thẻ tín dụng ghi điểm là gì?

thời gian phát hành: 2022-04-07

Điểm tín dụng là một biểu thức số đo mức độ tín nhiệm của một cá nhân.Nó dựa trên thông tin trong báo cáo tín dụng của một cá nhân và được người cho vay sử dụng để xác định xem có nên cấp tín dụng hay không.

Điểm tín dụng của bạn được tính như thế nào?

Có nhiều yếu tố đi vào tính toán điểm tín dụng của bạn.Một số điều quan trọng nhất được xem xét bao gồm lịch sử thanh toán, sử dụng tín dụng, độ dài của lịch sử tín dụng và các loại tài khoản tín dụng.

Tại sao điểm tín dụng của bạn lại quan trọng?

Điểm tín dụng của bạn rất quan trọng vì đó là một trong những yếu tố chính mà người cho vay xem xét khi cân nhắc một khoản vay.Điểm tín dụng cao có nghĩa là bạn là người đi vay có rủi ro thấp, điều này có thể dẫn đến lãi suất cho khoản vay của bạn thấp hơn.Điểm tín dụng thấp có thể dẫn đến lãi suất cao hơn và có thể có nghĩa là bạn hoàn toàn không được chấp thuận cho khoản vay.

Làm thế nào bạn có thể kiểm tra điểm tín dụng của bạn?

Có một số cách để kiểm tra điểm tín dụng của bạn.Bạn có thể yêu cầu báo cáo tín dụng miễn phí từ ba văn phòng tín dụng chính — Experian, Equifax và TransUnion — 12 tháng một lần tại dailyCreditReport.com.Bạn cũng có thể tạo tài khoản myEquifax miễn phí và nhận được điểm số của Experian và TransUnion (cùng với các thông tin hữu ích khác) 30 ngày một lần.Cuối cùng, nhiều công ty phát hành thẻ tín dụng hiện cung cấp điểm FICO miễn phí cho khách hàng của họ trên bảng sao kê hoặc trực tuyến, vì vậy đó là một lựa chọn khác.

Hậu quả của việc có điểm tín dụng thấp là gì?

Điểm tín dụng thấp có thể gây ra một số hậu quả, bao gồm:

• Bạn có thể bị từ chối cho các khoản vay hoặc thẻ tín dụng.

• Nếu bạn được chấp thuận cho một khoản vay hoặc thẻ tín dụng, bạn có thể được cung cấp các điều khoản ít ưu đãi hơn, chẳng hạn như lãi suất cao hơn.

• Phí bảo hiểm của bạn có thể cao hơn.

• Bạn có thể gặp khó khăn trong việc thuê một căn hộ hoặc đăng ký các tiện ích do bạn đứng tên.

Bạn có thể cải thiện điểm tín dụng của mình bằng cách nào?

Có nhiều điều bạn có thể làm để cải thiện điểm tín dụng của mình.Một số bước đơn giản bao gồm thanh toán hóa đơn đúng hạn, duy trì lịch sử tín dụng tốt và sử dụng dịch vụ giám sát tín dụng.Bạn cũng có thể nhận được sự trợ giúp từ dịch vụ tư vấn tín dụng hoặc sửa chữa.

Một số lầm tưởng phổ biến về điểm tín dụng là gì?

  1. Điểm tín dụng không quan trọng.
  2. Chỉ những người có tín dụng xấu mới có điểm tín dụng thấp.
  3. Điểm tín dụng không thành vấn đề nếu bạn thanh toán hóa đơn đúng hạn.
  4. Kiểm tra điểm tín dụng của bạn sẽ ảnh hưởng đến điểm số của bạn.
  5. Bạn cần có điểm tín dụng hoàn hảo để nhận được mức giá và điều khoản vay tốt nhất.