Tổng thống được trả bao nhiêu khi nghỉ hưu?

thời gian phát hành: 2022-07-11

Mức lương hưu trí của tổng thống là 200.000 đô la một năm.Số tiền này do Hiến pháp quy định và không thể thay đổi.Tổng thống cũng nhận được khoản trợ cấp hàng năm là 50.000 đô la.Những khoản này bổ sung cho bất kỳ khoản thu nhập nào khác mà họ có thể nhận được từ vị trí tổng thống của mình.

Mức lương của tổng thống sau khi rời nhiệm sở là bao nhiêu?

Lương của tổng thống là 400.000 đô la một năm.Sau khi rời nhiệm sở, tổng thống sẽ nhận được khoản trợ cấp 200.000 USD một năm.Ngoài ra, tổng thống sẽ nhận được khoản thanh toán hàng năm từ Bộ Tài chính là 50.000 đô la cho cuộc sống.Tổng số tiền này là một gói hưu trí tổng cộng $ 450,000 mỗi năm.

Lương của Tổng thống có thay đổi sau khi nghỉ hưu?

Mức lương hưu trí của tổng thống do Hiến pháp quy định và nó không thể thay đổi.Tổng thống nhận được lương hưu dựa trên số năm công tác của họ và số ngày họ tại vị.Tổng thống cũng nhận được mức lương tổng thống hàng năm, do Quốc hội quy định mỗi năm.Mức lương hàng năm của tổng thống hiện tại là 400.000 đô la.

Tổng thống kiếm được bao nhiêu tiền trợ cấp hưu trí?

Mức lương hưu trí của tổng thống là 200.000 đô la một năm.Số tiền này được bao gồm trong gói lương và phúc lợi hàng năm của tổng thống.Tổng thống cũng nhận được khoản tiền trợ cấp hàng năm là 203.000 đô la.Ngoài ra, tổng thống nhận được các khoản trợ cấp hưu trí khác, bao gồm bảo hiểm y tế và trợ cấp đi lại.

Gói lương hưu và phúc lợi của tổng thống có giá trị gì sau khi rời nhiệm sở?

Mức lương hưu trí của tổng thống là 200.000 đô la một năm.Gói lương hưu và phúc lợi mà tổng thống nhận được sau khi rời nhiệm sở trị giá ước tính 1,3 triệu USD.Khoản tiền này bao gồm lương hưu tổng thống 191.000 đô la một năm và các quyền lợi khác như bảo hiểm y tế và chi phí đi lại.Giá trị của những phúc lợi này có thể tăng lên tùy thuộc vào thời gian tổng thống đã tại vị và liệu họ có đủ tiêu chuẩn để nhận các quyền lợi An sinh Xã hội hoặc Medicare khi nghỉ hưu hay không.

Tổng thống có nhận được lương hưu của chính phủ sau khi nghỉ hưu không?

Mức lương hưu trí của tổng thống là 200.000 đô la một năm.Tổng thống không nhận lương hưu của chính phủ sau khi nghỉ hưu.Lương của tổng thống được trả từ kho bạc liên bang và không phải được Quốc hội phê chuẩn.

Nếu vậy, nó có giá trị bao nhiêu mỗi năm?

Mức lương hưu trí của tổng thống là 200.000 đô la mỗi năm.Số tiền này trị giá khoảng 30.000 đô la mỗi tháng.Do đó, mức lương hưu trí của tổng thống sẽ trị giá 624.000 đô la hàng năm.

Những lợi ích nào khác mà cựu Tổng thống nhận được khi rời nhiệm sở?

Cựu Tổng thống nhận được lương hưu, chăm sóc sức khỏe và các lợi ích khác khi rời nhiệm sở.Lương hưu dựa trên số năm làm việc với tư cách là tổng thống, với mức trả ban đầu bằng một phần ba mức lương cuối cùng của tổng thống.Cựu Tổng thống cũng nhận được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe suốt đời và các quyền lợi khác như một chi tiết bảo vệ của Cơ quan Mật vụ.

Đây có được coi là chiếc dù vàng không?

Lương hưu của tổng thống không được coi là cái dù vàng.Mức lương của tổng thống do Quốc hội ấn định và nó không thay đổi ngay cả khi tổng thống rời nhiệm sở sớm.Lương của tổng thống dựa trên số năm công tác của họ, vì vậy các tổng thống được trả lương cao hơn thường có nhiều năm phục vụ hơn các tổng thống được trả lương thấp hơn.Ngoài ra, tổng thống được nhận lương hưu hàng năm sau khi họ rời nhiệm sở, điều này có thể khá đáng kể.

Có phải tất cả các cựu tổng thống đều nhận được những lợi ích này khi rời nhiệm sở, bất kể họ thuộc đảng phái nào khi còn đương nhiệm?

Không, mức lương hưu trí của tổng thống không giống nhau đối với tất cả các cựu tổng thống bất kể họ thuộc đảng phái nào khi còn đương chức.Một số cựu tổng thống nhận được lương hưu, đây là khoản thu nhập cố định mà họ nhận được hàng tháng sau khi rời nhiệm sở.Các cựu tổng thống khác chỉ có thể nhận lương hưu tổng thống nếu họ đã phục vụ ít nhất hai nhiệm kỳ tổng thống.Số tiền lương hưu của tổng thống thay đổi tùy thuộc vào thời gian tổng thống đã nghỉ hưu và liệu họ có còn sống khi nhận được hay không.

Ví dụ gần đây nhất về một cựu tổng thống nhận lương hưu khi còn tại vị là George W.Bush, người đã nhận được $ 205,700 mỗi năm từ năm 2007 đến năm 2009.Tuy nhiên, kể từ khi rời nhiệm sở vào năm 2009, Bush đã không nhận được bất kỳ hình thức thu nhập hưu trí nào.

Các cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama đều đã chọn ngừng nhận lương hưu tổng thống sau khi rời nhiệm sở lần lượt vào tháng 1/2017 và tháng 1/2021.Quyết định này cho phép họ tiếp tục rút tiền tiết kiệm tích lũy cho đến khi 70 tuổi.

Một số cựu tổng thống khác chọn giữ lương hưu tổng thống của họ ngay cả sau khi rời nhiệm sở vì nó cho phép họ có cuộc sống tương đối khiêm tốn mà không cần phải làm việc toàn thời gian.Ví dụ, Jimmy Carter nhận được 1.000 đô la mỗi tháng từ lương hưu tổng thống của mình mặc dù ông không còn giữ bất kỳ văn phòng chính trị hoặc chức vụ nào trong các tổ chức liên quan đến sự nghiệp luật sư trước đây của ông.

Các gói lợi ích này có được miễn thuế không?

Mức lương hưu trí của tổng thống là 200.000 đô la một năm.Các gói lợi ích này được miễn thuế.Tổng thống cũng nhận được tiền trợ cấp tổng thống, khoản này phải đóng thuế.

Những lợi ích này kéo dài bao lâu - suốt đời, hay chỉ trong một số năm nhất định sau nhiệm kỳ tổng thống?

Mức lương hưu trí của tổng thống được ấn định là 200.000 USD mỗi năm.Quyền lợi kéo dài suốt đời, nhưng tổng thống có thể chọn chỉ nhận một số quyền lợi nhất định trong một số năm sau khi rời nhiệm sở.Ví dụ, nếu tổng thống nghỉ hưu ở tuổi 70, ông sẽ nhận được 240.000 đô la tiền trợ cấp hưu trí mỗi năm cho phần còn lại của cuộc đời.Tuy nhiên, nếu nghỉ hưu ở tuổi 75, ông sẽ chỉ nhận được 160.000 USD tiền trợ cấp hưu trí mỗi năm trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Liệu một cựu Tổng thống có thể từ bỏ quyền của họ đối với những lợi ích này nếu họ chọn làm như vậy (và nếu vậy, tại sao họ lại như vậy?)?

Mức lương hưu trí của Tổng thống được ấn định là 200.000 USD mỗi năm.Mức lương này không phải điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm như các nhân viên liên bang khác.Tổng thống có thể từ bỏ quyền của họ đối với những lợi ích này nếu họ chọn làm như vậy, nhưng có những lý do tại sao họ có thể muốn làm điều này.Ví dụ, Tổng thống có thể có khả năng chi trả thu nhập khi nghỉ hưu thấp hơn và vẫn có đủ tiền để tự trang trải cho bản thân khi nghỉ hưu.Ngoài ra, một số Tổng thống có thể chọn không hưởng lợi vì nó sẽ yêu cầu họ từ bỏ một số quyền độc lập và tự do của mình.Cuối cùng, mỗi Tổng thống phải tự quyết định xem họ có muốn những lợi ích này hay không và những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến quyết định của họ.