Thư tranh chấp tín dụng là gì?

thời gian phát hành: 2022-09-19

Thư tranh chấp tín dụng là một tài liệu được gửi cho chủ nợ để tranh chấp một khoản nợ chưa thanh toán.Mục đích của bức thư là để chứng minh rằng khoản nợ không thuộc về cá nhân và / hoặc công ty đã viết nó ra khỏi báo cáo tín dụng của họ. Sau đây là một số mẹo về cách viết một bức thư tranh chấp tín dụng: 1.Bắt đầu bằng cách viết một bản tóm tắt rõ ràng, ngắn gọn về tình huống của bạn.Bao gồm thông tin về tài khoản, số tiền nợ và thời điểm bạn mới biết về khoản nợ.Hãy trình bày cụ thể về lý do bạn tin rằng khoản nợ cần được loại bỏ hoặc giảm mức độ nghiêm trọng.Bao gồm tài liệu nếu có thể (ví dụ: séc đã hủy, thư từ chủ nợ) .3.Yêu cầu xóa bất kỳ số tiền tranh chấp nào khỏi báo cáo tín dụng của bạn ngay lập tức.Yêu cầu bất kỳ trợ giúp nào bạn cần để hỗ trợ trường hợp của bạn (ví dụ: bản sao tài liệu, thông tin liên hệ của các chủ nợ có liên quan) .5.

Tại sao bạn sẽ viết một bức thư tranh chấp tín dụng?

Khi bạn tranh chấp tài khoản tín dụng, điều quan trọng là phải ghi lại trường hợp của bạn.Thư tranh chấp tín dụng có thể giúp chứng minh rằng bạn có lý do chính đáng để muốn đóng tài khoản.Dưới đây là một số mẹo để viết một bức thư tranh chấp tín dụng: 1.Bắt đầu bằng cách giải thích vấn đề.Nêu sự thật về tình huống của bạn, bao gồm những gì đã xảy ra và khi nào. 2.Giải thích lý do tại sao bạn tin rằng khoản nợ là không chính xác hoặc gian lận.Chi tiết cách bạn dự định thanh toán khoản nợ nếu khoản nợ đó không bị tranh chấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ chủ nợ về yêu cầu tranh chấp của bạn.Yêu cầu gửi bất kỳ tài liệu liên quan nào cho bạn để hỗ trợ cho trường hợp của bạn (chẳng hạn như bản sao hóa đơn, bảng sao kê, v.v.). 5.Yêu cầu mọi quyết định về tranh chấp của bạn phải được đưa ra bằng văn bản và gửi một bản sao cho chính bạn để tham khảo trong tương lai.

Bạn nên giải quyết một bức thư tranh chấp tín dụng cho ai?

Người hoặc công ty mà bạn đang tranh chấp tài khoản tín dụng.

Khi viết thư tranh chấp tín dụng, điều quan trọng cần ghi nhớ là:

 1. Mục đích của thư tranh chấp tín dụng là để đưa quan điểm của bạn đến chủ nợ để họ có thể giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt.
 2. Giữ cho bức thư của bạn ngắn gọn và đi vào trọng tâm.
 3. Sử dụng đúng ngữ pháp và chính tả khi viết thư.
 4. Không đe dọa hành động pháp lý nếu chủ nợ không giải quyết vấn đề trong một khung thời gian nhất định; điều này sẽ chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với bạn và có thể dẫn đến các chi phí pháp lý khác cho bạn.

Khi nào bạn nên gửi thư tranh chấp tín dụng?

Khi bạn tin rằng điểm tín dụng của bạn đã bị tổn hại do thông tin không chính xác trong báo cáo tín dụng của bạn.

Làm thế nào để viết một bức thư tranh chấp tín dụng?

Để tranh chấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ trên báo cáo tín dụng của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Viết một lá thư giải thích vấn đề và tại sao nó lại quan trọng đối với bạn.
 2. Bao gồm bản sao của bất kỳ tài liệu liên quan nào, chẳng hạn như cuống phiếu lương hoặc tờ khai thuế.
 3. Yêu cầu chủ nợ điều tra và chỉnh sửa thông tin nếu thấy không chính xác.
 4. Yêu cầu đảo ngược bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến điểm tín dụng của bạn ngay lập tức.

Làm thế nào để bạn định dạng một bức thư tranh chấp tín dụng?

Khi bạn tranh chấp về khoản phí thẻ tín dụng, bước đầu tiên là viết thư cho công ty phát hành thẻ tín dụng.Các bước sau đây sẽ giúp bạn viết một bức thư tranh chấp tín dụng thành công:

 1. Giải thích lý do bạn tranh chấp khoản phí.
 2. Bao gồm bằng chứng cụ thể để hỗ trợ lập luận của bạn.
 3. Yêu cầu hoàn lại hoặc sửa khoản phí.
 4. Yêu cầu rằng bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do khoản phí bị tranh chấp phải được hoàn trả cho bạn.
 5. Kết thúc bằng một yêu cầu lịch sự để biết thêm thông tin hoặc hỗ trợ từ công ty phát hành thẻ tín dụng.

Bạn nên bao gồm những thông tin nào trong một bức thư tranh chấp tín dụng?

Khi bạn tranh chấp khoản nợ thẻ tín dụng, ngân hàng hoặc chủ nợ có thể yêu cầu tài liệu hỗ trợ cho yêu cầu của bạn.Điều này bao gồm thư từ bạn và bất kỳ bên nào khác có liên quan đến giao dịch, chẳng hạn như cửa hàng nơi giao dịch mua được thực hiện.Dưới đây là một số mẹo để viết một bức thư tranh chấp tín dụng:

 1. Bắt đầu bằng cách giải thích lý do tại sao bạn cho rằng có lỗi trong tài khoản của mình.Bao gồm các chi tiết cụ thể về những gì bạn cho là sai trong tài khoản của mình, chẳng hạn như thông tin không chính xác trên bảng sao kê thanh toán hoặc chứng từ khoản vay của bạn.
 2. Yêu cầu chủ nợ cung cấp bằng chứng về (các) khoản phí đang tranh chấp.Điều này có thể bao gồm các bản sao biên nhận, séc đã hủy hoặc các tài liệu liên quan khác.
 3. Yêu cầu miễn hoặc giảm bất kỳ hình phạt nào liên quan đến khoản phí đang tranh chấp.Ví dụ, nếu bạn bị tính lãi cho một khoản nợ mà sau đó bị tranh chấp, hãy yêu cầu chủ nợ hủy bỏ khoản lãi này và hoàn trả lại cho bạn.
 4. Yêu cầu phản hồi trong một khung thời gian nhất định (thường là 30 ngày). Nếu bạn không nhận được phản hồi sau khi liên hệ với chủ nợ, hãy xem xét gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng như The Better Business Bureau (BBB).

Bạn có thể sử dụng thư xác nhận khi gửi thư tranh chấp tín dụng không?

Khi gửi thư tranh chấp tín dụng, bạn có thể cân nhắc sử dụng thư bảo đảm.Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng thư được chủ nợ nhận được một cách kịp thời.Ngoài ra, sử dụng thư được chứng nhận sẽ giúp bảo vệ bạn nếu có bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra đối với thư của bạn.

Người nhận có bao nhiêu ngày để trả lời thư tranh chấp tín dụng của bạn?

Người nhận có 30 ngày để trả lời thư tranh chấp tín dụng của bạn.Nếu người nhận không phản hồi, bạn có thể thực hiện các hành động khác như gửi đơn kiện.

Điều gì xảy ra nếu người nhận không trả lời thư tranh chấp tín dụng của bạn?

Nếu người nhận không trả lời thư tranh chấp tín dụng của bạn, thì bạn có thể thực hiện một số hành động.Trước tiên, bạn có thể liên hệ với công ty phát hành thẻ tín dụng bị tranh chấp và yêu cầu họ giải quyết vấn đề.Nếu họ không trả lời hoặc không thể giải quyết vấn đề, thì bạn có thể muốn gửi đơn kiện công ty.Cuối cùng, nếu vẫn thất bại và bạn vẫn không thể nhận được giải pháp từ một trong hai lựa chọn trước đó, thì bạn có thể muốn xem xét nộp đơn yêu cầu hành động đòi nợ.

Bạn có thể nộp đơn kiện nếu người nhận không phản hồi tranh chấp tín dụng của bạnLetter?

Thư tranh chấp tín dụng là một tài liệu chính thức mà bạn có thể sử dụng để thử và khiến chủ nợ đồng ý với những thay đổi trong báo cáo tín dụng của bạn.

Khi viết thư tranh chấp tín dụng, điều quan trọng cần ghi nhớ là:

Nếu người nhận thư tranh chấp tín dụng của bạn không trả lời trong vòng 30 ngày, hãy xem xét việc khởi kiện họ để buộc họ tuân thủ yêu cầu của bạn về việc thay đổi trạng thái báo cáo tín dụng ..

 1. Giữ cho các bức thư của bạn ngắn gọn.Mục tiêu của bạn là thuyết phục chủ nợ rằng có vấn đề nghiêm trọng với thông tin trong tài khoản của bạn, chứ không phải viết một cuốn tiểu thuyết.
 2. Hãy rõ ràng về những gì bạn muốn.Nêu cụ thể những thay đổi bạn muốn thực hiện đối với báo cáo tín dụng của mình và tại sao những thay đổi đó sẽ có lợi cho bạn.
 3. Lịch sự nhưng chắc chắn.Đừng bỏ cuộc một cách dễ dàng; nếu chủ nợ của bạn không đồng ý thực hiện các thay đổi được yêu cầu, hãy chuẩn bị để khởi kiện nếu cần.Nhưng đừng phản ứng thái quá - luôn duy trì sự bình tĩnh trong khi đàm phán để bạn thấy hợp lý và có thẩm quyền hơn là tức giận hoặc tuyệt vọng.

Một số mẹo để viết một Thư Tranh chấp Tín dụng hiệu quả là gì?

 1. Ngắn gọn và đi vào trọng tâm
 2. Giữ ngôn ngữ của bạn chuyên nghiệp
 3. Sử dụng đúng ngữ pháp và chính tả
 4. Đọc kỹ lại lá thư của bạn để biết những sai sót
 5. Bám sát các sự kiện trong thư tranh chấp của bạn
 6. Giữ một thái độ tích cực trong khi viết thư phản đối của bạn
 7. Gửi bản sao thư tranh chấp của bạn cho tất cả các bên liên quan có liên quan