Tôi có thể đủ điều kiện vay thế chấp bao nhiêu?

thời gian phát hành: 2022-05-11

Điều kiện cho vay thế chấp là một quá trình phức tạp đòi hỏi phải xem xét cẩn thận tình hình tài chính của bạn và các điều khoản thế chấp mong muốn.

Để đủ điều kiện cho một khoản thế chấp thông thường, bạn phải có thu nhập hộ gia đình bằng hoặc cao hơn giới hạn bắt buộc.Bạn cũng có thể cần phải đáp ứng các yêu cầu khác, chẳng hạn như có lịch sử tín dụng tốt và đủ tiền thanh toán.

Nếu bạn muốn mua nhà bằng khoản vay FHA, thu nhập của bạn phải nằm trong giới hạn nhất định và tỷ lệ nợ trên thu nhập của bạn phải dưới mức quy định.Ngoài ra còn có các hạn chế khác về việc ai có thể vay thông qua chương trình này, vì vậy điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến ​​của người cho vay FHA nếu bạn muốn đăng ký.

Cuối cùng, có một số loại thế chấp đặc biệt có sẵn không nằm gọn trong bất kỳ loại nào ở trên.Nếu bạn đang xem xét một trong những khoản vay này, hãy đảm bảo nói chuyện với một người cho vay đủ tiêu chuẩn để có được ước tính chính xác về khả năng đủ điều kiện của bạn.

Tôi cần thu nhập bao nhiêu để đủ điều kiện vay thế chấp?

Không có một câu trả lời chắc chắn nào cho câu hỏi này vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả tình hình tài chính cá nhân của bạn và quy mô khoản thế chấp mà bạn đang muốn mua.Tuy nhiên, theo Freddie Mac, các mức thu nhập sau đây thường đủ điều kiện cho người vay thế chấp với khoản trả trước từ 3% đến 5%:

$ 60.000 - $ 75.000: Phạm vi này bao gồm thu nhập được coi là trung lưu hoặc dưới trung bình ở hầu hết các vùng của đất nước.

75.000 đô la - 100.000 đô la: Phạm vi này bao gồm thu nhập được coi là tầng lớp trung lưu cao hơn hoặc trung bình ở hầu hết các vùng của đất nước.

$ 100.000 +: Phạm vi này bao gồm thu nhập được coi là thu nhập cao hoặc trên mức trung bình ở hầu hết các vùng của đất nước.

Các yếu tố đủ điều kiện cho một khoản vay tín chấp là gì?

Các loại thế chấp là gì?Trả trước là gì?Bao nhiêu bạn có thể mượn?Lãi suất cho vay tín chấp là bao nhiêu?Khi nào bạn nên xem xét tái cấp vốn cho khoản vay thế chấp của mình?

Các yếu tố đủ điều kiện cho khoản vay thế chấp:

-Thu nhập của bạn: Tổng thu nhập hàng tháng của bạn ít nhất phải bằng 80% thu nhập trung bình của khu vực (AMI) để đủ điều kiện vay thế chấp.

-Điểm tín dụng của bạn: Điểm tín dụng của bạn sẽ ảnh hưởng đến lãi suất và các điều khoản của khoản thế chấp.Điểm tín dụng tốt là 620 hoặc cao hơn.

-Thanh toán trước: Bạn cần giảm ít nhất 3%, nhưng tốt hơn là 5%.Bạn đặt càng nhiều tiền, lãi suất của bạn sẽ càng giảm và thời hạn của bạn sẽ càng ngắn lại.

- Giá trị căn nhà của bạn: Giá trị căn nhà của bạn ít nhất phải bằng 80% giá trị đã được thẩm định để đủ điều kiện vay thế chấp.Nếu ít hơn, bạn vẫn có thể vay thế chấp nếu bạn có tín dụng tốt và đủ tiền tiết kiệm.

- Hình thức thế chấp: Bạn có thể lựa chọn các khoản thế chấp có lãi suất cố định hoặc có thể điều chỉnh.Các khoản thế chấp lãi suất cố định có số tiền đặt ban đầu, chẳng hạn như 6%, trong khi các khoản thế chấp lãi suất có thể điều chỉnh thay đổi theo điều kiện thị trường theo thời gian - thường là vài tháng một lần - vì vậy chúng rủi ro hơn nhưng cung cấp khoản tiết kiệm tiềm năng theo thời gian nếu lãi suất giảm.

- Thời hạn cho vay thế chấp: Hầu hết các khoản vay đều có sẵn trong 30 năm hoặc lâu hơn, mặc dù một số thời hạn ngắn hơn cũng có sẵn (thường là 15 năm).

Yêu cầu trả trước: Các khoản trả trước thay đổi tùy theo bên cho vay và dao động từ 0% -20%.Bạn đặt càng nhiều tiền, lãi suất của bạn sẽ càng giảm và thời hạn của bạn sẽ càng ngắn lại.

Các loại thế chấp có sẵn: Có hai loại thế chấp chính - cố định và điều chỉnh. Các khoản thế chấp cố định có số tiền đặt ban đầu, chẳng hạn như 6% trong khi các khoản thế chấp có lãi suất có thể điều chỉnh thay đổi theo điều kiện thị trường theo thời gian - thường là vài tháng một lần - vì vậy chúng rủi ro hơn nhưng cung cấp khoản tiết kiệm tiềm năng theo thời gian nếu lãi suất giảm.

Số tiền được vay khi vay thế chấp: Hầu hết các khoản vay đều có sẵn trong 30 năm hoặc lâu hơn mặc dù một số kỳ hạn ngắn hơn cũng có sẵn (thường là 15 năm). Số tiền tối đa có thể được vay đối với hầu hết các khoản vay thông thường là 417.000 đô la, tuy nhiên không có giới hạn về số lượng các khoản vay hợp nhất nợ có thể thực hiện, điều này có thể dẫn đến tổng số khoản vay lên đến 625 nghìn đô la. Lãi suất Đối với Khoản vay Thế chấp: Lãi suất thay đổi tùy thuộc vào việc bạn vay thế chấp theo tỷ lệ cố định hay có thể điều chỉnh; nói chung các mức cố định có xu hướng có tỷ lệ thấp hơn mức có thể điều chỉnh. Khi xem xét tái cấp vốn, điều quan trọng là phải tính đến bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra trong lãi suất khi đưa ra quyết định này vì những biến động này thường có thể dẫn đến lợi ích / chi phí tài chính đáng kể!Tái cấp vốn thường bao gồm việc thanh toán một khoản vay hiện tại bằng một khoản vay mới khác - quy trình này có cả ưu và nhược điểm mà chúng ta sẽ khám phá thêm bên dưới!Khi nào tôi nên xem xét tái cấp vốn cho khoản thế chấp hiện tại của mình?Nói chung, những người đi vay muốn khoản thanh toán của họ giảm xuống nên tái cấp vốn khi kỳ hạn ban đầu của họ hết hạn và số dư hiện tại của họ giảm xuống dưới 85% LTV (Khoản vay đến Giá trị) của giá trị căn nhà được thẩm định - nghĩa là ngay cả sau khi bao thanh toán tất cả các khoản nợ chưa thanh toán bao gồm cả lãi nguyên tắc, lãi cộng dồn & PMI (Bảo hiểm Thế chấp Tư nhân), họ sẽ vẫn nợ khoản vay mới ít hơn so với khoản họ hiện đang trả cho khoản vay cũ!!Nói cách khác ...

Tôi có thể có bao nhiêu nợ mà vẫn đủ điều kiện vay thế chấp?

Tiêu chuẩn cho vay thế chấp dựa trên tỷ lệ tổng nợ trên thu nhập (DTI) của bạn.DTI của bạn là tổng thu nhập hàng tháng của bạn, bao gồm bất kỳ số tiền nào bạn nhận được từ trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp phúc lợi và các chương trình hỗ trợ khác của chính phủ, chia cho tổng chi phí hàng tháng của bạn.Để đủ điều kiện cho khoản vay thế chấp với khoản trả trước dưới 20%, DTI của bạn phải dưới 43%.Đối với các khoản vay có khoản trả trước lớn hơn 20%, DTI của bạn phải dưới 45%.Nếu bạn có con dưới 18 tuổi sống với bạn, DTI của bạn có thể giảm tới 3% cho mỗi đứa trẻ.Bạn có thể tìm thêm thông tin về các điều kiện cho vay thế chấp tại www.mymortgageinfo.com hoặc

.

Tỷ lệ nợ trên thu nhập tối đa được phép để đủ điều kiện vay thế chấp là bao nhiêu?

Không có một câu trả lời chắc chắn nào cho câu hỏi này vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm thu nhập và tỷ lệ nợ trên thu nhập của bạn.Tuy nhiên, theo Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA), tỷ lệ nợ trên thu nhập tối đa cho một khoản vay thế chấp thông thường là 43%.Ngoài ra, FHFA tuyên bố rằng đối với một số loại cho vay nhất định, chẳng hạn như thế chấp jumbo, hạn mức có thể cao hơn.Do đó, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến ​​của một tổ chức cho vay đủ năng lực để xác định điều kiện vay thế chấp của bạn và các hạn mức vay tương ứng.

Điểm tín dụng cần thiết để đủ điều kiện vay thế chấp?

Có một số điều bạn cần biết để đủ điều kiện vay thế chấp.Yếu tố quan trọng nhất là điểm tín dụng của bạn.Điểm tín dụng của bạn là một con số mà người cho vay sử dụng để xác định xem bạn có đủ điều kiện vay thế chấp hay không.Điểm tín dụng tốt có nghĩa là bạn có rủi ro vỡ nợ thấp đối với các khoản vay của mình, vì vậy các nhà cho vay có nhiều khả năng cho bạn vay hơn.Dưới đây là một số mẹo về cách cải thiện điểm tín dụng của bạn:

Để đủ điều kiện cho hầu hết các khoản thế chấp ở U .S., Người đi vay phải có điểm tín dụng tốt - thường có nghĩa là điểm dưới 620 - theo Bankrate. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ tùy thuộc vào người cho vay và loại thế chấp đang được tìm kiếm. Ví dụ, các khoản thế chấp FHA thường yêu cầu điểm thấp hơn các khoản thế chấp thông thường từ ngân hàng nhưng có thể chấp nhận điểm cao hơn nếu đáp ứng các yêu cầu nhất định. Ngoài ra, Các khoản vay VA (dành cho cựu chiến binh) thường yêu cầu tín dụng xuất sắc nhưng vẫn có thể khả dụng ngay cả khi điểm của bạn không đạt mức hoàn hảo. Không có con số kỳ diệu nào khi nói đến khả năng đủ điều kiện cho một khoản thế chấp; những người cho vay khác nhau sẽ xem xét các yếu tố khác nhau khi xem xét liệu ai đó có đủ tiêu chuẩn để vay hay không.

  1. Thanh toán các hóa đơn của bạn đúng hạn hàng tháng.Điều này sẽ giúp xây dựng lịch sử tín dụng của bạn và cho người cho vay thấy rằng bạn có trách nhiệm và đáng tin cậy.
  2. Đừng vay quá nhiều cùng một lúc.Những người cho vay không thích khi người đi vay phải gánh quá nhiều nợ, vì nó làm tăng khả năng họ phải đứng ra bảo lãnh nếu có vấn đề gì xảy ra với tài chính của họ.Cố gắng được chấp thuận cho từng khoản vay một, và sau đó thanh toán toàn bộ khoản nợ trong vòng 12 tháng.
  3. Giữ một bản sao cập nhật của tất cả các tài liệu tài chính của bạn (báo cáo tín dụng, tờ khai thuế, v.v.) để người cho vay có thể xem xét về mức độ ổn định tài chính tổng thể của bạn.Điều này sẽ giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn về việc cho bạn vay tiền.
  4. Tránh sử dụng các sản phẩm vay có lãi suất cao như các khoản vay ngắn hạn hoặc các khoản vay bằng giấy chủ quyền ô tô - những loại cho vay này có thể làm hỏng xếp hạng tín dụng của bạn không thể sửa chữa được theo thời gian.Thay vào đó, hãy gắn bó với các sản phẩm vay dài hạn có lãi suất thấp hơn. "

Có bất kỳ yêu cầu việc làm tối thiểu nào để đủ điều kiện vay thế chấp không?

Không có yêu cầu cụ thể về việc làm để đủ điều kiện vay thế chấp, nhưng người đi vay thường cần có thu nhập ổn định và lịch sử tín dụng tốt.Ngoài ra, hầu hết các tổ chức cho vay đều yêu cầu người vay phải trả trước tối thiểu 5% tổng giá mua.

Sau bao nhiêu năm khai thuế sẽ được yêu cầu để chứng minh thu nhập để Đủ điều kiện Cho Khoản vay Thế chấp?

Số tiền tối đa bạn có thể vay khi thế chấp dựa trên thu nhập của bạn và quy mô khoản vay của bạn.Để đủ điều kiện vay thế chấp, bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng về thu nhập, chẳng hạn như tờ khai thuế.

Người cho vay của bạn sẽ sử dụng thông tin từ bản khai thuế gần đây nhất của bạn để xác định số tiền bạn có thể đủ khả năng vay.Họ cũng sẽ xem xét mức nợ hiện tại và điểm tín dụng của bạn để đảm bảo rằng bạn có thể trả khoản vay đầy đủ và đúng hạn.

Nếu bạn có khoản tín dụng thấp hơn mức hoàn hảo hoặc nếu bạn có mức nợ cao, người cho vay của bạn có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm tài liệu hoặc bằng chứng về thu nhập trước khi họ chấp thuận khoản vay của bạn.Tuy nhiên, có nhiều người cho vay sẵn sàng làm việc với những người đi vay có thể không đáp ứng các tiêu chí cho vay truyền thống.Vì vậy, đừng ngại hỏi về các yêu cầu cụ thể từ những người cho vay khác nhau trước khi đăng ký thế chấp.

Nếu tự kinh doanh, những tài liệu bổ sung nào sẽ được yêu cầu để Đủ điều kiện Cho Khoản vay Thế chấp?

Khi bạn đang xem xét một khoản vay thế chấp, điều quan trọng là phải hiểu các loại khoản vay khác nhau hiện có và cách chúng có thể mang lại lợi ích cho bạn.Một khoản vay thế chấp tiêu chuẩn là một khoản vay dài hạn cho phép chủ nhà vay tiền dựa trên vốn chủ sở hữu nhà của họ.Có một số loại thế chấp khác nhau có sẵn, dựa trên thu nhập và điểm tín dụng của bạn.

Để đủ điều kiện cho một khoản vay thế chấp, bạn sẽ cần cung cấp tài liệu chứng minh thu nhập và mức độ tín nhiệm của bạn.Tài liệu này có thể bao gồm cuống phiếu lương, tờ khai thuế hoặc bảng sao kê ngân hàng của bạn.Bạn cũng có thể cần cung cấp các tài liệu bổ sung nếu bạn là doanh nghiệp tự do.Các tài liệu này có thể bao gồm giấy phép kinh doanh, hợp đồng hoặc báo cáo tài chính.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những giấy tờ cần thiết cho một loại khoản vay thế chấp cụ thể, hãy đảm bảo nói chuyện với một người cho vay hoặc cố vấn tài chính đủ điều kiện.

Tôi có cần phải là Công dân Hoa Kỳ hoặc Người nước ngoài thường trú nhân để Đủ điều kiện Cho Khoản vay Thế chấp không?

Không có câu trả lời phù hợp cho tất cả cho câu hỏi này, vì số lượng khoản vay thế chấp bạn có thể đủ điều kiện sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình hình cá nhân của bạn.Tuy nhiên, nói chung, nếu bạn là Công dân Hoa Kỳ hoặc Người nước ngoài thường trú nhân, bạn sẽ có thể đủ điều kiện cho một khoản vay thế chấp lớn hơn nếu bạn không đủ điều kiện trở thành công dân hoặc người nước ngoài cư trú.

Một yếu tố quan trọng cần xem xét khi đủ điều kiện vay thế chấp là điểm tín dụng của bạn.Điểm tín dụng tốt sẽ giúp bạn được chấp thuận cho một mức lãi suất thấp hơn và cũng có thể làm giảm chi phí đóng.Nếu bạn có lịch sử tín dụng kém, bạn có thể khó đủ điều kiện vay thế chấp, chưa nói đến việc nhận lãi suất thấp hoặc bất kỳ lợi ích nào khác liên quan đến việc có tín dụng tốt.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về khoản vay thế chấp mà bạn có thể đủ điều kiện, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với một trong những người cho vay đủ điều kiện của chúng tôi, người có thể cung cấp ước tính dựa trên tình hình cụ thể và mục tiêu tài chính của bạn.

Trung bình mất bao lâu kể từ khi nộp đơn cho đến khi đóng khi Định giá Khoản vay Thế chấp?

Khi bạn đã sẵn sàng mua một ngôi nhà, bước đầu tiên là tìm hiểu điểm tín dụng của bạn.Điểm tín dụng của bạn sẽ giúp xác định bạn có thể đủ điều kiện cho khoản vay thế chấp bao nhiêu.Nói chung, điểm tín dụng của bạn càng cao thì lãi suất vay thế chấp của bạn càng thấp.

Để có được điểm tín dụng tốt, hãy đảm bảo rằng bạn theo kịp các khoản thanh toán cho tất cả các khoản nợ của mình.Nếu bạn có bất kỳ hồ sơ phá sản hoặc tịch biên tài sản nào trong quá khứ, những hồ sơ đó cũng sẽ ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn.

Có một số điều có thể ảnh hưởng đến thời gian trung bình từ khi nộp đơn cho đến khi đóng khi đủ điều kiện cho một khoản vay thế chấp: Loại khoản vay thế chấp mà bạn đăng ký; cho dù bạn có bất kỳ điều kiện tồn tại từ trước hay không; và số tiền trả trước mà bạn thực hiện.

Nói chung, mất khoảng ba tuần kể từ khi nộp đơn đến khi đóng một khi mọi thứ được chấp thuận bởi cả hai bên (người vay và người cho vay). Tuy nhiên, khung thời gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể liên quan đến từng trường hợp.

Những loại tài sản nào đủ điều kiện

Có một số điều bạn cần biết trước khi có thể đủ điều kiện vay thế chấp.

Đầu tiên, thu nhập và tài sản của bạn phải đủ cao để trang trải các chi phí thế chấp và mọi khoản phí liên quan.Thứ hai, bạn sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu tín dụng nhất định.Cuối cùng, căn nhà của bạn phải có giá trị ít nhất bằng số tiền bạn đang vay.

Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về từng yếu tố sau: Thu nhập & Tài sản

Để đủ điều kiện vay thế chấp, thu nhập và tài sản của bạn đều phải đủ cao.Các khoản thanh toán hàng tháng của bạn sẽ phụ thuộc vào số nợ bạn có thể trả được và số tiền còn lại sau khi trang trải các chi phí và lệ phí đó.

Thu nhập của bạn thường dựa trên tiền lương hàng năm của bạn hoặc các nguồn thu nhập khác như lương hưu hoặc trợ cấp An sinh xã hội.Tài sản của bạn là mọi thứ có giá trị - bao gồm tài khoản tiết kiệm, cổ phiếu, tài sản nắm giữ bất động sản, v.v. - trừ đi bất kỳ khoản nợ nào mà bạn có thể còn nợ.

Yêu cầu tín dụng

Bạn cũng sẽ cần tín dụng tốt để được chấp thuận cho một khoản vay thế chấp.Điều này có nghĩa là điểm tín dụng của bạn phải trên 600 (hoặc 620 nếu bạn có con dưới 18 tuổi sống cùng). Điểm thấp hơn có thể có nghĩa là lãi suất khoản vay cao hơn hoặc khó được chấp thuận ngay từ đầu.

Giá trị nhà

Yêu cầu cuối cùng là giá trị căn nhà phải bằng hoặc lớn hơn số tiền bạn đang vay.Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn vay 200.000 đô la từ ngân hàng, căn nhà của bạn phải có giá trị ít nhất là 220.000 đô la khi được mua bằng tiền mặt (không bao gồm những cải tiến tiềm năng). Nếu nó thuộc sở hữu của người khác trong thời gian ngắn hơn (dưới hai năm), thì nó có thể chỉ trị giá tối đa 208.000 đô la mà không tính đến những cải tiến được thực hiện trong khung thời gian đó.

. Tôi có thể bao gồm chi phí cải tạo trong Định dạng Cho Khoản vay Thế chấp không?

Khi bạn đang mua sắm một khoản thế chấp, điều quan trọng là phải hiểu bạn có thể vay bao nhiêu tiền và vẫn đủ điều kiện.

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện vay tín chấp, nhưng yếu tố quan trọng nhất là thu nhập của bạn.

Nếu bạn có tín dụng tốt và một công việc ổn định, bạn có thể có được một khoản thế chấp với mức giảm ít nhất là 3%.Tuy nhiên, nếu bạn muốn bao gồm chi phí cải tạo trong ngân sách của mình hoặc nếu thu nhập của bạn thấp hơn mức trung bình, thì bạn sẽ cần nhiều tiền hơn.

Dưới đây là một số hướng dẫn về số tiền bạn có thể đủ điều kiện cho khoản vay thế chấp dựa trên thu nhập và tỷ lệ nợ trên thu nhập của bạn:

Nếu bạn đang ở dưới mức thu nhập trung bình:

Bạn có thể được thế chấp với mức giảm ít nhất là 5% nếu thu nhập hộ gia đình hàng năm của bạn thấp hơn thu nhập hộ gia đình trung bình là $ 62,50.

Bạn có thể được thế chấp với mức giảm ít nhất là 10% nếu thu nhập hộ gia đình hàng năm của bạn cao hơn thu nhập hộ gia đình trung bình là $ 62,500 nhưng dưới $ 85,00

  1. Nếu tổng số nợ hàng tháng của bạn (bao gồm tất cả các khoản nợ bao gồm cả các khoản thế chấp) nhỏ hơn 30% tổng thu nhập hàng tháng của bạn, thì bạn cũng có thể đủ điều kiện để vay vốn mua nhà cho phép bạn vay lên đến 50% giá trị căn nhà của bạn. .
  2. Nếu tổng số nợ hàng tháng của bạn (bao gồm tất cả các khoản nợ bao gồm cả các khoản thế chấp) ít hơn 40% tổng thu nhập hàng tháng của bạn, thì bạn cũng có thể đủ điều kiện để vay vốn mua nhà, cho phép bạn vay tới 50% giá trị căn nhà của mình. .