Tài khoản thị trường tiền tệ FDIC có được bảo hiểm không?

thời gian phát hành: 2022-05-11

Điều hướng nhanh chóng

Tài khoản thị trường tiền tệ là một loại tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao hơn tài khoản séc hoặc tiết kiệm truyền thống, nhưng không được liên bang bảo hiểm.Tài khoản thị trường tiền tệ được FDIC bảo hiểm lên đến 250.000 đô la cho mỗi cá nhân và 500.000 đô la cho mỗi tài khoản chung.Điều này có nghĩa là nếu điều gì đó xảy ra với tiền của bạn trong tài khoản thị trường tiền tệ, thì ngân hàng sẽ có trách nhiệm giúp bạn lấy lại tiền.Tuy nhiên, có một số điều quan trọng cần lưu ý khi sử dụng tài khoản thị trường tiền tệ: bạn nên luôn kiểm tra với ngân hàng của mình để đảm bảo rằng tài khoản đó được FDIC bảo hiểm và không bao giờ sử dụng nó làm nguồn thanh khoản duy nhất của bạn.Thay vào đó, nếu bạn cần truy cập vào tiền của mình một cách nhanh chóng, hãy cân nhắc mở tài khoản séc hoặc tài khoản tiết kiệm truyền thống.

FDIC cung cấp bao nhiêu bảo hiểm cho các tài khoản thị trường tiền tệ?

FDIC bảo hiểm tất cả các khoản tiền gửi tại ngân hàng lên đến 250.000 đô la.Điều này bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản chung.Các khoản tiền gửi trên 250.000 đô la không được FDIC bảo hiểm.FDIC cũng cung cấp bảo hiểm cho các chứng chỉ tiền gửi (CD). Tuy nhiên, bảo hiểm này được giới hạn với số tiền lên đến 100.000 đô la cho mỗi tài khoản.Tài khoản thị trường tiền tệ là một lựa chọn tốt cho những người muốn truy cập ngắn hạn vào tiền của họ.Điều này là do các tài khoản này có lãi suất thấp và không cần phải lo lắng về việc tiền của bạn bị đóng băng nếu bạn bị mất việc hoặc bị ốm.Bạn cũng có thể sử dụng các tài khoản này để tiết kiệm cho một ngày mưa.Ngoài ra, FDIC đảm bảo rằng bạn sẽ được trả lại số tiền đã gửi nếu ngân hàng không thành công trong bất kỳ khoảng thời gian nào.Cuối cùng, tài khoản thị trường tiền tệ là một cách dễ dàng để kiếm thêm tiền mà không cần phải đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu rủi ro.

FDIC được bảo hiểm bằng những loại tiền gửi nào?

Các khoản tiền gửi được FDIC bảo hiểm bao gồm:

-Tiền mặt

- Giấy chứng nhận tiền gửi (CD)

-Tài khoản thị trường tiền tệ (MMA)

-Tiền gửi thời gian

-Tài khoản lưu trữ

-Các hiệp hội cho vay và tiết kiệm (S & Ls)

FDIC bảo hiểm tới 250.000 đô la cho mỗi tài khoản.Các khoản tiền gửi vượt quá giới hạn này sẽ không được bảo hiểm.FDIC cũng đảm bảo tính thanh khoản của các tài khoản này thông qua chương trình bảo hiểm của mình.Điều này có nghĩa là bạn có thể rút tiền của mình bất kỳ lúc nào mà không sợ bị mất.

Sự khác biệt giữa tài khoản tiết kiệm và tài khoản thị trường tiền tệ là gì?

Tài khoản tiết kiệm là một loại tài khoản ngân hàng mà khách hàng có thể gửi tiền và hưởng lãi suất.Tài khoản thị trường tiền tệ là một loại tài khoản ngân hàng mà khách hàng có thể rút tiền khi cần thiết nhưng không được đảm bảo bất kỳ khoản lãi suất nào.Tài khoản thị trường tiền tệ cũng được FDIC bảo hiểm lên đến 250.000 đô la cho mỗi cá nhân hoặc tổ chức.

Có một số điểm khác biệt giữa tài khoản tiết kiệm và tài khoản thị trường tiền tệ:

-Tài khoản tiết kiệm thường có số dư tối thiểu cao hơn tài khoản thị trường tiền tệ (tài khoản thị trường tiền tệ thường chỉ yêu cầu 1.000 đô la tiền gửi).

-Tài khoản thị trường tiền tệ thường cung cấp giới hạn rút tiền cao hơn (lên đến $ 10.000 mỗi ngày) so với tài khoản tiết kiệm.

-Tài khoản thị trường tiền tệ thường trả lãi cao hơn một chút so với tài khoản tiết kiệm.

Làm cách nào để biết liệu ngân hàng của tôi có được FDIC bảo hiểm hay không?

Có một số cách để tìm hiểu xem ngân hàng của bạn có được FDIC bảo hiểm hay không.Một cách là xem trên trang web của ngân hàng.Một cách khác là gọi điện đến ngân hàng và hỏi.Cuối cùng, bạn cũng có thể kiểm tra với bộ phận bảo hiểm tiểu bang của bạn.

Có phải tất cả các ngân hàng đều cung cấp bảo hiểm FDIC không?

Bảo hiểm FDIC là một tính năng tiêu chuẩn của hầu hết các ngân hàng.Tuy nhiên, không phải ngân hàng nào cũng cung cấp bảo hiểm FDIC.Một số ngân hàng khu vực nhỏ hơn không cung cấp bảo hiểm FDIC, trong khi một số ngân hàng quốc gia lớn không cung cấp bảo hiểm FDIC trên tất cả các tài khoản thị trường tiền tệ của họ.Điều quan trọng là phải kiểm tra với ngân hàng của bạn trước khi mở tài khoản thị trường tiền tệ để đảm bảo rằng tài khoản đó được FDIC bảo hiểm.

Điều gì xảy ra với tiền của tôi nếu ngân hàng của tôi không thành công và không được FDIC bảo hiểm?

Nếu ngân hàng của bạn không thành công và không được FDIC bảo hiểm, tiền của bạn sẽ gặp rủi ro.Nếu ngân hàng không thành công, bạn có thể sẽ mất tất cả số tiền đã gửi của mình.Ngoài ra, nếu bạn có bất kỳ khoản đầu tư nào vào ngân hàng, những khoản đầu tư đó cũng có thể bị mất.Nếu bạn lo lắng về khả năng này, điều quan trọng là phải nghiên cứu xem ngân hàng nào được FDIC bảo hiểm trước khi mở tài khoản với họ.

Các ngân hàng không được FDIC bảo hiểm thường gặp thất bại như thế nào?

Không có tần suất đặt ra cho các ngân hàng không được FDIC bảo hiểm, vì điều này khác nhau giữa các ngân hàng.Tuy nhiên, người ta thường coi rằng một ngân hàng sẽ thất bại nếu nó đã thất bại ba lần trong khoảng thời gian 5 năm.Ngoài ra, các ngân hàng không được FDIC bảo hiểm thường phải chịu mức độ giám sát cao hơn của các cơ quan quản lý và nhà đầu tư, điều này có thể dẫn đến tăng rủi ro và biến động trên thị trường.

Có cách nào để đảm bảo số tiền gửi của tôi vượt quá giới hạn FDIC không?

Có, bạn có thể bảo đảm khoản tiền gửi của mình lên đến 250.000 đô la với một ngân hàng hoặc hiệp hội tín dụng có uy tín.Bạn nên tham khảo ý kiến ​​với tổ chức tài chính của mình để xem họ có cung cấp loại bảo hiểm này hay không.Ngoài ra, hãy nhớ theo dõi lãi suất và phí liên quan đến các sản phẩm này để đảm bảo bạn đang nhận được thỏa thuận tốt nhất có thể.

Nếu tôi có nhiều tài khoản tại một ngân hàng, tất cả các tài khoản đó có được FDIC bảo hiểm riêng lẻ lên đến 250.000 đô la không?

Tài khoản ngân hàng không được FDIC bảo hiểm nếu nó được giữ ở một ngân hàng khác với ngân hàng mà bạn có tài khoản séc chính hoặc tài khoản tiết kiệm.Tuy nhiên, tất cả các tài khoản của bạn tại một ngân hàng đều được coi là một phần của cùng một tổ chức tiền gửi và do đó tất cả đều được bảo hiểm riêng biệt lên đến 250.000 đô la.

Nếu tôi có một tài khoản có quyền sở hữu chung, nó vẫn chỉ được FDIC bảo hiểm tối đa 250.000 đô la?

Tài khoản thị trường tiền tệ là một loại tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao hơn tài khoản séc hoặc tiết kiệm truyền thống.Các tài khoản thị trường tiền tệ được FDIC bảo hiểm tới 250.000 đô la.Điều này có nghĩa là nếu tài khoản của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, ngân hàng sẽ giúp bạn thay thế tiền.Tuy nhiên, vì tài khoản thị trường tiền tệ được coi là kém ổn định hơn so với các loại đầu tư khác, chúng có thể không mang lại lợi tức đầu tư cao như các tùy chọn khác.

Các chương trình bảo hiểm tiền gửi của tiểu bang có hoạt động cùng với chương trình FDIC hay riêng biệt với chương trình này không?

Các chương trình bảo hiểm tiền gửi hoạt động cùng với chương trình FDIC hoặc tách biệt với chương trình này.Nói chung, bảo hiểm tiền gửi bảo vệ người gửi tiền đến một số tiền nhất định nếu ngân hàng của họ gặp sự cố.FDIC bảo đảm các khoản tiền gửi tại ngân hàng lên đến 250.000 đô la cho mỗi chủ tài khoản.Điều này có nghĩa là ngay cả khi ngân hàng của bạn bị lỗi, bạn vẫn có thể truy cập vào số tiền đã gửi của mình.Tuy nhiên, nếu bạn có tổng số tiền gửi trên 250.000 đô la tại nhiều ngân hàng, thì mỗi tổ chức chỉ chịu trách nhiệm cho tối đa 50.000 đô la trong số tiền gửi đó.

Sự khác biệt chính giữa bảo hiểm tiền gửi và Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) là FDIC là cơ quan chính phủ trong khi các chương trình bảo hiểm tiền gửi do các công ty tư nhân điều hành.Mục tiêu của các chương trình này là bảo vệ người tiêu dùng không bị mất tiền trong trường hợp ngân hàng thất bại bằng cách cung cấp cho họ khoản bồi thường tài chính nếu điều đó xảy ra.

Bất chấp những khác biệt này, cả hai chương trình đều phục vụ cùng một mục đích: bảo vệ khoản tiết kiệm của mọi người trong thời kỳ khủng hoảng.Trên thực tế, FDIC ban đầu được tạo ra như một phần của Đạo luật Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIA). Đạo luật này đã được thông qua vào năm 1933 và thành lập FDIC như một cơ quan chính phủ độc lập có nhiệm vụ thúc đẩy sự ổn định của ngân hàng và bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

Vì vậy, việc bạn có sử dụng chương trình bảo hiểm tiền gửi hay không phần lớn phụ thuộc vào nơi bạn sống - hầu hết các quốc gia đều có một số hình thức bảo vệ người gửi tiền bất kể họ có phải là thành viên của hệ thống ngân hàng quốc gia hay không.Điều đó nói rằng, có một số ngoại lệ đáng chú ý: Iceland không có bất kỳ hệ thống bảo hiểm tiền gửi chính thức nào nhưng công dân của nước này được pháp luật bảo vệ đầy đủ trước những tổn thất do các ngân hàng thất bại; Thụy Sĩ không có sự bảo vệ như vậy nhưng công dân của họ có thể nhận được toàn bộ bồi thường từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ của họ trong trường hợp ngân hàng của họ bị mất tiền; và Đan Mạch có cả chương trình bảo hiểm tiền gửi và quỹ bảo lãnh giúp bù đắp tổn thất cho những người tiết kiệm nhỏ trên 100 kroner (khoảng 15 đô la).

Mặc dù cả ba ví dụ trên đều cung cấp một số mức độ bảo vệ cho những người tiết kiệm cá nhân nếu ngân hàng của họ gặp sự cố, nhưng cũng có một số điểm khác biệt chính giữa chúng khi nói đến cách hoạt động của biện pháp bảo vệ này.Ví dụ, ở Thụy Sĩ, các công ty bảo hiểm tư nhân cung cấp bảo hiểm thông qua các ngành kinh doanh thương mại trong khi chính quyền Đan Mạch cung cấp hỗ trợ trực tiếp thông qua doanh nghiệp nhà nước Landsbanken Danmark. Như vậy, mỗi quốc gia tiếp cận vấn đề này một cách khác nhau dựa trên lịch sử và văn hóa độc đáo của riêng mình.

Tuy nhiên, cuối cùng, điều quan trọng nhất khi nói đến việc bảo vệ khoản tiết kiệm của bạn là luôn đảm bảo rằng bạn giữ bản sao của các tài liệu quan trọng như thẻ ID và hộ chiếu trong trường hợp có sự cố. Những bước đơn giản này có thể giúp bạn đảm bảo rằng bất cứ điều gì xảy ra trong thời kỳ kinh tế khó khăn sẽ không khiến bạn gặp khó khăn về tài chính.

FDIC cung cấp những nguồn lực nào cho những người tiêu dùng muốn biết thêm thông tin về bảo hiểm tiền gửi hoặc những người cần trợ giúp giải quyết các vấn đề với ngân hàng của họ?

FDIC cung cấp nhiều tài nguyên khác nhau cho người tiêu dùng, bao gồm một trang web cung cấp thông tin về phạm vi bảo hiểm tiền gửi và cách giải quyết các vấn đề với ngân hàng của bạn.Bạn cũng có thể gọi Đường dây Trợ giúp Người tiêu dùng của FDIC theo số 1-877-ASK-FDIC (1-877-275-3342) hoặc đến một trong các văn phòng chi nhánh của FDIC.FDIC cũng cung cấp tài liệu giáo dục miễn phí, chẳng hạn như tài liệu quảng cáo và tờ thông tin, để giúp bạn hiểu các chính sách và dịch vụ của ngân hàng của bạn.