạn có thắc mắc về cách đọc IAS, vui lòng liên hệ với tổ chức tài chính hoặc đại lý môi giới của bạn.Hướng dẫn này được tạo ra bởi cộng đồng các nhà đầu tư của The Motley Fool Canada và không được viết bởi nhân viên hoặc nhà phân tích của chúng tôi.

Tôi có thể tìm thấy bảng sao kê tài khoản đầu tư của mình ở đâu?

Để tìm bảng sao kê tài khoản đầu tư của mình, bạn có thể truy cập trang web của công ty hoặc liên hệ trực tiếp với họ.Bảng sao kê sẽ hiển thị tất cả các khoản đầu tư hiện tại của bạn và số dư của chúng.Bạn cũng sẽ có thể xem bạn đã kiếm được hoặc mất bao nhiêu tiền kể từ khi tạo bảng sao kê cuối cùng.

Báo cáo tài khoản đầu tư là gì?

Báo cáo tài khoản đầu tư là một tài liệu thể hiện số dư và các giao dịch trong tài khoản đầu tư của một cá nhân.Báo cáo thường bao gồm ngày, số tiền và loại của mỗi giao dịch.Tài liệu này có thể hữu ích trong việc hiểu tình hình tài chính của một cá nhân và đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư.

khi nào bảng sao kê tài khoản đầu tư của tôi sẽ sẵn sàng?

Khi nào bảng sao kê tài khoản đầu tư của tôi sẽ sẵn sàng?

Báo cáo tài khoản đầu tư thường sẵn sàng trong vòng vài ngày kể từ khi tổ chức tài chính nhận được dữ liệu từ nhà môi giới của bạn.Tuy nhiên, do khối lượng giao dịch diễn ra trên các sàn giao dịch và thị trường mua bán tự do, có thể có sự chậm trễ trong việc xử lý tất cả thông tin.Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi có bảng sao kê của bạn.Nếu bạn không nhận được thông báo qua email như vậy, vui lòng liên hệ với tổ chức tài chính hoặc nhà môi giới của bạn.

Bao lâu tôi sẽ nhận được một bản sao kê tài khoản đầu tư?

Bạn sẽ nhận được bản sao kê tài khoản đầu tư ít nhất mỗi tháng một lần.Bảng sao kê sẽ bao gồm số dư tài khoản của bạn, tổng lãi và lỗ trong tháng qua và các thông tin quan trọng khác.

Những gì được bao gồm trong một báo cáo tài khoản đầu tư?

Báo cáo tài khoản đầu tư bao gồm thông tin quan trọng về các khoản đầu tư của một cá nhân, chẳng hạn như số tiền đã đầu tư, ngày lập báo cáo và tên của công ty hoặc cá nhân đã cung cấp khoản đầu tư.Báo cáo cũng bao gồm danh sách các giao dịch đã diễn ra trong khoảng thời gian được nêu trong báo cáo.Thông tin này có thể giúp một cá nhân đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của mình.

Làm cách nào một nhà môi giới trực tuyến có thể tạo Báo cáo Tài khoản Đầu tư của tôi?

Một nhà môi giới trực tuyến sẽ tạo Báo cáo Tài khoản Đầu tư cho bạn dựa trên thông tin bạn cung cấp.Bảng sao kê sẽ hiển thị số dư tài khoản, hoa hồng và phí và dữ liệu hiệu suất của bạn.Bạn cũng có thể xem báo cáo trực tuyến hoặc in ra.

Tôi có thể nhận được giải thích chi tiết về Báo cáo Tài khoản Đầu tư của tôi từ ngân hàng không?

Có, bạn có thể nhận được giải thích chi tiết về Báo cáo Tài khoản Đầu tư của mình từ ngân hàng.Bảng sao kê sẽ hiển thị cho bạn số dư tài khoản, khoản đầu tư nắm giữ và bất kỳ khoản cổ tức hoặc lãi suất nào kiếm được từ các khoản đầu tư đó.Bạn cũng có thể sử dụng bảng sao kê để theo dõi tiến trình của mình theo thời gian và đưa ra quyết định sáng suốt về cách đầu tư tiền của mình.

Tôi có nên theo dõi tất cả các thay đổi trong Báo cáo Tài khoản Đầu tư của mình không?

Theo dõi tất cả các thay đổi trong Báo cáo Tài khoản Đầu tư của bạn có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về hiệu suất các khoản đầu tư của mình.Các thay đổi có thể bao gồm việc tăng hoặc giảm giá trị tài sản nắm giữ của bạn, cũng như bất kỳ khoản thanh toán cổ tức hoặc lãi suất nào nhận được.Bằng cách theo dõi những thay đổi này, bạn có thể luôn được thông báo về hiệu quả hoạt động của các khoản đầu tư và đưa ra quyết định sáng suốt về việc bán hay giữ tài sản của mình.

Để đọc báo cáo tài khoản đầu tư, hãy bắt đầu bằng cách xem phần tiêu đề.Điều này sẽ cung cấp cho bạn thông tin như tên của công ty đã ban hành tuyên bố, ngày ban hành và mô tả ngắn gọn về những gì có bên trong.Phần chính của báo cáo tài khoản đầu tư thường được chia thành hai phần: một phần dành cho việc nắm giữ cổ phiếu và một phần dành cho việc nắm giữ trái phiếu.Việc nắm giữ cổ phiếu sẽ được liệt kê đầu tiên, sau đó là việc nắm giữ trái phiếu.Mỗi cổ phiếu nắm giữ sẽ được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái với giá tương ứng và số lượng cổ phiếu sở hữu tại thời điểm đó.Tiếp theo, mỗi khoản nắm giữ sẽ được tóm tắt với các thông tin như tổng giá trị (tính bằng đô la), tỷ lệ phần trăm thay đổi so với giai đoạn trước, cổ tức được trả (nếu có) và tỷ suất lợi nhuận gộp (số tiền kiếm được sau các chi phí). Cuối cùng, bất kỳ ghi chú đặc biệt nào liên quan đến việc nắm giữ cụ thể đó sẽ được bao gồm.

Điều quan trọng là phải theo dõi tất cả các thay đổi trong Báo cáo tài khoản đầu tư của bạn để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về cách đầu tư tiền của mình.

Có điều gì khác tôi cần biết về việc đọc Báo cáo Tài khoản Đầu tư của mình không?

Khi bạn nhận được bảng sao kê tài khoản đầu tư của mình, có một số điều bạn nên biết.

Đầu tiên, hãy tìm ngày của báo cáo.Điều này thường ở trang đầu tiên hoặc trang cuối cùng.

Thứ hai, tìm hàng tương ứng với số tài khoản của bạn và kiểm tra xem có bất kỳ thay đổi nào kể từ khi bản sao kê cuối cùng được phát hành hay không.Các thay đổi có thể bao gồm các khoản đầu tư mới, rút ​​tiền hoặc bán chứng khoán.

Thứ ba, hãy xem lại tất cả thông tin trong mỗi cột để có ý tưởng về cách các khoản đầu tư của bạn đang hoạt động.Đặc biệt chú ý đến cột “Giá trị tài sản ròng” (NAV) cho biết giá trị tài sản nắm giữ của bạn theo giá thị trường hiện tại.Bạn cũng có thể sử dụng cột này để ước tính số tiền bạn có thể đã mất hoặc thu được kể từ khi bảng sao kê cuối cùng được phát hành.

Cuối cùng, so sánh thông tin này với những gì bạn đã ước tính dựa trên các báo cáo trước đó và thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào nếu mọi thứ đã thay đổi đáng kể.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về cách đọc Báo cáo Tài khoản Đầu tư ở đâu?

Có một số nơi bạn có thể tìm thêm thông tin về cách đọc báo cáo tài khoản đầu tư.Một nơi là trang web của công ty, có thể có liên kết đến tuyên bố hoặc cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách đọc.Một nơi khác để xem xét là báo cáo hàng năm của công ty, thường sẽ bao gồm một phần trình bày chi tiết về hoạt động tài chính của công ty và các khoản đầu tư của công ty.Cuối cùng, bạn có thể liên hệ với ngân hàng hoặc công ty môi giới để được hướng dẫn cụ thể về cách đọc bảng sao kê tài khoản.

Tôi nên liên hệ với ai nếu tôi có câu hỏi liên quan đến Báo cáo Tài khoản Đầu tư của mình?

Nếu bạn có thắc mắc về bảng sao kê tài khoản đầu tư của mình, bạn nên liên hệ với cố vấn tài chính của mình.Cố vấn tài chính của bạn có thể giúp bạn hiểu thông tin trong bảng sao kê của bạn và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin hữu ích trên trang web của FINRA (www.finra.org) hoặc bằng cách gọi cho Trung tâm Trợ giúp Nhà đầu tư của FINRA theo số 1-877-557-4727.